Zlepšení pro Webex (WBS41.12.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s KLONEM - ČELISTI: Průlomové relace: Aktuální hodnota a štítek, který není oznámen pro textové pole.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil jsem se tam, kde klávesová zkratka nefunguje pro zvednutí ruky v Macu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme to tak, že velikost písma pro posuvník panelu chatu by neměla oznámit číslo.

Události Webex (nové) (Mac)

Vyřešil (a) jsem problém, kdy se pozornost ztratila při přechodu do oblasti Dotazy ankety.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy čtečky obrazovky v počítači Mac nedokáží rozpoznat barvu tónu pleti.

Webex Meetings

Řešen problém, kdy by měl být nový název oznámen při stisku testovacího tlačítka.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemůže použít kartu pro spuštění seznamu schůzek.

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy ikonu indikátoru barevných motivů nelze zobrazit v dialogu Nastavení schůzky s režimem vysokého kontrastu

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl vidět vybraný tón vzhledu.

Webex Meetings

Zlepšili jsme se, protože fokus není viditelný v dialogovém okně Vyberte si reakci tónu pleti s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kde když se nad ním vznáší myš, malá tečka zmizí.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil nabídku vlastní video více, protože není přístupná uživatelům klávesnice.

Webex Meetings

Řešen problém, kdy chybí označení skupiny T41.12.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil tak, že ČELISTI oznamuje akci dolní ruky.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s macOS VoiceOver: Pollux Mnoho stránek: Více tlačítek oznámeno bez štítků.

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy uživatel nemůže vědět, který tón kůže je vybrán v nastavení, pokud je zapnutý vysoký kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil/a jsem se tak, aby modrý text na šedém pozadí splňoval požadavky.

Webex Meetings

Problém s chatem byl vyřešen: "Tab"/"Shift+Tab" nefunguje, když je okno "Chat message" zaostřeno.

Webex Meetings

Vylepšení, kde odkazy byly rozpoznatelné pouze podle barvy.

Webex Meetings

Řešen problém, u kterého nebyl oznámen název dialogového okna Breakout sezení.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživateli klávesnice není přístupné dialogové okno rekodéru.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšilo dialogové okno náhledu schůzky, které nebylo přístupné uživateli klávesnice.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kde jsou další zastávky, když uživatelé navigují mezi „Zavřít titulek“ a „rozbalit“ na panelu Přizpůsobit.

Webex Meetings (Windows)

Vyřešil (a) jsem problém, kdy se uživatelé při navigaci mezi účastníky a aplikacemi v panelu Fit zastaví.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme problém s čtečkou obrazovky v nastavení > Platba

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy klávesové zkratky Ctrl+Shift+D a Enter (nebo mezera) nemohou spustit sdílení obrazovky.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s barevným kontrastem v chatovacích a únikových místnostech.

Webex Meetings

Vylepšení seznamu moderního zobrazení záznamu - Výběrové seznamy již nevypadají jako oni.

Webex Meetings

Vylepšení seznamu nahrávání moderního zobrazení - navigace v tabulce není možná.

Webex Meetings (Windows)

Vyskytl se problém, kdy název dialogu nebyl oznámen

Webex Webinars

Opraven problém ve webinářích Webex: Požadavky, které jsou nebo nejsou splněny, nejsou oznámeny při zadávání hesla.

Webex Meetings (Mac)

Problém byl řešen v Voice Over: Na schůzce - úniková relace: S čtečkou obrazovky nelze zaostřovat akční prvky.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení navigace klávesnicí: Na schůzce - sdílení: Panel nástrojů není trvalý, což vede k problému se zaměřením.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme funkci Voice Over: Na schůzi - panely: Funkce vytvoření ankety není plně dostupná pro uživatele klávesnice a čtečky obrazovky.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme funkci Voice Over: Mnoho stránek: Řízení neohlašuje žádné označení.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme funkci Voice Over: Na schůzi - panely: Datové buňky oznamují pouze záhlaví a ne data.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme funkci Voice Over: Mac: Rozbalovací tlačítko neohlašuje přístupný štítek.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme funkci Voice Over: Mac: Struktura stránky neposkytuje uživateli čtečky obrazovky informace.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s nástrojem Voice Over: Mac: Žádné oznámení po nahrání obrázku avatara.

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému s nástrojem Voice Over: Mac: Nahraná zpráva o úspěchu není oznámena.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme funkci Voice Over: Mac: Dialog výběru barev neohlašuje roli ani označení.

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému s nástrojem Voice Over: Mac: Barevná textová pole jsou oznámena bez štítku.

Webex Meetings (Windows)

Problém byl řešen v Voice Over: Bezbariérový přístup: Webview2 druhá ZÁLOŽKA, která přeskočí některé prvky a jde přímo ke spodnímu prvku

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s ČELISTMI: Mnoho stránek: Vybraný stav rozevírací položky v Nástrojích pro poznámky není oznámen.

Webex Meetings (Windows)

Při přepínání účtu došlo k problému s vylepšením popisku.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil/a jsem vylepšení popisku pro přepínání účtů.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s ČELISTMI: Okna: Nejasné oznámení po připnutí videa na pódium.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil jsem se tak, že oznámení čtečky obrazovky pro pole Chat To.

Webex Meetings (Mac)

Problém s navigací pomocí klávesnice byl opraven: Mac: Tlačítko Náhled Registrace je identifikováno jako akční s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšení ČELISTÍ: klávesnice - globální: Klávesová zkratka se zakázaným zaškrtávacím polem oznamuje neplatný příkaz.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s ČELISTMI: Web Assistant: Množství dostupných výsledků vyhledávání jazyka není oznámeno.

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém s ČELISTMI: Web Assistant: Nejasné oznámení obsahu v panelu titulků.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení navigace pomocí klávesnice: Web Assistant: Když jsou některé prvky zaostřeny, není vidět žádný obrys zaostření

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s barevným kontrastem: Web Assistant: Tlačítko ikony Web Assistant je při vypnutí sotva viditelné.

Webex Meetings (Windows)

Provedl vylepšení, aby čtečka obrazovky mohla přečíst chybové hlášení.

Webex Meetings (Windows)

Vyřešil (a) jsem problém se zkratkami schůzek, které nefungují na obrazovce přednášejícího na dálkové ovládání.

Webex Meetings (Mac)

Problém s navigací pomocí klávesnice byl opraven: Mnoho stránek: Nesprávné počáteční zaostření v dialogovém okně Breakout Session.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme funkci Voice Over: Mac: Oznámené zkratky přesně neodrážejí jejich skutečnou funkci.

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém s ČELISTMI: Okna: Zaměření se přesune nahoru po sbalení Filmového proužku v rozvržení Side by Side s čtečkou obrazovky.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme funkci Voice Over: Mac: Certifikát: Graf obrázky oznámeny bez štítku.

Webex Meetings (Windows)

Vyskytl se problém s navigací pomocí klávesnice: Po provedení akce není zaměření nastaveno na logický prvek.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšení barevného kontrastu: Okna: Modrý obrys zaostření na šedou nesplňuje požadavky na kontrast

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s ČELISTMI: Windows - Informace o schůzce: Štítek předchozího prvku je oznámen, když je ve středu pozornosti další prvek.

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém s ČELISTMI: Mnoho stránek: Text v dialogových oknech není oznámen.

Webex Meetings (Mac)

Problém s navigací pomocí klávesnice byl opraven: Mac: Hostitel: Tlačítka na videu účastníka nelze zaostřit na kartu bez najetí myší.

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém s jinou A11y: Mac - hostitel: Při zadávání neplatné zkratky není zadána žádná chybová zpráva.

Webex Meetings (Mac)

Problém s navigací pomocí klávesnice byl opraven: Mac: - Host: Po některých akcích nejsou zkratky zaostřitelné pomocí klávesy Tab.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme popisky a panel zvýraznění: Karta Zvýraznění: Obsah na kartě zvýraznění není dostupný pro Voice Over.

Webex Meetings (Mac)

Problém s oknem Reakce byl vyřešen: Uživatelé služby Voice Over nejsou informováni o dostupných možnostech pro gesta rukou.

Webex Meetings (Mac)

Problém s navigací pomocí klávesnice byl opraven: Mac: - Host: Tlačítko Smazat se zobrazí pouze při přejetí myší, ale nezaměřuje se.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme dotazníky - vytvořte nebo odpovězte na dotazník: Neviditelný obsah oznámen do Voice Over.

Webex Meetings (Windows)

Problém s navigací pomocí klávesnice byl opraven: Windows Host: Tlačítka Velikost videa a Rozvržení nepřijímají zaostření karty v režimu Full View (Plné zobrazení).

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém s ČELISTMI: Mnoho stránek: Vybraný stav rozevírací položky není oznámen.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšení ČELISTÍ: Mnoho stránek: Systém Windows je oznámen bez názvu nebo role.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s ČELISTMI: Mnoho stránek: Je oznámena špatná role.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšení ČELISTÍ: Mnoho stránek: Viditelný štítek možnosti zvuku neodpovídá oznámení o štítku.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s ČELISTMI: Mnoho stránek: Skupinové štítky nejsou oznámeny.

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém s ČELISTMI: Na schůzce - video: Pro některé prvky není oznámen žádný identifikační štítek.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení navigace pomocí klávesnice: Mnoho stránek: Ovládání je dvakrát zbytečně zaostřeno.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s ČELISTMI: Mnoho stránek: Stav deaktivace není oznámen.

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém s ČELISTMI: Mnoho stránek: Aktuální hodnota není v některých ovládacích prvcích oznámena.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení navigace pomocí klávesnice: Mnoho stránek: Poslední účastník je přeskočen při navigaci vzad

Zlepšení pro Webex (WBS41.11.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy sekce zvuku neměla počáteční zaměření, což znemožnilo uživatelům bezbariérového přístupu přednastavit předvolby zvuku.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme situaci, kdy v dialogovém okně Odmítnutí odpovědnosti nebylo ve výchozím nastavení kladeno důraz na tlačítko Přijmout.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme to tak, že velikost písma pro posuvník panelu chatu by neměla oznámit číslo.

Události Webex (nové) (Mac)

Řešen problém, kdy na kartě přístupnosti chybí posuvník Webex Events (nový)

Webex Meetings

Tlačítko „+“ se zlepšilo a musí v panelu videí přidat název.

Webex Meetings

Vyřešil (a) problém, kdy uživatelé čtečky obrazovky neoznámí správně, kdy má být karta rozbalovacího seznamu nebo změnit výběr.

Webex Meetings

Opraveno a problém s navigací klávesnicí: MAC - Informace o schůzce: Zaměření nezůstává na vybrané kartě

Webex Meetings (Windows)

Zlepšení barevného kontrastu: Klávesnice - globální: Červený obrys pro chybné pole nad bílou neselže s kontrastním poměrem.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s ČELISTMI: Mnoho stránek: Zobrazení vráceného textu není oznámeno.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšení barevného kontrastu: Informace o schůzce: Modrý text nad světle modrou má neúspěšný kontrastní poměr.

Webex Meetings (Windows)

Problém s navigací pomocí klávesnice byl opraven: Neviditelný interaktivní prvek focus.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšení ČELISTÍ: Mnoho stránek: Položky v seznamu nejsou oznámeny čtečkou obrazovky.

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému ČELISTI: V panelech schůzek: Limit konce znaku není přenášen na asistivní technologii.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s barevným kontrastem: Mnoho stránek: Ponechte červený text relace na šedém pozadí s nízkým CC.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšení ČELISTÍ: Na schůzce - Breakout: Při otevření není zaostření nastaveno na začátek dialogu.

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém s ČELISTMI: Mnoho stránek: Video nelze zaostřit.

Webex Meetings

Vylepšení problému s klávesnicí - nelze přejít do více možností vyskakovacího uživatelského rozhraní.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s čtečkou obrazovky, kde jsou kontexty pro tlačítka audio a video zaměněny.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s klávesnicí, kdy uživatel nemůže otevřít dialogové okno připojení zvuku pouze pro uživatele klávesnice.

Webex Meetings (Windows)

Provedli jsme vylepšení, abychom zajistili, že všechny funkce jsou v klávesnici přístupné, například klávesová zkratka.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, aby se zajistilo, že barvy a kontrast budou sledovat pouze prvky obrázku.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme nastavení barev a kontrastu pro předvolby systému Windows, aby se zajistilo, že budou následovat pouze prvky obrazu.

Webex Meetings

Opraven problém s čtečkou obrazovky, takže by měl být uveden text v okně aktualizace.

Webex Meetings

Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů jste opravili problém a přejdete k položkám v dialogovém okně nastavení.

Webex Meetings

Vylepšení bylo provedeno, když uživatel stisknutím tlačítka "Enter" otevře dialogové okno nastavení, když se zaměří na tlačítko nastavení.

Webex Meetings

V seznamu schůzek bylo provedeno vylepšení tlačítka „Připojit se k zařízení“.

Webex Meetings

Byl opraven problém se zařízením „Připojit se k zařízení“, které by mělo mít na podokně jasně viditelné zaostření.

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která by měla říkat "Kopírováno", když uživatel zkopíruje PMR odkaz.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, která by měla být označena jako tlačítko Nastavení, ..., pokud je zaměření na tlačítko nastavení na přihlašovacím panelu.

Webex Meetings

Provedl vylepšení karty na "Seznam schůzek" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Provedl jsem vylepšení karty na "Naplánovat schůzky" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

V předvolbách-kalendáři pro čtečku obrazovky provedl vylepšení karty na "Počet dní k zobrazení v seznamu schůzek".

Webex Meetings

Byl opraven problém se šipkami nahoru a dolů pro navigaci v Nastavení-Kalendář- "Seznam schůzek" a "Naplánovat schůzky".

Webex Meetings

Vylepšili jsme vizuální zaostření, když je v poli Možnosti připojení schůzky vybrána záložka pro připojení zvuku.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, která by měla přidat oznámení v dialogovém okně „Oznámení“.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Možnosti připojení ke schůzce".

Webex Meetings

Opraven problém s problémy s vysokým kontrastem v aplikaci Webex Desktop App.

Webex Meetings

V dialogovém okně sdílení došlo ke zlepšení tlačítka „X“.

Webex Meetings

Opraven problém s "Optimalizovat pro pohyb a video".

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by uživatel měl mít možnost v předvolbách nastavit kartu na tlačítko „X“ a „-“.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat oznámení v dialogovém okně Oznámení.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, která by měla přidat oznámení v dialogovém okně Video systém.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat oznámení v dialogovém okně Připojit k zařízení.

Webex Meetings

Byl opraven problém s tlačítkem Hlas, kde by čtečka obrazovky měla v oznámeních uvést tlačítko Přehrát.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat oznámení v dialogovém okně Možnosti připojení ke schůzce.

