Om du vill testa Webex för både Google Kalender och Gmail hämtar du Webex-appen för Google Workspace (denna länk är endast tillgänglig för Google Workspace-användare).

Mer information om Webex för Google Workspace finns i följande artiklar:

Schemalägg möten på Google workspace

Webex för Google Workspace gör det enklare än någonsin att schemalägga och delta i möten i Google Kalender. Administratören följer en enkel process för att göra Webex-integreringen tillgänglig i Google Kalender. Du behöver inte installera något. Lägg till ett fullständigt möte eller ett möte i personligt rum för konferenser. Välj hur lång tid och hur ofta du vill att mötet ska upprepas. Du kan även schemalägga undantag för en serie med återkommande möten.

Delta i möten från Google Kalender

Kalender inbjudan visar mötesuppgifter och innehåller en länk för att delta i mötet. Ring videoadressen för att delta från ett standardbaserat videosystem.

Om administratören har aktiverat Webex Hybrid-kalendertjänst är det ännu enklare att delta i möten som schemalagts från Google Kalender. En delta-knapp visas innan mötet startar på din videoenhet och även i Webex-appen.

Schemalägg möten i Gmail

Schemalägg ett möte i Gmail för Google Workspace direkt från en e-postmeddelande så att du kan följa upp möten med mottagare ansikte mot ansikte. Klicka Webex-ikon på sidopanelen och välj Starta eller Delta under kommande möten. Ändra mötets ämne och välj tidszon, datum och tid. Som standard blir adresserna i fälten Till och Från i e-postmeddelande inbjudna till möten. Ange e-postadressen till de deltagare som du vill lägga till och klicka sedan på Skapa möte.

Delta i och starta möten från Gmail

Det är enkelt att starta eller delta i ett möte som har schemalagts med Gmail. Klicka på sidopanelen och välj Starta eller Delta under kommande möten. Träffa alla mottagare direkt genom att klicka e-postmeddelande Starta ett direktmöte. Ange ett nytt mötesämne, bjud in fler mötesdeltagare och välj Starta möte.