Du får ut mesta möjliga av ditt headset om du laddar ned och installerar appen Cisco Headsets på din mobila enhet.

Headsetet kan spara upp till åtta olika Bluetooth®-enheter och upprätthålla anslutningar med upp till två enheter samtidigt.

Mer information om hur du tar bort kopplade Bluetooth enheter finns i ta bort parad enhet från Cisco Headset 700-serien.


 

Om ditt headset kör firmware version 1-7 eller tidigare, och redan har två aktiva Bluetooth källor, måste du koppla bort en innan du kan spara en annan Bluetooth enhet i ditt headset. Med den fasta program varan 1-8 eller senare kommer den äldre delen av de två frånkopplade källorna att släppas för att koppla ihop en ny enhet.

Cisco-headset 730 i parkopplingsläge.

1

Skjut upp och håll in ström/Bluetooth-brytaren i två sekunder.

Bluetooth LED till Cisco Headset 730 blinkar när headsetet är i ihopparnings läge.

2

Aktivera Bluetooth på din enhet.

Du kan aktivera och inaktivera Bluetooth via menyn Inställningar på de flesta samtalsenheter.

3

Välj ditt headset i enhetslistan.

Som standard kommer ditt headset att visas i enhets listan med de tre sista siffrorna i ditt headsets serie nummer. Du kan anpassa enhetsnamnet via mobilappen Cisco Headsets.