I möten i Webex Meetings och i personliga rum kan värden och medvärden koppla bort en deltagare från ett möte på en enhet i Board, Desk eller Room Series. Under Webex App-möten kan alla i mötet koppla bort andra.

1

I ett möte som du är värd för öppnar du samtalskontrollerna och trycker på knappen Deltagare .


 

På enheter i DX-, MX- eller SX-serien är deltagarknappen på enhetens eller handkontrollens startskärm under ett samtal.

2

Tryck på den person som du vill koppla från.

3

Tryck på ta bort från samtal .4

Webex tar bort den valda deltagaren och meddelar denne.