Innan du börjar

Office Anywhere måste konfigureras för din plats av administratören.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalengår du till Samtalsinställningar.

3

Växla mellan Office Anywhere.

4

Klicka på Lägg till ytterligare en "plats" för att lägga till ett telefonnummer som ska användas som ditt Office Anywhere-nummer.

5

Ange namnochtelefonnummer.

Så snart du lägger till ett telefonnummer är numret aktivt. För att avaktivera avmarkerar du rutan bredvid telefonnumret.

6

Klicka på Fler alternativ om du vill aktivera följande inställningar för telefonnumret:

  • Vidarebefordra inte samtal– Dina samtal vidarebefordras inte, även om du har samtals vidarebefordran aktiverat.
  • Svarskonfiguration – när någon ringer dig uppmanas de att trycka på en tangent innan de ansluts. Använd det här alternativet om du vill att inringarna ska veta att deras samtal automatiskt kommer till ditt Office Anywhere-nummer.
  • Samtalskontroll– du kan använda accesskoderna för ditt system på dina Office Anywhere-enheter.
7

Om du vill varna dina Office Anywhere-telefoner när du ringer klickar-för-att-ringa-samtal från samtalsanvändarportalen markerar du Avisering för alla aktiverade "Platser" för Klicka här för att ringa.

8

Klicka på Spara.