Vissa samtal i appen har dessa funktioner också.

Du kan dela innehåll när du är ansluten till ett rum eller en skrivbordsenhet.

1

Välj Dela under ett möte.

2

När du delar innehåll med video eller ljud bör du markera följande alternativ:

 • Nedrullningsbar listruta med optimering :

  • Optimera automatiskt – Väljer den bästa optimeringen för din innehållstyp.

  • Optimera för text och bilder – Visar text och bilder i ditt delade innehåll med högsta möjliga upplösning och tydlighet.

  • Optimera för rörelse och video – Videon spelas upp mycket smidigare, eftersom viss upplösning offras till förmån för en högre bildfrekvens för att minska fördröjningen och öka smidigheten i din delade video, animation eller dynamiskt innehåll.


    
   • Det här alternativet kanske inte förbättrar bildfrekvensen i möten med fler än 25 deltagare.

   • Om du väljer det här alternativet aktiveras Dela datorljud automatiskt åt dig.

 • Dela datorljud – Låter andra höra ditt datorljud utöver ditt mikrofonljud.

3

Välj den skärm eller det program som du vill dela.

För program dela alla eller ett enskilt programfönster. Om du vill dela mötesfönstret i Webex-appen och alla flytande fönster måste du välja Dela alla fönster från ett program.

Håll ned Skift för att välja flera program. Alla i mötet ser bara ett av de delade programmen åt gången.

Om du inte ser appen som du vill dela rullar du för att se alla öppna appar eller drar i storlekshandtaget på något av de fyra hörnen eller sidorna för att göra fönstret större eller mindre.


 
Du ser bara namnet på appen när appen är minimerad, när appen är beroende av maskinvara för att visa grafik eller när det är en Universal Windows Platform-app.
4

Kontrollera Visa mig framför presentationen kryssrutan till visa din video framför det delade innehållet .

Det här alternativet är inte tillgängligt när du delar mötesfönstret i Webex-appen och alla flytande fönster.
5

Förhandsgranska vad du delar längst upp på skärmen. Kontrollera att du bara delar det du vill och att alla i mötet kan se det.

För att visa förhandsgranskningsfönstret när det har försvunnit håller du muspekaren över kontrollfältet längst upp på skärmen och klickar på nedåtpilen .


 
Webex-appen förhindrar aviseringar om inkommande meddelanden eller samtal när du delar din skärm eller ett program under ett möte.
6

Medan du delar kan du välja följande:


 

Klicka på pilen för att expandera eller komprimera kontrollfältet längst upp på skärmen. Om delningskontrollfältet täcker det delade innehållet kan du dra fältet till valfri annan kant på skärmen.

Om miniatyrvideorna täcker det delade innehållet kan du även dra den flytande panelen till en annan plats på skärmen.

 • Dela något annat eller Du delar länk för att växla till en annan skärm eller ett annat program utan att först behöva sluta dela.
 • Fler delningskontroller> Visa video och kontroller i ett flytande fönster för att visa den flytande videopanelen. Som standard är detta alternativ markerat. Avmarkera Visa video och kontroller i ett flytande fönster för att dölja den flytande videopanelen.
 • Fler delningskontroller> Kommentera till markera en delad skärm under ett samtal eller ett möte .
 • PausaPausa för att pausa delning av din skärm eller ett program.
 • ÅterupptaÅteruppta för att återuppta delning av din skärm eller ett program.
7

Använd det flytande fönstret för att enkelt komma åt följande alternativ:

 • Stäng av eller Slå på ljudet för att stänga av eller slå på ljudet själv.
 • Stoppa videon eller Starta video för att stänga av eller slå på videon.
 • Spela in Knappen Spela in för att spela in och spara dina möten för senare användning.
 • Öppna deltagarpanelen för att se en lista över alla mötesdeltagare, inklusive deras namn, e-postadresser och status (t.ex. om ljudet är avstängt eller inte). Du kan använda den här panelen för att stänga av eller slå på ljudet för andra deltagare.
 • Fler möteskontroller för att komma åt alla möteskontroller.
 • Fokusvy för att endast visa den aktiva talarens video.Fokusera vy
 • Rutnätsvy för att visa mötesdeltagarnas videor.Rutnätsvy
 • Dölj videovyDölj videovy för att dölja alla miniatyrvideor. Namnet på den aktiva högtalaren visas i det flytande fönstret.
  Endast namnet på den aktiva talaren visas

Indikatorn visar din nätverksanslutning och CPU-användning, indikatorn visas när mötet spelas in och indikatorn visas när mötet är låst.

8

När du vill sluta dela klickar du på Sluta längst upp på skärmen.

Se dela innehåll med en extern USB-kamera om du föredrar det alternativet.

