Med rutnätet kan du se videon om upp till nio Mötes deltagare. Om mötet har fler än nio deltagare visas de övriga Mötes deltagarna i rutnätet när de pratar i mötet.

Rutnäts layout

Aktiv talare-layouten visar vem som talar i huvud videon tillsammans med miniatyr videorna på upp till fem andra Mötes deltagare.

Aktiv talad talare

Innan du börjar

Tangentbordslayouten är endast tillgänglig i Webex Teams Meetings i ett utrymme.

1

Välj stöd för rutnätets layout för att växla till den layout som visar fler personer samtidigt.

Välj rutnäts layout
2

Välj den aktiva talarens aktiva talare för att växla till den layout som fokuserar på den person som talar.

Aktiv talad talare