Du kan skapa ett klister märke när du använder whiteboardtavlan eller kommenterar.

1

Knacka för att skapa en fästis.2

Använd det mjuka tangent bordet för att skriva. Tryck på RETUR när du är klar.


 

Du kan skriva högst sex rader per fästis. Rad brytningar är automatiska.3

Tryck på anteckningen för att redigera den. Du kan redigera texten, ändra färg på anteckningen eller ta bort den.