Vaše zařízení Webex Desk funguje jako fyzické rozšíření aplikace Webex. Když v zařízení otevřete prostor Webex, můžete volat lidem, kteří se v tomto prostoru nacházejí, nebo s nimi vytvářet a sdílet tabule.


Tento článek platí pro zařízení Desk Pro v osobním nebo sdíleném režimu a pro zařízení DX 70 a DX 80 pouze ve sdíleném režimu.

Otevření prostoru z notebooku

1

Když je aplikace pro počítače Mac nebo Windows připojena k zařízení Webex Desk, klikněte na název zařízení ve spodní části seznamu prostorů. Pokud chcete provést párování s jiným zařízením, vyberte jedno z dalších zařízení, ke kterým jste byli připojeni dříve, nebo jej vyhledejte podle názvu.

2

Vyberte prostor Webex, který chcete v zařízení otevřít, a klikněte na tlačítko Otevřít prostor. Název otevřeného prostoru se zobrazí v levém horním rohu obrazovky zařízení.3

Prostor zavřete volbou Zavřít prostor v aplikaci Webex. Prostor můžete také zavřít ze zařízení klepnutím na jeho název a výběrem možnosti Zavřít tento prostor.Otevření prostoru z mobilního zařízení

1

Když je aplikace Webex připojena k zařízení Desk, zobrazí se název zařízení v pravém horním rohu seznamu prostoru. Chcete-li jej spárovat s dalším zařízením, buď vyberte jedno ze zařízení, ke kterému jste již byli dříve připojeni, nebo jej vyhledejte podle názvu.

2

Vyberte prostor Webex, který chcete v zařízení otevřít, a klikněte na tlačítko Otevřít prostor. Můžete také přejít do nabídky aktivit prostoru a klepnout na možnost Otevřít na DX nebo Otevřít na Desk Pro. Název otevřeného prostoru se zobrazí v levém horním rohu obrazovky zařízení.

3

Prostor zavřete volbou Zavřít prostor v aplikaci Webex. Prostor můžete také zavřít ze zařízení klepnutím na jeho název a výběrem možnosti Zavřít tento prostor.

Tabule

S prostorem otevřeným na zařízení Webex Desk můžete vytvářet nové tabule, které se do tohoto prostoru automaticky ukládají jako soubory .png na kartě Tabule. Můžete také pokračovat v práci na tabulích, které byly dříve uloženy do tohoto prostoru.

Jakmile máte v zařízení otevřený prostor, klepněte na možnost Tabule a získáte přístup k uloženým tabulím. Novou tabuli vytvoříte také na obrazovce tabule, když klepnete na možnost Nová tabule.Po dokončení klepněte na křížek v pravém horním rohu. Všichni v prostoru Webex najdou vaši tabuli na kartě Tabule.

Zobrazení souboru (pouze Desk Pro)

Soubory a obrázky, které jste se svými spolupracovníky sdíleli v prostoru Webex, si můžete prohlédnout na zařízení Desk Pro, když máte tento prostor otevřený. Klepněte na možnost Soubory a vyberte soubor, který chcete otevřít. Ve sdíleném souboru můžete přecházet nahoru nebo dolů. Stažením nebo roztažením prstů na obrazovce změníte zobrazení obrázku.

Otevřít můžete soubory v následujících formátech: .doc, .docx, .gif, .jpeg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .svg, .xls a .xlsx. Soubory musí být menší než 150 a méně než 200 MB. Ostatní typy souborů lze nahrát, ale nezobrazí se v náhledu s miniaturami.

Klepnutím na můžete zvolit, zda chcete skrýt nepodporované soubory.Klepnutím na přejdete zpět na přehled souborů.

Soubory Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online, které sdílíte v prostoru, lze také zobrazit na zařízení Desk Pro, pokud na něm otevřete dotyčný prostor. V tomto článku zjistíte, jak nastavit přístup k platformě Enterprise Content Management, a v tomto článku se dozvíte, jak sdílet soubory v aplikaci Webex ze služeb Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online.

Abyste tyto soubory mohli otevřít na zařízení Desk Pro, musí být povolen webový modul .

Dokumenty OneDrive a SharePoint Online najdete v části Soubory . Jednoduše vyberte soubor, který chcete otevřít. Může se stát, že pro zobrazení nebo úpravu dokumentu se budete muset přihlásit, avšak informace o relaci budou vymazány při zavření prostoru.

Volání všem osobám v prostoru

Po otevření prostoru na zařízení Desk klepněte na tlačítko na domovské obrazovce. Klepnutím na Volat zahájíte hovor.