Gör dina meddelanden lättare att läsa genom att lägga till RTF-formatering

När du skickar formaterad text i ett meddelande i Webex-appen för Windows, Mac eller webben kan personer som använder Webex-appen för iPhone, iPad eller Android se formateringen.

Men när du skickar understruket innehåll i ett meddelande ser användare på Webex-appen för iPhone och iPad detta innehåll utan understrykning.

Välj och välj sedan den formatering som du vill använda. Du kan lägga till rubriker och listor eller använda fetstil, kursiv stil och understrykning.

  • Välj för att infoga en länk i meddelandet, kopiera och klistra in en URL i länkadressfältet, skriv sedan in länktexten som du vill visa i meddelandet och klicka på LÄGG TILL .

Om du vill ha mer kontroll över formateringen klickar du på och kontrollera Markdown aktiverad . Se Markdown-format för en lista över tillgängliga alternativ.

Du kan inte använda alla formateringsmetoder i samma meddelande. Om du växlar till Markdown efter att du tillämpat rika textformat eller kopierar och klistrar in text från andra utrymmen eller program förlorar du dessa stilar.

När du aktiverar Markdown i meddelanden är det också aktiverat när du chattar i ett möte eller ett privat möte.


 

När du kopierar och klistrar in text från andra utrymmen och program konverteras din ursprungliga textformatering till de rika stilar som finns tillgängliga i appen. Om din originaltext innehåller stilar som inte är tillgängliga i appen kanske formateringen inte matchar exakt.

Välj och välj sedan den formatering som du vill använda. Du kan lägga till rubriker eller använda fetstil, kursiv stil och understrykning.

  • Välj för att infoga en länk i meddelandet, kopiera och klistra in en URL i länkadressfältet, skriv sedan in länktexten som du vill visa i meddelandet och klicka på LÄGG TILL .

Om du vill ha mer kontroll över formateringen klickar du på och kontrollera Markdown aktiverad . Se Markdown-format för en lista över tillgängliga alternativ.

Du kan inte använda alla formateringsmetoder i samma meddelande. Om du växlar till Markdown efter att du tillämpat rika textformat eller kopierar och klistrar in text från andra utrymmen eller program förlorar du dessa stilar.

När du aktiverar Markdown i meddelanden är det också aktiverat när du chattar i ett möte eller ett privat möte.


 

När du kopierar och klistrar in text från andra utrymmen och program konverteras din ursprungliga textformatering till de rika stilar som finns tillgängliga i appen. Om din originaltext innehåller stilar som inte är tillgängliga i appen kanske formateringen inte matchar exakt.

Du kan formatera dina meddelanden med Markdown, ett lättviktigt märkningsspråk. Klicka på Markdown i meddelandeområdet för att se en lista över format som du kan använda och de specialtecken som du behöver använda.