Se öppna och Åtgärdade buggar i de senaste Webex Meetings-uppdateringarna för mer information om de senaste uppdateringarna.

Se öppna och Åtgärdade buggar i Webex Meetings-uppdateringar för mer information om låsnings uppdateringar.

Förbättringar av Webex (WBS 39.10)

Produktområde

Beskrivning

Webex Meetings

Gjort en förbättring där skärm läsarna nu säger "Tryck på vänster och höger piltangent för fler alternativ". Tidigare nämnde skärm läsarna "Använd vänster och höger tangent för fler alternativ".

Webex Meetings

Gjort en förbättring där skärm läsare nu säger "Välj land eller region och ange sedan kod nummer utan" + "-kod." Tidigare nämnde skärm läsare "Välj lands-eller region kod. Ange innehåll utan "+"-kod. "

Webex Meetings

Gjort en förbättring där skärm läsare nu säger "Välj land eller region". Tidigare nämnde skärm läsare "Välj lands-eller rikt nummer."

Webex Meetings

Gjort en förbättring där skärm läsare nu säger "Skriv in telefonnumret, inklusive riktnummer". Tidigare nämnde skärm läsare "Skriv telefonnummer med riktnummer."

Webex Meetings

Gjort en förbättring där skärm läsare nu säger "ljud anslutning". Tryck på fliken för fler alternativ. " Tidigare nämnde skärm läsare "ljud anslutning. Använd Tabb-tangenten för fler alternativ. "

Förbättringar av Webex (WBS 39.9)

Produktområde

Beskrivning

Webex-utbildning

Åtgärdade ett problem där dialog rutan för ljud konferens inte var korrekt märkt för skärm läsare.

Webex-utbildning

Åtgärdade ett problem där dialog rutan Bjud in och Påminn inte hade Etiketter ATS korrekt för skärm läsare.

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där meddelandet "ändra presentatör" inte lästes av skärm läsare.

Webex-utbildning

Åtgärdade ett problem där "Ogiltig e-postadress" i dialog rutan Bjud in och Påminn inte kunde läsas av skärm läsare.

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem som innebar att sändning till alternativ i Chat- panelen inte kunde läsas av skärm läsare.

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där element i dialog rutan omröstnings alternativ inte kunde läsas av skärm läsare.

Webex-utbildning

Åtgärdade ett problem där dialog rutan med deltagar status Detaljer inte kunde läsas av skärm läsare.

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där omröstnings status för stängda omröstningar inte kunde läsas av skärm läsare.

Webex-utbildning

Åtgärdade ett problem där skärm läsare inte läste flikarna i dialog rutan Bjud in och Påminn korrekt.

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där skärm läsare inte läste panel namn när användare navigerade till en ny panel.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsarna inte kunde presentera "ring med dator".

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem som innebar att när du navigerade till inspelnings panelen och klickade på knappen Spela in inleds inte inspelningen när du trycker på mellanslag.

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där skärm läsare inte kunde läsa procenten eller antalet uppmärksam-eller inattentive-deltagare.

Förbättringar av Webex (WBS 39.8)

Produktområde

Beskrivning

Webex-utbildning

Användare kan använda snabb start sidan genom att använda tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan öppna nedrullningsbara listor från flikar med hjälp av tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda privata Mötes tilldelnings dialog ruta med hjälp av tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda den förlorade uppmärksamhets spårnings dialog rutan med hjälp av tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda feedback och uttrycks symboler med hjälp av tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda dialog rutan personliga inställningar genom att använda tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda test panelen med hjälp av tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda dialog rutan utbildnings Mötes information med hjälp av tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda dialog rutan ljud-video med hjälp av tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda omröstnings status dialog med hjälp av tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan ställa in omröstnings panelens skärm läsare position och sedan använda tangent bordet för att klicka på OK.

Webex-utbildning

Användare kan använda Q&A- panelen Skicka privat med hjälp av tangent bordet.

Webex-utbildning

Användare kan använda dialog rutan Dela multimedia med hjälp av tangent bordet.

