Privata möten

Från och med version 42.3 är möten tillgängliga under möten. Från och med version 42.3 är de också tillgängliga i webbsinglar. WBS41.9 och rum OS 10 krävs på enheter för att använda breakoutmöten. Se Hitta ditt Webex-versionsnummer för att ta reda på vilken version av Webex du använder.


I webbsinglar kanendast paneldelningar delta via en videoenhet.

Breakoutmöten är mindre grupper som är uppdelade från huvudmötet eller webbsinar. De tillåter att en undergrupp av mötesdeltagare samarbetar och delar idéer via ljud och video. Använd privata möten i klassrummet eller för när du behöver prata privat med några mötesdeltagare utanför huvudmötet.

Kända problem och begränsningar

Läs mer om kända problem och begränsningar med breakoutmöten i Meetings.

Roller i en privat möte

Värdar och cohosts skapar breakoutmöten, tilldelar mötesdeltagare och startar möten när de är redo.


Värdar och cohosts kan inte tilldela deltagare till breakoutmöten i webbsinglar. När det har börjat kan deltagarna välja vilken deltagare privat möte de vill delta i.

Deltagare kan dela innehåll och använda samarbetsverktyg som chatt för att samarbeta i mindre, mer fokuserade diskussionsgrupper. Se Bästa praxis för att delta i breakoutmöten.

Ljud och video i breakoutmöten

Varje privat möte är ett separat ljud och videokonferens. Om du anslöt till ljud när du deltog i mötet eller webbsinarkommer det att växla automatiskt när du deltar i ett privat möte. Du kan stänga av eller slåpå ditt ljud och starta eller stoppa din video när som helst under privat möte, precis som du skulle göra i huvudsessionen.

När alla breakoutmöten avslutas växlar ditt ljud automatiskt till huvudmötet. Om din video är på under privat möte kommer den att vara på när alla breakoutmöten avslutas och du återgår till huvudmötet.

Funktioner tillgängliga i breakoutmöten

Hantera privata möten

Funktion

Värd

Medvärd

Deltagare

Förtilldela mötesdeltagare till breakoutmöten


 

I webbsinglar kan endast paneldeltagande i förväg tilldelastill breakoutmöten. Deltagare kan inte i förväg tilldelas till breakoutmöten. När det har börjat kan deltagarna välja vilken deltagare privat möte de vill delta i.

Tillåt att vem som helst deltar i ett breakout-möten

Skapa och starta breakoutmöten

  • Maximalt antal breakoutmöten i ett möte eller webbsinar: 100

  • Antalet deltagare i ett privat möte bestäms av din plan. För planer som tillåter 1 000 personer kan du till exempel ha 100 möten med 10 personer i varje, 20 sessioner med 50 personer i varje och så vidare.

  • Välj att tilldela mötesdeltagare automatiskt eller manuellt.


     
    Värdar och cohosts kan inte tilldela deltagare till breakoutmöten i webbsinglar. När det har börjat kan deltagarna välja vilken deltagare privat möte de vill delta i.
  • Kontrollera hur och när mötesdeltagare tillåts återgå till huvudsessionen.

Lägga till, byta namn på eller ta bort ett privat möte

Flytta eller ut deltagare i diskussionsmöten


 

I webbsinglarkan endast diskussionsdelningar flyttas eller utbyts mellan diskussionsmöten.

Ta bort en mötesdeltagare från ett privat möte


 
I webbsinglarkan endast paneldelningar tas bort från en privat möte.

Be alla deltagare att återgå till huvudmötet


 

Om det breakoutmöte inte är avslutat, kommer deltagarnas ljud att vara avstängt när de återgår till huvudmötet. Påminn deltagare att slå på sitt ljud om de vill tala under sessionen.

Avsluta alla privata möten

Ta ner deltagarnas händer

Delta i en privat möte

Funktion

Värd

Medvärd

Deltagare

Delta i eller lämna privat möte ljudenhet från din dator, mobila enhet eller videoenhet


 

I webbsinglar kanendast paneldelningar delta via en videoenhet.

Starta eller stoppa din video under ett privat möte

Stänga av eller slå på ljudet under en privat möte

Dela innehåll under en privat möte

Använd chatten för att skicka meddelanden till andra i privat möte


 
Du kan bara chatta med andra inom privat möte, inte över alla privat möten.

Be om hjälp under ett privat möte

Svara på en förfrågan om hjälp i ett breakoutmöte

Sänd ett meddelande i ett breakout-möten

Höj din hand under ett privat möte
Sortera efter uppräckta händer