Board- och Desk-enheten fungerar som en fysisk förlängning av Webex appen. När appen, antingen mobil eller stationär, är ansluten till enheten kan du samarbeta med andra i ditt Webex utrymme från enheten. Ring upp kollegor, visa filer som har delats och fortsätt att arbeta på whiteboardtavlor som du har skapat vid det föregående mötet. Läs den här artikeln för mer information om hur du ansluter Webex-appen till din enhet.

Den här artikeln gäller enheter i Board- och Desk-serien i antingen personligt eller delat läge och DX 70 och DX 80 endast i delat läge.

Du måste vara ansluten till en enhet för att öppna ett befintligt utrymme på den. Om det inte har skett automatiskt kontrollerar du identifieringsinställningarna.

1

När Mac- eller Windows Webex appen är ansluten till en enhet visas enhetens namn längst upp till höger i appen. Om du vill parkoppla till en annan enhet väljer du någon av de andra enheter som du har anslutit till tidigare eller söker efter en baserat på namn.

2

Välj det Webex utrymme som du vill öppna på enheten. Klicka sedan på Öppna ett utrymme.

3

Nu kan du se namnet på det öppnade utrymmet på enhetens skärm och få tillgång till alla aktiviteter på den.

4

Om du vill stänga utrymmet väljer du Stäng utrymme i appen Webex.

Du måste vara ansluten till en enhet för att öppna ett Webex utrymme på den. Om det inte sker automatiskt kontrollerar du identifieringsinställningarna.

1

När din Webex-app är ansluten till en enhet visas en grön signalikon längst upp till vänster i utrymmeslistan, bredvid din profilbild. Om du vill para ihop med en annan enhet klickar du på signalikonen, kopplar bort och väljer en annan enhet.

2

Tryck på signalikonen längst upp till vänster på skärmen. Du kan också gå till aktivitetsmenyn för utrymmet och trycka på Öppna ett utrymme. Du kan se namnet på det öppnade utrymmet på enhetens skärm.

3

Om du vill stänga utrymmet väljer du Stäng utrymme i appen.

När ett utrymme har öppnats på enheten kan du skapa nya whiteboardtavlor som sparas automatiskt i det utrymmet. Du kan också fortsätta att arbeta med whiteboardtavlor som tidigare har sparats i det utrymmet.

På enhetens startskärm trycker du på Whiteboard För att få tillgång till sparade whiteboardtavlor. Från whiteboardskärmen kan du också skapa en ny whiteboard genom att trycka på Ny whiteboard . När du är klar kan du spara whiteboardtavlan i utrymmet genom att trycka på Mer och Spara styrelse. Välj det öppna utrymmet under Spara till ett befintligt utrymme. Alla i utrymmet kan hitta din whiteboard på fliken Innehåll i utrymmet.

Om du vill veta mer om whiteboardtavlor på en anslagstavla kan du läsa whiteboardartikeln.

Filer och bilder som du och dina medarbetare har delat i ett utrymme kan visas på enheten när du har utrymmet öppet. Det gör du genom att trycka på Filer På startskärmen och välj filen du vill öppna. Bläddra uppåt eller nedåt i den fil som du delar. Dra ihop eller dra i sär bilden på enheten om du vill zooma in eller ut.

Du kan öppna filer i följande format: .doc, .docx, .gif, .jpeg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .svg, .xls och .xlsx. Filerna måste ha färre än 150 sidor och vara under 200 MB. Det går att ladda upp andra typer av filer, men de kommer inte att visas som miniatyrer.

Om du vill gå tillbaka till filöversikten trycker du på filikonen längst ned till vänster bredvid anteckningsikonen.

Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-filer som du har delat i ett utrymme kan också visas när du har utrymmet öppet. I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar åtkomst till ECM-plattformen och i den här artikeln beskrivs hur du delar filer i Webex-appen från Microsoft OneDrive eller SharePoint Online. För att kunna öppna dessa filer måste webbmotorn vara aktiverad.

OneDrive- och SharePoint Online-dokument finns också i Filer På hemskärmen. Tryck på Anslut till server och logga in på OneDrive. Du kanske måste logga in för att kunna läsa eller redigera dokumentet, men sessionsinformation rensas när du stänger utrymmet.

När du har öppnat ett utrymme på enheten trycker du på Ring På enhetens startskärm. Knacka på Ring för att starta samtalet.

Du kan se vem som deltog i samtalet genom att trycka på Deltagare.

Om du inte vill inkludera alla i utrymmet i samtalet måste du först stänga utrymmet från enheten. Tryck sedan på Ring På hemskärmen för att ringa de personer du vill komma i kontakt med.