Další informace o nejnovějších aktualizacích naleznete v části Otevřené a vyřešené chyby pro nejnovější aktualizace webexu.

Další informace o aktualizacích uzamčení naleznete v části Otevřené a vyřešené chyby pro aktualizace Webexových schůzek uzamčení.

Vylepšení pro Webex (WBS41.6.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil tak, aby text a pozadí měly dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení plovoucího panelu pro sdílení tak, aby bylo viditelné zaměření na všechny interaktivní prvky.

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém s oknem Audio připojení, aby text a pozadí měly dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil plovoucí panel pro sdílení tak, že vizuálně skryté prvky jsou vystaveny VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba se Sdílet soubor, takže text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení vyskakovacího tlačítka Sdílet obsah v okně Sdílet obsah, které nemá příslušný štítek.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s dekorativním obrázkem, který je vystaven VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšil jsem nepřesné pořadí čtení VoiceOver v uživatelském rozhraní.

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém s přepínačem režimu videa, takže možnosti přehrávání videa jsou přístupné uživatelům VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení dialogového okna ukončení schůzky, takže obsah v dialogovém okně Nápověda je dostupný pro uživatele VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení ikony Informace tak, aby byly informace předávány správně.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení zaostření VoiceOver, které se při otevření dialogového okna “Sdílet obsah” pohybuje nevhodně.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení informací o popisku nástrojů, které musí být k dispozici pouze pro uživatele VoiceOver a klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení obsahu Sdílet a poskytl štítek pro oblast posouvání.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba v dialogovém okně "Požádat o anotaci", kde byl dekorativní obrázek vystaven uživatelům VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení okna Webex (sdílená obrazovka), kde je nelogické pořadí čtení VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba v systémovém dialogovém okně "Požádat o anotaci", kde je prostý text vystaven uživatelům VoiceOver jako textová oblast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme stěhování do lobby, abychom poskytli vhodný štítek pro tlačítko.

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém s lobby, kde byl dekorativní obraz vystaven VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení kurzoru VoiceOver, který se při stisknutí tlačítka Poznámky pohybuje nevhodně.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba v dialogovém okně Ukončit nebo Opustit schůzku, kde byl dekorativní obrázek vystaven VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšil jsem zaostřovací kroužek, který chybí v kontrolách anotací.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení pozvánky a připomenutí, kde musí být viditelné zaměření na všechny interaktivní prvky.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení aplikace Share, takže interakce musí být nezávislé na zařízení.

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém s plovoucím panelem pro sdílení, takže provozní pokyny musí být nezávislé na zařízení.

Webex Meetings (Mac a Windows)

Vykonal vylepšení, aby byl dynamicky se měnící a automaticky vyplněný text přístupný pomocí klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba s plovoucím panelem pro sdílení tak, aby umístění kontextové nabídky bylo správné.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení okna Pozvat a připomenout, aby text a pozadí měly dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Opravena otázka, kde je v sekci Účastníci pole “Hledat” vystaveno jako tlačítko VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšete okno Pozvat a připomenout tak, aby doporučení týkající se tlačítek “E-mail”, "Telefon” a “Připomenout” byla aktualizována.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba v plovoucím panelu pro sdílení, takže text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme ikonu Meeting Instance- Information tak, aby text a pozadí měly dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení okna Pozvat a připomenout pro telefon, protože vyskakovací tlačítko “Kód země” nemá štítek.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení plovoucího panelu pro sdílení, takže interakce musí být nezávislé na zařízení.

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém s oknem Pozvat a připomenout, kde byl dekorativní obrázek vystaven VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení okna Pozvat a připomenout k poskytnutí štítků pro textová vstupní pole.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení Ukončit schůzku nebo opustit dialog schůzky, kde byl neviditelný obsah oznámen VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Odstraněn problém s dotazováním, který není momentálně přístupný uživatelům klávesnice a čtečky obrazovky.

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení, aby uživatelé klávesnice mohli vybrat telefonní čísla pro zpětné volání.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy uživatelé klávesnice nemohou zavřít okno videa na plný úvazek.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil ovládání Command + N tak, aby uživatel mohl sdílet tabuli.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba s možností zástupce + Příkaz + P, která neotevře okno Soubor přímo.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení možnosti zástupce + příkaz + K, která nezačíná sdílet obrazovku přímo.

Webex Meetings (Mac)

Problém vyřešen tlačítkem Ztlumit, které se zaměří na klávesnici poté, co uživatelé zapnou nebo vypnou funkci Voicea.

Webex Meetings

Vykonal vylepšení tak, že obsah musí být v logickém a intuitivním pořadí.

Webex Events (Windows)

Uskutečnila zlepšení s cílem poskytnout přístupnou metodu varování pro změny obsahu, ke kterým dochází bez výslovného vědomí uživatele.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení plovoucího panelu pro sdílení, aby se pozornost musela přesunout na aktualizovaný obsah.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba pomocí tlačítek Přepínač režimu Sdílení, která nejsou přístupná uživatelům VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení, aby uživatelé VoiceOver byli informováni o obsahu nápovědy pro koncové schůzky.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatelé klávesnice nemohou vybrat zemi nebo oblast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení návrhů “Globálního vyhledávání” a kontejneru “Lokality”, které nebyly pro VoiceOver dosažitelné.

Webex Meetings (Mac)

Při stisknutí klávesové zkratky Ctrl+Shift+S v relaci dálkového ovládání by neměl být problém s povolením "Kdokoli může sdílet" opraven.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení pozice vyskakovacích nabídek, která nebyla správná při otevírání z nabídky Další pomocí klávesnice.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy uživatelé klávesnice nemohou otevřít odkaz Zobrazit certifikát v souboru Plist.

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení, aby uživatelé klávesnice mohli zavřít okno stahování webexu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil některé ikony nástrojů v relaci PD, které nelze jasně zobrazit s vysokým kontrastem a lehkým motivem.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšil kontrastní poměr u možnosti pohlcujícího sdílení, který je příliš nízký na to, aby byl jasně viditelný.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy ikonu na tlačítku Možnosti sdílení nelze zobrazit v režimu s vysokým kontrastem.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení ikony hudebního režimu na stavovém řádku, kterou nelze normálně zobrazit v režimu s vysokým kontrastem.

Webex Meetings (Windows)

Udělal zlepšení tak, že ČELISTI uživatelé budou informováni o poselství pohlcující sdílení self-video.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy uživatelé klávesnice nemohou zobrazit informace o identitě v souboru Plist.

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení, aby uživatelé klávesnice mohli zavřít okno zážitku z prvního videa.

Webex Meetings (Windows)

Oprava problému s ikonami nastavení typu sdílení v dialogovém okně Sdílet obsah, který nelze jasně zobrazit v režimu s vysokým kontrastem a světlým motivem.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení rámečku textových úprav v dialogovém okně Pozvat telefon, které nelze zobrazit s režimem vysokého kontrastu a světlým motivem.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s názvem štítku "Zdravotní stav" v dialogovém okně kontroly stavu, který nelze zobrazit s režimem vysokého kontrastu a světelným motivem.

Webex Meetings (Windows)

V dialogovém okně Uložit výsledky ankety došlo ke zlepšení ikony Zavřít, která nepodporuje režim vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení ikon Otevřít, Uložit, Upravit a Smazat na panelu Dotazování, které nelze jasně zobrazit v režimu s vysokým kontrastem.

