Usnadněte si čtení zpráv přidáním formátování RTF

Když odešlete formátovaný text ve zprávě v aplikaci Webex pro Windows, Mac nebo Web, lidé používající aplikaci Webex pro iPhone, iPad nebo Android mohou formátování zobrazit.

Když však odešlete podtržený obsah ve zprávě, uživatelé aplikace Webex pro iPhone a iPad jej uvidí bez podtržení.

Vyberte možnost a pak zvolte formátování, které chcete použít. Můžete přidat záhlaví a seznamy nebo použít tučné, kurzíva a podtržení.

  • Vyberte možnost chcete-li do zprávy vložit odkaz, zkopírujte a vložte URL do pole pro adresu odkazu, poté zadejte text odkazu, který chcete zobrazit ve zprávě, a klikněte PŘIDAT .

Chcete-li větší kontrolu nad formátováním, klikněte na a zaškrtněte Markdown povolen . Ve stejné zprávě nelze použít všechny metody formátování. Pokud přepnete do jazyka Markdown po použití libovolných formátů RTF nebo zkopírování a vložení textu z jiných prostorů či aplikací, o tyto styly přijdete.


 

Můžete také zkopírovat a vložit text z jiných prostorů nebo aplikací. Když to uděláte, původní formátování textu se převede na styly RTF dostupné v aplikaci Webex . Pokud tedy původní text obsahuje styly, které nejsou v aplikaci Webex k dispozici, formátování se nemusí přesně shodovat.

Vyberte možnost a pak zvolte formátování, které chcete použít. Můžete přidat záhlaví nebo použít tučné, kurzíva a podtržení.

  • Vyberte možnost chcete-li do zprávy vložit odkaz, zkopírujte a vložte URL do pole pro adresu odkazu, poté zadejte text odkazu, který chcete zobrazit ve zprávě, a klikněte PŘIDAT .

Chcete-li větší kontrolu nad formátováním zpráv, klikněte na tlačítko a zaškrtněte Markdown povolen . V jedné zprávě nelze použít všechny metody formátování zpráv. Pokud přepnete do jazyka Markdown po použití libovolných formátů RTF nebo zkopírování a vložení textu z jiných prostorů či aplikací, o tyto styly přijdete.


 

Můžete také zkopírovat a vložit text z jiných prostorů nebo aplikací. Když to uděláte, původní formátování textu se převede na styly RTF dostupné v aplikaci Webex . Pokud tedy původní text obsahuje styly, které nejsou v aplikaci Webex k dispozici, formátování se nemusí přesně shodovat.

Zprávy můžete formátovat pomocí Markdown, zjednodušeného značkovacího jazyka. Klikněte Markdown v oblasti zpráv zobrazíte seznam formátů, které můžete použít, a speciální znaky, které potřebujete pro jejich použití.