Webex Desk Device fungerar som en fysisk förlängning av din Cisco Webex-app. När du öppnar ett Webex-utrymme på din enhet kan du ringa de personer som befinner sig i det utrymmet, eller skapa och dela whiteboardtavlor med dem.


Den här artikeln gäller Desk Pro i antingen personligt eller delat läge samt DX 70 och DX 80 i delat läge.

Öppna ett utrymme från en bärbar dator

1

När din Webex-app i Mac eller Windows är ansluten till en Desk-enhet ser du enhetens namn längst ned i utrymmeslistan. Om du vill parkoppla till en annan enhet väljer du någon av de andra enheter som du har anslutit till tidigare eller söker efter en baserat på namn.

2

Välj det Webex-utrymme du vill öppna på enheten och klicka på Öppna ett utrymme. Du kan se namnet på det öppnade utrymmet längst upp till vänster på enhetens skärm.

3

Om du vill stänga utrymmet väljer du Stäng utrymmet från Webex-appen. Du kan också stänga utrymmet på enheten genom att knacka på utrymmets namn och välja Stäng det här utrymmet.

Öppna ett utrymme från en mobilenhet

1

När din Webex-app är ansluten till en Desk-enhet ser du enhetens namn uppe till höger i utrymmeslistan. Om du vill parkoppla till en annan enhet väljer du någon av de andra enheter som du har anslutit till tidigare eller söker efter en baserat på namn.

2

Välj det Webex-utrymme du vill öppna på enheten och knacka på Öppna ett utrymme. Du kan också gå till aktivitetsmenyn Och tryck på Öppna på DX eller Öppna på Desk Pro. Du ser namnet på det öppnade utrymmet uppe till vänster på enhetens skärm.

3

Om du vill stänga utrymmet väljer du Stäng utrymmet från Webex-appen. Du kan också stänga utrymmet på enheten genom att knacka på utrymmets namn och välja Stäng det här utrymmet.

Använda whiteboardfunktioner

När du har öppnat ett Webex-utrymme på din Webex Desk-enhet kan du skapa nya whiteboardtavlor på fliken Whiteboard, och de sparas då som .png-filer i det utrymmet automatiskt . Du kan också fortsätta att arbeta med whiteboardtavlor som redan har sparats i det här utrymmet.

När du har ett ledigt utrymme på enheten trycker du på Whiteboard För att få tillgång till sparade whiteboardtavlor. Från whiteboardskärmen kan du också skapa en ny whiteboard genom att trycka på Ny whiteboard.När du är klar trycker du på krysset längst upp till höger. Alla i Webex-utrymmet kan se din whiteboard på fliken Whiteboard.

Öppna en fil (endast Desk Pro)

De filer och bilder som du och dina medarbetare har delat i ett Webex-utrymme kan visas på Desk Pro när du har öppnat utrymmet. Det gör du genom att trycka på Filer Och välj filen du vill öppna. Bläddra uppåt eller nedåt i den fil som du delar. Dra ihop eller dra isär bilden på skärmen om du vill zooma in eller ut.

Du kan öppna filer i följande format: .doc, .docx, .gif, .jpeg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .svg, .xls och .xlsx. Filerna måste ha färre än 150 sidor och vara under 200 MB. Det går att ladda upp andra typer av filer, men de kommer inte att visas som miniatyrer.

Du kan trycka på Och välj om du vill dölja filer som inte stöds eller inte.Om du vill gå tillbaka till filöversikten trycker du på .

De Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-filer som du har delat i ett utrymme kan även visas på DEsk Pro när du har öppnat utrymmet. I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar åtkomst till ECM-plattformen och i den här artikeln beskrivs hur du delar filer i Webex-appen från Microsoft OneDrive eller SharePoint Online.

För att kunna öppna dessa filer på Desk Pro måste webbmotorn vara aktiverad.

OneDrive- och SharePoint Online-dokument finns i Filer . Välj filen som du vill öppna. Du kanske måste logga in för att kunna läsa eller redigera dokumentet, men sessionsinformation rensas när du stänger utrymmet.

Ring alla i ett utrymme

När du har öppnat ett utrymme på skrivbordsenheten trycker du på På enhetens startskärm. Knacka på Ring för att starta samtalet.