Du kan ställa in en personlig bild som samtalsbakgrund till en eller flera skrivbordsenheter, och du har möjlighet att ladda upp högst tre olika anpassade virtuella bakgrunder.

Filformat som stöds: BMP, GIF, JPEG, PNG. Animerade GIF-filer stöds inte. Maximal filstorlek: 4 MB

Användare kan välja mellan en rad virtuella standardbakgrunder direkt från användargränssnittet. Läs Virtuella bakgrunder på Desk Series för mer information.

Användare kan också ladda upp sina egna virtuella bakgrundsbilder till enheter som de har konfigurerat i personligt läge. Läs Ladda upp anpassade virtuella bakgrunder till skrivbordsserien i personligt läge för mer information.

1

Öppna kundvyn i https://admin.webex.com, gå till Enheter och välj din enhet i listan. Gå till Support och klicka på Lokala enhetskontroller.

Om du använder inställningar för admin eller integrator kan du logga in i den lokala enhetens webbgränssnitt i din webbläsare på http(s)://<slutpunktens ip eller värdnamn>.

2

Gå till Anpassning > Anpassning och öppna fliken Virtuella bakgrunder .

3

Dra och släpp, eller bläddra och ladda upp din bildfil.

Om du vill ersätta en av bilderna klickar du på Ersätt och bläddrar efter en ny bildfil i filsystemet.

Om du vill ta bort en bakgrundsbild klickar du på Ta bort. Då tas videobakgrunden bort helt från enheten. Om du vill använda den måste du ladda upp den igen.