1

Välj inställningar från den vänstra navigeringsrad.

-fliken
2

Välj tidszon i tids zonen listruta.

3

Välj önskat språkspråk listruta.


 

Språket blir standardvärdet för den som din webbplats administratör har angett. Om du är inloggad på din webbplats kan du ange ett annat språk. Ditt val lagras i en webb läsar-cookie och fungerar när du inte är inloggad.

Gäst användares språk kommer att ställas in som standard av din webbplats administratör.

4

Välj ditt område från regionen listruta.

5

Välj Anslut för att ansluta ditt Webex-konto till ditt Google-, Microsoft Office 365-, Facebook-eller Apple-konto och följ sedan anvisningarna på skärmen. Välj Koppla från för att ta bort ett länkat konto.

6

För tredjepartsprogramväljer du återkalla behörighets åtkomst för att ta bort alla utomstående leverantörer.

7

För kalender integreringväljer du Tillåt att integrera Microsoft Office 365 med din Cisco Webex webbplats. Du kommer att kunna komma åt alla Webex-möten som har schemalagts i Microsoft Office 365 från möten.

Om du bestämmer dig för att du inte vill se Webex möten som har schemalagts i Microsoft Office 365 från mötenväljer du ta bort.

8

Välj Spara.