Webex Meetings (Windows)

Provedl zlepšení pozice předchozího a dalšího tlačítka, které bylo nesprávné při spuštění sdílení plochy a poté se zastaví.

Webex Meetings (Windows)

Provedl zlepšení kontrastního poměru, který je 1,3:1 pouze pro ukazatel konce relace V2 v seznamu účastníků.

Webex Meetings (Windows)

Opraveno problém, kde ČELISTI uživatelé byli upozorněni na špatné odpočítávání odpojení setkání.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení loga, které nelze zobrazit v okně zpětné vazby s režimem vysokého kontrastu a světlým motivem.

Webex Meetings (Windows)

Provedl vylepšení odkazu "Zobrazit všechna globální čísla hovorů", který nemá barvu pozadí po přechodu klávesy Tab na něj.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatelé klávesnice nemohou volat zařízení v seznamu zařízení.

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení, takže když uživatel stiskne klávesu Tab, může nyní přejít na tlačítka v dialogovém okně Připojit k zařízení.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kde UŽIVATELÉ ČELISTÍ nebyli informováni o odpočítávání odpojení schůzky.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení ikony zavření, která nepodporuje režim vysokého kontrastu v relaci dotazování.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém s řetězcem "Sdílení", který nelze zobrazit v dialogovém okně Sdílet obsah s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vykonal vylepšení, aby uživatelé klávesnice mohli zavřít okno HostNotInMeeting.

Webex Meetings (Windows)

Udělal zlepšení tak, že UŽIVATELÉ ČELISTI nebude řečeno, že se nemohou připojit konec do konce schůzek.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení rámce pro výběr aplikace, která se nezobrazuje v dialogovém okně Sdílet obsah s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení, takže čtečka obrazovky by měla být schopna oznámit zprávu "Zrušit ztlumení", když účastník obdrží výzvu v tvrdém ztlumení relace.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy některé výchozí ikony v dialogovém okně Sdílet obsah nelze jasně zobrazit v režimu s vysokým kontrastem a světlým motivem.

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení, aby uživatelé klávesnice mohli změnit typ dotazníku.

Webex Meetings (Mac)

Provedl vylepšení tak, že virtuální pozadí podporuje Shift-Tab pro výběr obrázku.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy jsou všechny prvky nepřístupné uživatelům klávesnice v Možnostech dotazování.

Webex Meetings (Windows)

Provedl vylepšení tak, že opětovným stisknutím mezerníku nelze vybrat virtuální pozadí.

Webex Meetings (Windows)

Oprava problému se SR, který by měl být schopen oznámit "Odeslání požadavku na zrušení ztlumení" při stisknutí tlačítka mezery na tlačítku Zrušit ztlumení při tvrdém ztlumení relace.

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení, aby uživatelé klávesnice mohli zavřít okno Setkání tváří v tvář.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatelé VoiceOver nebudou informováni o procentech stahování schůzky Webexu.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil uživatele VoiceOver, kteří nebudou informováni o odpočtu hlasování.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy tlačítko Uložit poznámky není přístupné.

Webex Meetings (Mac)

Provedl zlepšení

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy Shift-Tab nemůže přejít na "Všichni" z "Přiřadit všechna práva".

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy tlačítko Uložit poznámky není přístupné.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšil klienta Meetingu, který ztratil soustředění po otevření Pollingu.

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení tak, aby uživatelé VoiceOver byli informováni při stahování v okně Setkání tváří v tvář.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatelé VoiceOver nebyli informováni o změně role.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení, kde by se pozornost měla zaměřit na tlačítko "Zrušit ztlumení", když účastník obdrží dialogové okno "Zrušit ztlumení".

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba s ikonou otáčení videa, kterou nelze jasně zobrazit v režimu s vysokým kontrastem a světlým motivem.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení ikony Žádné nebo rozmazání indikátoru ve virtuálním dialogu změny pozadí, které nelze jasně zobrazit s režimem vysokého kontrastu a světla téma.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy uživatelé VoiceOver nebudou informováni o odpočtu odpojené schůzky.

Webex Meetings (Windows)

Udělal zlepšení tak, že ČELISTI uživatelé budou informováni CannotJoin konec do konce setkání.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba se zadaným uživatelským jménem, které nelze jasně zobrazit při najetí myší v dialogovém okně Host join s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení zadní ikony v dialogovém okně pro připojení hosta ke schůzce, které nelze jasně zobrazit v režimu s vysokým kontrastem.

Webex Meetings (Mac)

Problém se zobrazením videa pouze ve videosystému byl vyřešen "rádiovým tlačítkem, které ztratilo ostrost stisknutím tlačítka Náhradní (nebo Ovládání+Možnost+Prostor).

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení odkazu Kopírovat schůzku, který by měl být při otevírání okna Informace o schůzce nastaven jako výchozí.

Webex Meetings (Mac)

Odstraněn problém, kdy uživatelé VoiceOver byli před odpojením schůzky upozorněni na nesprávné odpočítávání.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšila jsem ikonu certifikátu, která nemohla zprávu otevřít.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatelé klávesnice nemohou otevřít odkaz Zobrazit certifikát v souboru Plist.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení výzvy "Příprava schůzky", kterou nelze jasně zobrazit v dialogovém okně Stáhnout.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba v rámci dialogového okna pro připojení hosta ke schůzce, kterou nelze zobrazit v režimu s vysokým kontrastem.

Webex Meetings (Windows)

Vykonal vylepšení tak, aby uživatel mohl procházet podmenu možnosti sdílení v dialogovém okně Sdílet obsah pomocí klávesy se šipkou.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatelé MacOS nemohou zavřít okno stahování Webexu, protože jakmile je zavřeno, uživatel jej nemůže znovu zrušit.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení ikony TelePresence v aplikaci Plist, kterou nelze jasně zobrazit v režimu s vysokým kontrastem.

Webex Meetings (Windows)

Opravený problém, kdy účastníci obdrží oznámení, musí být přidán, když účastník zvedne ruku.

Webex Events (Windows)

Vylepšení klávesové zkratky Ctrl+Shift+Q, která nemůže fungovat v relaci Webex Events

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy nelze v počítači s vysokým kontrastem normálně zobrazit identitu od konce do konce v seznamu účastníků

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil/a textová pole "Přepnout” a “telefonní číslo”, která nejsou pro VoiceOver dostupná.

Webex Meetings

Opraven problém, kde by text a pozadí měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení okna Audio připojení, kde musí být viditelné zaměření na všechny interaktivní prvky.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy nelze přečíst některý obsah v vyskakovacích oknech relací breakout.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšila sekci Účastníci a chat, aby poskytla štítek pro kontroly uživatelského rozhraní.

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém s tabulkou použitou pro rozvržení v kontejneru “Spravovat moje telefonní číslo”.

Webex Meetings (Mac)

Provedl vylepšení doporučení ohledně tlačítek “E-mail”, "Telefon” a “Připomenutí”.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy jsou textové prvky vystaveny VoiceOver jako textová oblast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil rozložení čtečky obrazovky v části "Moje zaznamenané schůzky”.

Vylepšení pro Webex (WBS41.5.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme zkratku fn-F6, která neumí přepnout zaměření v klientovi schůzky.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba s koncovým tlačítkem, které je nepřístupné, když byly spuštěny tréninkové relace v událostech Webex (nové).

