Se öppna och Åtgärdade buggar i de senaste Webex Meetings uppdateringarna för mer information om de senaste uppdateringarna.

https://help.webex.com/uty16j/ Mer information om låsnings uppdateringar finns i avsnittet öppna och Åtgärdade buggar i låsnings Webex Meetings uppdateringar.

Förbättringar för Webex (WBS 39.10)

Produktområde

Beskrivning

Webex Meetings

Gjort en förbättring där skärm läsare nu säger "Tryck på vänster och höger piltangent för fler alternativ". Tidigare visades skärm läsarna "Använd vänster-och höger tangenter för fler alternativ".

Webex Meetings

Gjort en förbättring där skärm läsare nu säger "Välj land eller region och ange sedan kod nummer utan" ' + ' kod. " Tidigare visades skärm läsarna "Välj lands-eller regions kod. Ange innehåll utan ' + ' kod. "

Webex Meetings

Gjort en förbättring där skärm läsare nu säger "Välj land eller region". Tidigare visades skärm läsarna "Välj lands-eller regions kod".

Webex Meetings

Gjort en förbättring där skärm läsare nu säger "Skriv in telefonnumret, inklusive riktnummer". Tidigare nämnde skärm läsare "Skriv telefonnumret med riktnummer."

Webex Meetings

Gjort en förbättring där skärm läsare nu säger "ljud anslutning". Tryck på TAB för fler alternativ. " Tidigare visades skärm läsarna "ljud anslutning. Använd tabbtangenten för fler alternativ. "

Förbättringar för Webex (WBS 39.9)

Produktområde

Beskrivning

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att dialog rutan för ljud konferens inte var korrekt märkt för skärm läsare.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att dialog rutan för inbjudan och påminna inte var korrekt märkt för skärm läsare.

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där meddelandet "ändra presentatör" inte lästes av skärm läsare.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att meddelande om ogiltigt e-postadresser i dialog rutan Bjud in och Påminn inte kunde läsas av skärm läsare.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att Skicka till- alternativ i Chat- panelen inte kunde läsas av skärm läsare.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att element i dialog rutan omröstnings alternativ inte kunde läsas av skärm läsare.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att dialog rutan deltagar status Detaljer inte kunde läsas av skärm läsare.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att omröstnings status för stängda omröstningar inte kunde läsas av skärm läsare.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte läste flikarna i dialog rutan Bjud in och Påminn .

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där skärm läsare inte läste panel namn när användare navigerade till en ny panel.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte kunde presentera "ring med dator".

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där det inte går att starta inspelningen när du har navigerat till inspelnings panelen och valt knappen Spela in .

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där skärm läsare inte kunde läsa procenten eller antalet uppmärksam eller inattentive-deltagare.

Förbättringar för Webex (WBS 39.8)

Produktområde

Beskrivning

Webex-utbildning

Användare kan använda sidan Snabbstart genom att använda tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan öppna nedrullningsbara listor från flikar genom att använda tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda privata Mötes tilldelnings dialog ruta genom att använda tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda den förlorade uppmärksamhets spårnings dialogen genom att använda tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda feedback och uttrycks symboler genom att använda tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda dialog rutan personliga inställningar genom att använda tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda test panelen genom att använda tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda dialogen utbildnings Mötes information genom att använda tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda dialog rutan för ljud-och video statistik genom att använda tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda omröstnings status dialogen genom att använda tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan ställa in omröstnings panelens skärm läsare och sedan använda tangent bordet för att klicka på OK.

Webex-utbildning

Användare kan använda frågor och svar panelen Skicka privat genom att använda tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda dialog rutan Dela multimedia genom att använda tangent bordet.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde använda tangent bordet för att hantera flikarna telefon, SMSoch Påminn i dialog rutan Bjud in {Påminn .

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde använda tangent bordet för att ringa upp deltagare i dialog rutan Bjud in {Påminn .

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där användare inte kunde använda tangent bordet för att hantera den andra program dialogen vid delning.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde använda tangent bordet för att ändra vilken typ av omröstnings fråga de hade i omröstnings panelen.

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem som innebar att när användare valde fältet text inmatning i frågor och svar panelen och tryckt på Shift + F10 visades snabb menyn på fel plats.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde använda tangent bordet för att skicka sin video i Mötes deltagar panelen.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde använda tangent bordet för att ändra flikar i dialog rutan alternativ för utbildnings möte .

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att när användare delade sitt skriv bord och använde tangent bordet för att gå via Mötes kontrollerna var det svårt att se om en Mötes kontroll valdes.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att när användare valde fältet text inmatning i privata -panelen och tryckt på Shift + F10 visades snabb menyn på fel plats.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde använda tangent bordet för att få åtkomst till info- ikonen i dialog rutan avsluta utbildnings möte .

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde använda tangent bordet för att hantera Webex Access Anywhere dialogen när de delade ett fjärrdator.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att tryck på RETUR för att stänga en dialog ruta även om OK eller Avbryt inte har marker ATS.

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där alla ord inte visades i dialog rutan med alternativ för utbildnings möte .

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där "Visa inte det här meddelandet igen" överlappar knappen Stoppa inspelning .

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde använda tangent bordet för att välja alternativ i dialog rutan hantera telefonnummer .

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde öppna en chatt med en annan Mötes deltagare.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att copyrightinformation inte visades korrekt.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att Spara- knappen inte översattes i dialog rutan rapportera problem .

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte annonserade alternativ i dialog rutan inställningar.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte kunde meddela att chatt- knappen korrekt när användare hade nya olästa meddelanden.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte annonserade fältet till korrekt i Chat- panelen.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att knapparna i dialog rutan för att ringa andra program från ljud-och video anslutning inte hade etiketter.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte annonserade knapparna på video visaren korrekt när användaren delade sin skärm.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsarna inte annonserade handen- knappen i Mötes deltagar listan.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att alternativ i dialog rutan ljud-och video anslutning inte kunde läsas av skärm läsare korrekt.

Förbättringar för Webex (WBS 39.7)

Produktområde

Beskrivning

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att NVDA-kunde meddela ett numeriskt värde efter att ha lanserat en Mötes kontroll.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte annonserade dialog rutan för omröstning för att spara omröstnings frågor och svar.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att när en användare delar sin skärm kommer de inte att meddela namnen på Mötes kontrollerna korrekt.

Förbättringar för Webex (WBS 39.6)

Produktområde

Beskrivning

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att aviseringar inte blinkade när en användare fick ett chattmeddelande.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte annonserade:

  • Telefonnummer för knappen Ring mig i dialog rutan ljud-och video anslutning .

  • Knappen Ring mitt video system .

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte annonserade innehåll på ett korrekt sätt.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte annonserade ett meddelande om att en Mötes deltagare anslöt sig till mötet.

Förbättringar för Webex (WBS 39.5)

Produktområde

Beskrivning

Webex Meetings Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare som använder Windows inte kunde dela eller starta en video.

Förbättringar för Webex (WBS 39.3)

Produktområde

Beskrivning

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Webex Meetings inte kunde interagera med dialog rutan ljud-och video anslutning när de anslöt sig till ett möte. Användare måste först stänga och öppna dialog rutan igen.