Webex Meetings

Byl opraven problém s problémy s kontrastním poměrem pro tlačítko, odkaz a zaostření.

Webex Meetings

Opraven problém s čtečkou obrazovky, která by měla oznámit název vybrané aplikace nebo obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která by měla oznámit název, když uživatel otevře dialogové okno Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet.

Webex Meetings

Vylepšil odkazy, které by měly být vizuálně zvýrazněny jiným prvkem.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy je zaměření stále v okně aplikace Webex Desktop, když uživatel otevře dialogové okno O aplikaci z přihlašovacího panelu.

Webex Meetings

Byl opraven problém s vyskakovacím dialogem, který by měl podporovat přístupnost pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil tak, že když uživatel stiskl klávesu ESC, měl zavřít dialog a fokus by se měl vrátit k tlačítku Sdílet na zařízení v připojeném dialogu.

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která by měla uvádět vybraný jazyk pro interaktivní prvky.

Webex Meetings

Opraven problém se všemi obsahy a prvky, které musí být také přístupné uživatelům čteček obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil jsem přihlašovací panel SSO, aby po otevření neztratil fokus.

Webex Meetings

Vylepšil jsem zaměření na tlačítko obnovit, které by se mělo zcela zobrazit.

Webex Meetings

Opraven problém s problémy s vysokým kontrastem v aplikaci Webex Desktop App.

Zlepšení pro Webex (WBS41.10.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy sekce zvuku neměla počáteční zaměření, což znemožnilo uživatelům bezbariérového přístupu přednastavit předvolby zvuku.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme situaci, kdy v dialogovém okně Odmítnutí odpovědnosti nebylo ve výchozím nastavení kladeno důraz na tlačítko Přijmout.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil tak, že velikost písma pro posuvník panelu chatu by měla oznámit číslo.

Události Webex (nové) (Mac)

Řešen problém, kdy na kartě přístupnosti chybí posuvník Webex Events (nový)

Webex Meetings

Opraven problém, kdy by mělo být výchozí zaostření ikona Zpět při otevření dialogového okna Pokročilé nastavení zvuku pomocí klávesnice.

Webex Meetings (Windows)

Vyřešil (a) jsem problém, kde je nadbytečná ikona na více možnostech s vysokým kontrastním režimem.

Webex Meetings (Windows)

U více možností došlo ke zlepšení ikony zámku schůzky, protože ji nelze zobrazit v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Problém byl vyřešen zaškrtnutím políčka v dialogovém okně Možnosti schůzky, aby nedošlo ke změně při zaškrtnutí nebo odškrtnutí v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Provedli jste vylepšení, aby ikona pro Pauza a Zastavit na panelu rekordéru mohla být zobrazena jasně s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Provedl vylepšení, aby ikona zvuku v dialogovém okně Přepnout zvuk mohla být zobrazena jasně s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšeno, takže ikona zvednuté ruky na účastnících může být zobrazena v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšeno tak, aby ikona indikátoru přednášejícího na panelu účastníků nemohla být zobrazena v režimu vysokého kontrastu

Webex Meetings (Windows)

Opraveny problémy se čtečkou obrazovky v nabídce rozvržení.

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém uživatelského rozhraní v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšil jsem se, protože bylo těžké vidět zprávu o přijetí v tmavém režimu.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy zpráva Přiznání není v tmavém režimu jasná.

Webex Meetings

Řešen problém, kde je třeba změnit Downa a Nahoru pro malé a velké Silder.

Webex Meetings (Windows)

Učinil zlepšení, protože posuvník je v režimu vysokého kontrastu neviditelný.

Události Webex (nové) (Mac)

Byl opraven problém, kdy název dialogu Nastavení události by měl být Nastavení události, nikoli Nastavení schůzky.

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy se při stisknutí klávesy Tab nezmění zaostření prvku.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil jsem se, abych opravil klávesy Down a Up pro Small and Big in Silder.

Webex události (klasické) (Mac)

Byl opraven problém, kdy název dialogu Nastavení události by měl být Nastavení události, nikoli Nastavení schůzky.

Webex Meetings (Mac)

Vyskytl se problém s deaktivací čtečky obrazovky pro nové zprávy chatu.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy chat nefungoval v relacích útěku.

Webex Meetings (Mac)

Při prvním otevření konverzace jsme se zabývali problémem, kdy v rozbalovací nabídce nebyla žádná slova.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se barva písma v chatu změnila po změně velikosti písma.

Webex Meetings (Mac)

Provedl jsem vylepšení pro opravu Send to při použití velké velikosti písma.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy při otevření dialogového okna Nastavení schůzky Čelisti oznámily nesprávné zprávy.

Webex Meetings (Windows)

Vyskytl se problém, kdy čtečka obrazovky neoznámila stav při změně nastavení velikosti písma.

Webex Meetings (Windows)

Vyskytl se problém, kdy čtečka obrazovky neoznámila, kdy má v dialogovém okně Nastavení schůzky přejít do tabulek zvuku, videa nebo oznámení.

Webex Meetings

Provedl/a jsem vylepšení, které by mělo ukončit výběr data po výběru data.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy čtečka obrazovky neoznámí text na obrazovce, když uživatelé používají kartu.

Webex Meetings (Windows)

Provedl vylepšení tak, že velikost písma pro posuvník panelu chatu je oznámena čtečkou obrazovky.

Události Webex (nové) (Windows)

Řešen problém, kdy klient účastníka zobrazí nesprávnou ikonu ztlumení v ovládacím panelu ve Webex Events (nové) při běžících ČELISTECH.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme nabídku tak, aby položky nabídky odpovídaly předvolbám přístupnosti.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení problémů uživatelského rozhraní v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s ikonou Sbalit a rozbalit, kterou nelze zobrazit při přesunu zaostření.

Zlepšení pro Webex (WBS41.9.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Vylepšili jsme problémy s kontrastním poměrem pro tlačítko, odkaz a varování.

Webex Meetings

Vylepšil problémy s kontrastním poměrem pro varování a tlačítko.

Webex Meetings

Provedl vylepšení tlačítka Zastavit streamování, které nelze při přechodu na tlačítko pomocí klávesy Tab jasně zobrazit.

Webex Meetings

Opraven problém s klávesou Přidat zástupce F6 pro navigaci mezi hlavní oblastí a oblastí panelů.

Webex Meetings

V dialogovém okně „Cisco Webex Problem Reporting“ jsme provedli vylepšení karty Can na některé prvky.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kde je nesprávná role tlačítka s více možnostmi.

Webex Meetings

Vylepšil jsem dialogové okno "Cisco Webex Meetings Problem Report", které by se mělo přizpůsobit výšce obrazovky

Webex Meetings

Opraven problém s textem, na který lze kliknout a který by se měl lišit od statického textu v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která neoznámí štítky pro rozbalovací pole a pole úprav v dialogovém okně Cisco Webex Meetings Problem Reporting.

Webex Meetings

Opraven problém s čtečkou obrazovky, která by měla přečíst celý text v dialogovém okně „Cisco Webex Problem Reporting“.

Webex Meetings

Vylepšili jsme problém s klávesnicí - Nelze přejít do více možností vyskakovacího uživatelského rozhraní.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s čtečkou obrazovky, kde jsou kontexty pro tlačítka audio a video zaměněny.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s klávesnicí, kdy uživatel nemůže otevřít dialogové okno připojení zvuku pouze pro uživatele klávesnice.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšeno, aby se zajistil přístup ke všem funkcím z klávesnice, jako je klávesová zkratka.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, aby se zajistilo, že barvy a kontrast budou sledovat pouze prvky obrázku.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme nastavení barev a kontrastu pro předvolby systému Windows, aby se zajistilo, že budou následovat pouze prvky obrazu.

Webex Meetings

Opraven problém s čtečkou obrazovky, takže by měl být uveden text v okně aktualizace.

Webex Meetings

Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů jste opravili problém a přejdete k položkám v dialogovém okně nastavení.

Webex Meetings

Vylepšení bylo provedeno, když uživatel stisknutím tlačítka "Enter" otevře dialogové okno nastavení, když se zaměří na tlačítko nastavení.

Webex Meetings

V seznamu schůzek bylo provedeno vylepšení tlačítka „Připojit se k zařízení“.

Webex Meetings

Byl opraven problém se zařízením „Připojit se k zařízení“, které by mělo mít na podokně jasně viditelné zaostření.

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která by měla říkat "Kopírováno", když uživatel zkopíruje PMR odkaz.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, která by měla obsahovat tlačítko „Nastavení“, ..., pokud je zaměření na tlačítko nastavení na přihlašovacím panelu.

Webex Meetings

Provedl vylepšení karty na "Seznam schůzek" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Provedl jsem vylepšení karty na "Naplánovat schůzky" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

V předvolbách-kalendáři pro čtečku obrazovky provedl vylepšení karty na "Počet dní k zobrazení v seznamu schůzek".

Webex Meetings

Byl opraven problém se šipkami nahoru a dolů pro navigaci v Nastavení-Kalendář- "Seznam schůzek" a "Naplánovat schůzky".

Webex Meetings

Vylepšili jsme vizuální zaostření, když je v poli Možnosti připojení schůzky vybrána záložka pro připojení zvuku.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, která by měla přidat oznámení v dialogovém okně „Oznámení“.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Možnosti připojení ke schůzce".

Webex Meetings

Opraven problém s problémy s vysokým kontrastem v aplikaci Webex Desktop App.

Webex Meetings

V dialogovém okně sdílení došlo ke zlepšení tlačítka „X“.

Webex Meetings

Opraven problém s "Optimalizovat pro pohyb a video".

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by uživatel měl mít možnost v předvolbách nastavit kartu na tlačítko „X“ a „-“.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Oznámení ".

Webex Meetings

Byl opraven problém s čtečkou obrazovky, která by měla přidat oznámení v dialogovém okně Video systém.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat oznámení v dialogovém okně „Připojit k zařízení“.

Webex Meetings

Byl opraven problém s tlačítkem Hlas, kde by čtečka obrazovky měla v oznámeních uvést „Přehrát, tlačítko“.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat oznámení v dialogovém okně Možnosti připojení k meetingu.

Webex Meetings

Byl opraven problém s problémy s kontrastním poměrem pro tlačítko, odkaz a zaostření.

Webex Meetings

Opraven problém s čtečkou obrazovky, která by měla oznámit název vybrané aplikace nebo obrazovky.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, která by měla oznámit název, když uživatel otevře dialogové okno „Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet“.

Webex Meetings

Vylepšil odkazy, které by měly být vizuálně zvýrazněny jiným prvkem.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy je zaměření stále v okně aplikace Webex Desktop, když uživatel otevře dialogové okno O aplikaci z přihlašovacího panelu.

Webex Meetings

Byl opraven problém s vyskakovacím dialogem, který by měl podporovat přístupnost pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšení provedl tak, že když uživatel stiskl klávesu ESC, měl by zavřít dialogové okno a fokus by se měl vrátit k tlačítku "Sdílet na zařízení" v dialogovém okně "připojeno".

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která by měla uvádět vybraný jazyk pro interaktivní prvky.

Webex Meetings

Opraven problém se všemi obsahy a prvky, které musí být také přístupné uživatelům čteček obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil jsem přihlašovací panel SSO, aby po otevření neztratil fokus.

Webex Meetings

Vylepšil jsem zaměření na tlačítko obnovit, které by se mělo zcela zobrazit.

Webex Meetings

Opraven problém s problémy s vysokým kontrastem v aplikaci Webex Desktop App.

Webex Meetings

Vylepšení provedeno tak, aby čtečka obrazovky oznámila štítek hlasového tlačítka.

Webex Meetings

Vylepšil problémy s kontrastním poměrem pro varování a tlačítko.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se sdílený obsah plochy změní na černou obrazovku, když uživatel přepne do režimu „Zobrazit všechny účastníky v plovoucím zobrazení“ s vysokým kontrastem.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil mikrofon, který byl uzamčen a nemohl být zobrazen v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme zobrazení Braillova písma, kde obsah pole pro úpravy níže zadané informace nejsou zobrazeny v Braillově písmu.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s čtečkou obrazovky, kde by měly být přečteny podrobné informace, když se uživatel připojí ke schůzce, která již skončila.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme ikonu změny rozvržení videa, kterou nelze jasně zobrazit v režimu vysokého kontrastu

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil čtečku obrazovky, kde by měla být nápověda v dialogovém okně pro připojení označena.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemůže opustit velkou schůzku.

Webex Meetings (Windows)

Tlačítko Zastavit streamování bylo vylepšeno tak, aby se při přechodu na tlačítko Tab nedalo jasně zobrazit.

Webex Meetings (Windows)

Klávesnice se zlepšila, protože během schůzky není možné používat funkci chatu pouze pro uživatele klávesnice

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kde je mnoho ikon nelze zobrazit jasně v seznamu v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšil/a jsem se tam, kde při přechodu na globální ikonu výzvy nebylo vidět žádné zaměření.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení názvu štítku účastníků nelze zobrazit v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy by čtečka obrazovky měla v aktualizačním okně uvést veškerý text.

Webex Meetings (Windows)

Provedl vylepšení, aby se zajistilo, že text a obrázky textu poskytují dostatečný barevný kontrast v modulu zobrazení.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšili jsme se, abychom zajistili, že kontrolní přístupné stavy a role jsou platné pro účely kontroly.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy zaškrtávací políčko pro přiznání nepodporovalo vysoký kontrast na schůzkách s klienty.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil jsem Connect to audio bez stisknutí tlačítka 1 na telefonu, které nepodporovalo High Contrast.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil ikonu Zvednutí ruky, kterou nelze v režimu Vysoký kontrast jasně zobrazit.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by mělo být zaměřeno dialogové okno FTE, když se uživatel poprvé připojí ke schůzce.

Webex Meetings (Windows)

Tlačítko Oznámit výzvu se zlepšilo, ale při zaměření na „Kopírovat odkaz na schůzku“ nebylo žádné tlačítko viditelné.

Webex Meetings

Vylepšilo se sdílení aplikací jiných než je vaše vlastní obrazovka se zapnutou čtečkou obrazovky ČELISTÍ, na displeji sdílení se zobrazí šedá obrazovka

Zlepšení pro Webex (WBS41.8.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kde by měly být přeloženy skryté titulky.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšil jsem zvukovou i hudební ikonu, která se překrývala.

Webex Meetings (Windows)

Vyřešil/a jsem problém, který by neměl vést k tomu, že asistent Webex bude dočasně nedostupný, když účastníci stisknou klávesovou zkratku.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy přiřazení role hostitele účastníkovi systému Windows zapne CC.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení na Ctrl+Shift+A, které by mělo vypnout CC, zatímco Webex Assistant (OFN) + CC (ON).

