Vaše zařízení Webex Desk funguje jako fyzické rozšíření aplikace Webex. Když v zařízení otevřete prostor Webex, můžete volat lidem, kteří se v tomto prostoru nacházejí, nebo s nimi vytvářet a sdílet tabule.


Tento článek platí pro zařízení Desk Pro v osobním nebo sdíleném režimu a pro zařízení DX 70 a DX 80 pouze ve sdíleném režimu.

Otevření prostoru z notebooku

1

Když je aplikace pro počítače Mac nebo Windows připojena k zařízení Webex Desk, klikněte na název zařízení ve spodní části seznamu prostorů. Chcete-li jej spárovat s dalším zařízením, buď vyberte jedno ze zařízení, ke kterému jste již byli dříve připojeni, nebo jej vyhledejte podle názvu.

2

Vyberte prostor Webex, který chcete v zařízení otevřít, a klikněte na tlačítko Otevřít prostor. Název otevřeného prostoru se zobrazí v levém horním rohu obrazovky zařízení.

3

Prostor zavřete volbou Zavřít prostor v aplikaci Webex. Prostor můžete také zavřít ze zařízení klepnutím na jeho název a výběrem možnosti Zavřít tento prostor.

Otevření prostoru z mobilního zařízení

1

Když je aplikace Webex připojena k zařízení Desk, zobrazí se název zařízení v pravém horním rohu seznamu prostoru. Chcete-li jej spárovat s dalším zařízením, buď vyberte jedno ze zařízení, ke kterému jste již byli dříve připojeni, nebo jej vyhledejte podle názvu.

2

Vyberte prostor Webex, který chcete v zařízení otevřít, a klikněte na tlačítko Otevřít prostor. Můžete také přejít do nabídky aktivit Prostoru a klepněte na Otevřít na DX nebo Otevřít na Stole Pro. Název otevřeného prostoru se zobrazí v levém horním rohu obrazovky zařízení.

3

Prostor zavřete volbou Zavřít prostor v aplikaci Webex. Prostor můžete také zavřít ze zařízení klepnutím na jeho název a výběrem možnosti Zavřít tento prostor.

Tabule

S prostorem otevřeným na zařízení Webex Desk můžete vytvářet nové tabule, které se do tohoto prostoru automaticky ukládají jako soubory .png na kartě Tabule. Můžete také pokračovat v práci na tabulích, které byly dříve uloženy do tohoto prostoru.

Až budete mít na zařízení volné místo, klepněte na Tabule Získáte přístup k uloženým tabulím. Na obrazovce tabule můžete také vytvořit novou tabuli klepnutím na Nová tabule.Po dokončení klepněte na křížek v pravém horním rohu. Všichni v prostoru Webex najdou vaši tabuli na kartě Tabule.

Zobrazení souboru (pouze Desk Pro)

Soubory a obrázky, které jste se svými spolupracovníky sdíleli v prostoru Webex, si můžete prohlédnout na zařízení Desk Pro, když máte tento prostor otevřený. Chcete-li to provést, klepněte na Soubory A vyberte soubor, který chcete otevřít. Ve sdíleném souboru můžete přecházet nahoru nebo dolů. Stažením nebo roztažením prstů na obrazovce změníte zobrazení obrázku.

Otevřít můžete soubory v následujících formátech: .doc, .docx, .gif, .jpeg, .PDF, .png, .ppt, .pptx, .SVG, .xls a .xlsx. Soubory musí mít méně 150 stránek a musí být menší než 200 MB. Ostatní typy souborů lze nahrát, ale nezobrazí se v náhledu s miniaturami.

Můžete klepnout na A zvolte, zda chcete skrýt nepodporované soubory nebo ne.Chcete-li se vrátit k přehledu souborů, klepněte na .

Soubory Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online, které sdílíte v prostoru, lze také zobrazit na zařízení Desk Pro, pokud na něm otevřete dotyčný prostor. V tomto článku zjistíte, jak nastavit přístup k platformě Enterprise Content Management, a  v tomto článku se dozvíte, jak sdílet soubory v aplikaci Webex ze služeb Microsoft OneDrive nebo SharePoint Online.

Aby bylo možné tyto soubory otevřít na Desk Pro, musí být povolen webový stroj .

Dokumenty OneDrivu a SharePointu Online najdete v části Soubory . Jednoduše vyberte soubor, který chcete otevřít. Může se stát, že pro zobrazení nebo úpravu dokumentu se budete muset přihlásit, avšak informace o relaci budou vymazány při zavření prostoru.

Volání všem osobám v prostoru

Po otevření místa na stolním zařízení klepněte na Na domovské obrazovce zařízení. Klepnutím na Volat zahájíte hovor.