Den här funktionen är tillgänglig för Webex Meetings.


 

Om du redan har installerat Webex-appen uppgraderas du till en ny version automatiskt. Vi rekommenderar att IT-administratörer går till Google Admin-konsolen och beviljar nya poäng för att ge organisationsomfattande behörighet, annars kommer användare att uppmanas att godkänna nya behörigheter när de försöker schemalägga Webex-möten. Om du vill bevilja nya poäng loggar du in på Google Admin-konsolen och går till Appar > Marknadsföra appar > Inställningar för Cisco Webex och klicka på Återkalla dataåtkomst och sedan på Bevilja dataåtkomst.

Om din administratör inte har installerat Webex-appen för G Suite-användare men har lagt till den i den godkända listan över appar kan du gå till Google Workspace Marketplace och installera appen själv.

Om begränsningar tillämpas på Marketplace-appar kan din Google-administratör lägga till Webex-appen i den godkända listan över appar eller välja Tillåt användare att installera ett program från Google Workspace Marketplace i Marketplace-inställningarna > Hantera åtkomst till appar.

Administratörer kan installera appen för hela domänen via Google Admin-konsolen. Gå till support.google.com och sök efter Install Marketplace apps.

Gå till Webex-appen för Google Workspace och klicka sedan på Installera.

Endast användare med Google Workspace-konton kan visa den här sidan på Google Workspace Marketplace.

När du har installerat appen, följ instruktionerna i Ange din Webex-webbplats i Google Kalender.

Om du inte längre vill schemalägga Webex-möten och Webex-möten i personliga rum direkt från Google Kalender eller Gmail kan du ta bort Webex-integreringen för Google Workspace.

Administratörer kan avinstallera appen från hela domänen via Google Admin-konsolen. Gå till support.google.com och sök efter Delete a Marketplace app from Google Workspace.

1

I Google Kalender väljer du Inställningar-menyn > Inställningar.

2

I avsnittet Tillägg bredvid Cisco Webex väljer du Inställningar > Ta bort.

Google Kalender

Innan du kan schemalägga ett Webex-möte eller ett möte i ett personligt rum i Webex måste du ange vilken Webex-webbplats som ska användas med ditt konto.

1

Välj Skapa händelse i Google Kalender.

2

Under Händelseinformation väljer du listrutan Lägg till konferenser och väljer sedan Webex-möte.

Om du inte ser dessa alternativ i listrutan Lägg till konferenser har administratören inte installerat Webex för Google Kalender-appen. Du kan kanske installera appen själv. Mer information finns i Lägg till Webex-appen från Google Workspace Marketplace.

3

Under Lägg till plats ser du antingen Auktorisera eller Inloggning krävs:

 • Om du ser Auktorisera innebär det att du måste auktorisera Cisco Webex för Google Kalender-appen för att komma åt ditt Google-konto. Välj Auktorisera och gå till steg 4.
 • Om du ser Inloggning krävs innebär det att du använder samma e-postadress för ditt Webex-konto och för Google Workspace och att din administratör redan har godkänt Webex för Google Calendar-appen för åtkomst till ditt Google-konto. Välj Logga in och gå till steg 5 för att gå till den Webex-webbplats som ska användas för möten.
4

För att auktorisera väljer du det Google Workspace-konto som du vill använda med Webex för Google Kalender.

Välj Tillåt.

5

Ange Webex-webbplatsen som du vill använda för att schemalägga möten och välj Nästa.


 

Om du inte har loggat in tidigare kommer du att uppmanas att logga in nu. Välj Logga in.

Konferensinformation läggs till i mötet.

6

Se Schemalägg ett möte om du vill fortsätta med att schemalägga ett möte. Annars väljer du Avbryt skapande av händelse.

När du har konfigurerat din Webex-webbplats kan du schemalägga ett Webex-möte eller ett möte i ett personligt rum i Webex från din Google-kalender.

Informationen om Webex-mötet eller mötet i det personliga rummet fylls i baserat på mötesmallen som du har ställt in som standard. Se till att du ställer in standardmallen på den mötestyp du vill ha i Cisco WebexWebex-ikonen sidopanelen innan du schemalägger.

När du skapar en händelse kan du gå till Cisco WebexWebex-ikonen i sidopanelen för att ändra mötesinställningar, till exempel alternativ värd eller medvärd och ljudtyp. I Kalender kan du ändra din Webex-webbplats och mötesmall från Cisco WebexWebex-ikonen i sidopanelen.

1

I Google Kalender väljer du Skapa händelse eller en befintlig händelse.

2

Under Händelseinformation väljer du listrutan Lägg till konferenser och väljer sedan Webex-möte eller Webex-möte i personligt rum.

3

Lägg till mötestitel, datum och tid.

4

Om du vill att mötet ska upprepas klickar du på Upprepas inte och väljer i stället hur ofta du vill att mötet ska upprepas, och när du vill att det upprepade mötet ska sluta.

5

Lägg till gäster.

6

För att göra det enklare för personer att delta i ett möte från en Webex-rums- eller skrivbordsenhet väljer du Rum och sedan de rumsenheter som du vill lägga till. Du kan välja mellan föreslagna rum eller söka efter ett nytt. Då visas en Delta-knapp på enheten innan mötet startar.

Administratören måste konfigurera ditt konto med Webex Hybrid-kalendertjänsten så att du kan schemalägga rumsenheter på detta sätt.

7

(Valfritt) Redigera mötesalternativen. Välj Cisco Webex i sidopanelenWebex iconoch välj mötesmall, tillåt deltagare att delta i mötet före värden, tilldela en alternativ värd eller medvärd och ändra ljudinställningarna.