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy spoluhostitel systému MacOS může vypnout Voicea pomocí zástupce.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení, kde spoluhostitel systému Windows může vypnout Voicea pomocí zkratky.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení, kdy se jméno stane Mým hlasem pouze automaticky, když uživatel vybere možnost Odstranění šumu pro zvuk SMART.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s pozicí ikony hudby na tlačítku audio, která je nesprávná v dialogovém okně AV na schůzce.

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy vyskakovací nabídku výběru zvuku SMART nelze zavřít pomocí klávesy ESC na klávesnici.

Webex Meetings (Windows)

Provedli jste vylepšení, aby si uživatel mohl vybrat typ zvuku SMART pomocí tlačítka se šipkou.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s barvou štítku tlačítka, který by měl být bílý v relaci Poznámky při použití tmavého režimu.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil jsem zkratku Shift+Command+M, která nefunguje.

Setkání Webex (Nástroje produktivity)

Řešen problém, který by měl používat šipky nahoru a DOLŮ pouze vybrat Webex stránky v přihlašovací stránce.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se při stisknutí klávesy Esc nezobrazí ovládací prvky schůzky.

Webex Meetings (Windows)

V nejasném režimu došlo ke zlepšení, pokud je zpráva chybná.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kde by měly být přeloženy některé zkratky.

Webex Meetings (Mac)

Řešení problému, kdy uživatel nemůže zapnout nebo vypnout funkci Webex Assistant pomocí klávesové zkratky Control + Shift + A.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil/a jsem okno Zkratka, které by se mělo automaticky zavřít poté, co se hostitel přesune do lobby.

Webex Meetings (Windows)

Problém byl opraven, aby se neozýval Webex Assistant je dočasně nedostupný, když jej Voicea vypne pomocí klávesové zkratky.

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy stisknutím kláves Esc nebo Ctrl+Shift+Q nelze vyvolat ovládací prvky schůzky.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil se tak, že když uživatel stiskne Ctrl+Shift_L, může nyní spustit všechny ruce účastníků.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení, kdy uživatel nemůže přejít na seznam účastníků v části Čekání na připojení k dialogu pomocí klávesnice.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy by mělo být tlačítko Přiznat výchozím zaostřením při otevření okna Přiznat pomocí zástupce.

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy při opětovném stisknutí mezerníku uživatel zruší zaškrtnutí tlačítka Přijmout možnost Přihlášení.

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Opraven problém, kdy klient systému Windows může otevřít okno zástupce v lobby, zatímco klient systému MacOS nemůže.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil klávesovou zkratku Ctrl+/, která nefunguje po návratu z lobby.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kde je obtížné vidět ikonu Nepřihlášen nebo Externí v lobby.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení, při kterém nebylo nic zvýrazněno při navigaci na možnost Vybrat vše nebo Přesunout do relace.

Webex Meetings (Windows)

Vyřešil (a) problém, kdy bylo obtížné zobrazit ikonu profilu uživatele v seznamu v tmavém režimu.

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy ikonu hlasové konference nelze zobrazit v dialogu účastníků v relaci Webex Events (New) s vysokým kontrastem.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme ukládání souborů schůzek, které nebyly čteny čtečkami obrazovky.

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy zkratky Maximize a Close nefungují pro okno meetingu na počítači Mac M1.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení provedeno tak, aby klávesová zkratka začala pracovat v dialogovém okně AV schůzky.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelé klávesnice nemohou otevřít informace o hudebním režimu.

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže přejít a zobrazit veškerý obsah pomocí klávesnice v dialogovém okně Informace o relaci.

Webex Meetings (Windows)

Pro přidání klávesové zkratky do nabídky 'Klávesové zkratky' bylo provedeno vylepšení.

Webex Events (Windows)

Opraven problém, kdy uživatelé nemohou přejít na panel účastníka v relaci Webex (klasické) pomocí klávesy Tab.

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy uživatelé Voice Over nebyli informováni o tom, že všechny breakout relace budou ukončeny za xx sekund.

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Udělal zlepšení tak, že Voice Over uživatelé budou informováni o odpočítávání breakout trvání relace.

Webex Events (Mac)

Opraven problém, kdy v aplikaci Webex Events (klasický) klávesová zkratka Sdílet soubor nebo video není stejná jako v hlavní nabídce.

Webex Meetings (Mac)

Řešen problém, kdy stisknutím tlačítka nahoru a dolů nelze přejít na další zástupce.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil jsem se tak, aby existovala zkratka do Lower all participants hands.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy ikona kurzoru nemůže být zobrazena, když uživatel vybere Nástroj pro text nebo Sdílení čáry nebo čtverce na tabuli s režimem vysokého kontrastu

Webex Meetings (Windows)

Řešen problém, kdy sdílený obsah PD nelze zobrazit s vysokým kontrastem a světlým motivem.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil/a jsem možnost přidat zkratku pro „Zastavit sdílení“ v systému MacOS.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, při kterém stisk klávesy Enter v Anl Answer přejde na možnost Nahrát individuální odpověď.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, při kterém stisk klávesy Enter v Anl Answer přejde na možnost Nahrát individuální odpověď.

Události Webex (Windows a Mac)

Vylepšil jsem se, abych zajistil, že pokyny nebudou spoléhat pouze na senzorické vlastnosti.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy označený obsah nelze oznámit v relaci Otázky a odpovědi.

Webex Meetings (Windows)

Řešení problému, kdy je prvek zapisovače, zajištění dostupnosti kontrolních stavů a rolí platný pro účely kontroly.

Zlepšení pro Webex (WBS41.7.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Vylepšili jsme problémy s kontrastním poměrem pro tlačítko, odkaz a varování.

Webex Meetings

Vylepšil problémy s kontrastním poměrem pro varování a tlačítko.

Webex Meetings

Provedl vylepšení tlačítka Zastavit streamování, které nelze při přechodu na tlačítko pomocí klávesy Tab jasně zobrazit.

Webex Meetings

Opraven problém s klávesou Přidat zástupce F6 pro navigaci mezi hlavní oblastí a oblastí panelů.

Webex Meetings

V dialogovém okně „Cisco Webex Problem Reporting“ jsme provedli vylepšení karty Can na některé prvky.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kde je nesprávná role tlačítka s více možnostmi.

Webex Meetings

Vylepšil jsem dialogové okno "Cisco Webex Meetings Problem Report", které by se mělo přizpůsobit výšce obrazovky

Webex Meetings

Opraven problém s textem, na který lze kliknout a který by se měl lišit od statického textu v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která neoznámí štítky pro rozbalovací pole a pole úprav v dialogovém okně Cisco Webex Meetings Problem Reporting.

Webex Meetings

Opraven problém s čtečkou obrazovky, která by měla přečíst celý text v dialogovém okně „Cisco Webex Problem Reporting“.

Webex Meetings

Vylepšili jsme problém s klávesnicí - Nelze přejít do více možností vyskakovacího uživatelského rozhraní.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s čtečkou obrazovky, kde jsou kontexty pro tlačítka audio a video zaměněny.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s klávesnicí, kdy uživatel nemůže otevřít dialogové okno připojení zvuku pouze pro uživatele klávesnice.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšeno, aby se zajistil přístup ke všem funkcím z klávesnice, jako je klávesová zkratka.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, aby se zajistilo, že barvy a kontrast budou sledovat pouze prvky obrázku.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme nastavení barev a kontrastu pro předvolby systému Windows, aby se zajistilo, že budou následovat pouze prvky obrazu.

Webex Meetings

Opraven problém s čtečkou obrazovky, takže by měl být uveden text v okně aktualizace.

Webex Meetings

Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů jste opravili problém a přejdete k položkám v dialogovém okně nastavení.

Webex Meetings

Vylepšení bylo provedeno, když uživatel stisknutím tlačítka "Enter" otevře dialogové okno nastavení, když se zaměří na tlačítko nastavení.

Webex Meetings

V seznamu schůzek bylo provedeno vylepšení tlačítka „Připojit se k zařízení“.

Webex Meetings

Byl opraven problém se zařízením „Připojit se k zařízení“, které by mělo mít na podokně jasně viditelné zaostření.

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která by měla říkat "Kopírováno", když uživatel zkopíruje PMR odkaz.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, která by měla obsahovat tlačítko „Nastavení“, ..., pokud je zaměření na tlačítko nastavení na přihlašovacím panelu.

Webex Meetings

Provedl vylepšení karty na "Seznam schůzek" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Provedl jsem vylepšení karty na "Naplánovat schůzky" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

V předvolbách-kalendáři pro čtečku obrazovky provedl vylepšení karty na "Počet dní k zobrazení v seznamu schůzek".

Webex Meetings

Byl opraven problém se šipkami nahoru a dolů pro navigaci v Nastavení-Kalendář- "Seznam schůzek" a "Naplánovat schůzky".

Webex Meetings

Vylepšili jsme vizuální zaostření, když je v poli Možnosti připojení schůzky vybrána záložka pro připojení zvuku.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, která by měla přidat oznámení v dialogovém okně „Oznámení“.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Možnosti připojení ke schůzce".

Webex Meetings

Opraven problém s problémy s vysokým kontrastem v aplikaci Webex Desktop App.

Webex Meetings

V dialogovém okně sdílení došlo ke zlepšení tlačítka „X“.

Webex Meetings

Opraven problém s "Optimalizovat pro pohyb a video".

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by uživatel měl mít možnost v předvolbách nastavit kartu na tlačítko „X“ a „-“.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Oznámení ".

Webex Meetings

Byl opraven problém s čtečkou obrazovky, která by měla přidat oznámení v dialogovém okně Video systém.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat oznámení v dialogovém okně „Připojit k zařízení“.

Webex Meetings

Byl opraven problém s tlačítkem Hlas, kde by čtečka obrazovky měla v oznámeních uvést „Přehrát, tlačítko“.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat oznámení v dialogovém okně Možnosti připojení k meetingu.

Webex Meetings

Byl opraven problém s problémy s kontrastním poměrem pro tlačítko, odkaz a zaostření.

Webex Meetings

Opraven problém s čtečkou obrazovky, která by měla oznámit název vybrané aplikace nebo obrazovky.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, která by měla oznámit název, když uživatel otevře dialogové okno „Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet“.

Webex Meetings

Vylepšil odkazy, které by měly být vizuálně zvýrazněny jiným prvkem.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy je zaměření stále v okně aplikace Webex Desktop, když uživatel otevře dialogové okno O aplikaci z přihlašovacího panelu.

Webex Meetings

Byl opraven problém s vyskakovacím dialogem, který by měl podporovat přístupnost pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšení provedl tak, že když uživatel stiskl klávesu ESC, měl by zavřít dialogové okno a fokus by se měl vrátit k tlačítku "Sdílet na zařízení" v dialogovém okně "připojeno".

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která by měla uvádět vybraný jazyk pro interaktivní prvky.

Webex Meetings

Opraven problém se všemi obsahy a prvky, které musí být také přístupné uživatelům čteček obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil jsem přihlašovací panel SSO, aby po otevření neztratil fokus.

Webex Meetings

Vylepšil jsem zaměření na tlačítko obnovit, které by se mělo zcela zobrazit.

Webex Meetings

Opraven problém s problémy s vysokým kontrastem v aplikaci Webex Desktop App.

Webex Meetings

Vylepšení provedeno tak, aby čtečka obrazovky oznámila štítek hlasového tlačítka.

Webex Meetings

Vylepšil problémy s kontrastním poměrem pro varování a tlačítko.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se sdílený obsah plochy změní na černou obrazovku, když uživatel přepne do režimu „Zobrazit všechny účastníky v plovoucím zobrazení“ s vysokým kontrastem.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil mikrofon, který byl uzamčen a nemohl být zobrazen v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme zobrazení Braillova písma, kde obsah pole pro úpravy níže zadané informace nejsou zobrazeny v Braillově písmu.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s čtečkou obrazovky, kde by měly být přečteny podrobné informace, když se uživatel připojí ke schůzce, která již skončila.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme ikonu změny rozvržení videa, kterou nelze jasně zobrazit v režimu vysokého kontrastu

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil čtečku obrazovky, kde by měla být nápověda v dialogovém okně pro připojení označena.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemůže opustit velkou schůzku.

Webex Meetings (Windows)

Tlačítko Zastavit streamování bylo vylepšeno tak, aby se při přechodu na tlačítko Tab nedalo jasně zobrazit.

Webex Meetings (Windows)

Klávesnice se zlepšila, protože během schůzky není možné používat funkci chatu pouze pro uživatele klávesnice

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kde je mnoho ikon nelze zobrazit jasně v seznamu v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšil/a jsem se tam, kde při přechodu na globální ikonu výzvy nebylo vidět žádné zaměření.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení názvu štítku účastníků nelze zobrazit v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy by čtečka obrazovky měla v aktualizačním okně uvést veškerý text.

Webex Meetings (Windows)

Provedl vylepšení, aby se zajistilo, že text a obrázky textu poskytují dostatečný barevný kontrast v modulu zobrazení.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšili jsme se, abychom zajistili, že kontrolní přístupné stavy a role jsou platné pro účely kontroly.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy zaškrtávací políčko pro přiznání nepodporovalo vysoký kontrast na schůzkách s klienty.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil jsem Connect to audio bez stisknutí tlačítka 1 na telefonu, které nepodporovalo High Contrast.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil ikonu Zvednutí ruky, kterou nelze v režimu Vysoký kontrast jasně zobrazit.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by mělo být zaměřeno dialogové okno FTE, když se uživatel poprvé připojí ke schůzce.

Webex Meetings (Windows)

Tlačítko Oznámit výzvu se zlepšilo, ale při zaměření na „Kopírovat odkaz na schůzku“ nebylo žádné tlačítko viditelné.

Webex Meetings

Vylepšilo se sdílení aplikací jiných než je vaše vlastní obrazovka se zapnutou čtečkou obrazovky ČELISTÍ, na displeji sdílení se zobrazí šedá obrazovka

Zlepšení pro Webex (WBS41.6.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings (Mac)

Vylepšeno tak, aby text a pozadí měly dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil plovoucí panel pro sdílení, takže viditelné zaměření musí být přítomno na všech interaktivních prvcích.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s připojovacím oknem zvuku, takže text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme plovoucí panel pro sdílení tak, aby byly vizuálně skryté prvky vystaveny VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se souborem sdílení, takže text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme vyskakovací tlačítko Sdílet obsah v okně Sdílet obsah, které nemá odpovídající štítek.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s dekorativním obrázkem, který je vystaven funkci VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil/a jsem nepřesné pořadí čtení VoiceOveru v uživatelském rozhraní.