Med stöd för macOS Catalina krävs nya behörigheter för säkerhet och sekretess för att användare ska få fullständig åtkomst till alla mötesfunktioner. Läs mer om hur du kontrollerar dina behörigheter här .


 
Vissa samtal i appen har dessa funktioner också.
1

Välj Dela under ett möte.

2

När du delar innehåll med video eller ljud bör du markera följande alternativ:

 • Nedrullningsbar listruta med optimering :

  • Optimera automatiskt – Väljer den bästa optimeringen för din innehållstyp.

  • Optimera för text och bilder – Visar text och bilder i ditt delade innehåll med högsta möjliga upplösning och tydlighet.

  • Optimera för rörelse och video – Videon spelas upp mycket smidigare, eftersom viss upplösning offras till förmån för en högre bildfrekvens för att minska fördröjningen och öka smidigheten i din delade video, animation eller dynamiskt innehåll.


    
   • Det här alternativet kanske inte förbättrar bildfrekvensen i möten med fler än 25 deltagare.

   • Om du väljer det här alternativet aktiveras Dela datorljud automatiskt åt dig.

   Webex-appen behöver ett tillägg för att dela ditt datorljud. Om du inte har tillägget hämtas det när du klickar på Webex-appen Optimera för rörelse och video eller Dela ditt datorljud . Du måste ha administratörsbehörighet på din dator för att kunna installera tillägget och dela ljud.

 • Dela ditt datorljud – Låter andra höra ditt datorljud utöver ditt mikrofonljud.

3

Välj den skärm eller det program som du vill dela.

För program, dela hela eller ett enskilt programfönster . Om du vill dela mötesfönstret i Webex-appen och alla flytande fönster måste du välja Dela alla fönster från ett program.

Håll ned Skift för att välja flera program. Alla i mötet ser endast ett av de delade programmen åt gången.

Om du inte ser appen som du vill dela rullar du för att se alla öppna appar eller drar i storlekshandtaget på något av de fyra hörnen eller sidorna för att göra fönstret större eller mindre.


 
Du ser bara namnet på appen när appen är minimerad, när appen är beroende av maskinvara för att visa grafik eller när det är en Universal Windows Platform-app.

Om du vill dela skärmen från din iPhone eller iPad väljer du iPhone- eller iPad-skärm > Dela och följ sedan instruktionerna för att ansluta en USB-kabel och lita på den här datorn. Öppna innehållet som du vill dela på din iPhone eller iPad.

4

Kontrollera Visa mig framför presentationen kryssrutan till visa din video framför det delade innehållet .

Det här alternativet är inte tillgängligt när du delar mötesfönstret i Webex-appen och alla flytande fönster.
5

Förhandsgranska vad du delar längst upp på skärmen. Se till att du bara delar det du vill och att alla i mötet kan se det.

För att visa förhandsgranskningsfönstret när det har försvunnit håller du muspekaren över kontrollfältet längst upp på skärmen och klickar på nedåtpilen .


 
Webex-appen förhindrar aviseringar om inkommande meddelanden eller samtal när du delar din skärm eller ett program under ett möte.
6

Medan du delar kan du välja följande:


 

Klicka på pilen för att expandera eller komprimera kontrollfältet längst upp på skärmen. Om kontrollfältet för delning täcker det delade innehållet drar du fältet till valfri annan kant av skärmen.

Om miniatyrvideorna täcker det delade innehållet kan du även dra den flytande panelen till en annan plats på skärmen.

 • Dela något annat eller Du delar länk för att växla till en annan skärm eller ett annat program utan att först behöva sluta dela.
 • Fler delningskontroller> Visa video och kontroller i ett flytande fönster för att visa den flytande videopanelen. Som standard är detta alternativ markerat. Avmarkera Visa video och kontroller i ett flytande fönster för att dölja den flytande videopanelen.
 • Fler delningskontroller> Kommentera till markera en delad skärm under ett samtal eller ett möte .
 • PausaPausa för att pausa delning av din skärm eller ett program.
 • ÅterupptaÅteruppta för att återuppta delning av din skärm eller ett program.
7

Använd det flytande fönstret för att enkelt komma åt följande alternativ:

 • Stäng av eller Slå på ljudet för att stänga av eller slå på ljudet själv.
 • Stoppa videon eller Starta video för att stänga av eller slå på videon.
 • Spela inKnappen Spela in för att spela in och spara dina möten för senare användning.
 • Öppna deltagarpanelen för att se en lista över alla mötesdeltagare, inklusive deras namn, e-postadresser och status (t.ex. om ljudet är avstängt eller inte). Du kan använda den här panelen för att stänga av eller slå på ljudet för andra deltagare.
 • Fler möteskontroller för att komma åt alla möteskontroller.
 • Fokusvy för att endast visa den aktiva talarens video.Fokusera vy
 • Rutnätsvy för att visa mötesdeltagarnas videor.Rutnätsvy
 • Dölj videovyDölj videovy för att dölja alla miniatyrvideor. Namnet på den aktiva högtalaren visas i det flytande fönstret.
  Endast namnet på den aktiva talaren visas

Indikatorn visar din nätverksanslutning och CPU-användning, indikatorn visas när mötet spelas in och indikatorn visas när mötet är låst.

