Du kan använda en anpassad bild som bakgrund när du är i ett samtal. Du kan ladda upp maximalt tre anpassade virtuella bakgrunder.

Filformat som stöds: BMP, GIF, JPEG, PNG. Animerade GIF-filer stöds inte.

Maximal filstorlek: 4 MB

Du kan välja virtuella bakgrunder i användargränsnittet. Läs mer i Virtuella bakgrunder i Desk Pro.

Användare kan ladda upp virtuella bakgrundsbilder till enheter som är konfigurerade i personligt läge. Läs mer i Ladda upp anpassade virtuella bakgrunder till Desk Pro i personligt läge.

1

Öppna kundvyn i https://admin.webex.com, gå till Enheter och välj din enhet i listan. Gå till Support och klicka på Webbportal.

Om du använder inställningar för admin eller integrator kan du logga in i den lokala enhetens webbgränssnitt i din webbläsare på http(s)://<slutpunktens ip eller värdnamn>.

2

Gå till Inställningar > Anpassning och öppna fliken Virtuella bakgrunder

3

Om du vill ladda upp en ny bakgrundsbild drar och släpper du en bildfil i en av de tre videobakgrundsplatserna. Du kan också klicka på Bläddra och välja en fil från filsystemet.

Om du vill ersätta en av bilderna klickar du på Ersätt och bläddrar efter en ny bildfil i filsystemet.

Om du vill ta bort en bakgrundsbild klickar du på Ta bort. Då tas videobakgrunden bort helt från enheten. Om du vill använda den måste du ladda upp den igen.