1

Klicka på ljudanslutningarna.

Ljudanslutningar
2

Välj hur du vill höra ljudet i ditt möte:

Använd dator för ljud
 • Använd dator för ljud– Använd datorn med ett anslutet headset, högtalare eller mikrofon.
 • Ring mig– Ange ett nummer så ringer mötet upp dig.
 • Inringning – Om du väljer det här alternativet visas de tillgängliga numren för ljud när du klickarpå Delta imöte. Anteckna accesskoden eller e-mötesnummer och deltagar-ID. Du måste ange de här numren för att delta i mötet. Välj ett av de tillgängliga numren för att delta i mötet och ange åtkomstkoden eller mötesnummer och deltagar-ID. Om du inte har ditt deltagar-ID trycker du på # för att vänta i lobbyn tills någon i mötet låter dig komma in.

   

  Om du har rätt konfiguration av samtalet och inte vill vänta på uppmaningen kan du lägga till ett kommatecken (,) på numret, vilket ger en en sekunders fördröjning vid uppringningen. Du kan lägga till flera kommatecken i rad för att förlänga fördröjningen. Du kan till exempel ange något i ,,,,<meeting number="">,<attendee ID="">.

 • Anslut inte till ljud– Inget ljud skickas eller tas emot under mötet. Använd det här alternativet när du är i mötesrum och du vill dela innehåll i mötet.
3

Klicka Tystpå om du vill stänga av ljudet innan du ansluter till mötet.

4

Klicka Stoppa videopå om du vill stänga av videon innan du ansluter till mötet.

1

Tryck på ljudanslutningarna.

2

Välj något av följande alternativ:

 • Använd internet förljud – Använd telefonen med hörlurar eller högtalar telefonen.
 • Ring mig– Ange ett nummer eller välj bland de senaste numren så ringer mötet upp dig.
 • Inringning – Om du väljer det här alternativet visas de tillgängliga numren för ljud när duknackar på Delta. Anteckna accesskoden eller e-mötesnummer och deltagar-ID. Du måste ange de här numren för att delta i mötet. Välj ett av de tillgängliga numren för att delta i mötet och ange åtkomstkoden eller mötesnummer och deltagar-ID. Om du inte har ditt deltagar-ID trycker du på # för att vänta i lobbyn tills någon i mötet låter dig komma in.
 • Anslut inte ljud –Inget ljud skickas eller tas emot. Använd det här alternativet när du är i mötesrum du vill dela innehåll från din telefon.
3

Tryck Tystpå för att stänga av ljudet innan du ansluter till mötet.

4

Tryck Stoppa videopå för att stänga av din video innan du ansluter till mötet.

1

Välj Enhetsalternativ och sedan något av följande:

 • Min dator– ansluta via datorljud och video. Detta alternativ väljs automatiskt, såvida du inte är ansluten till en enhet.
 • Välj en enhet för ljud och video från listan Senaste enheter eller välj Sök efter en enhet att söka efter och välj en enhet i närheten som du vill använda för ljud och video.

  När PIN-koden visas på enheten anger du den i Webex och klickar på OK.


   

  PIN-koden gäller i 5 minuter efter att den visas. Om du gör en lyckad anslutning kommer du därför inte att bli ombedd att använda PIN-koden vid ytterligare försök inom denna femminutersperiod.

2

Om du valde Min dator klickar du på för att välja de ljud- och videoalternativ som du vill använda:

 • Använd datorn för ljud– anslut med hjälp av ljudet på din dator.
 • Använd telefon som ljud– ring in till mötet eller gör så att mötet ringer upp dig via en telefon. Om du väljer att ringa in och när du klickar på Delta i möte visas de nummer som är tillgängliga för att ringa förljud. Anteckna accesskoden eller e-mötesnummer och deltagar-ID. Du måste ange de här numren för att delta i mötet. Välj ett av de tillgängliga numren för att delta i mötet och ange åtkomstkoden eller mötesnummer och deltagar-ID. Om du inte har ditt deltagar-ID trycker du på # för att vänta i lobbyn tills någon i mötet låter dig komma in.
 • Anslut inte ljud –Använd om du inte vill eller behöver att andra ska höra dig när du deltar i mötet. Till exempel kanske du deltar i ett möte i ett konferensrum med andra personer och inte alla behöver dela sitt ljud.
 • Skicka och ta emot video– Använd om du vill se andra personer i mötet, och du även vill dela din video.
 • Ingen video– välj detta alternativ om du inte vill att andra ska se dig när du deltar i mötet. Kom ihåg att du inte kommer att kunna se någon annans video heller.