1

Ses bağlantısı seçeneklerine tıklayın.

2

Toplantıda sesi nasıl duymak istediğinizi seçin.

Ses bağlantısı seçenekleri

 • Bilgisayar sesi kullan—Bilgisayarınızı kulaklık veya hoparlörle kullanın. Bu, varsayılan ses bağlantısı türüdir.

  Hoparlör veya mikrofonunuz için sistem ayarlarını kullanabilir veya Ayarlar menüsünden kullanmak istediğiniz ayarları seçebilirsiniz.

 • Beni ara— Toplantının aramasını istediğiniz iş veya ev telefon numarasını girin veya seçin.

 • Gelen arama- Toplantı başladığında telefondan arama. Toplantıya katıldıktan sonra küresel gelen çağrı numaralarının bir listesi görüntülenir. Erişim kodunu veya toplantı kimliğini toplantı numarası katılımcı kimliğini notun. Toplantıya katılmak için bu numaraları girmeniz gerekir.

  Toplantıya katılmak için kullanılabilir numaralardan birini seçin ve istendiğinde erişim kodunu veya toplantı numarası katılımcı kimliğini girin. Katılımcı kimliğiniz yoksa toplantıdan birisi izin katılana kadar lobide beklemek için # tuşuna basın.

 • Sese bağlanma -Toplantılarda bilgisayarınız veya telefonunuz aracılığıyla hiçbir ses duyasınız. Toplantıda diğer katılımcılarla toplantının toplantı odası toplantıda içerik paylaşmak için bilgisayarınızı kullanmak istiyorsanız bu seçeneği kullanın.

3

Toplantıya sessize alma sesiyle katılmak için SessizeLa'ya Sessize altıklayın.

Mikrofonunuz Sessizden çıkar kapat sesinin kapat sesinin. Konuşmak istediğiniz zamanSessizden çıkar Aç'a tıklayın.


 

Bazı toplantılarda, toplantı sahibi katılımcıların kendisinde katılmalarına izin vermey olabilir. Bir an önce kendirden sızlamazsanız, ev sahibi sizin de bir şekilde kendirden çalışmama izin verene kadar Kendirden Aç özelliği kilitlenir.

4

Videosunu açma veya kapatmayı seçin. Videonun kapalı olduğu bir toplantıya katılmak için Videoyu durdur 'aVideoyu durdurtıklayın.

Videonun Videoyu başlat kapalı olduğunu gördüğünüzde. Videonızı göstermek istediğiniz zaman VideoyuVideoyu başlatbaşlat'a tıklayın.

5

Video arka planınızı ayarlamak için Arka planı değiştir'e tıklayın ve ardından kullanılabilirseçeneklerden birini belirleyin. Buradan sanal arkaplanlar hakkında daha fazla bilgi öğrensiniz.

-6

Varsayılan olarak, kendi video görünümünüz ayna görünümünde gösterir. Kendinizi kendi video görüntülerinizi diğer toplantı katılımcılarının sizi gördüğünüz gibi görmek için ayna görünümünü kapatabilirsiniz.

Bu toplantı için seçtiğiniz ses ve video ayarlarından memnunsanız bunları bir sonraki toplantınız için kaydedebilirsiniz.

1

Webex Meetings Events uygulamasında ses bağlantısı seçeneklerine dokunun.

İnternet Üzerinden Arama
2

Toplantıda sesi nasıl duymak istediğinizi seçin:

 • Ses içinİnternet'i Kullan — Telefonunuzu kulaklıklarla veya hoparlörlü telefonda kullanın.
 • Beni Ara— Toplantının aramasını istediğiniz numarayı girin veya seçin.
 • Gelen Arama— Telefondan arama. Toplantıya katıldıktan sonra küresel gelen çağrı numaralarının bir listesi mevcut. Erişim kodunu veya toplantı kimliğini toplantı numarası katılımcı kimliğini notun. Toplantıya katılmak için bu numaraları girmeniz gerekir.

  Toplantıya katılmak için kullanılabilir numaralardan birini seçin ve istendiğinde erişim kodunu veya toplantı numarası katılımcı kimliğini girin. Katılımcı kimliğiniz yoksa toplantıdan birisi izin katılana kadar lobide beklemek için # tuşuna basın.