Webex Meetings (Mac)

Problém s přepínačem režimu videa byl vyřešen, takže uživatelé služby VoiceOver mají přístup k možnostem zobrazení videa.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme dialogové okno ukončení schůzky, takže obsah v dialogovém okně Nápověda je pro uživatele služby VoiceOver dosažitelný.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil ikonu Informace, aby byly informace předávány správně.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil zaměření VoiceOver, které se při otevření dialogového okna „Sdílet obsah“ pohybuje nevhodně.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme informace v Tooltipu, které musí být k dispozici uživatelům VoiceOver a pouze pro klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil (a) jsem obsah Sdílení a poskytl (a) jsem štítek pro rolovací oblast.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se systémovým dialogovým oknem „Žádost o anotaci“, kde byl dekorativní obrázek vystaven uživatelům VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil jsem okno Webex (sdílená obrazovka), kde je nelogické VoiceOver pořadí čtení.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se systémovým dialogovým oknem „Žádost o anotaci“, kde je prostý text uživatelům VoiceOveru zobrazen jako textová oblast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil funkci Přesunout do lobby, aby poskytl příslušné označení pro tlačítko.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s lobby, kde byl dekorativní obraz vystaven VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil kurzor VoiceOver, který se po stisknutí tlačítka Poznámky pohybuje nevhodně.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s dialogovým oknem Ukončit nebo opustit schůzku, kde byl dekorativní obraz vystaven VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

U ovládacích prvků Poznámky došlo ke zlepšení zaostřovacího kroužku.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil program Pozvat a připomenout, kde musí být viditelné zaměření na všechny interaktivní prvky.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil aplikaci pro sdílení, takže interakce musí být nezávislé na zařízení.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s plovoucím panelem pro sdílení, takže provozní pokyny musí být nezávislé na zařízení.

Schůzky Webexu (Mac a Windows)

Vylepšil jsem se, abych zajistil přístup k dynamicky se měnícímu a automaticky vyplňovanému textu pomocí klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s plovoucím panelem pro sdílení, takže umístění kontextové nabídky je správné.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil okno Pozvat a připomenout tak, aby text a pozadí měly dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kde v sekci Účastníci je pole „Hledat“ zobrazeno jako tlačítko pro VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme okno Pozvat a připomenout, aby se aktualizovalo doporučení na tlačítcích „E-mail“, „Telefon“ a „Připomenout“.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém v plovoucím panelu pro sdílení, takže text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil ikonu Instance schůzky - Informace tak, aby text a pozadí měly dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme okno Pozvat a připomenout telefon, protože vyskakovací tlačítko „Kód země“ nemá štítek.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil plovoucí panel pro sdílení, takže interakce musí být nezávislé na zařízení.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s oknem Pozvat a připomenout, kde byl dekorativní obrázek vystaven funkci VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

V okně Pozvat a připomenout provedl vylepšení a poskytl popisky pro textová vstupní pole.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil dialogové okno Ukončit schůzku nebo opustit schůzku, kde byl neviditelný obsah oznámen VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s dotazováním, který momentálně není přístupný uživatelům klávesnice a čtečky obrazovky.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme to, aby si uživatelé klávesnice mohli vybrat telefonní čísla pro zpětné volání.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy uživatelé klávesnice nemohou zavřít okno videa FTE.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil ovládací prvek Command + N, aby mohl uživatel sdílet tabuli.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s příkazem Možnost zástupce + Příkaz + P, který neotevře okno Soubor přímo.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení možnosti zástupce + Příkaz + K, které nespustí sdílení obrazovky přímo.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s tlačítkem Ztlumit, které se zaměří na klávesnici poté, co uživatelé zapnou nebo vypnou Voicea.

Webex Meetings

Vylepšili jsme obsah tak, aby byl v logickém a intuitivním pořadí.

Webex Events (Windows)

Vylepšili jsme přístupnou metodu upozornění na změny obsahu, ke kterým dochází bez výslovného vědomí uživatele.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme plovoucí panel pro sdílení, takže se musíme zaměřit na aktualizovaný obsah.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s tlačítky přepínače režimu sdílení, která nejsou přístupná uživatelům služby VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme to tak, že uživatelé VoiceOveru budou informováni o obsahu nápovědy k ukončení schůzky.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy uživatelé klávesnice nemohou vybrat zemi nebo oblast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme návrhy „Globálního vyhledávání“ a kontejner „Místa“, které nejsou pro VoiceOver dostupné.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s by neměla povolit "Každý může sdílet", když hostitel stiskne klávesovou zkratku Ctrl+Shift+S v relaci vzdáleného ovládání.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil pozici vyskakovacích nabídek, která nebyla správná při jejím otevírání z nabídky Více pomocí klávesnice.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy uživatelé klávesnice nemohou otevřít odkaz Zobrazit certifikát v seznamu.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšeno, aby uživatelé klávesnice mohli zavřít stahovací okno Webex.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil/a jsem ikonu některých nástrojů v relaci PD, které nelze jasně zobrazit s vysokým kontrastem a světelným motivem.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšil kontrastní poměr možnosti podmanivého sdílení, který je příliš nízký na to, aby byl jasně viditelný.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy ikonu tlačítka Možnosti sdílení nelze zobrazit v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil ikonu hudebního režimu na stavovém řádku, kterou nelze normálně zobrazit v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil se tak, že uživatelům ČELISTÍ bude sděleno poselství o pohlcujícím sdílení vlastního videa.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy uživatelé klávesnice nemohou zobrazit informace o totožnosti v seznamu.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení bylo provedeno tak, aby uživatelé klávesnice mohli zavřít okno videa poprvé.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s ikonami nastavení typu sdílení v dialogovém okně Obsah sdílení, které nelze jasně zobrazit s režimem vysokého kontrastu a motivem světla.

Webex Meetings (Windows)

V dialogovém okně Pozvat telefon provedl vylepšení rámečku pro úpravu textu, které nelze zobrazit s režimem vysokého kontrastu a motivem světla.

Webex Meetings (Windows)

V dialogovém okně kontroly stavu byl opraven problém s názvem štítku „Zdravotní stav“, který nelze zobrazit s režimem vysokého kontrastu a motivem světla.

Webex Meetings (Windows)

V dialogovém okně Uložit výsledek dotazování došlo ke zlepšení ikony zavření, která nepodporovala režim vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme ikony Otevřít, Uložit, Upravit a Smazat na panelu dotazování, které nelze zobrazit jasně v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil pozici předchozího a následujícího tlačítka, které bylo nesprávné při spuštění sdílení plochy a poté se zastaví.

Webex Meetings (Windows)

Provedl zlepšení kontrastního poměru, který je 1,3:1 pouze pro indikátor relace end-to end V2 v seznamu účastníků.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy bylo uživatelům ČELISTÍ sděleno špatné odpočítávání odpojení schůzky.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil logo, které nelze zobrazit v okně Zpětná vazba s režimem vysokého kontrastu a motivem světla.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil odkaz „Zobrazit všechna globální čísla volání“, který nemá barvu pozadí poté, co na něj přejde klávesa Tab.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé klávesnice nemohou volat zařízení v seznamu zařízení.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jste to tak, aby uživatel po stisknutí klávesy Tab mohl nyní přejít na tlačítka v dialogovém okně Připojit k zařízení.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy uživatelé ČELISTÍ nebyli informováni o odpočítávání odpojení schůzky.

Webex Meetings (Windows)

Provedli jsme vylepšení ikony zavření, která v relaci dotazování nepodporuje režim vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s řetězcem „Sdílení“, který nelze zobrazit v dialogovém okně Obsah sdílení s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Provedl vylepšení, aby uživatelé klávesnice mohli zavřít okno HostNotInMeeting.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil jsem se, aby uživatelé ČELISTÍ nebyli informováni o tom, že se nemohou připojit k ukončení schůzek.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil rámec pro výběr aplikace, která se nezobrazuje v dialogovém okně Sdílet obsah s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšeno tak, aby čtečka obrazovky mohla oznámit zprávu "Zrušit ztlumení", když účastník obdrží výzvu v relaci ztlumení.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy některé výchozí ikony v dialogovém okně Sdílet obsah nemohou být zobrazeny jasně s vysokým kontrastním režimem a motivem světla.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšeno, aby uživatelé klávesnice mohli změnit typ dotazu.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšeno tak, aby virtuální pozadí podporovalo Shift-Tab pro výběr obrázku.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy jsou všechny prvky nepřístupné pro uživatele klávesnice v Možnostech dotazování.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení bylo provedeno tak, že opětovným stisknutím mezerníku nelze vybrat virtuální pozadí.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s SR, který by měl být schopen oznámit "Unmute request sent" při stisknutí tlačítka Space na Unmute v relaci hard mute.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme to tak, aby uživatelé klávesnice mohli zavřít okno Setkání tváří v tvář.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé VoiceOveru nebudou informováni o procentu stahování z Webex meetingu.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil uživatele VoiceOveru, kteří nebudou informováni o odpočítávání hlasů.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, u kterého je tlačítko Uložit poznámky nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšení

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy karta Shift nemůže přejít na možnost Všichni z části Přiřadit všechna oprávnění.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, u kterého je tlačítko Uložit poznámky nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil klienta meetingu, který ztratil zaměření po otevření dotazníku.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme aplikaci VoiceOver tak, aby uživatelé byli informováni při stahování v okně Setkání tváří v tvář.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé služby VoiceOver nebyli při změně role informováni.

Webex Meetings (Windows)

Když účastník obdrží dialogové okno „Zrušit ztlumení“, došlo k vylepšení, kde by mělo být zaostření viditelné na tlačítku „Zrušit ztlumení“.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s ikonou otáčení videa, který nelze jasně zobrazit s režimem vysokého kontrastu a motivem světla.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil ikonu indikátoru Žádné nebo Rozmazat v dialogovém okně virtuální změny pozadí, které nelze zobrazit jasně s vysokým kontrastním režimem a motivem světla.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy uživatelé VoiceOver nebudou informováni o odpočítávání odpojení schůzky.

Webex Meetings (Windows)

Učinil zlepšení tak, že uživatelé ČELISTI bude řečeno, CannotJoin ukončit schůzky.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém se zadaným uživatelským jménem, který nelze při najetí myší jasně zobrazit v dialogovém okně Připojení hosta s vysokým kontrastním režimem.

Webex Meetings (Windows)

V dialogovém okně Připojit se ke schůzce hosta došlo ke zlepšení zadní ikony, kterou nelze jasně zobrazit v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s přehráváním videa pouze na video systému "přepínačem, které ztratilo zaměření stisknutím Náhradní (nebo Ovládání+Možnost+Prostor).

Webex Meetings (Mac)

Provedl vylepšení odkazu Kopírovat schůzku, který by měl získat výchozí zaměření při otevření okna Informace o schůzce.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy bylo uživatelům VoiceOver před odpojením schůzky sděleno nesprávné odpočítávání.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil/a jsem ikonu certifikátu, která nemohla zprávu otevřít.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy uživatelé klávesnice nemohou otevřít odkaz Zobrazit certifikát v seznamu.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšilo se rychlé hlášení „Příprava schůzky“, které nelze jasně zobrazit v dialogovém okně Stažení.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s rámcem dialogového okna Připojit se ke schůzce hosta, který nelze zobrazit v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Provedl vylepšení, aby uživatel mohl v dialogovém okně Obsah sdílení navigovat v podnabídce Sdílet pomocí tlačítka se šipkou.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé systému MacOS nemohou zavřít okno stahování Webex, protože jakmile je zavřeno, uživatel jej nemůže znovu zrušit.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil ikonu TelePresence v seznamu, kterou nelze v režimu vysokého kontrastu zobrazit jasně.

Webex Meetings (Windows)

Opravený problém, u kterého účastníci obdrží oznámení, musí být přidán, když účastník zvedne ruku.

Webex Events (Windows)

Vylepšení klávesové zkratky Ctrl+Shift+Q, která nemůže fungovat v relaci Webex Events

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy nelze v přístroji s vysokým kontrastem normálně zobrazit identitu od konce do konce v seznamu účastníků

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme textová pole přepínače a telefonního čísla, která nejsou pro VoiceOver dostupná.

Webex Meetings

Opraven problém, kde text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil okno připojení zvuku, kde musí být viditelné zaměření na všechny interaktivní prvky.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy některý obsah ve vyskakovacích dialozích relací útěku nelze přečíst.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme sekci Účastníci a Chat, abychom poskytli popisek pro kontroly uživatelského rozhraní.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s tabulkou použitou pro rozvržení v kontejneru „Správa mého telefonního čísla“.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil/a jsem doporučení na tlačítcích „E-mail“, „Telefon“ a „Připomenout“.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy jsou textové prvky zobrazeny jako textová oblast pro VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil rozvržení čtečky obrazovky v části „Moje zaznamenané schůzky“.

Zlepšení pro Webex (WBS41.5.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil jsem zkratku fn-F6, která nemůže přepnout zaměření v klientovi meetingu.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s koncovým tlačítkem, které je nepřístupné při spuštění cvičných relací v aplikaci Webex Events (nové).

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé služby Voice Over nebudou informováni, když v aplikaci Webex Events začnou cvičné relace (nové).

Webex Events (Mac)

Řešen problém, kdy uživatelé služby Voice Over nebudou informováni o oznámení o akci zvednutí ruky ve Webex Events (nové).

Webex Events (Mac)

Vylepšili jsme seznam (nových) účastníků Webex událostí, který je nepřístupný.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kde v dialogovém okně stahování virtuálního pozadí nebylo výchozí zaostření.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme situaci, kdy uživatelům služby Voice Over nebude sdělen název rozpoznaného gesta ruky.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé služby Voice Over nebyli informováni o obsahu dialogového okna Webex Assistant.

Webex Meetings

Provedl vylepšení tlačítka Zrušit, které je v dialogovém okně stahování virtuálního pozadí nepřístupné.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy by čtečka obrazovky měla přidat nějaké oznámení v dialogovém okně Kalendář

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme možnosti zvuku a videa - reproduktor, mikrofon a fotoaparát: Na popiscích a obrázcích na pozadí musí být jasně viditelný obrys zaostření.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme možnosti zvuku a videa - reproduktor, mikrofon a fotoaparát: Text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšení informací o schůzce: „Zobrazit všechna globální volací čísla“ musí být zobrazena jako tlačítko.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy možnosti zvuku a videa - reproduktor, mikrofon a kamera: Soustředění se do zobrazení neposouvá.

Webex Meetings (Mac)

Provedeno vylepšení okna Zahájení schůzky: Nastavení: „Reproduktor“ a „Mikrofon“ jsou prostřednictvím VoiceOveru zobrazeny jako textová oblast.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kde okno Zahájit schůzku: Dekorativní obrázky musí být z VoiceOveru skryty.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení úvodní schůzky s jedním účastníkem: Připojení zvuku: Informace o nápovědě musí být k dispozici všem uživatelům.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy Zahájení schůzky s jedním účastníkem: Hlavní obrazovka: Vizuálně skryté prvky vystavené VoiceOveru a klávesnici.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení ikony Informace: Obrázky použité pro osobní pokoje nejsou označeny.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy

Webex Meetings

Provedli jsme vylepšení v okně Plánování nebo Zahájení schůzky: Po stisknutí tlačítka „Nápověda nebo Zpět“ dojde ke ztrátě zaměření funkce VoiceOver.