Webex Events (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatelé Voice Over nebudou informováni o zahájení tréninkových relací v událostech Webex (nové).

Webex Events (Mac)

Řešen problém, kdy uživatelé Voice Over nebudou informováni o oznámení o akci zvednutí ruky v událostech Webex (nové).

Webex Events (Mac)

Provedl vylepšení seznamu účastníků Webex Events (nových), který je nepřístupný.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kde ve virtuálním dialogu pro stahování pozadí nebylo výchozí zaostření.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšil se tam, kde uživatelům Voice Over nebude sdělen název rozpoznaných gest rukou.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy uživatelé hlasového ovládání nebyli informováni o obsahu dialogového okna Webex Assistant.

Webex Meetings

Vylepšení tlačítka Zrušit, které je v dialogovém okně stahování virtuálního pozadí nepřístupné.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy by čtečka obrazovky měla přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Kalendář"

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení možností zvuku a videa - reproduktor, mikrofon a fotoaparát: Na popiscích nástrojů a obrázcích na pozadí musí být jasně viditelný obrys zaostření.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení možností zvuku a videa - reproduktor, mikrofon a kamera: Text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšil informace ze zasedání: “Zobrazit všechna globální volací čísla” musí být vystavena jako tlačítko.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy možnosti zvuku a videa - reproduktor, mikrofon a kamera: Soustředění se nesouvisí do zobrazení.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení okna Zahájit schůzku: Nastavení: “Reproduktor” a “Mikrofon” jsou VoiceOver vystaveny jako textová oblast.

Webex Meetings (Mac)

Problém vyřešen v případě, že okno Start meeting (Zahájit schůzku): Dekorativní obrázky musí být skryty před VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšení počátečního setkání s jedním účastníkem: Audio připojení: Informace o popisku musí být dostupné pro všechny uživatele.

Webex Meetings (Mac)

Problém vyřešen, kdy zahájení schůzky s jedním účastníkem: Hlavní obrazovka: Vizuálně skryté prvky vystavené VoiceOver a klávesnici.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení ikony Informace: Obrázky používané v osobních pokojích nejsou označeny.

Webex Meetings (Mac)

Opravil se problém, kdy

Webex Meetings

Provedení vylepšení v okně Harmonogram nebo zahájení schůzky: Soustředění VoiceOver je ztraceno stisknutím tlačítka “Nápověda nebo Zpět”.

Webex Meetings

Opravena chyba v okně Naplánovat nebo zahájit schůzku, kde musí být tlačítko Start jedinečně označeno.

Webex Meetings

Vylepšení zobrazení Lock Video (Uzamknout video), kde uživatelé VoiceOver nemohou procházet výsledky vyhledávání a vybrat účastníka.

Webex Meetings

Opravena chyba s aplikací: Text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings

Vylepšil Breakout Sessions, aby všechny interaktivní prvky klávesnice přístupné.

Webex Meetings

Opravena chyba s přepínačem režimu videa, aby všechny interaktivní prvky musely být přístupné klávesnici

Webex Meetings (Mac)

Zlepšil lobby, kde interaktivní prvky postrádají podporu klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšil lobby, kde musí být informace o popisku k dispozici pouze pro uživatele VoiceOver a klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s Breakout Sessions, kde musí být jasně viditelné zaměření na jména účastníků.

Webex Meetings (Mac)

Provedl vylepšení okna Vysílání do všech relací, aby poskytl štítek pro ovládací a textové pole.

Webex Meetings (Mac)

Opravil se problém s oknem Přiřazení relace Breakout, které poskytuje štítek pro tabulku.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení harmonogramu Cisco nebo okna Start Meeting (Zahájit schůzku): Text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém s kontejnerem Nedávné osobní pokoje, který není k dispozici pro uživatele klávesnice a VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Provedl vylepšení plánu Cisco nebo okna Start Meeting, aby bylo jasné viditelné zaměření, které musí být přítomno na interaktivní prvky.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba v okně Plán nebo Zahájit schůzku, kde uživatelé VoiceOver musí být informováni, že adresa URL Osobní místnosti byla zkopírována.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšil čas schůzky a jméno osoby, která není pro VoiceOver k dispozici.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení dialogového okna Uložit záznam, které je nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení Klikněte zde, které je nepřístupné v místním panelu Recorder.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy stisknutím klávesy Tab nelze přepnout na reproduktor a mikrofon.

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení tlačítka Použít, které je zakázáno při výběru virtuálního obrázku na pozadí.

Události Webex (nové)

Odstraněn problém, kdy by měl být důraz kladen na rozevírací ikonu, když je prohlížeč otevřen a zobrazuje hostiteli nový FTE.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil uživatele VoiceOver, kteří nebudou informováni o varovné zprávě na panelu Recorder.

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém s uživateli VoiceOver, kterým není obsah zcela sdělen v panelu Záznamník.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil klienta Webexu, který ztratil pozornost po změně rozložení videa.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže zavřít rozbalovací okno historie telefonu pomocí klávesy Esc.

Webex Meetings (Mac)

Provedl vylepšení Audio combo boxu, který je nepřístupný pro uživatele VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení pro uživatele VoiceOver, kterým není v dialogovém okně Správa adres videí sdělen obsah.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení tlačítek Přidat a Vymazat, která jsou v dialogovém okně Správa adres videa nepřístupná.

Webex Meetings (Mac)

Problém byl vyřešen stisknutím klávesy Tab, která přejde do prázdné buňky v dialogovém okně Připojit k zařízení.

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení tak, aby se uživateli, který nemůže přejít na ikonu hudebního režimu, zobrazila zpráva v dialogovém okně Reproduktor a mikrofon.

Webex Meetings

Vylepšení provedete stisknutím klávesy Tab, která čtyřikrát přejde do skrytých prvků v dialogovém okně Reproduktor a mikrofon.

Webex Meetings

Opravený problém s rozevíracím seznamem podporuje kartu, zatímco ostatní podporují šipku nahoru nebo dolů.

Webex Meetings (Mac)

Provedl vylepšení Plánu schůzky, kde byl doporučen kód pro odkazy použité na stránce.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba s validací, která by měla být provedena na straně aplikace před odesláním formuláře.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení dialogového okna Upravit možnosti schůzky a souvisejících ovládacích prvků, které nejsou seskupeny a označeny.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatelé VoiceOver neidentifikují požadované pole.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení dialogového okna Upravit možnosti schůzky pro uživatele VoiceOver, kteří nemohou dosáhnout obsahu za dialogovým oknem.

Webex Meetings (Mac)

Odstraněn problém s Modálním dialogem pro uživatele VoiceOver, který se může dostat k obsahu za dialogovým oknem.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení VoiceOver oznámilo způsob použití kláves na klávesnici na tlačítku Plánovat.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení tlačítka Automaticky optimalizovat vyskakovací okna, které je nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení dialogu připojení k zařízení, které nelze zavřít pomocí klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba s ovládacími prvky Zveřejnění, které by měly být implementovány jako tlačítka.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme více způsobů, jak se připojit k vyskakovacímu oknu, které musí následovat po tlačítku DOM.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba v Listboxu, který se musí řídit kontrolou V DOMÉNĚ.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení zaměření na "Zahájit schůzku" a stiskněte klávesu Space.