 • Sesi Bağlama- Toplantıda telefonunuz aracılığıyla hiçbir ses duymazsiniz. Toplantıda iseniz, ancak toplantı odası toplantıda içerik paylaşmak için telefonunuzu kullanmak istiyorsanız bu seçeneği kullanın.
3

Toplantıya sessize alma sesiyle katılmak için Mikrofonunu sessize alma seçeneğineMikrofonum sessize almadokunun.

Mikrofonunuz Mikrofonum sesini aç kapat kapat olduğunda bunu seçin. Toplantıda konuşmak istediğiniz zamanMikrofonum sesini aç mikrofonum sesini aç'a dokunun.

Mikrofon sesi kapat

 

Bazı toplantılarda, toplantı sahibi katılımcıların kendisinde katılmalarına izin vermey olabilir. Bir an önce kendirden sızlamazsanız, ev sahibi sizin de bir şekilde kendirden çalışmama izin verene kadar Kendirden Aç özelliği kilitlenir.

4

Videonun kapalı olduğu toplantıya katılmak için Videom kapat'aVideomı kapatdokunun.

Videonun Videomı aç kapat olduğunu göresiniz. Videosunu göstermek istediğinizVideomı aç zaman videomda aç'a dokunun.
Video kapalı

Bu toplantı için seçtiğiniz ses ve video ayarlarından memnunsanız bunları bir sonraki toplantınız için kaydedebilirsiniz.

1

Webex Meetings Events web uygulamasında ses bağlantısı seçeneklerine tıklayın.

2

Ardından, nasıl duymak istediğinizi seçersiniz.

 • Bilgisayarınızın seslerini (varsayılan) ̶ Bilgisayarınızı kulaklık veya hoparlörle kullanın.
 • Beni şu numaradan ̶ Bir telefon numarası girin ve Webex sizi arayın. Kullanıcı Webex bağlı olarak bu seçeneği görebilir veya göreebilirsiniz.
 • Sesli ̶ için telefonunuzu kullanmayı tercih ederseniz toplantı başladığında aramayı ifade eder. Toplantı daveti küresel çağrı numaralarının bir listesi mevcuttur. İnternet bağlantınız yavaşsa bu seçeneği belirleyin. Erişim kodunu veya toplantı kimliğini toplantı numarası katılımcı kimliğini notun. Toplantıya katılmak için bu numaraları girmeniz gerekir.

  Toplantıya katılmak için kullanılabilir numaralardan birini seçin ve istendiğinde erişim kodunu veya toplantı numarası katılımcı kimliğini girin. Katılımcı kimliğiniz yoksa toplantıdan birisi izin katılana kadar lobide beklemek için # tuşuna basın.

 • Sesli konferansa bağlanma ̶ toplantıya katılmanız ve içerik paylaşmanız ve sese ihtiyacınız olduğundabu seçeneği kullanın. Örneğin, ekibiniz ile bir konferans odası veya bir kişi toplantıya video cihazından zaten bağlı bir durumda.
3

Toplantıya sessize alma sesiyle katılmak için SessizeLa'ya Sessize altıklayın.

Mikrofonunuz Sessizden çıkar kapat kapat olduğunda bunu seçin. Toplantıda konuşmak istediğiniz zamanSessizden çıkar Aç'a tıklayın.

Sessizden çıkar

 

Bazı toplantılarda, toplantı sahibi katılımcıların kendisinde katılmalarına izin vermey olabilir. Bir an önce kendirden sızlamazsanız, ev sahibi sizin de bir şekilde kendirden çalışmama izin verene kadar Kendirden Aç özelliği kilitlenir.

4

Toplantıya videonun kapalı olduğu bir toplantıya katılmak için Videoyu durdur 'aVideoyu durdurtıklayın.

Videonun Videoyu başlat kapat olduğunu göresiniz. Videonızı göstermek istediğiniz zaman VideoyuVideoyu başlat başlat'a tıklayın.

Videoyu başlat

Web uygulaması, bu ayarları ve varsayılan ayarları bir sonraki kullan kullanzz hatırlanacak.