Webex Meetings

Byl opraven problém s oknem Plánování nebo Zahájení schůzky, kde musí být tlačítko Start jedinečně označeno.

Webex Meetings

Vylepšili jsme zobrazení Zamknout video, kde uživatelé VoiceOveru nemohou procházet výsledky vyhledávání a vybrat účastníka.

Webex Meetings

Opraven problém s aplikací: Text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings

Udělal zlepšení Breakout Sessions, aby všechny interaktivní prvky klávesnice přístupné.

Webex Meetings

Problém s přepínačem videorežimu byl vyřešen, aby byly všechny interaktivní prvky přístupné z klávesnice

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil jsem Lobby, kde interaktivní prvky postrádají podporu klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme lobby, kde musí být informace o nápovědě dostupné pouze pro uživatele VoiceOveru a klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s Breakout relací, kde musí být jasně viditelné zaměření na jména účastníků.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil okno Vysílání do všech relací, aby poskytl popisek pro ovládací a textové pole.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s oknem přiřazení relace Breakout, které poskytuje popisek pro tabulku.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšili jsme rozvrh Cisco nebo Časové období pro zahájení schůzky: Text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s tím, že kontejner Recent Personal Rooms není k dispozici pro uživatele klávesnice a VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme rozvrh Cisco nebo okno Zahájení schůzky, aby bylo jasné viditelné zaměření, které musí být přítomno na interaktivních prvcích.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém v okně Plánování nebo Zahájení schůzky, kde musí být uživatelé VoiceOver informováni, že adresa URL osobní místnosti byla zkopírována.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšili jsme čas schůzky a jméno osoby, které nejsou k dispozici pro VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jste dialogové okno Uložit záznam, které je nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Provedli jsme vylepšení kliknutí zde, které je nepřístupné v místním panelu rekordéru.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy po stisknutí klávesy Tab nelze přepnout na reproduktor a mikrofon.

Webex Meetings (Mac)

Provedl vylepšení tlačítka Použít, které je deaktivováno při výběru virtuálního obrázku na pozadí.

Události Webex (nové)

Byl opraven problém, kdy by se pozornost měla zaměřit na ikonu rozbalovací nabídky, když je prohlížeč otevřen a zobrazuje hostiteli nový FTE.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme uživatele VoiceOveru, kteří nebudou informováni o výstražném hlášení na panelu Zapisovač.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s uživateli služby VoiceOver, kterým nebyl obsah na panelu rekordéru zcela sdělen.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil klienta Webex meeting, který ztratil zaměření po změně rozvržení videa.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy uživatel nemůže zavřít historickou telefonní kombo schránku pomocí klávesy Esc.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme rozbalovací okno Audio, které je pro uživatele VoiceOveru nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme obsah pro uživatele služby VoiceOver, kterým není v dialogovém okně Správa adres videí sdělen obsah.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme tlačítka Přidat a Vymazat, která nejsou dostupná v dialogovém okně Správa adres videí.

Webex Meetings (Mac)

Problém byl vyřešen stisknutím klávesy Tab, která v dialogovém okně Připojit k zařízení přejde do prázdné buňky.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení provedeno tak, aby se uživateli, který nemůže přejít na ikonu hudebního režimu, zobrazila zpráva v dialogovém okně Reproduktor a mikrofon.

Webex Meetings

Vylepšil se stisknutím klávesy Tab, která čtyřikrát přejde na skryté prvky v dialogu Reproduktor a mikrofon.

Webex Meetings

Opravený problém s rozevíracím seznamem podporuje kartu, zatímco ostatní podporuje šipku nahoru nebo dolů.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení plánu schůzky, kde byl doporučen kód pro odkazy použité na stránce.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s ověřením, které by mělo být provedeno na straně aplikace před odesláním formuláře.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil dialogové okno Upravit možnosti schůzky a přidružené ovládací prvky, které nejsou seskupeny a označeny.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy uživatelé VoiceOveru neidentifikují požadované pole.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme dialogové okno Upravit možnosti schůzky pro uživatele služby VoiceOver, kteří nemají přístup k obsahu za dialogovým oknem.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s modálním dialogem pro uživatele VoiceOver, kteří mohou dosáhnout obsahu za dialogovým oknem.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme VoiceOver a oznámili způsob použití kláves na klávesnici na tlačítku Plánovat.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme tlačítko Automaticky optimalizovat vyskakovací okno, které je nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšilo připojení k dialogovému oknu zařízení, které nelze zavřít pomocí klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s ovládacími prvky Zveřejnění, které by měly být implementovány jako tlačítka.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil jsem se v More ways to join pop-over that must follow the button in the DOM.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se seznamem, který musí následovat kontrolu v doméně.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil zaměření na "Zahájení schůzky" a stiskněte klávesu Space.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s doporučením sekcí výsledků vyhledávání.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé ČELISTÍ nebudou informováni, když hostitel zastaví video účastníka.

Webex Meetings (Mac)

V seznamu účastníků bylo provedeno vylepšení, které je v okně uzamčení videa nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme uživatele klávesnice, kteří nemohou zavřít okno se zamčeným videem.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil/a jsem obsah v dialogových oknech breakout session, která nelze přečíst.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy uživatelé VoiceOveru nebudou informováni, když je někdo v lobby.

Webex Meetings (Mac)

Provedli jsme vylepšení, kdy uživatelé VoiceOveru nebyli informováni o upozornění na reakci během paringování zařízení TelePresence.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé služby VoiceOver nebyli informováni o opětovném připojení aplikace ke schůzce

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil obsah popisku tlačítka rozpoznávání gest rukou, které je nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s uživateli služby VoiceOver, který nebude sdělen, když aplikace pro schůzku obdrží zprávu v chatu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil zaostření, které by mělo být schopno zachovat poslední pozici při otevření nového dialogu a poté dialog zrušit.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, při kterém při přepínání tlačítka videa nefunguje klávesová zkratka VoiceOver

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil jsem nabídku Více, která by se měla zaměřit na jednu položku.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil/a nedávná telefonní čísla, která jsou nepřístupná

Webex Meetings (Mac)

Učinil zlepšení, kdy uživatel nemůže skočit na novou relaci útěku a je stále udržován v Přesunout do relace.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl přejít na rozvržení videa.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme výběr virtuálního obrázku na pozadí, který není pro uživatele VoiceOver k dispozici.

Webex Meetings (Mac)

Pro uživatele VoiceOver je k dispozici opravený problém se změnou tlačítka zrcadla.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme to tak, aby uživatelé VoiceOveru vždy používali "Ctrl-Option-Shift-Down šipku pro interakci s jezdcem.

Webex Meetings (Mac)

Problém byl opraven pomocí Nepřístupné nápovědy pro přechod do blízkosti.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil kontrastní poměr pro ikonu ztlumení, který je nedostatečný.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy je uživateli VoiceOver vždy sděleno "Webex meetingy mají nové okno" při ztlumení nebo zrušení ztlumení.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme obsah Tooltipu připojovacího zařízení, který není dostupný uživatelům VoiceOveru.

Webex Meetings

Učinil jsem zlepšení, aby byl Focus zvýrazněn v seznamu schůzek.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil jsem tabulku relací vyhledávání a útěku, která postrádá zaostřovací kroužek.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy v aplikacích chybí prstenec Focus.

Webex Meetings (Mac)

Učinil zlepšení, kde text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast v breakout relacích.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy funkce Přiblížit, Oddálit a Anotace postrádají podporu klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil/a jsem Breakout Sessions, kde musí být viditelné zaměření na všechny interaktivní prvky.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém v mediálním souboru, kde interaktivní prvky postrádají podporu klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil soubor sdílení, kde interaktivní prvky postrádají podporu klávesnice

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se značkou, kde u loga Apple chybí klávesa Alt.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení, kdy uživatelé VoiceOveru nebudou informováni, když hostitel povolí sdílení komukoli.

Webex Meetings (Windows)

Provedl vylepšení umožňující uživateli otevřít pravé menu pro nastavení oprávnění v relaci přenosu souborů pomocí klávesnice.

Webex Events (Mac)

Vylepšil/a jsem zkratku Shift-Command-Control-S, která se nezobrazila při sdílení okna události.

Webex Meetings (Mac)

Opravený problém s multimediálním prohlížečem je pro uživatele klávesnice nepřístupný.

Webex Meetings

Po kliknutí na tipy došlo ke zlepšení chyb.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s jazykovými překlady Webex Assistant, které jsou uvedeny, jsou nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil jsem odkaz na "hlasový příkaz", který je ve Webex Assistant Highlights nepřístupný.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s ikonou značky, kterou nelze zobrazit při najetí myší na nabídku Video Layout (Rozvržení) s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení seznamu jazykových překladů Webex Assistant je nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém pro uživatele služby VoiceOver, takže jim bude sděleno, že když zapnou funkci Webex Assistant, selhal.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme detekci nedosažitelných zařízení v okolí.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšeno, aby uživatel mohl přejít na ikonu Zapisovač a Připojeno.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme to tak, aby uživatelé VoiceOveru byli informováni o tom, že klient dostává reakce.

Webex Meetings

Opraven problém tak, že je definováno "tlačítko menu" pro "připojeno".

Webex Meetings (Mac)

Vylepšilo se tak, že klávesa ESC by měla zavřít dialogové okno Připojeno a fokus by se měl vrátit k tlačítku Připojit se k zařízení v aplikaci.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by čtečka obrazovky měla číst název dialogového okna, když je otevřeno dialogové okno "Připojit se k zařízení".

Webex Meetings (Mac)

Zlepšení vybrané položky by mělo být viditelné.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy SR nebude číst, pokud je zaškrtnuto vybrané podnabídkové menu pro nabídku Video Layout (Rozvržení videa).

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme to tak, aby čtečka obrazovky mohla na ovládacím panelu oznámit správný popis a roli tlačítka ztlumení nebo videa.

Webex Meetings (Mac)

Problém s oknem Zahájit schůzku byl opraven: Obsah popisku není pro uživatele VoiceOveru k dispozici.

Webex Meetings (Mac)

Provedl vylepšení widgetu kalendáře, který je nepřístupný pro uživatele klávesnice a VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme aktuálně vybraný text data, který není dostupný pro uživatele VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy byl popisek „Další informace“ nedostupný.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil/a jsem Okno s doporučením „Připojit se k zařízení“.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s tlačítky jako „Zvednout ruku“ a „Zahájit soukromý chat s účastníkem“, které jsou k dispozici pouze při najetí myší.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme sekci účastníků: kde název stolu nebyl přítomen.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém v okně Zahájení schůzky, kde byl pro tlačítko poskytnut nevhodný štítek.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme nastavení, která poskytují přístupný štítek pro tlačítka vyskakovacích oken.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy VoiceOver přeskočí textové prvky „Připojit se ke schůzce“ a „Nadcházející schůzky“.

Webex Meetings (Mac)

Provedli jsme vylepšení názvu okna a uživatelského jména, které nebylo pro uživatele VoiceOver dosažitelné.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšili jsme počet níže vyplněných výsledků vyhledávání, které musí být vystaveny uživatelům služby VoiceOver.

Zlepšení pro Webex (WBS41.4.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Vylepšil/a jsem přirážku k tabulce, která musí být použita pro nadcházející schůzky v nástrojích produktivity.

Webex Meetings

Opraven problém s obsahem, který musí být v logickém a intuitivním pořadí v Nástrojích produktivity.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil jsem tlačítko Uložit, které nemá zaostřovací kroužek.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s názvem štítku zvukového typu, který nelze zobrazit v dialogovém okně Interstitial AV s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Vylepšil výchozí zaostření, které bylo nesprávné, když uživatel otevřel klávesovou zkratku a znovu navigoval.

Webex Meetings

Vylepšil klávesovou zkratku "Alt + Enter", zatímco obrazovka sdílení na Webex Meetings funguje jako globální.

Webex Meetings

Byl opraven problém s novou přizpůsobenou klávesovou zkratkou, která nemůže fungovat v režimu celé obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšili jsme klávesovou zkratku, kterou nelze odstranit, když uživatel klikne na ikonu x a poté na jinou oblast.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, která by měla být schopna oznámit účel globálního zaškrtávacího políčka v dialogovém okně klávesové zkratky.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil jsem problémy s kontrastním poměrem pro varování.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s čtečkou obrazovky, která po zavření panelu otázek a odpovědí oznámila nesprávné informace.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil ikonu indikátoru zamknutí a odemknutí ve více nabídkách, které se nezměnily, když byla schůzka zamčena nebo odemčena v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s ikonou zámku, kterou nelze zobrazit, když uživatel uzamkne jedno video a zkontroluje ikonu v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení, při kterém nebylo viditelné zaostření pro seznam kamer v podmenu videa s vysokým kontrastním režimem.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s ikonou zvukové značky, kterou nelze zobrazit v dialogovém okně Intersticiální AV s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení provedeno tam, kde nebylo žádné viditelné zaostření pro více panelů podnabídky s vysokým kontrastním režimem.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil/a jsem nabídku zvuku z ovládací lišty s režimem vysokého kontrastu, kde nebylo žádné viditelné zaostření.

Webex Meetings (Windows)

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, která po změně velikosti okna schůzky nemůže správně oznámit název tlačítka (účastníci a chat).

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, který by se měl zaměřit na tlačítko Sdílet na zařízení po otevření dialogového okna Připojeno.

Webex Meetings (Mac)

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, která by měla použít text Použít jako host a vysvětlit, jak jej aktivovat.

Zlepšení pro Webex (WBS41.3.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Vylepšili jsme problémy s kontrastním poměrem pro tlačítko, odkaz a varování.

Webex Meetings

Vylepšil problémy s kontrastním poměrem pro varování a tlačítko.

Webex Meetings

Provedl vylepšení tlačítka Zastavit streamování, které nelze při přechodu na tlačítko pomocí klávesy Tab jasně zobrazit.

Webex Meetings

Opraven problém s klávesou Přidat zástupce F6 pro navigaci mezi hlavní oblastí a oblastí panelů.

Webex Meetings

V dialogovém okně „Cisco Webex Problem Reporting“ jsme provedli vylepšení karty Can na některé prvky.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kde je nesprávná role tlačítka s více možnostmi.