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém s doporučením sekcí výsledků vyhledávání.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy uživatelé ČELISTÍ nebudou informováni, když je video účastníka zastaveno hostitelem.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení seznamu účastníků, který je v okně uzamčení videa nepřístupný.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili uživatele klávesnice, kteří nemohou zavřít okno s videem.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil obsah v vyskakovacích oknech relace breakout, která nelze přečíst.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy uživatelé VoiceOver nebudou informováni, když je někdo v hale.

Webex Meetings (Mac)

Provedl vylepšení, kdy uživatelé VoiceOver nebyli informováni o oznámení reakce při parsování zařízení TelePresence.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy uživatelé VoiceOver nebyli informováni při opětovném připojení aplikace meetingu

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení obsahu popisku rozpoznání tlačítka gest rukou, které je nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém s uživateli VoiceOver, který se nezobrazí, když aplikace meetingu obdrží zprávu chatu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení zaměření, které by mělo být schopno zachovat poslední pozici při otevření nového dialogového okna a zrušit dialogové okno.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy zástupce hlasového ovládání nefunguje při přechodu na tlačítko přepínání videa

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme nabídku Více, která by se měla zaměřit na jednu položku.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšení nedávných telefonních čísel, která jsou nepřístupná

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení, kdy uživatel nemůže přeskočit na novou relaci breakout a je stále v režimu Přesunout do relace.

Webex Meetings (Mac)

Odstraněn problém, kdy uživatel nebyl schopen přejít na rozložení videa.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení provedl při výběru virtuálního obrázku na pozadí, který není k dispozici pro uživatele VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Pro uživatele VoiceOver je k dispozici opravený problém se změnou zrcadlového tlačítka.

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení tak, aby uživatelé VoiceOver byli vždy požádáni, aby použili šipku "Ctrl-Option-Shift-Down pro interakci se jezdcem.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba v nápovědě Přejít na blízkost, která je nepřístupná.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšení kontrastního poměru ikony ztlumení zvuku je nedostatečné.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy je uživateli VoiceOver při ztlumení nebo zrušení ztlumení vždy sděleno "Schůzky Webexu mají nové okno".

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení obsahu popisku nástroje připojovacího zařízení, který není k dispozici pro uživatele VoiceOver.

Webex Meetings

Zlepšil se tak, aby bylo zaměření zdůrazněno na seznamu schůzí.

Webex Meetings (Mac)

Provedl vylepšení tabulky relací Hledání a Breakout, která postrádá ohniskový kroužek.

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém, kde chybí ohniskový kroužek pro aplikace.

Webex Meetings (Mac)

Udělal zlepšení, kde text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast v breakout relacích.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy přiblížení, oddálení a poznámky postrádají podporu klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšil Breakout Sessions, kde musí být viditelné zaměření na všechny interaktivní prvky.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba v mediálním souboru, kde interaktivní prvky postrádají podporu klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení Sdílet soubor, kde interaktivní prvky postrádají podporu klávesnice

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém se značkou, kde chybí klávesa Alt pro logo Apple.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení bylo provedeno tak, že uživatelé VoiceOver nebudou informováni, když hostitel povolí možnost Sdílet kdokoli.

Webex Meetings (Windows)

Provedl vylepšení, aby uživatel mohl otevřít pravou nabídku a nastavit oprávnění v relaci Přenos souboru pomocí klávesnice.

Webex Events (Mac)

Vylepšil zástupce Shift-Command-Control-S nemůže PŘIZPŮSOBIT se objevil při sdílení okna události.

Webex Meetings (Mac)

Opravení problému s multimediálním prohlížečem je pro uživatele klávesnice nepřístupné.

Webex Meetings

Při kliknutí na nápovědu došlo ke zlepšení chyb.

Webex Meetings (Mac)

Opravený problém s jazykovými překlady Webex Assistant, které jsou uvedeny, jsou nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení odkazu "hlasový příkaz", který je ve Webex Assistant Highlights nepřístupný.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba s ikonou značky, kterou nelze zobrazit, když nad ní najedete myší v nabídce Rozložení videa s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení seznamu jazykových překladů Webex Assistant je nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba pro uživatele VoiceOver tak, aby byli informováni, když zapnou Webex Assistant, selhala.

Webex Meetings (Mac)

Provedl zlepšení při detekci nedalekých zařízení, která jsou nepřístupná.

Webex Meetings (Mac)

Provedl vylepšení, aby uživatel mohl přejít na ikonu Nahrávač a Připojeno.

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení tak, aby uživatelé VoiceOver byli informováni, když klient setkání obdrží reakce.

Webex Meetings

Opravena chyba tak, že je definováno "nabídka tlačítek" pro "připojeno".

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení, takže klávesa ESC by měla zavřít dialogové okno "Připojeno" a zaměření by se mělo vrátit k tlačítku "Připojit k zařízení" v aplikaci.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy by čtečka obrazovky měla číst název dialogového okna při otevření dialogového okna "Připojit k zařízení".

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení vybrané položky by mělo být viditelné.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy SR nebude číst, pokud je vybraná podmenu zaškrtnuta pro nabídku rozložení videa.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení, takže čtečka obrazovky by měla být schopna oznámit správný popis a roli tlačítka ztlumení nebo videa na ovládacím panelu.

Webex Meetings (Mac)

Problém vyřešen v okně Start meeting (Zahájit schůzku): Obsah popisku není k dispozici pro uživatele VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vykonal vylepšení widgetu kalendáře, který je nepřístupný pro uživatele klávesnice a VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil aktuálně vybraný text data, který nebyl dostupný pro uživatele VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Opravil jsem problém, kde byl popis "Více informací" nepřístupný.

Webex Meetings (Mac)

Provedl vylepšení okna Doporučení “Připojit k zařízení”.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba s tlačítky, jako je “Zvednout ruku” a “Spustit soukromý chat s účastníkem”, které jsou k dispozici pouze po najetí myší.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení sekce Účastníci: kde nebyl uveden název tabulky.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba v okně Zahájit schůzku, kde byl pro tlačítko poskytnut nevhodný štítek.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení nastavení, která poskytují přístupný štítek pro vyskakovací tlačítka.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy VoiceOver přeskočí textové prvky “Připojit se ke schůzce” a “Nadcházející schůzky”.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil název okna a uživatelské jméno, které nebylo přístupné uživatelům VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení počtu níže uvedených výsledků vyhledávání, které musí být vystaveny uživatelům VoiceOver.

Vylepšení pro Webex (WBS41.4.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Vylepšení přirážek tabulky, které musí být použity pro nadcházející setkání v nástrojích produktivity.

Webex Meetings

Opravena chyba s obsahem, který musí být v logickém a intuitivním pořadí v nástrojích produktivity.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení tlačítka Uložit, které nemá ohniskový kroužek.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba s názvem popisku typu zvuku, který nelze zobrazit v dialogovém okně Intersticial AV s režimem High Contrast (Vysoký kontrast).

Webex Meetings

Vylepšení výchozího zaměření, které bylo nesprávné, když uživatel otevřel klávesovou zkratku a znovu navigoval.

Webex Meetings

Vylepšil klávesovou zkratku "Alt + Enter", zatímco Sdílet obrazovku na Webex Meetings působí jako globální.

