1

Gå till Cisco Webex-appen för Google Workspace och klicka sedan på Installera.

Endast användare med Google Workspace-konton kan visa den här sidan på Google Workspace Marketplace.

2

Gör något av följande:

  • Om du hanterar din Webex-webbplats i Webex Control Hub går du från kundvyn i https://admin.webex.com till Tjänster. Under Möte väljer du Webbplatser, markerar din webbplats och väljer sedan Konfigurera webbplats. Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.
  • Om du hanterar din Webex-webbplats i Webex webbplatsadministration loggar du in på Webex webbplatsadministration och går till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
3

Markera kryssrutan Kalender:

Inställning i Cisco Webex Cisco Webex Control Hub:

Google Calendar settings in Control Hub

Inställning i Cisco Webex-webbplatsadministration:

Google Calendar settings in Site Admin

Du kan även välja vilka Google Workspace-domäner som kan använda den här funktionen i Begränsa integreringen till användare i dessa G Suite-domäner.

Välj om du vill länka Webex- och Google Workspace-konton automatiskt för användare som använder samma e-postadress för båda kontona. Annars måste var och en av användarna ge sina Webex-konton behörighet till Google-kontona.

4

Välj Uppdatering .

Webex-integreringen visas i användarnas Google-kalenderkonton.

 

Innan användare kan schemalägga Webex-möten och Webex-möten i personliga rum i Google Kalender måste de ange vilken Webex-webbplats som ska användas med sitt Google Workspace-konto. Mer information finns i Schemalägg och delta i möten med Cisco Webex för Google Workspace.

För att göra det enklare för användare att delta i möten från videoenheter, kan du aktivera Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid. Mer information finns i Distributionsguide för Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid. Om du redan har kalendertjänsten för hybrid, men inte har One Button to Push (OBTP) måste du aktivera OBTP. Se Gör det lättare för videoenheter att delta i möten med OBTP.