Webex Meetings

Vylepšil jsem dialogové okno "Cisco Webex Meetings Problem Report", které by se mělo přizpůsobit výšce obrazovky

Webex Meetings

Opraven problém s textem, na který lze kliknout a který by se měl lišit od statického textu v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která neoznámí štítky pro rozbalovací pole a pole úprav v dialogovém okně Cisco Webex Meetings Problem Reporting.

Webex Meetings

Opraven problém s čtečkou obrazovky, která by měla přečíst celý text v dialogovém okně „Cisco Webex Problem Reporting“.

Webex Meetings

Vylepšili jsme problém s klávesnicí - Nelze přejít do více možností vyskakovacího uživatelského rozhraní.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s čtečkou obrazovky, kde jsou kontexty pro tlačítka audio a video zaměněny.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s klávesnicí, kdy uživatel nemůže otevřít dialogové okno připojení zvuku pouze pro uživatele klávesnice.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšeno, aby se zajistil přístup ke všem funkcím z klávesnice, jako je klávesová zkratka.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, aby se zajistilo, že barvy a kontrast budou sledovat pouze prvky obrázku.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme nastavení barev a kontrastu pro předvolby systému Windows, aby se zajistilo, že budou následovat pouze prvky obrazu.

Webex Meetings

Opraven problém s čtečkou obrazovky, takže by měl být uveden text v okně aktualizace.

Webex Meetings

Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů jste opravili problém a přejdete k položkám v dialogovém okně nastavení.

Webex Meetings

Vylepšení bylo provedeno, když uživatel stisknutím tlačítka "Enter" otevře dialogové okno nastavení, když se zaměří na tlačítko nastavení.

Webex Meetings

V seznamu schůzek bylo provedeno vylepšení tlačítka „Připojit se k zařízení“.

Webex Meetings

Byl opraven problém se zařízením „Připojit se k zařízení“, které by mělo mít na podokně jasně viditelné zaostření.

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která by měla říkat "Kopírováno", když uživatel zkopíruje PMR odkaz.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, která by měla obsahovat tlačítko „Nastavení“, ..., pokud je zaměření na tlačítko nastavení na přihlašovacím panelu.

Webex Meetings

Provedl vylepšení karty na "Seznam schůzek" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Provedl jsem vylepšení karty na "Naplánovat schůzky" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

V předvolbách-kalendáři pro čtečku obrazovky provedl vylepšení karty na "Počet dní k zobrazení v seznamu schůzek".

Webex Meetings

Byl opraven problém se šipkami nahoru a dolů pro navigaci v Nastavení-Kalendář- "Seznam schůzek" a "Naplánovat schůzky".

Webex Meetings

Vylepšili jsme vizuální zaostření, když je v poli Možnosti připojení schůzky vybrána záložka pro připojení zvuku.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, která by měla přidat oznámení v dialogovém okně „Oznámení“.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Možnosti připojení ke schůzce".

Webex Meetings

Opraven problém s problémy s vysokým kontrastem v aplikaci Webex Desktop App.

Webex Meetings

V dialogovém okně sdílení došlo ke zlepšení tlačítka „X“.

Webex Meetings

Opraven problém s "Optimalizovat pro pohyb a video".

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by uživatel měl mít možnost v předvolbách nastavit kartu na tlačítko „X“ a „-“.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Oznámení ".

Webex Meetings

Byl opraven problém s čtečkou obrazovky, která by měla přidat oznámení v dialogovém okně Video systém.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat oznámení v dialogovém okně „Připojit k zařízení“.

Webex Meetings

Byl opraven problém s tlačítkem Hlas, kde by čtečka obrazovky měla v oznámeních uvést „Přehrát, tlačítko“.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, které by mělo přidat oznámení v dialogovém okně Možnosti připojení k meetingu.

Webex Meetings

Byl opraven problém s problémy s kontrastním poměrem pro tlačítko, odkaz a zaostření.

Webex Meetings

Opraven problém s čtečkou obrazovky, která by měla oznámit název vybrané aplikace nebo obrazovky.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky, která by měla oznámit název, když uživatel otevře dialogové okno „Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet“.

Webex Meetings

Vylepšil odkazy, které by měly být vizuálně zvýrazněny jiným prvkem.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy je zaměření stále v okně aplikace Webex Desktop, když uživatel otevře dialogové okno O aplikaci z přihlašovacího panelu.

Webex Meetings

Byl opraven problém s vyskakovacím dialogem, který by měl podporovat přístupnost pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšení provedl tak, že když uživatel stiskl klávesu ESC, měl by zavřít dialogové okno a fokus by se měl vrátit k tlačítku "Sdílet na zařízení" v dialogovém okně "připojeno".

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která by měla uvádět vybraný jazyk pro interaktivní prvky.

Webex Meetings

Opraven problém se všemi obsahy a prvky, které musí být také přístupné uživatelům čteček obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil jsem přihlašovací panel SSO, aby po otevření neztratil fokus.

Webex Meetings

Vylepšil jsem zaměření na tlačítko obnovit, které by se mělo zcela zobrazit.

Webex Meetings

Opraven problém s problémy s vysokým kontrastem v aplikaci Webex Desktop App.

Webex Meetings

Vylepšení provedeno tak, aby čtečka obrazovky oznámila štítek hlasového tlačítka.

Webex Meetings

Vylepšil problémy s kontrastním poměrem pro varování a tlačítko.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se sdílený obsah plochy změní na černou obrazovku, když uživatel přepne do režimu „Zobrazit všechny účastníky v plovoucím zobrazení“ s vysokým kontrastem.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil mikrofon, který byl uzamčen a nemohl být zobrazen v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme zobrazení Braillova písma, kde obsah pole pro úpravy níže zadané informace nejsou zobrazeny v Braillově písmu.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s čtečkou obrazovky, kde by měly být přečteny podrobné informace, když se uživatel připojí ke schůzce, která již skončila.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme ikonu změny rozvržení videa, kterou nelze jasně zobrazit v režimu vysokého kontrastu

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil čtečku obrazovky, kde by měla být nápověda v dialogovém okně pro připojení označena.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemůže opustit velkou schůzku.

Webex Meetings (Windows)

Tlačítko Zastavit streamování bylo vylepšeno tak, aby se při přechodu na tlačítko Tab nedalo jasně zobrazit.

Webex Meetings (Windows)

Klávesnice se zlepšila, protože během schůzky není možné používat funkci chatu pouze pro uživatele klávesnice

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kde je mnoho ikon nelze zobrazit jasně v seznamu v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšil/a jsem se tam, kde při přechodu na globální ikonu výzvy nebylo vidět žádné zaměření.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení názvu štítku účastníků nelze zobrazit v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy by čtečka obrazovky měla v aktualizačním okně uvést veškerý text.

Webex Meetings (Windows)

Provedl vylepšení, aby se zajistilo, že text a obrázky textu poskytují dostatečný barevný kontrast v modulu zobrazení.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšili jsme se, abychom zajistili, že kontrolní přístupné stavy a role jsou platné pro účely kontroly.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy zaškrtávací políčko pro přiznání nepodporovalo vysoký kontrast na schůzkách s klienty.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil jsem Connect to audio bez stisknutí tlačítka 1 na telefonu, které nepodporovalo High Contrast.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil ikonu Zvednutí ruky, kterou nelze v režimu Vysoký kontrast jasně zobrazit.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by mělo být zaměřeno dialogové okno FTE, když se uživatel poprvé připojí ke schůzce.

Webex Meetings (Windows)

Tlačítko Oznámit výzvu se zlepšilo, ale při zaměření na „Kopírovat odkaz na schůzku“ nebylo žádné tlačítko viditelné.

Webex Meetings

Vylepšilo se sdílení aplikací jiných než je vaše vlastní obrazovka se zapnutou čtečkou obrazovky ČELISTÍ, na displeji sdílení se zobrazí šedá obrazovka

Zlepšení pro Webex (WBS41.2.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel může zapnout nebo vypnout hlasové upozornění na obrazovce pro zprávu chatu.

Webex Meetings

Zlepšili jsme přístupnost otázek a odpovědí.

Webex Meetings

Při prvním otevření dialogového okna Spravovat panely došlo ke zlepšení, uživatelé nemohou stisknout tlačítko Tab pro umístění na seznam dostupných panelů.

Webex Meetings

Vylepšením bylo přidat tlačítko, které poskytne seznam dostupných funkcí klávesnice pouze uživatelům klávesnice.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy panelisté sdílející obrazovku, kartu F6 nebo ctrl+ Tab nezmění zaostření a jsou uvězněni v části obrazovky sdílení.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy tlačítka Webex Assistant a Closed Captions (během schůzky) mají nějaké problémy se čtečkou obrazovky.

Zlepšení pro Webex (WBS41.1.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Vylepšili jsme upozornění na zprávy v chatu pro čtečku obrazovky, pokud jde o rychlou zprávu, která je po zapnutí nebo vypnutí chybná.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by se aplikace Webex Desktop měla zobrazit pouze v seznamu aplikací, když uživatel stiskl KLÁVESU ALT+TAB.

Webex Meetings

Byl opraven problém s ALT+F4, který by měl ukončit aplikaci Webex Desktop, když je zaostřená.

Webex Meetings

Tlačítkem Obnovit pro čtečku obrazovky provedl vylepšení na kartu Další.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by čtečka obrazovky měla po otevření okna aplikace Webex Desktop říct „Cisco Webex Meeting, %name of the person%“.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy je zaměření stále v okně aplikace Webex Desktop, když uživatel otevře dialogové okno O aplikaci.

Webex Meetings

Opraven problém s čtečkou obrazovky pro třídění ikon.

Webex Meetings

Vylepšil jsem problém s výškou postavy.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy by zaměření zmizelo při přechodu do vyhledávacího pole a stisknutí klávesy Tab na klávesnici.

Webex Events

Byl opraven problém, kdy by se pozornost soustředila na Panelist vždy a panelist nemůže přejít k další položce.

Webex Meetings

Vylepšil/a jsem situaci, kdy by mělo být opakované setkání oznámeno v seznamu schůzek.

Webex Meetings

Pro připojení k zařízení byl opraven problém s čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl použít klávesnici k výběru zařízení ze seznamu zařízení v okolí a nedávných zařízení.

Webex Meetings

Vylepšil popisky dialogového okna možností zvuku a videa, které jsou nesprávné pro vyskakovací okno z akčního panelu.

Webex Meetings

Zlepšili jsme hodnotu předvoleb a vybrali jsme podporu přístupnosti.

Webex Meetings

Vylepšil jsem komponentu Tabs pro podporu přístupnosti.

Webex Meetings

Místo procházení položek seznamu provedl vylepšení klávesy Tab pro vstup nebo opuštění oblasti seznamu schůzek.

Zlepšení pro Webex (WBS40.12.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Vylepšil jsem ESC klíč, který by měl zavřít poslední Osobní pokoje.

Webex Meetings

Byl opraven problém, při kterém by čtečka obrazovky měla poskytnout pokyny, jak přidat kartu k tlačítku „Start“ nebo„Připojit se“.

Webex Meetings

Vylepšili jsme dialogové okno Připojit se k zařízení, které se nezobrazovalo úplně.

Webex Meetings

Opraven problém se stránkou Podrobnosti záznamu pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky - Stránka Rozsah přehrávání nového přehrávače.

Webex Meetings

Položky nabídky Nastavení by neměly být zvýrazněny černým polem.

Webex Meetings

Byl opraven problém se ZÁLOŽKOU SHIFT+ na další z tlačítka „Připojit se“ v části „Zadejte informace o schůzce“(část chování).

Webex Meetings

Vylepšil "Webex meeting" a "Opakující se meeting", které by měly být oznámeny v seznamu schůzek

Webex Meetings

Byl opraven problém s „Nemáte žádné schůzky“, který by neměl být v seznamu schůzek přeskočen.

Webex Meetings

Vylepšil text pro dialog "Připojit k zařízení" pro klávesnici a čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém, který by měl mít dobré počáteční zaostření kontrastu, když je na kartě tlačítko „Hledat zařízení“.

Webex Meetings

Po otevření dialogového okna Připojit se k zařízení došlo k vylepšení, které by se mělo zaměřit na „Hledání zařízení“.

Webex Meetings

Provedl vylepšení čtečky obrazovky tak, aby při otevření nabídky nastavení odstranila dialogové okno „Nastavení“.

Webex Meetings

Vylepšil ESC klíč tak, aby nezavíral hlavní panel Webex Desktop App.

Webex Meetings

Opraven problém s tlačítkem Karta z Plánování, které nemůže otevřít nedávnou Osobní místnost.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by čtečka obrazovky měla mít více podrobností, když je zaměření na "Naplánovat".

Webex Meetings

Vylepšil jsem detaily, když jsem se zaměřil na "Zahájení schůzky" pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil chování čtečky obrazovky pro možnost Žádná schůzka v seznamu schůzek, kartu z tlačítka Obnovit.

Webex Meetings

U položky start nebo join v seznamu schůzek došlo ke zlepšení chování čtečky obrazovky, a to pomocí tlačítka Obnovit.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy došlo ke ztrátě zaměření po otevření zařízení připojených k dalšímu připojení.

Webex Meetings

Pokud je schůzka přítomna, došlo ke zlepšení chování čtečky obrazovky, ale tlačítko Start nebo Připojit se v seznamu schůzek není přítomno, použijte tlačítko Obnovit.

Webex Meetings

Vylepšil se tak, že po stisknutí klávesy ESC by měl uzavřít zařízení pro dílčí připojení.

Webex Meetings

Byl opraven problém s kartou z editačního pole „Zadat informace o schůzce“.

Webex Meetings

Na kartě bylo provedeno vylepšení pomocí tlačítka Naplánovat.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by čtečka obrazovky měla při zaměření uživatele na tlačítko kopírovat uvést odkaz na osobní schůzku v místnosti.

Webex Meetings

Vylepšil jsem breakout relaci s vysokým kontrastním režimem, kde byly dvě aktivní ikony reproduktorů.

Webex Meetings

Opraven problém s virtuálními položkami na pozadí, které nelze normálně zobrazit v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Vylepšili jsme nástroje pro anotace, které nelze normálně zobrazit v režimu nastavení vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Opraven problém s tlačítkem Ztlumit vše a Ztlumit vše, které nelze zobrazit jako celek s režimem nastavení vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Vylepšil některé ikony, které nelze normálně zobrazit na ovládacím panelu s režimem nastavení vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Byl opraven problém s ikonou ovládacího panelu Zobrazit a skrýt, který nepodporuje nastavení vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Opraven problém se stránkou Detail záznamu pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky - Nový přehrávač.

Webex Meetings

Byl opraven problém s panelem nástrojů pro interakci sdílení, aby bylo zajištěno, že formátování barev a textu není jediným prostředkem pro sdělování informací.