Webex Meetings

Opravena chyba s novým přizpůsobeným klávesovým zkratkou, která nemůže fungovat v režimu celé obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšení klávesové zkratky, kterou nelze odstranit, když uživatel klikne na ikonu x a poté klikne na jinou oblast.

Webex Meetings

Vylepšení čtečky obrazovky, která by měla být schopna oznámit účel globálního zaškrtávacího políčka v dialogovém okně Klávesová zkratka.

Webex Meetings (Mac)

Zlepšil problémy s kontrastním poměrem pro varování.

Webex Meetings (Windows)

Opravil jsem problém se čtečkou obrazovky, která po zavření panelu otázek a odpovědí oznámila nesprávné informace.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení ikony indikátoru zámku a odemknutí v nabídce více, která se nezměnila, když byla schůzka uzamčena nebo odemknuta v režimu s vysokým kontrastem.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba s ikonou zámku, kterou nelze zobrazit, když uživatel zamkne jedno video a zkontroluje ikonu s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšení bylo provedeno tam, kde nebylo viditelné zaostření seznamu kamer v podmenu videa s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba s ikonou zvukové značky, kterou nelze zobrazit v dialogovém okně Intersticial AV s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšení bylo provedeno tam, kde nebylo viditelné zaměření pro podmenu více obrazů s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení bylo provedeno tam, kde nebylo viditelné zaměření na audio menu z ovládacího panelu s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení čtečky obrazovky, která nemůže po změně velikosti okna schůzky správně oznámit název tlačítka (Účastníci a chat).

Webex Meetings (Mac)

Po otevření dialogového okna Připojeno byl vyřešen problém, který by se měl zaměřit na tlačítko Sdílet na zařízení.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšila čtečku obrazovky, která by měla text používat jako host a vysvětlit, jak jej aktivovat.

Vylepšení pro Webex (WBS41.3.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Vylepšení problémů s kontrastním poměrem pro tlačítko, odkaz a varování.

Webex Meetings

Zlepšil problémy s kontrastním poměrem pro varování a tlačítko.

Webex Meetings

Vylepšení tlačítka Zastavit streamování, které nelze jasně zobrazit při přechodu na tlačítko pomocí klávesy Tab.

Webex Meetings

Problém vyřešen klávesou Přidat zástupce F6 pro navigaci mezi hlavní oblastí a oblastí obrazů.

Webex Meetings

U některých prvků v dialogovém okně "Cisco Webex Problem Reporting” došlo k vylepšení karty Nelze.

Webex Meetings

Opraven problém, kde je role tlačítka více možností nesprávná.

Webex Meetings

Vylepšení dialogu Cisco Webex Meetings Problem Report", který by se měl přizpůsobit výšce obrazovky

Webex Meetings

Oprava problému s klikatelným textem, který by se měl lišit od statického textu v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která neoznamuje štítky pro rozbalovací pole a editační pole v dialogovém okně Cisco Webex Meetings Problem Reporting.

Webex Meetings

Opravena chyba se čtečkou obrazovky, která by měla přečíst celý text v dialogovém okně "Cisco Webex Problem Reporting”.

Webex Meetings

Vylepšení problému s klávesnicí - Nelze procházet více možností vyskakovacího uživatelského rozhraní.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba se čtečkou obrazovky, kde jsou zmatené kontexty tlačítek audio a video.

Webex Meetings (Windows)

Odstraněn problém s klávesnicí, kde uživatel nemůže otevřít dialogové okno audio připojení pouze pro uživatele klávesnice.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení, aby byla zajištěna dostupnost všech funkcí z klávesnice, jako je klávesová zkratka.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, aby bylo zajištěno, že pouze obrazové prvky budou sledovat nastavení barev a kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vykonal vylepšení, aby bylo zajištěno, že pouze obrazové prvky budou dodržovat nastavení barev a kontrastu pro předvolby Windows.

Webex Meetings

Opravil jsem problém se čtečkou obrazovky, takže by měl být uveden text v okně aktualizace.

Webex Meetings

Opravena chyba pomocí tlačítek nahoru a dolů pro přechod k položkám v dialogovém okně nastavení.

Webex Meetings

Vylepšení provedete, když uživatel stisknutím klávesy "Enter" otevře dialogové okno nastavení, když se zaměří na tlačítko nastavení.

Webex Meetings

Vylepšení tlačítka "Připojit k zařízení" ze seznamu schůzek.

Webex Meetings

Opravil jsem problém s "Připojit k zařízení", který by měl mít jasně viditelné zaměření v dílčím panelu.

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která by měla říkat "Kopírováno", když uživatel zkopíruje odkaz PMR.

Webex Meetings

Opravena chyba se čtečkou obrazovky, která by měla říkat "Tlačítko nastavení,..." když je zaměřeno na tlačítko nastavení v přihlašovacím panelu.

Webex Meetings

Vykonal vylepšení záložky na "seznam schůzek" v Preferences-Calendar pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Vykonal vylepšení záložky na "Naplánovat schůzky" v NastaveníKalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Vykonal vylepšení záložky na "Počet dní k zobrazení v seznamu schůzek" v Preferences-Calendar pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Problém byl vyřešen šipkami nahoru a dolů pro procházení v Nastaveních-"Seznam schůzek" a "Naplánovat schůzky".

Webex Meetings

Vylepšení pro zlepšení vizuálního zaměření, když je karta pro audio připojení vybrána v poli "možnosti připojení ke schůzce".

Webex Meetings

Opravena chyba se čtečkou obrazovky, která by měla přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Upozornění".

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která by měla přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Možnosti připojení ke schůzce".

Webex Meetings

Opravena chyba s problémy s vysokým kontrastem v aplikaci Webex Desktop.

Webex Meetings

Vylepšení tlačítka "X" v dialogovém okně sdílení.

Webex Meetings

Opravil jsem problém s "Optimalizovat pro pohyb a video".

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy by uživatel měl mít možnost nastavit v předvolbách tlačítko "X" a "-".

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která by měla přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Oznámení ".

Webex Meetings

Opravena chyba se čtečkou obrazovky, která by měla přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Video systém".

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která by měla přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Připojit k zařízení".

Webex Meetings

Problém byl vyřešen tlačítkem "Hlas", kde by čtečka obrazovky měla v oznámení uvést "Přehrát, tlačítko".

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která by měla přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Možnosti připojení ke schůzce".

Webex Meetings

Odstraněn problém s problémy s kontrastním poměrem tlačítek, odkazů a zaostření.

Webex Meetings

Opravena chyba se čtečkou obrazovky, která by měla oznámit název vybrané aplikace nebo obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšení čtečky obrazovky, která by měla oznámit název, jakmile uživatel otevře dialogové okno "Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet".

Webex Meetings

Zlepšil vazby, které by měly být vizuálně zvýrazněny jiným prvkem.

Webex Meetings

Odstraněn problém, kdy se pozornost stále soustředí na okno aplikace Webex Desktop, když uživatel otevře dialogové okno O aplikaci z přihlašovacího panelu.

Webex Meetings

Opravena chyba s vyskakovacím dialogovým oknem, které by mělo podporovat přístupnost pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Vykonal vylepšení tak, že když uživatel stiskne klávesu ESC, měl by zavřít dialogové okno a zaměřit se na tlačítko “Sdílet na zařízení” v dialogovém okně “připojeno”.