8

När du vill sluta dela klickar du på Sluta längst upp på skärmen.

Se dela innehåll med en extern USB-kamera om du föredrar det alternativet.

Du kan dela innehåll under ett möte i Webex-appen för iPhone och iPad med iOS 11.1 eller senare.

1

Under ett möte trycker du på Fler alternativ > Dela innehåll .

2

Välj optimeringsalternativ:

 • Optimera för text och bilder – Visar text och bilder i ditt delade innehåll med högsta möjliga upplösning och tydlighet.

  Om du väljer det här alternativet men vill att bakgrundsmusik ska spelas upp kan du slå på Dela enhetsljud .

 • Optimera för video – Videon spelas upp mycket smidigare, eftersom viss upplösning offras till förmån för en högre bildfrekvens för att minska fördröjningen och öka smidigheten i din delade video, animation eller dynamiskt innehåll.

  Om du väljer det här alternativet Dela enhetsljud aktiveras automatiskt åt dig. Deltagarna kan höra ljudet från din mobila enhet.

3

Välj vad du vill dela:

AlternativBeskrivning
Hela skärmen Tryck Dela och välj sedan Webex och tryck på Starta sändning för att börja dela.

Knacka var som helst på skärmen för att avsluta sändningsmenyn och börja navigera i din skärmdelning.

En bild som lagras lokalt på din mobila enhet Tryck Foto och välj bilden.

 
Om bilden är åt sidan eller upp och ned trycker du påRotera höger-knappen för att rotera bilden.

Zooma in eller ut för att fokusera deltagarnas uppmärksamhet på en specifik del av bilden.

En PDF-fil som lagras lokalt på din mobila enhet Tryck Fil och välj filen.
Din bakre kamera Tryck Kamera och tryck på Dela .

Videon stoppas när du delar kameran.

4

När du är klar trycker du på Sluta dela i mötet för att sluta dela.

Om du använder Android 5.0 eller senare kan du även dela din skärm under ett möte i Webex-appen för Android.

1

Tryck på under ett möte Fler alternativ Fler alternativ > Dela innehåll eller kamera.

2

Välj optimeringsalternativ:

 • Optimera för text och bilder – Visar text och bilder i ditt delade innehåll med högsta möjliga upplösning och tydlighet.

  Om du väljer det här alternativet men vill att bakgrundsmusik ska spelas upp kan du slå på Dela enhetsljud .

 • Optimera för video – Videon spelas upp mycket smidigare, eftersom viss upplösning offras till förmån för en högre bildfrekvens för att minska fördröjningen och öka smidigheten i din delade video, animation eller dynamiskt innehåll.

  Om du väljer det här alternativet Dela enhetsljud aktiveras automatiskt åt dig. Deltagarna kan höra ljudet från din mobila enhet.

3

Välj vad du vill dela:

 • Hela skärmen – tryck Dela > Börja nu för att acceptera inspelningsbehörigheter och förbereda skärmdelningen.
 • 3D-modell– Tryck på 3D AR-objekt. Första gången du väljer detta alternativ kan du behöva hämta modulen för 3D AR-objekt.

  Flytta enheten så att appen kan identifiera ytan. När du ser aviseringen Yta upptäckt på skärmen trycker du på Lägg till . Välj den modell som du vill dela från din Android-telefon, Android-surfplatta, Google Drive eller One Drive. Du kan endast dela 3D-modeller i GL-överföringsformat (.glb och .gltf).

  Tryck på Återställ för att rensa det tillagda objektet och starta om AR-sessionen.

 • Din bakre kamera– Tryck på Kamera och Dela.

  Om din video är påslagen stoppas videon när du delar din kamera.

 • En bild som lagras lokalt på din mobila enhet– Tryck på Foto och välj bilden.

   
  Om bilden är åt sidan eller upp och ned trycker du påRotera höger-knappen för att rotera bilden.

  Zooma in eller ut för att fokusera deltagarnas uppmärksamhet på en specifik del av bilden.

 • En PDF-fil som lagras lokalt på din mobila enhet – tryck på Fil och välj filen.
4

När du är klar trycker du på Sluta dela för att avsluta.

Du kan dela allt på din skärm under ett möte. När du börjar dela ser du indikatorer längst upp på skärmen som visar vad som delas.

Under ett möte väljer du Dela skärm och välj sedan vilken skärm du vill dela. Klicka på Dela skärm igen för att stoppa.