Webex Meetings

U každé schůzky, která není jedinečná, bylo provedeno vylepšení spojení ze stránky - text tlačítka „Stiskněte Enter pro zahájení schůzky“.

Webex Meetings

Byl opraven problém se spojením ze stránky, aby se zajistilo, že obrázky poskytnou informativní alternativní text.

Webex Meetings

Byl opraven problém s připojením ze stránky, aby byly poskytnuty vizuální štítky nebo pokyny pro vstup uživatele

Webex Meetings

Vylepšil aplikaci, která je obtížně ovladatelná z důvodu pasti na klávesnici.

Webex Meetings

Vylepšil důležitý obsah, který není pro nevidomé uživatele vnímatelný.

Webex Meetings

Opraven problém s několika prvky formuláře, které jsou přečteny bez popisu.

Webex Meetings

Vylepšil některé interaktivní prvky, které nelze ovládat pomocí klávesnice.

Webex Meetings

Opraven problém se štítky nebo instrukcemi pro ovládání klienta meetingu.

Webex Meetings

Vylepšení problému s objednávkou Focus v aplikaci Meeting pro systém Windows.

Webex Meetings

Opraven problém, kde nebyla žádná past na klávesnice.

Webex Meetings

Zlepšili jsme navigaci pomocí klávesnice u prvků uživatelského rozhraní v aplikaci meeting pro systém Windows.

Webex Meetings

Opraven problém s problémem kontrastu prvků uživatelského rozhraní v klientovi meetingu oken.

Webex Meetings

Byl opraven problém s oknem videohovoru - Dialogové okno třídění – Tlačítko Zvednout ruku nebylo správně označeno.

Webex Meetings

Vylepšil dialogové okno Připojit k zařízení, kde dialogové okno nebylo popisné.

Webex Meetings

Byl opraven problém s odkazy, které nelze určit pouze z textu odkazu nebo z kontextu.

Webex Meetings

U problémů s klávesnicí a čtečkou obrazovky došlo ke zlepšení dialogu „Sdílet nahrávání“.

Webex Meetings

Vylepšil jsem mřížku „Moje zaznamenané schůzky“ pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil datum a čas, které nelze ovládat pomocí klávesnice v modálním okně „Datum a čas“.

Webex Meetings

Opraven problém se stránkou Detail záznamu pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Opraven problém s nadcházejícími schůzkami pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil jsem některé texty ve volebním panelu, které nesplňují minimální kontrastní poměr.

Webex Meetings

Opraven problém s některými texty na panelu účastníků, které nesplňují minimální kontrastní poměr.

Webex Meetings

Byl opraven problém s panelem Popisky a zvýraznění, který měl nějaké problémy s čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil jsem tabuli, která měla problémy s klávesnicí a štítky.

Webex Meetings

Opraven problém s hlavní obrazovkou schůzky (během schůzky), která má problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšili jsme textové pole Zadat informace o schůzce v aplikaci Webex meeting, která má problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Opraven problém s desktopovou aplikací Cisco Webex Meetings, která má problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšili jsme všechny prvky a štítky na všech tlačítcích, za kterými následuje číslo.

Webex Meetings

Vylepšil/a jsem jméno, příjmení a adresu URL schůzky v osobním pokoji, které by neměly podporovat přístupnost.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy v některých případech nelze upravit kontrasty.

Webex Meetings

Vylepšil funkci některých interaktivních prvků, které nejsou správně rozpoznány.

Webex Meetings

Problém s velikostí písma nelze upravit.

Webex Meetings

Opraven problém s kontrastním poměrem je pro některé prvky příliš nízký.

Webex Meetings

Provedli jsme některé aktualizace, které nelze detekovat ani provozovat.

Zlepšení pro Webex (WBS40.11.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Vylepšil jsem verzi uzamčení klienta, která byla menší nebo rovna 40,9, když uživatel zadal hodnotu přepínače jako false.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel systému Windows nemohl zavolat zpět na video zařízení.

Webex Meetings

Vylepšil text, na kterém by mělo být „Zvedněte ruku“ a „Spusťte ruku“ pro ikonu ruky v seznamu.

Webex Meetings

Opravil/a jsem problém s textem, který by měl obsahovat „Hostitel spustil tvou ruku“ a „Spoluhostitel spustil tvou ruku“.

Webex Meetings

Vylepšili jste ovládací panel, abyste se ujistili, že formátování barev a textu není jediným prostředkem pro sdělování informací.

Webex Meetings

Byl vyřešen problém s textem, který by měl obsahovat „Zvedl jste ruku“ a „Spustil jste ruku“.

Webex Meetings

Vylepšil jsem klávesu ESC na klávesnici, protože v Plistu nebyla žádná odpověď.

Webex Meetings

Byl opraven problém s panelem nástrojů pro interakci sdílení, který poskytuje přístupnou metodu upozornění na změny obsahu, k nimž dochází bez výslovného vědomí uživatele.

Webex Meetings

Vylepšil panel nástrojů pro interakci sdílení, aby poskytoval přístupná jména pro všechny ovládací prvky.

Webex Meetings

Byl opraven problém s prvkem zapisovače, aby se zajistilo, že při otevření okna nebo vyskakovacího okna je nejprve nastaveno zaostření.

Webex Meetings

Provedl vylepšení prvku zapisovače, aby se zajistilo, že se fokus vrátí k poslednímu zaostřenému prvku při návratu do otevřeného modulu.

Webex Meetings

Provedl jsem vylepšení seznamu účastníků, abych se ujistil/a, že okno a názvy dialogů popisují téma nebo účel.

Webex Meetings

Vylepšil seznam účastníků, aby zajistil, že kontrolní přístupné stavy a role jsou platné pro účely kontroly.

Webex Meetings

Opraven problém s možnostmi sdílení obsahu, aby se zajistilo, že štítky a nadpisy jsou popisné.

Webex Meetings

Byl opraven problém se seznamem účastníků, který poskytuje přístupná jména pro všechny kontroly.

Webex Meetings

Vylepšili jsme okno chatu, abychom zajistili, že uživatelé mohou přecházet mezi panely aplikací.

Webex Meetings

Vylepšili jsme zobrazení videa schůzky a přepínání formátů, abychom zajistili, že uživatelé mohou přecházet mezi panely aplikací.

Webex Meetings

Byl opraven problém s možnostmi Sdílet obsah, aby byly k dispozici přístupné názvy pro všechny ovládací prvky.

Webex Meetings

Byl opraven problém s prvkem zapisovače, aby se zajistilo, že se nezaostří na klávesnici štítku nebo statického textu.

Webex Meetings

Vylepšení funkce Spojit ze stránky - <div> Prvek je vnořen do <tbody> prvku.

Webex Meetings

Vylepšení provedeno tak, že čtečka obrazovky řekne „Kopírováno“, když uživatel zkopíruje odkaz na osobní místnost.

Webex Meetings

Opraven problém s nedávnými osobními pokoji, které by měly podporovat přístupnost.

Webex Meetings

Vylepšení spojení ze stránky - na stránce byly duplicitní hodnoty pro atributy ID.

Webex Meetings

Problém s připojením ze stránky byl vyřešen - pro různá data v kalendáři existovaly duplicitní štítky árie.

Webex Meetings

Tlačítka „Přejít na předchozí měsíc“ a „Přejít na příští měsíc“ získají zaostření na klávesnici, ale nelze je aktivovat pomocí klávesy Enter nebo mezerníku.

Webex Meetings

Opraven problém se skupinami ovládacích prvků, které nejsou programově seskupeny a nemají označení skupiny.

Webex Meetings

Vylepšili jsme spojení ze stránky - pole „Od“ a „Komu“ mají přístupná jména, která neobsahují viditelný text štítku.

Webex Meetings

Opraven problém se spojením ze stránky - Každá buňka tabulky v kalendáři má atribut záhlaví, který odkazuje na dvě ID, ale prvky s těmito ID nejsou přítomny v datu měsíce (Dom).

Webex Meetings

Vylepšili jsme spojení ze stránky, abychom se ujistili, že text a obrázky textu poskytují dostatečný kontrast.

Webex Meetings

Opraven problém s připojením ze stránky - Aktuální datum v kalendáři je odlišeno od ostatních dat pouze pomocí barvy.

Webex Meetings

Provedli jsme vylepšení kalendáře Připojit se ze stránky - Měsíc ve vyskakovacím okně časového období o atributy, které odkazují na ID, které se v datu měsíce nenachází (Dom).

Webex Meetings

Opraven problém s připojením ze stránky - Aktuální měsíc v vyskakovacím okně rozsahu dat má roli „Heading“, ale nemá atribut na úrovni árie.

Webex Events

Vylepšil jsem čtečku obrazovky, kde když se zobrazí výsledky průzkumu, není k dispozici žádná zpráva oznamující výsledky.

Webex Events

Opraven problém s čtečkou obrazovky, kde tlačítko přepínače Průzkum potřebuje oznámit obsah.

Webex Events

Byl opraven problém, kde klávesnice, Chat s jednotlivcem, zaměření bylo chybné.

Webex Events

Vylepšil jsem otázky a odpovědi, protože oznámení byla chybná.

Webex Meetings

Zlepšil informace, strukturu a vztahy zprostředkované prostřednictvím prezentace, která nemůže být pochopena (programově určena).

Webex Meetings

Byl opraven problém s čtečkou obrazovky, kde nefungovala obrazovka Ovládací prvky schůzky (obrazovka pro jednání).

Webex Meetings

Vylepšili jsme dialogové okno Upravit nahranou schůzku pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Opraven problém se stránkou Záznamy pro klávesnici a čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil/a jsem záhlaví přihlašovací stránky pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém s názvem stránky pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšení role=“main” nebo čtečky obrazovky.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy uživatel může použít KARTU klávesy Tab pro každý prvek cyklicky v hlavním panelu aplikace Webex Desktop.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by uživatel měl mít možnost vybrat datum v kalendáři.

Webex Meetings

Vylepšili jsme skupinu Seznam schůzek a nepodporujeme přístupnost.

Webex Meetings

Byl opraven problém s Nástroji produktivity, kde se uživatel nemohl připojit k zařízení, protože nepodporoval přístupnost.

Webex Meetings

Vylepšil/a jsem dialogové okno Předvolby, které nepodporovalo přístupnost.

Webex Meetings

Opraven problém s dialogovým oknem „Nastavení“, které má problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

U všech tlačítek a prvků jsme provedli vylepšení štítků a za nimi následuje číslo.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy dva obrázky chyběly jako alternativní text.

Webex Meetings

Vylepšili jsme název stránky, který neodpovídá účelu na stránce (na celém webu).

Zlepšení pro Webex (WBS40.10.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Opraven problém, kdy přijetí uživatelů v lobby potřebovalo oznámení.

Webex Meetings

Problém byl opraven pomocí Další možnosti > Připojit se k dialogu zařízení.

Webex Meetings

Vylepšil jsem tlačítko rekordéru.

Webex Meetings

Opraven problém s tlačítkem připojení zvuku s vyskakovacím oknem – možnost „Call in“ pro čtečky obrazovky a uživatele klávesnice.

Webex Meetings

Vylepšilo se dialogové okno informací o schůzce.

Webex Meetings

Opraven problém s dialogovým oknem Cisco Webex Meetings Problem Reporting

Webex Meetings

Opraven problém, kde dialogové okno Další možnosti > Nastavení kamery má problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil jsem průzkumný panel.

Webex Meetings

Vylepšil panel Popisky a zvýraznění

Webex Meetings

Vylepšil panel účastníků.

Webex Meetings

Vylepšil jsem panel chatu.

Webex Meetings

Vylepšil dialogové okno rekordéru.

Webex Meetings

Vylepšili jsme dialogové okno Sdílet obsah.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by se zaměření mělo přepnout na zobrazení upozornění při přijímání uživatelů čekajících v hale.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by tlačítko Nastavení přihlašovacího panelu mělo podporovat přístupnost.

Webex Meetings

Byl opraven problém s tlačítkem připojení zvuku, které se otevřelo z nabídky tlačítka Další možnosti během schůzky.

Webex Meetings

Vylepšil jsem tlačítka Webex Assistant a Closed Captions.

Webex Meetings

Problém s příkazovým řádkem Control bar byl opraven.

Webex Meetings

Vylepšil dialogové okno „Nastavení“ kamery.

Webex Meetings

Opraven problém s připojovacím panelem zvuku: „Zavolej mi na #“ widget.

Webex Meetings

Vylepšilo dialogové okno Připojit k zařízení.

Webex Meetings

Při připojování k tlačítku video systému došlo k chybě oznámení.

Webex Meetings

Vylepšil jsem tlačítko Audio.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kde na stránce schůzek došlo k chybě oznámení.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy když uživatelé klávesnice spustí obrazovku před schůzkou, mělo by být výchozí zaostření na tlačítko Zahájit schůzku a zaostření by mělo být jasně viditelné.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy při stisknutí klávesy Esc by neměl zavřít hlavní panel aplikace Webex desktop, když je připojen k zařízení.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy by uživatel neměl ztratit fokus po zavření vyskakovací nabídky Předvolby stisknutím klávesy Esc.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy některé prvky v dialogovém okně ukončení schůzky nepodporují klávesnici a čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy některé prvky v dialogovém okně Pozvat a připomenout nepodporují klávesnici a čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšení nahrávací schůzky má některé problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy klávesové zkratky nefungují při zapnutém zobrazení plovoucího panelu na Webex meetingu.

Zlepšení pro Webex (WBS40.9.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by tlačítko Nastavení přihlašovacího panelu mělo podporovat přístupnost.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by klávesa Esc měla zavřít vyskakovací nabídku Předvolby.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kde nabídka Další možnosti měla problémy s klávesnicí a štítky.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kde tlačítko „Call in“ Audio connections má některé problémy s klávesnicí a oznámení čtečky obrazovky nebyla správná.

Webex Meetings (Mac)

Opraveny problémy s tlačítky Webex Assistant a Closed Captions (během schůzky), které měly nějaké problémy se zaostřováním a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings (Mac)

Opravené problémy s vyskakovacím oknem Sdílet obsah a ovládacími prvky sdílení, které mají problémy s klávesnicí, spolu s čtečkou obrazovky, která neoznámí všechny informace.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil jsem pre meeting: Ztlumit a zapnout tlačítka videa, která měla problémy se zaostřováním pořadí a štítky.

Webex Meetings

Opravené problémy, kdy by uživatelé používající klávesnici měli mít možnost stisknout tlačítko Tab na tlačítko "i" při sdílení na zařízení.

Webex Meetings

Opraveny problémy, kde byl atribut LANG webu nesprávný.

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy by se aplikace pro schůzky neměla zaměřovat na odkaz Osobní místnost.

Webex Meetings

Provedl vylepšení, kde klávesa Enter by měla být použita k výběru položky v seznamu Nedávné osobní pokoje.