Webex-utbildning

Åtgärdade ett problem där användare inte kunde använda tangent bordet för att använda flikarna telefon, SMS ochPåminn i dialog rutan Bjud in {påminnelse .

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde använda tangent bordet för att ringa upp deltagare i dialog rutan Bjud in {påminnelse .

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde använda tangent bordet för att hantera den andra program dialogen vid delning.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde använda tangent bordet för att ändra vilken typ av omröstnings fråga de har ställt in i omröstnings panelen.

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem som innebar att när användare valde fältet textfält i Q&A -panelen och tryckte på Shift + F10 visades snabb menyn på fel plats.

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där användare inte kunde använda tangent bordet för att skicka sin video i deltagar panelen.

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där användare inte kunde använda tangent bordet för att ändra flikar i dialog rutan alternativ för utbildnings möte .

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem som innebar att när användare delade sitt skriv bord och använde sina tangent bord för att gå igenom Mötes kontrollerna var det svårt att se om en Mötes kontroll har valts.

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem som innebar att när användare valde fältet textfält i privata -panelen och tryckte på Shift + F10 visades snabb menyn på fel plats.

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där användare inte kunde använda tangent bordet för att komma åt ikonen info i dialog rutan avsluta utbildnings möte .

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde använda tangent bordet för att använda Webex Access Anywhere- dialog vid delning av en fjärrdator.

Webex-utbildning

Åtgärdade ett problem där tryck på RETUR skulle stänga en dialog även om OK eller Avbryt inte är markerat.

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där alla ord inte visades i dialog rutan för utbildnings Mötes alternativ .

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att "Visa inte det här meddelandet igen" överlappar knappen Stoppa inspelning .

Webex-utbildning

Åtgärdade ett problem där användare inte kunde använda tangent bordet för att välja alternativ i dialog rutan hantera telefonnummer .

Webex-utbildning

Åtgärdat ett problem där användare inte kunde öppna en chatt med en annan Mötes deltagare.

Webex-utbildning

Problem åtgärdat som innebar att Copyright-symboler inte visades korrekt.

Webex-utbildning

Åtgärdade ett problem där Spara- knappen inte översattes i dialog rutan rapportera problem .

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där skärm läsare inte redan har valt alternativ i dialog rutan inställningar .

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte annonserade att chatt- knappen korrekt när användare hade nya olästa meddelanden.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte kunde tillkännage fältet till korrekt i Chat- panelen.

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där knapparna i dialog rutan ring annat program från ljud-och video anslutning inte hade etiketter.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte annonserade knappar på video visaren korrekt när användaren delar sin skärm.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte annonserade hand knappen räck upp hand i deltagar listan korrekt.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att alternativen i dialog rutan ljud-och video anslutning inte hade blivit korrekt märkta för att läsas av skärm läsare.

Förbättringar av Webex (WBS 39.7)

Produktområde

Beskrivning

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att NVDA skärm läsare skulle ge ett numeriskt värde efter att ha gjort en Mötes kontroll.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte annonserade omröstnings dialog rutan för att spara omröstnings frågor och svar.

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem som innebar att om en användare har delat sin skärm kommer deras skärm läsare inte att meddela att namnen på Mötes kontrollerna är korrekt.

Förbättringar av Webex (WBS 39.6)

Produktområde

Beskrivning

Webex Meetings

Åtgärdade ett problem där aviseringar inte blinkar när en användare fick ett chattmeddelande.

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att skärm läsare inte kunde meddela:

  • Telefonnummer för knappen Ring mig i dialog rutan ljud-och video anslutning .

  • Knappen Ring mitt video system .

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där skärm läsare inte kunde dela innehåll på ett korrekt sätt.

Webex Meetings

Åtgärdat ett problem där skärm läsare inte meddelade meddelandet om att en Mötes deltagare anslöt till ett möte.

Förbättringar av Webex (WBS 39.3)

Produktområde

Beskrivning

Webex Meetings

Problem åtgärdat som innebar att Webex-möten inte låter användare interagera med dialog rutan ljud-och video anslutning när de deltar i ett möte. Användare måste först stänga dialog rutan och öppna den på nytt.