Webex Meetings

Vylepšil čtečku obrazovky, která by měla říkat vybraný jazyk pro interaktivní prvky.

Webex Meetings

Opravena chyba s veškerým obsahem a prvky, které musí být také přístupné uživatelům čteček obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil přihlašovací panel SSO, aby po otevření neztratil pozornost.

Webex Meetings

Zlepšil zaměření na tlačítko obnovení, které by se mělo zobrazit úplně.

Webex Meetings

Opravena chyba s problémy s vysokým kontrastem v aplikaci Webex Desktop.

Webex Meetings

Vykonal vylepšení tak, aby čtečka obrazovky oznámila štítek hlasového tlačítka.

Webex Meetings

Zlepšil problémy s kontrastním poměrem pro varování a tlačítko.

Webex Meetings

Odstraněn problém, kdy se sdílený obsah plochy stane černou obrazovkou, když uživatel přepne do režimu "Zobrazit všechny účastníky v plovoucím zobrazení" s vysokým kontrastem.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil mikrofon, který byl uzamčený a nemohl být zobrazen v režimu s vysokým kontrastem.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení Braillova displeje, kde obsah níže uvedeného editačního pole pro zadání vašich informací není zobrazen v Braillově písmu.

Webex Meetings (Windows)

Opravil jsem problém se čtečkou obrazovky, kde by měly být podrobné informace přečteny, když se uživatel připojil ke schůzce, která již skončila.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení ikony změny rozložení videa, kterou nelze jasně zobrazit v režimu s vysokým kontrastem

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení čtečky obrazovky, kde by měla být nápověda v dialogovém okně připojit schůzku označena.

Webex Meetings (Windows)

Opravena chyba, kdy uživatel nemůže opustit velkou schůzku.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení tlačítka Zastavit streamování, které nelze jasně zobrazit při přechodu na tlačítko kartou.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení klávesnice, kde není možné používat funkci chatu pouze pro uživatele klávesnice během relace schůzky

Webex Meetings (Windows)

Opravený problém tam, kde je mnoho ikon, nelze v režimu Plist ve vysokém kontrastu jasně zobrazit.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení bylo provedeno tam, kde nebylo viditelné zaměření při přechodu na globální ikonu výzvy.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení názvu štítku účastníků nelze zobrazit v režimu s vysokým kontrastem.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy by čtečka obrazovky měla říct celý text v okně aktualizace.

Webex Meetings (Windows)

Provedl zlepšení, aby zajistil, že text a obrázky textu poskytují dostatečný barevný kontrast v modulu zobrazení.

Webex Meetings (Windows)

Zlepšit, aby bylo zajištěno, že kontroly přístupné státy a role jsou platné pro účely kontroly.

Webex Meetings (Windows)

Opravil/a jsem problém, kdy zaškrtávací políčko pro přijetí nepodporovalo vysoký kontrast na schůzkách klientů.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšili jsme Connect to audio, aniž bychom stiskli 1 na mém telefonu ", který nepodporuje High Contrast.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšení ikony Zvedněte ruku, kterou nelze jasně zobrazit v režimu s vysokým kontrastem.

Webex Meetings (Windows)

Opravena otázka, na kterou by se měl zaměřit dialog FTE, když se uživatel poprvé připojí ke schůzce.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšil jsem výzvu k oznámení tlačítka, ale nebylo viditelné žádné tlačítko, když bylo zaměřeno na "Kopírovat odkaz na schůzku".

Webex Meetings

Vylepšení Při sdílení aplikací jiných než vlastní obrazovka s zapnutou čtečkou obrazovky ČELISTÍ se na displeji sdílení zobrazí šedá obrazovka

Vylepšení pro Webex (WBS41.2.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy uživatel může zapnout nebo vypnout hlasové upozornění na obrazovce pro zprávu chatu.

Webex Meetings

Zlepšení otázek přístupnosti otázek a odpovědí.

Webex Meetings

Při prvním otevření dialogového okna Spravovat panely došlo ke zlepšení, uživatelé nemohou stisknout kartu pro přechod na seznam dostupných panelů.

Webex Meetings

Vylepšení provedeno přidáním tlačítka, které poskytuje seznam dostupných funkcí klávesnice pouze uživatelům klávesnice.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy panelisté sdílejí obrazovku, kartu F6 nebo kartu ctrl+ nezmění zaostření a jsou uvězněni uvnitř části obrazovky sdílení.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy tlačítka Webex Assistant a Closed Captions (během schůzky) mají problémy se čtením obrazovky.

Vylepšení pro Webex (WBS41.1.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Vylepšení upozornění na zprávy chatu pro čtečku obrazovky pro rychlou zprávu, která je chybná při zapnutí nebo vypnutí.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy by se aplikace Webex Desktop měla zobrazovat pouze v seznamu aplikací, když uživatel stiskne KARTU ALT+.

Webex Meetings

Opravena chyba S ALT+F4, která by měla zavřít aplikaci Webex Desktop, když je v zaostření.

Webex Meetings

Vylepšení záložky Další z tlačítka Obnovit pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Opraven problém, kde čtečka obrazovky, která by měla říkat "Cisco Webex Meeting, %name of the person%", když uživatelé otevřou toto okno aplikace Webex Desktop.

Webex Meetings

Při otevření dialogového okna O aplikaci Webex Desktop došlo k vyřešení problému, na který se stále zaměřuje pozornost.

Webex Meetings

Opravena chyba čtečky obrazovky pro třídění ikon.

Webex Meetings

Zlepšil jsem výšku postavy.

Webex Meetings

Odstraněn problém, kdy by fokus zmizel při přechodu do vyhledávacího pole a stisknutí klávesy Tab na klávesnici.

Webex Events

Opravena otázka, kdy by se pozornost soustředila vždy na Panelistu a panelista nemůže přejít na další položku.

Webex Meetings

Zlepšilo se tam, kde by měla být pravidelná schůze oznámena na seznamu schůzí.

Webex Meetings

Opravil se problém se čtečkou obrazovky pro připojení k zařízení.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy uživatel nemohl použít klávesnici k výběru zařízení z blízkého seznamu zařízení a nejnovějších zařízení.

Webex Meetings

Vylepšení štítků v dialogovém okně možností zvuku a videa, které nejsou pro vyskakovací okno z lišty akcí správné.

Webex Meetings

Zlepšil/a preferovanou hodnotu při výběru podpory přístupnosti.

Webex Meetings

Vylepšení komponenty Tabulky pro podporu přístupnosti.

Webex Meetings

Vylepšení klávesy Tab pro zadání nebo opuštění oblasti seznamu schůzek namísto procházení položek seznamu.

Vylepšení pro Webex (WBS40.12.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Vylepšil jsem klíč ESC, který by měl uzavřít nedávné osobní místnosti.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy by čtečka obrazovky měla poskytnout pokyny, jak založit tlačítko "Start" nebo"Připojit se".

Webex Meetings

Vylepšení dialogového okna Připojit k zařízení, které se nezobrazovalo úplně.

Webex Meetings

Opravena chyba na stránce Podrobnosti nahrávání pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky - stránka Rozsah přehrávání nového přehrávače.

Webex Meetings

Vylepšení položek nabídky Nastavení by nemělo být zvýrazněno černou skříňkou.

Webex Meetings

Problém byl vyřešen KARTOU SHIFT+ na další z tlačítka "Připojit se" v části "Zadejte informace o schůzce"(část chování).