Webex Meetings

Vylepšení, kde by měly být použity pravé a levé šipky pro pohyb v seznamu Nedávné osobní pokoje.

Webex Meetings

Provedl vylepšení, kde by se měl po stisknutí klávesy Enter zobrazit seznam Nedávné osobní pokoje.

Webex Meetings

Vylepšení, při kterém by měl Voiceover oznámit datum, kdy je stisknuta karta.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy by Voiceover měl uvádět pouze název schůzky a název hostitele a ne čas začátku a čas ukončení schůzky.

Webex Meetings

Vylepšení, kde by měl Voiceover poskytovat tipy a informace po otevření textu s tipy.

Webex Meetings

Vylepšili jsme, kde by měl Voiceover říct zkopírováno po stisknutí klávesy Enter na odkaz pro kopírování URL.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při stisknutí odkazu pro kopírování osobních schůzek v místnosti hlasové spojení říká Kopírovat adresu URL.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel může pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů přejít na datum v seznamu schůzek.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by klávesa Esc měla zavřít kalendář.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel může použít klávesu Tab k otevření tlačítka kalendáře.

Webex Meetings

Opraveny problémy, kde by klávesa Esc měla zavřít text popisků, který se otevře.

Webex Meetings

Opraveny problémy, u kterých by mělo pořadí navigace klávesnicí v hlavním panelu aplikace Webex meetings odpovídat standardu v přiložené zprávě.

Webex Meetings

Byl opraven problém, při kterém má panel chatu problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kde by měl Voiceover říct „Který web Webex chcete použít , když je vybráno tlačítko přepnout kartu na přepínač.

Webex Meetings

Vylepšení, kde jsou šipky nahoru a dolů používány pouze pro výběr Webex webu na přihlašovací stránce.

Webex Meetings

Vylepšil jsem se při stisknutí tlačítka "<", na hlasovém odposlechu je jen "Tlačítko".

Webex Meetings

Opraven problém, kde dialogové okno „Připojit k zařízení“ má problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil/a jsem se tam, kde by End Meeting měl být spíše tlačítkem než zaškrtávacím políčkem.

Webex Meetings

Vylepšil/a jsem situaci, kdy by měla být možnost Více možností spíše tlačítkem než zaškrtávacím polem.

Webex Meetings

Vylepšil jsem se tam, kde by rekordér měl být spíše tlačítkem než zaškrtávacím políčkem.

Webex Meetings

Vylepšili jsme stránku, kde by měl být sdílený obsah spíše tlačítkem než zaškrtávacím políčkem.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je tlačítko Start a Stop video z čtečky obrazovky velmi matoucí.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy je tlačítko ztlumení a neztlumení z čtečky obrazovky velmi matoucí.

Webex Meetings

Byl opraven problém s adresou URL pro kopírování.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy čtečka obrazovky při přepínání z jiné aplikace na schůzku zcela nereagovala.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy se čtečka obrazovky nesouvisle soustředila na skákání.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy bylo obtížné slyšet upozornění na chat a hlas, když se uživatelé zúčastnili velkých schůzek, které mají zvukovou relaci.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy poměr barevného kontrastu mezi textem v popředí a jeho pozadím nebyl alespoň 4,5:1.

Webex Meetings

Opraven problém, kde atribut jazyka použitý k označení primárního jazyka <html> stránky není platný.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy vizuální označení hvězdičkou, že pole je povinné, není přenášeno ČELISTMI.

Webex Meetings

Byl opraven problém, při kterém neexistovala zkratka pro ukončení schůzky v klientovi Windows.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy přepnutí na pstn audio během schůzky nefungovalo, protože Čelisti stále oznamují zaškrtávací políčko.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy zaměstnanec nedostával žádnou zprávu od Čelistí, že přednášející přestal sdílet svou obrazovku.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, když jiný uživatel sdílel svou obrazovku a zrakově postižený zaměstnanec chce sdílet obrazovku ze svého konce, ale nemůže tak učinit.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy během sdílení obrazovky neexistovala zkratka pro ztlumení nebo zrušení ztlumení.

Webex Meetings

Byl opraven problém, při kterém neexistoval klávesová zkratka pro zapnutí a vypnutí videa pro zrakově postižené.

Zlepšení pro Webex (WBS40.8.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings Vylepšilo se, když na štítku tlačítka Obnovit nyní stojí „Obnovit seznam schůzek“ namísto „Obnovit seznam schůzek“.
Webex Meetings Byl opraven problém, kdy čtečky obrazovky nemohly přečíst „Use a Different Device“ (Použít jiné zařízení).
Webex Meetings Byl opraven problém, kdy stisknutí tlačítka Připojit k zařízení nefungovalo podle očekávání.
Webex Meetings Když uživatel stiskl klávesu Tab a klikl na klávesu Enter nebo mezeru na klávesnici, došlo k nápravě problému, kdy aplikace nepracovala podle očekávání.
Webex Meetings Byl opraven problém s podporou tlačítka „Připojit se k zařízení“.
Webex Meetings Tlačítko Obnovit seznam schůzek se zlepšilo.
Webex Meetings Když uživatel vybere tlačítko datum, opravíme problém, kdy aplikace nefungovala podle očekávání.
Webex Meetings Byl opraven problém, kdy ikona v nadcházejících schůzkách neoznačila název ani datum.
Správa webu Webex Vylepšení, kde tlačítka Předvolby mají ikonu zaostření.
Správa webu Webex Vylepšili jsme situaci, kdy se po otevření předvoleb zobrazí ikona zaostření a uživatelé mohou podržet klávesu Tab při současném stisknutí tlačítka nahoru/dolů na další stránky karty nebo stisknutím klávesy Tab jednou zobrazit ikonu zaostření v zaškrtávacím poli.
Webex Meetings Byl opraven problém s tím, že panel Připojit k zařízení nebyl správně označen pro čtečky obrazovky.
Webex Meetings Byl opraven problém, kdy stisknutí klávesy Tab na „Připojit k zařízení“ nefungovalo podle očekávání.
Správa webu Webex Vylepšení bylo provedeno tam, kde karta Předvolby obsahuje stránku Systémové karty Účet a Video.
Správa webu Webex Byl opraven problém, kdy tlačítko Kalendář nebylo ikonou zaostření pro uživatele.

Zlepšení pro Webex (WBS40.7.0)

Oblast produktu

Popis

Správa webu Webex Učinil zlepšení, kde poznámka role má nyní velké písmeno „N“ namísto malého „n.“
Webex Meetings Po aktivaci mohou uživatelé ovládat tlačítka „Zahájit schůzku“ a rozbalovací nabídky.

Zlepšení pro Webex (WBS40.6.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings Provedli jsme vylepšení, kde uživatelé nyní mohou pojmenovat tlačítko Zavolejte mi s přístupným názvem prostřednictvím atributu názvu nebo štítku oblasti.

Zlepšení pro Webex (WBS39.10)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Vylepšení, kdy čtečky obrazovky nyní říkají: "Stiskněte levé a pravé šipky pro více možností." Dříve, čtečky obrazovky řekl "Použijte levé a pravé klávesy pro více možností."

Webex Meetings

Vylepšili jsme situaci, kdy čtečky obrazovky nyní říkají: „Vyberte zemi nebo oblast a poté zadejte číslo kódu bez kódu„ + “.“ Dříve čtenáři obrazovky řekli: "Vyberte kód země nebo oblasti. Zadejte prosím obsah bez kódu „+“.“

Webex Meetings

Vylepšili jsme situaci, kdy čtenáři obrazovky nyní říkají „Vyberte zemi nebo oblast“. Dříve čtenáři obrazovky říkali: "Vyberte kód země nebo oblasti."

Webex Meetings

Vylepšili jsme stránku, kde čtenáři obrazovky nyní říkají: "Zadejte telefonní číslo, včetně oblasti nebo městského předvolby." Dříve čtenáři obrazovky říkali: "Zadejte telefonní číslo s předvolbou oblasti nebo města."

Webex Meetings

Vylepšení, kdy čtečky obrazovky nyní říkají "Audio Connection. Stisknutím klávesy Tab zobrazíte další možnosti." Dříve, čtečky obrazovky řekl "Audio připojení. Pro více možností použijte klávesu Tab."

Zlepšení pro Webex (WBS39.9)

Oblast produktu

Popis

Webex Training

Byl opraven problém, kdy dialogové okno Konference o zvuku nebylo správně označeno pro čtečky obrazovky.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy dialogové okno Pozvat a připomenout nebylo řádně označeno pro čtečky obrazovky.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy čtenáři obrazovky nečetli zprávu o průběhu změny přednášejícího.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy čtenáři obrazovky nemohli přečíst zprávy „Neplatná e-mailová adresa“ v dialogovém okně Pozvánka a připomenutí.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy čtečky obrazovky nedokázaly přečíst příkaz Odeslat do možností na panelu chatu.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy čtečky obrazovky nemohly číst prvky v dialogovém okně Možnosti dotazování.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy čtenáři obrazovky nemohli přečíst dialogové okno s podrobnostmi o stavu účastníka.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy čtenáři obrazovky nemohli přečíst stavy průzkumů veřejného mínění v uzavřených anketách.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy čtečky obrazovky nečetly karty v dialogovém okně Pozvat a připomenout správně.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy čtečky obrazovky nečetly názvy panelů, když uživatelé přecházeli na nový panel.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy čtečky obrazovky neoznámily "Hovor přes počítač".

Webex Training

Byl opraven problém, při kterém po přechodu na panel Záznam a stisknutí tlačítka Záznam stisknutím mezerníku záznam nespustí.

Webex Training

Opraven problém, kdy čtečky obrazovky nedokázaly přečíst procento nebo počet pozorných nebo nepozorných účastníků.

Zlepšení pro Webex (WBS39.8)

Oblast produktu

Popis

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat stránku QuickStart pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou pomocí klávesnice otevírat rozevírací seznamy z karet.

Webex Training

Uživatelé mohou pomocí klávesnice ovládat dialogové okno Přiřazení útěkové relace.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialog sledování ztracené pozornosti pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat zpětnou vazbu a emotikony pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialogové okno Osobní předvolby pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou testovací panel ovládat pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialogové okno Informace o lekci pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialogové okno Statistiky zvuku a videa pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialogové okno Stav dotazování pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou nastavit polohu čtečky obrazovky panelu dotazování a poté pomocí klávesnice klepnout na tlačítko OK.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat panel otázek a odpovědí tlačítkem Odeslat soukromě pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialogové okno Sdílet multimédia pomocí klávesnice.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli použít klávesnici k ovládání karet Telefon, SMS a Připomenutí v dialogovém okně Pozvat a připomenout.

Webex Training

Opraven problém, kdy uživatelé nemohli použít klávesnici k volání účastníkům v dialogovém okně Pozvat a připomenout.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli při sdílení použít klávesnici k ovládání dialogového okna Jiná aplikace.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli pomocí klávesnice změnit typ dotazu, na který se ptali na panelu dotazování.

Webex Training

Opraven problém, kdy se při výběru textového vstupního pole na panelu Otázky a odpovědi a stisknutí klávesy Shift+F10 zobrazí nabídka pravého tlačítka myši na nesprávném místě.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli odeslat své video pomocí klávesnice na panelu účastníků.

Webex Training

Opraven problém, kdy uživatelé nemohli použít klávesnici pro změnu karet v dialogovém okně Možnosti lekce.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé sdíleli svou plochu a pomocí klávesnice procházeli ovládacími prvky schůzky, bylo obtížné zjistit, zda bylo vybráno ovládání schůzky.

Webex Training

Opraven problém, kdy když uživatelé vybrali textové vstupní pole v panelu Breakout a stiskli klávesy Shift+F10, nabídka pravého tlačítka myši se zobrazí na špatném místě.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli použít klávesnici pro přístup k ikoně Informace v dialogovém okně Ukončit lekci.

Webex Training

Opraven problém, kdy uživatelé nemohli použít klávesnici k ovládání dialogu Webex Access Anywhere při sdílení vzdáleného počítače.

Webex Training

Opraven problém, kdy stisknutím klávesy Enter zavřete dialogové okno, i když nejsou vybrány položky OK nebo Zrušit.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy se všechna slova neobjevila v dialogovém okně Možnosti lekce.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy by se „Tuto zprávu již nezobrazovat“ překrývalo s tlačítkem Zastavit záznam.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli pomocí klávesnice vybrat možnosti v dialogovém okně Správa telefonních čísel.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli otevřít chat s jiným účastníkem.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy se symboly autorských práv nezobrazovaly správně.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy tlačítko Uložit nebylo přeloženo v dialogovém okně Nahlásit problém.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy čtečky obrazovky neoznámí již vybrané možnosti v dialogovém okně Předvolby.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy čtečky obrazovky neoznámily tlačítko Chat správně, když uživatelé měli nové nepřečtené zprávy.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy čtečky obrazovky neoznámily správně pole Komu na panelu chatu.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy tlačítka v zobrazení Ostatní aplikace hovoru v dialogovém okně Připojení zvuku a videa neobsahovala popisky.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy čtečky obrazovky neoznámily správně tlačítka na panelu Prohlížeč videa, když uživatel sdílel svou obrazovku.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy čtečky obrazovky neoznámí tlačítko Zvednout ruku v seznamu účastníků správně.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy možnosti v dialogovém okně Připojení zvuku a videa nebyly správně označeny pro čtení čtečkami obrazovky.

Zlepšení pro Webex (WBS39.7)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Opraven problém, kdy by čtečka obrazovky NVDA oznámila číselnou hodnotu po oznámení kontroly schůzky.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy čtečky obrazovky neoznámí dialogové okno pro ukládání dotazů a odpovědí.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy v případě, že uživatel sdílí svou obrazovku, jeho čtečky obrazovky neoznámí názvy ovládacích prvků schůzky správně.

Zlepšení pro Webex (WBS39.6)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Když uživatel obdržel zprávu v chatu, problém s upozorněním nebyl vyřešen.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy čtečky obrazovky neoznámily:

  • Telefonní čísla pro tlačítko Zavolejte mi v dialogovém okně Audio a video připojení.

  • Tlačítko Volat můj video systém.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy čtečky obrazovky neoznámily obsah, který lze sdílet, správně.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy čtečky obrazovky neoznámily, že se účastník připojil ke schůzce.

Zlepšení pro Webex (WBS39.5)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings Byl opraven problém, kdy čtečky obrazovky používající systém Windows nemohly sdílet nebo spustit video.

Zlepšení pro Webex (WBS39.3)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy společnost Webex Meetings neumožnila uživatelům při připojení ke schůzce komunikovat s dialogovým oknem Audio a video připojení. Uživatelé museli nejprve zavřít a znovu otevřít dialogové okno.