Skapa en single number reach för en plats

Funktionen Single Number Reach konfigureras inte automatiskt när tjänsten tillhandahålls. Innan användarna kan börja använda Single Number Reach,måste du först skapa en Single Number Reach för en plats och sedan tilldela ett telefonnummer som ska användas som Single Number Reach portalen.
1

Logga in på Control Hub och gå till Tjänster > Samtal > Funktioner > Single Number Reach.

2

Klicka på Skapa Single Number Reach.

3

Ange följande information:

  • Plats

  • Single Number Reach-namn

  • Telefonnummer

  • Anknytning (valfritt)

  • Meddelandespråk

4

Välj vem som kan Single Number Reach - alla i företaget eller Endast användarna på den här platsen.

5

För att tillåta ljudlöst meddelandeläge markerar du kryssrutan Ljudlöst meddelandeläge.

6

Klicka på Skapa.

Nästa steg

När ett Single Number Reach skapas för en plats kan administratören eller användarna på platsen konfigurera tjänsten.

Konfigurera unikt nåbart nummer för användare

Du kan lägga till en användares personliga nummer som ett unikt nåbart nummer. De tillagda numren ringer när användaren får ett samtal på sitt Webex Calling primära nummer. Användaren kan använda antingen det primära numret eller något av de tillagda numren för att ringa utgående samtal. När användaren ringer utgående samtal används inställningen för inringar-ID för Webex Calling primära numret för identitet.

Innan du börjar

Enkel nummerräckvidd måste konfigureras för användarens plats.

1

Logga in på Control Hub och gå till Hantering > Användare.

2

Välj en användare och klicka på fliken Samtal.

3

Gå till avsnittet Användarsamtalsupplevelse och välj Unikt nåbart nummer (kontor var som helst).

4

Växla reglaget.

5

Ange namn och telefonnummer som ska användas som användarens unikt nålnummer och välj kryssrutan.

När du har lagt till ett telefonnummer aktiveras numret. Om du vill inaktivera avmarkerar du rutan bredvid telefonnumret.

6

Klicka på Inkommande samtalsalternativ för att aktivera någon av följande inställningar för telefonnumret:

  • Vidarekoppla inte samtal – Användarens samtal vidarekopplas inte, även om samtalskopplingen är aktiverad.
  • Besvara bekräftelsen – När någon ringer användaren uppmanas de att trycka på en knapp innan de ansluts. Med det här alternativet kan uppringarna veta att samtalet automatiskt går till det enda nummernålnumret (kontor var som helst).

 

Du kan också lägga till ett annat personligt nummer genom att klicka på Lägg till ett annat personligt nummer och sedan följa de föregående stegen.

7

Klicka på Spara.


 

En användare kan även konfigurera och hantera unikt nåbart nummer på egen hand i användarportalen. Mer information finns i Konfigurera unikt nåbart nummer (kontor var som helst). Alla ändringar som användaren gör av dessa inställningar kommer att återspeglas i både användarportalen och Control Hub.

Få en lista över dina single number reach-telefonnummer

1

Logga in på Control Hub och gå till Tjänster > Samtal > Funktioner > Single Number Reach.

2

Klicka Exportera för att hämta en CSV-fil med listan Single Number Reach nummer.


 
Du kan begränsa exportlistan till en plats genom att välja platsen på listruta innan du klickar på exportera.