Hantera inställningar i Cisco Webex Training

Uppdatera inställningar för Training-webbplatsen

  1Välj Konfigurera > Webex Training > Alternativ
  2Ange alternativ under Sidalternativ.

  I den här artikeln finns information om du konfigurerar e-handel.

  3Välj Uppdatera.

  Hantera inställningar i Cisco Webex Training

  Alternativ Beskrivning

  Tillåtet antal återkommande tillfällen:

  Du kan ange maximalt antal återkommande enstaka lektioner eller kurser med flera lektioner. Standardinställningen är 30.

  Delta i utbildningsalternativ
  • Användare kan delta med Flash: Anger om du vill tillåta deltagare att delta i en utbildning via Flash-teknik.

  • Välj om du vill att försök ska göras med Flash Först eller Sist.

  Standardalternativ för e-post

  Du kan ställa in olika e-postalternativ så att användarna informeras om utbildningsuppdateringar, registrering med mera.

  Alternativ under händelser
  • Spela in automatiskt: Anger om du vill spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning (NBR).

  • Skicka bekräftelse via e-post: Anger om du vill att ett e-postmeddelande ska skickas till värden när utbildningsinspelningen är klar.

  • Aktivera uppmärksamhetsspårning: Anger om du vill aktivera funktionen uppmärksamhetsspårning för möten.

     

   Funktionen Spela in automatiskt är endast tillgänglig om inspelningsalternativet tillhandahålls på din webbplats.

  Standardalternativ Välj standardsidan som visas för användare. Alternativen tillämpas som standard på webbplatsen, men enskilda användare kan ändra dem.
  Deltagares standardstartsida

  Anger sidan att visa för mötesdeltagare när möten slutar. Välj från följande alternativ:

  • Använd Webex-märkt standardsida: För att visa Webex-standardsidan. Välj Visa reklaminnehåll för att också visa reklaminnehåll för en gratis provperiod med Webex.

  • Använd anpassad sida: Ange URL:en för en annan sida att visa deltagarna när möten slutar.

     

   Du behöver inte ange ”http://” i URL:en.

  Värdens standardstartsida

  Anger sidan att visa för mötesvärdar när möten slutar. Välj från följande alternativ:

  • Använd Webex-märkt standardsida: För att visa Webex-standardsidan. Välj Visa reklaminnehåll för att också visa reklaminnehåll för en gratis provperiod med Webex.

  • Använd anpassad sida: Skriv in en annan sidas URL att visa för värdar när möten slutar.

     

   Du behöver inte ange ”http://” i URL:en.

  E-postinbjudan Välj Visa reklaminnehåll för att visa reklaminnehåll för en gratis provperiod med Webex på e-postinbjudan.
  Delta på sidan Välj Visa reklaminnehåll för att visa reklaminnehåll för en gratis provperiod med Webex på sidan som värdar och deltagare använder för att delta i möten.
  Var den här artikeln användbar?