Webex Meetings

Zlepšil "Webex meeting" a "Recurring meeting", které by měly být oznámeny v seznamu schůzek

Webex Meetings

Opravil jsem problém s "Nemáte žádné schůzky", který by neměl být v seznamu schůzek přeskočen.

Webex Meetings

Vylepšení textu dialogového okna "Připojit k zařízení" pro klávesnici a čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Opravena chyba, která by měla mít dobrý kontrast počáteční zaměření při kartě na tlačítko "Vyhledat zařízení".

Webex Meetings

Vylepšení, které by se mělo zaměřit na "Vyhledat zařízení", když se otevře dialogové okno "Připojit k zařízení".

Webex Meetings

Vylepšení čtečky obrazovky tak, aby při otevření nabídky nastavení odstranila dialogové okno "Nastavení dialogu".

Webex Meetings

Vylepšil jsem klíč ESC, aby nezavíral hlavní panel aplikace Webex Desktop.

Webex Meetings

Problém s kartou z tlačítka Naplánovat, který nemůže otevřít nedávnou osobní místnost, byl vyřešen.

Webex Meetings

Opravena otázka, kdy by čtečka obrazovky měla mít více podrobností, pokud je zaměřena na "Naplánovat".

Webex Meetings

Vylepšení detailů, když je zaměřeno na "Zahájit schůzku" pro Screen Reader.

Webex Meetings

Zlepšení chování čtečky obrazovky pro možnost Žádná schůzka v seznamu schůzek, karta z tlačítka Obnovit.

Webex Meetings

Zlepšení chování čtečky obrazovky pro položku start nebo připojení v seznamu schůzek na kartě z tlačítka Obnovit.

Webex Meetings

Po otevření dílčích připojených zařízení došlo k vyřešení problému, kdy došlo ke ztrátě pozornosti.

Webex Meetings

Zlepšení chování čtečky obrazovky, když je schůzka přítomna, ale tlačítko Start nebo Připojit není přítomno v seznamu schůzek, karta z tlačítka Obnovit.

Webex Meetings

Vykonal vylepšení tak, aby po stisknutí klávesy ESC došlo k uzavření dílčích připojovacích zařízení.

Webex Meetings

Opravena chyba se záložkou z editačního pole "Zadejte informace o schůzce".

Webex Meetings

Vylepšení záložky z tlačítka Naplánovat.

Webex Meetings

Opravena otázka, kdy by čtečka obrazovky měla uvést odkaz na schůzku v Osobní místnosti, když se uživatel zaměří na tlačítko kopírování.

Webex Meetings

Zlepšil relaci breakout s režimem vysokého kontrastu, kde byly dvě aktivní ikony reproduktorů.

Webex Meetings

Opravena chyba s položkami virtuálního pozadí, které nelze normálně zobrazit v režimu s vysokým kontrastem.

Webex Meetings

Vylepšení nástrojů pro poznámky, které nelze normálně zobrazit v režimu nastavení vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Opravena chyba s tlačítkem Ztlumit vše a Zrušit ztlumení všech, které nelze zobrazit jako celek v režimu nastavení vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Vylepšení některých ikon, které nelze normálně zobrazit na ovládacím panelu s režimem nastavení vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Opravena chyba s ikonou ovládacího panelu zobrazení a skrytí, která nepodporuje nastavení vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Opravena chyba na stránce Detaily záznamu pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky - Nový přehrávač.

Webex Meetings

Opravena chyba v panelu nástrojů Sdílení interakcí, aby bylo zajištěno, že barevné a textové formátování nejsou jediným prostředkem pro komunikaci informací.

Webex Meetings

Vylepšení textu Připojit se ze stránky - Tlačítko "Stiskněte Enter pro zahájení schůzky" pro každou schůzku, která není jedinečná.

Webex Meetings

Problém s připojením ze stránky byl vyřešen, aby bylo zajištěno, že obrázky poskytují alternativní informativní text.

Webex Meetings

Opravena chyba s připojením ze stránky za účelem poskytnutí vizuálních štítků nebo pokynů pro zadání uživatelem

Webex Meetings

Vylepšil aplikaci, která je obtížně ovladatelná díky klávesové pasti.

Webex Meetings

Vylepšil důležitý obsah, který není pro nevidomé uživatele viditelný.

Webex Meetings

Opraven problém s několika prvky formuláře, které jsou přečteny bez popisu.

Webex Meetings

Vylepšení některých interaktivních prvků, které nelze ovládat klávesnicí.

Webex Meetings

Opravil jsem problém se štítky nebo pokyny pro kontrolu klienta schůzky.

Webex Meetings

Vylepšení pořadí Focus aplikace Meeting pro Windows.

Webex Meetings

Opravil jsem problém tam, kde nebyla past na klávesnici.

Webex Meetings

Vylepšení problému navigace na klávesnici prvků uživatelského rozhraní v aplikaci meeting pro Windows.

Webex Meetings

Opraven problém s kontrastním problémem prvků uživatelského rozhraní v klientovi meetingu oken.

Webex Meetings

Opravena chyba v okně Video hovoru - dialogové okno Třídit – Ruční tlačítko Zvednutí není správně označeno.

Webex Meetings

Vylepšení dialogového okna Připojit k zařízení, kde dialogové okno nebylo popisné.

Webex Meetings

Opravena chyba s odkazy, které nelze určit pouze z textu odkazu nebo z kontextu.

Webex Meetings

Vylepšení dialogového okna "Sdílet záznam” pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšila mřížku "Moje zaznamenané schůzky” pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšení data a času, které nelze ovládat klávesnicí v modálním okně "Datum a čas".

Webex Meetings

Opravena chyba na stránce Detaily záznamu pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Problém s nadcházejícími schůzkami pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky byl vyřešen.

Webex Meetings

Zlepšil jsem některé texty ve volebním panelu, které nesplňují minimální kontrastní poměr.

Webex Meetings

Opravil jsem problém s některými texty v panelu Účastníci, které nesplňují minimální kontrastní poměr.

Webex Meetings

Opravil jsem problém s panelem Titulky a zvýraznění, který měl problémy se čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil tabuli, která měla nějaké problémy s klávesnicí a štítky.

Webex Meetings

Opravena chyba na obrazovce hlavní schůzky (během schůzky), která má problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšení textového pole Enter meeting information edit v aplikaci Webex meetings, která má problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Opravil jsem problém s desktopovou aplikací Cisco Webex Meetings, která má problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Provedl zlepšení všech prvků a štítků na všech tlačítkách, po kterých následuje číslo.

Webex Meetings

Vylepšení křestního jména, příjmení a adresy URL schůzky v Osobním pokoji, která by neměla podporovat přístupnost.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy v některých případech nelze upravit kontrasty.

Webex Meetings

Zlepšil funkci některých interaktivních prvků, které nejsou správně rozpoznány.

Webex Meetings

Opravený problém s velikostí písma nelze upravit.

Webex Meetings

Opravený problém s kontrastním poměrem je pro některé prvky příliš nízký.

Webex Meetings

Provedl některé aktualizace, které nelze detekovat ani obsluhovat.

Vylepšení pro Webex (WBS40.11.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Provedl vylepšení klientské uzamykací verze, která byla menší nebo rovna 40,9, když uživatel předal přepínací hodnotu jako falešnou.

