Når du sender formatert tekst i en melding på Webex for Windows, Mac eller Web, kan personer som bruker Webex for iPhone, iPad eller Android, se formateringen.

Når du sender understreket innhold i en melding, kan imidlertid brukere på Webex for iPhone og iPad se dette innholdet uten understreking.

Velg , og velg deretter formateringen du vil bruke. Du kan legge til overskrifter og lister eller bruke fet, kursiv og understreket stil.

  • Velg for å sette inn en kobling i meldingen, kopiere og lime inn en URL-adresse i koblingsadressefeltet, og deretter skrive inn koblingsteksten du vil vise i meldingen, og klikk på LEGG TIL.

Hvis du vil ha mer kontroll over formateringen, klikker du på og merker av for Markdown aktivert. Du kan ikke bruke alle formateringsmetoder i samme melding. Hvis du bytter til Markdown etter at du har brukt formater for rik tekst eller kopierer og limer inn tekst fra andre områder eller programmer, mister du disse stilene.


 

Du kan også kopiere og lime inn tekst fra andre områder eller programmer. Når du gjør dette, konverteres den opprinnelige tekstformateringen til stilene for rik tekst som er tilgjengelige i Webex. Hvis den opprinnelige teksten inneholder stiler som ikke er tilgjengelige i Webex, kan det hende at formateringen ikke samsvarer nøyaktig.

Velg , og velg deretter formateringen du vil bruke. Du kan legge til overskrifter eller bruke fet, kursiv og understreket stil.

  • Velg for å sette inn en kobling i meldingen, kopiere og lime inn en URL-adresse i koblingsadressefeltet, og deretter skrive inn koblingsteksten du vil vise i meldingen, og klikk på LEGG TIL.

Hvis du vil ha mer kontroll over formateringen til meldingen, klikker du på og merker av for Markdown aktivert. Du kan ikke bruke alle formateringsmetoder i samme melding. Hvis du bytter til Markdown etter at du har brukt formater for rik tekst eller kopierer og limer inn tekst fra andre områder eller programmer, mister du disse stilene.


 

Du kan også kopiere og lime inn tekst fra andre områder eller programmer. Når du gjør dette, konverteres den opprinnelige tekstformateringen til stilene for rik tekst som er tilgjengelige i Webex. Hvis den opprinnelige teksten inneholder stiler som ikke er tilgjengelige i Webex, kan det hende at formateringen ikke samsvarer nøyaktig.

Du kan formatere meldingene dine med Markdown, et lett markeringsspråk. Klikk på Markdown i meldingsområdet for å vise en liste over formater du kan bruke, og spesialtegnene du trenger for å bruke dem.