Klicka på och välj Unikt nåbart nummer och markera eller avmarkera unika nåbara nummer.

1

Gå till Inställningar > Samtal och tryck på Samtalsalternativ.

2

Aktivera eller inaktivera Mottagare för unikt nåbart nummer.