Om du vill dölja Microsoft Teams-knappen på startskärmen följer du instruktionerna här.

För att aktivera OBTP för Microsoft Teams-möten måste hybridkalendern vara på.

WebRTC

Kontrollera att webbmotorn är på – Annars följer du stegen som beskrivs här för att aktivera den. Du behöver programvaruversionen CE9.14.3 för enheter som är länkade till Webex edge.

Inställningen för anonym koppling är aktiverad som standard i Microsoft Teams. Om den är avstängd kan du aktivera den i Microsoft Teams så att enheter kan ansluta via WebRTC. Mer information om hur du aktiverar den här inställningen finns här.


WebRTC fungerar inte med Microsoft Teams liveevenemang. Om användare får en OBTP-deltagarlänk i ett e-postmeddelande med livehändelser aktiveras inte OBTP på deras enhet. För att delta i Live Events-möten måste användarna använda Microsoft Teams eller en webbläsare.

För WebRTC-kopplingar stöds följande URL:er: teams.microsoft.com, gov.teams.microsoft.us, dod.teams.microsoft.us, login.microsoftonline.us, login.microsoftonline.com, och app.whiteboard.microsoft.com.

Om användare använder valvlänkar eller något e-postsäkerhetsprotokoll som ändrar webbadressen till ett Microsoft Teams-möte, fungerar inte heller OBTP.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till sidan Enheter .

2

Välj Inställningar i det övre högra hörnet och navigera till Mötesleverantörer. Aktivera Aktivera Microsoft Teams .

3

Att delta i möten via Microsoft Teams-knappen med WebRTC är aktiverat som standard. Om du vill inaktivera det går du tillbaka till enhetssidan på https://admin.webex.com och väljer Alla konfigurationer . Välj UserInterface > Features > Call > JoinMicrosoftTeamsDirectGuestJoin > Auto/Hidden . Den här funktionen är inställd på Auto som standard.

Molnbaserat videointeroperabilitet (CVI)

Du behöver RoomOS 11.11-programvaruversionen eller en nyare version för att aktivera funktionen för direkt gästanslutning.

 1. Om du vill att användare ska kunna delta i möten via Microsoft Teams-knappen med CVI går du till sidan Enheter https://admin.webex.com och väljer Alla konfigurationer .

 2. För att användare ska kunna ange videokonferens-ID efter att ha valt Microsoft Teams-knappen måste du konfigurera följande konfiguration. Det här alternativet är inte aktiverat som standard:

  1. Användargränssnitt > Funktioner > Ring > JoinMicrosoftTeamsCVI >Auto

   Om både JoinMicrosoftTeamsDirectGuestJoin och JoinMicrosoftTeamsCVI är inställda på Auto visas båda alternativen på Microsoft Teams-knappen, men du kan välja att inaktivera båda eller ett av alternativen.

  2. Om du vill ange standardvärdnamnet för CVI ställer du in följande konfiguration: Användargränssnitt > MeetingJoin CVITenants

   Standardvärdnamnet används i kombination med videokonferens-ID för att generera rätt SIP-URI.