Du kan ringa samtal från listorna Favoriter, Senaste eller Katalog. Du kan också ange numret i fältet Sök eller ring.


En katalogsökning returnerar högst 100 poster.

Du kan bara ringa en person eller ett mötesrum åt gången från din rumsenhet.

Ring ett samtal från din katalog

1

Öppna Ring-menyn genom att välja Ring Med fjärrkontrollens OK knapp, eller genom att trycka på den gröna knappen på fjärrkontrollen.


2

Använd Markör-knapparna på fjärrkontrollen för att navigera mellan Favoriter, Senaste och Katalog och sedan ned i en av listorna.


3

Välj en kontakt genom att trycka på OK på fjärrkontrollen. Tryck i samtalsmenyn på knappen OK eller den gröna knappen Samtal på fjärrkontrolen för att ringa samtalet.


Redigera en kontakt innan du ringer ett samtal

1

Öppna Call menu (Samtalsmenyn) genom att välja Call (Ring) med fjärrkontrollens OK-knapp eller genom att trycka på den gröna knappen.


2

Använd Markör-knapparna på fjärrkontrollen för att navigera mellan Favoriter, Senaste och Katalog och sedan ned i en av listorna. Välj en kontakt genom att trycka på OK på fjärrkontrollen för att öppna samtalsmenyn.

3

Använd piltangenterna på fjärrkontrollen för att navigera mellan Mer (···) och tryck på OK. Navigera ner till Redigera och ring och tryck på OK.

4

När du har redigerat posten, tryck på den gröna knappen Samtal på fjärrkontrollen för att ringa samtalet.


Ring ett samtal med ett nummer eller en videoadress

1

Öppna Call menu (Samtalsmenyn) genom att välja Call (Ring) med fjärrkontrollens OK-knapp eller genom att trycka på den gröna knappen. Använd piltangenterna för att navigera till Sök- eller slå upp fältet och tryck på OK.


2

Om du vill ringa någon som inte finns i din katalog eller vars nummer du känner till, välj 123 och ange deras nummer. Du kan även ange en videoadress för att kunna ansluta till eller starta ett planerat möte. Navigera ner till tangentbordet och välj tecken genom att trycka på OK på fjärrkontrollen.


3

Tryck på den gröna knappen Samtal på fjärrkontrollen för att ringa samtalet. Du kan också navigera till ikonen Samtal och trycka på OK.