8

Välj Spara och sedan Skicka.

I kalenderinbjudan visas detaljer om Webex mötet, inklusive en länk för att delta i mötet. Du kan kopiera länken och dela den med andra.

Om ditt möte upprepas och du måste ändra datum eller tid för ett av mötena, leta upp och välj mötets instans, välj Redigera händelse, gör dina ändringar, välj Spara > Den här händelsen och välj OK.

Om ditt möte upprepas och du vill ta bort en förekomst av mötet på grund av att du är på semester eller att det är en offentlig semester ska du leta upp och välja den instansen av mötet. Välj Ta bort händelse > Den här händelsen och välj OK.

Det är enkelt att starta eller delta i ett möte som har schemalagts med Google Kalender.

Gör något av följande:

 • Klicka på länken i en kalenderinbjudan i Google Kalender.
 • Delta från ett videosystem eller -program genom att ange videoadressen i kalenderinbjudan.
 • Anslut via telefon genom att ringa numret i kalenderinbjudan.

   

  Länken till det globala inringningsnumret finns i anvisningarna för att delta.

 • Om du har en Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid väljer du Delta på din videoenhet. Knappen Delta visas fem minuter innan mötet startar.
 • Från Webex-appen väljer du Delta. Knappen Delta visas fem minuter innan mötet startar, om du använder Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid.

Du kan delegera till någon annan att schemalägga möten åt dig i Google Kalender. Att ha ett sådant delegerat ombud är användbart när du inte har åtkomst till en dator eller om någon annan hanterar din kalender.

Ombudet måste ha ett värdkonto i Webex Meetings.

1

Logga in på din Webex-webbplats. Välj Klassisk vy och sedan Mitt Webex.

2

Välj Inställningar > Schemaläggningsalternativ.

3

I rutan Schemaläggningsbehörighet anger du e-postadressen till en eller flera värdar som du vill ska kunna schemalägga möten åt dig.

4

Välj Spara längst ner på sidan Inställningar.

5

I Google Kalender, under Mina kalendrar, pekar du på kalendern som du vill skapa ett ombud för och väljer Alternativ för <calendar name=""> > Inställningar och delning.

6

Under Dela med specifika personer väljer du Lägg till personer.

7

Ange e-postadressen till en eller flera värdar som du vill utse som ombud för din kalender.

8

Välj rutan Behörigheter, välj behörighetsnivå och välj Skicka.

Om du använder mer än en Webex-webbplats för möten kan du ange vilken webbplats som du vill använda när du schemalägger möten i Google Kalender.

1

I Google Kalender väljer du Cisco WebexWebex iconi sidopanelen.

2

Välj Ändra Webex-webbplats.

3

Ange Webex-webbplatsen som du vill använda för att schemalägga möten och välj Nästa.

4

Stäng webbläsarfönstret.

Nästa steg

Nästa gång du skapar en händelse när du lägger till konferenser måste du logga in på den Webex-webbplats som du har angett att använda.

Gmail

När du har konfigurerat din Webex-webbplats kan du schemalägga ett Webex-möte från ett e-postmeddelande i Gmail. Du kan schemalägga ett möte med e-postmottagarna för att diskutera innehållet i ett e-postmeddelande.

1

I Gmail väljer du en e-post och väljer Cisco WebexWebex iconi sidopanelen.

2

Välj Schemalägg ett möte .

3

Ändra mötesämnet och välj tidszon, datum och tid.

4

Bjud in deltagare. Som standard är e-postadresserna i fälten ”Till” och ”Från” i e-postmeddelandet inbjudna till mötet. Välj för att bjuda in andra mötesdeltagareunder Bjud in fler deltagare och ange deras e-postadresser.

5

Välj Skapa möte.

Mötesinformationen visas. Om du vill starta mötet direkt väljer du Starta möte.

När du har konfigurerat din Webex-webbplats kan du schemalägga ett Webex-möte från ett e-postmeddelande i Gmail. Du kan träffas direkt med e-postmottagarna för att diskutera innehållet i ett e-postmeddelande.

1

I Gmail väljer du en e-post och väljer Cisco WebexWebex iconi sidopanelen.

2

Välj Starta ett direktmöte.

3

Välj mötesämnet för att ändra det.

4

Bjud in deltagare. Som standard är e-postadresserna i fälten ”Till” och ”Från” i e-postmeddelandet inbjudna till mötet. Välj för att bjuda in andra mötesdeltagareunder Bjud in fler deltagare och ange deras e-postadresser.

5

Välj Starta möte.

Det är bekvämt att starta eller delta i ett möte som har schemalagts med Gmail.

Gör något av följande för att starta eller delta i ett möte:

 • Välj Cisco WebexWebex iconi sidopanelen. Under Kommande möten väljer du Starta eller Delta bredvid mötet.
 • Välj länken i e-postinbjudan i Gmail.
 • Delta från ett videosystem eller -program genom att ringa videoadressen i e-postinbjudan.
 • Delta via telefon genom att ringa numret i e-postinbjudan.
 • Om du har en Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid väljer du Delta på din videoenhet. Knappen Delta visas fem minuter innan mötet startar.
 • Från Webex-appen väljer du Delta. Knappen Delta visas fem minuter innan mötet startar, om du använder Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid.

Om det finns fler än en Webex-webbplats som du använder för möten kan du ange vilken webbplats du föredrar att använda när du schemalägger möten i Gmail.

1

I Gmail väljer du Cisco WebexWebex iconi sidopanelen.

2

Välj Fler åtgärderoch Ändra Webex-webbplats.

3

Ange Webex-webbplatsen som du vill använda för att schemalägga möten och välj Nästa.

4

Stäng webbläsarfönstret.