Webex Meetings

Odstraněn problém, kdy uživatel systému Windows nemohl zavolat zpět na video zařízení.

Webex Meetings

Vylepšení textu, který by měl říkat "Zvedněte ruku" a "Dolní ruka" pro ikonu ruky v Plist.

Webex Meetings

Opravil/a jsem problém s textem s nápisem "Hostitel ti snížil ruku" a "Spoluhostitel ti snížil ruku".

Webex Meetings

Vylepšení ovládacího panelu, aby bylo zajištěno, že barevné a textové formátování nejsou jediným prostředkem pro komunikaci informací.

Webex Meetings

Opravil jsem problém s textem, který by měl říkat "Zvedl jsi ruku" a "Spustil jsi ruku".

Webex Meetings

Vylepšení klávesy ESC na klávesnici, protože v aplikaci Plist nedošlo k žádné reakci.

Webex Meetings

Odstraněn problém s panelem nástrojů pro sdílení interakcí, který poskytuje přístupnou metodu varování pro změny obsahu, k nimž dochází bez výslovného vědomí uživatele.

Webex Meetings

Vylepšení panelu nástrojů pro sdílení interakcí s cílem poskytnout přístupné názvy pro všechny kontroly.

Webex Meetings

Opravena chyba s prvkem záznamníku, aby bylo zajištěno, že při otevření okna nebo vyskakovacího okna je fokus nastaven.

Webex Meetings

Vykonal vylepšení prvku záznamníku, aby bylo zajištěno, že se při návratu do otevřeného modulu zaostření vrátí na poslední zaostřený prvek.

Webex Meetings

Vylepšení seznamu účastníků, aby bylo zajištěno, že název okna a dialogového okna popisuje téma nebo účel.

Webex Meetings

Zlepšit seznam účastníků, aby bylo zajištěno, že státy a role přístupné kontrole jsou platné pro účely kontroly.

Webex Meetings

Oprava problému s Možnostmi sdílení obsahu, aby bylo zajištěno, že štítky a nadpisy jsou popisné.

Webex Meetings

Opravil jsem problém se seznamem účastníků, abych poskytl přístupná jména pro všechny kontroly.

Webex Meetings

Vylepšil okno chatu, aby uživatelé mohli procházet mezi panely aplikací.

Webex Meetings

Vylepšil zobrazení videa meetingu a přepínání formátů, aby bylo zajištěno, že uživatelé mohou procházet mezi panely aplikací.

Webex Meetings

Opravil jsem problém s Možnostmi sdílení obsahu, abychom poskytli přístupná jména pro všechny ovládací prvky.

Webex Meetings

Opravena chyba s prvkem záznamníku, aby se zajistilo, že zaostření klávesnice nebude poskytováno pro označení nebo statický text.

Webex Meetings

Vykonal vylepšení v Join from Page (Připojit ze stránky) - <div> prvek je vnořen do <tbody> prvku.

Webex Meetings

Vylepšení tak, že čtečka obrazovky řekne "Kopírováno", když uživatel zkopíruje odkaz na schůzku v Osobní místnosti.

Webex Meetings

Opravil/a jsem problém s nedávnými osobními pokoji, který by měl podporovat přístupnost.

Webex Meetings

Vylepšení možnosti Připojit se ze stránky - na stránce byly duplicitní hodnoty atributů ID.

Webex Meetings

Opravena chyba s připojením ze stránky - pro různá data kalendáře byly duplicitní atributy.

Webex Meetings

Vylepšení možnosti Připojit se ze stránky - tlačítka "Přejít na předchozí měsíc" a "Přejít na příští měsíc" se zaměří na klávesnici, ale nelze ji aktivovat pomocí klávesy Enter nebo mezerníku.

Webex Meetings

Opravena chyba se skupinami ovládacích prvků, které nejsou programově seskupeny a nemají štítek skupiny.

Webex Meetings

Vylepšení pole Připojit ze stránky - pole "Od" a "Do" mají přístupná jména, která neobsahují viditelný text štítku.

Webex Meetings

Oprava problému s připojením ze stránky - Každá buňka tabulky v kalendářích má atribut záhlaví, který odkazuje na dvě ID, ale prvky s těmito ID nejsou přítomny v datu měsíce (DOM).

Webex Meetings

Vylepšení možnosti Připojit se ze stránky, aby byl zajištěn dostatečný kontrast textu a obrázků textu.

Webex Meetings

Opravena chyba s připojením ze stránky - Aktuální datum v kalendáři se odlišuje od ostatních dat pouze barvou.

Webex Meetings

V kontextovém okně Připojení ze stránky - Měsíční kalendáře v časovém rozmezí jsou označeny atributy odkazujícími na ID, které není k dispozici v datu měsíce (DOM).

Webex Meetings

Opravena chyba s připojením ze stránky - Aktuální měsíc v vyskakovacím okně časového rozsahu má roli "záhlaví", ale nemá atribut aria-level.

Webex Events

Vylepšení čtečky obrazovky, kde když se zobrazí výsledky ankety, neexistuje žádná zpráva oznamující, že výsledky jsou k dispozici.

Webex Events

Opravena chyba se čtečkou obrazovky, kde přepínač Dotazování potřebuje oznámit obsah.

Webex Events

Opravil problém, kdy klávesnice, Chat s jednotlivcem, zaměření bylo špatné.

Webex Events

Zlepšil otázky a odpovědi, protože oznámení byla nesprávná.

Webex Meetings

Zlepšil informace, strukturu a vztahy předávané prostřednictvím prezentace, které nelze pochopit (programově určeno).

Webex Meetings

Opravil jsem problém se čtečkou obrazovky, kde ovládací prvky schůzky (obrazovka setkávání) nefungovaly.

Webex Meetings

Vylepšení dialogového okna Upravit zaznamenanou schůzku pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Opravena chyba na stránce Nahrávky pro klávesnici a čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšil záhlaví přihlašovací stránky pro Screen Reader.

Webex Meetings

Opravena chyba s názvem stránky pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšení role=”main” nebo Screen Reader.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy uživatel může v hlavním panelu aplikace Webex Desktop cyklicky používat kartu klávesy KARTY pro každý prvek.

Webex Meetings

Oprava problému, kdy by uživatel měl mít možnost vybrat datum v kalendáři.

Webex Meetings

Vylepšení skupiny Seznam schůzek nepodporuje přístupnost.

Webex Meetings

Opravil jsem problém s nástroji produktivity, kdy se uživatel nemohl připojit k zařízení, "protože nepodporuje přístupnost.

Webex Meetings

Vylepšení dialogového okna Předvolby, které nepodporuje přístupnost.

Webex Meetings

Opravena chyba v dialogovém okně "Nastavení” s problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšení štítků na všech tlačítkách a prvcích následuje číslo.

Webex Meetings

Opraven problém, kde byly dva obrázky, které chyběly alt text.

Webex Meetings

Vylepšil název stránky, který neodpovídá účelu na stránce (na celém webu).

Vylepšení pro Webex (WBS40.10.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Opravil jsem problém, kdy přijetí uživatelů do haly potřebovalo oznámení.

Webex Meetings

Problém vyřešen pomocí Další možnosti > Připojit se k dialogovému oknu zařízení.

Webex Meetings

Vylepšil jsem tlačítko Recorder.

Webex Meetings

Problém vyřešen tlačítkem audio připojení s vyskakovacím oknem - možnost “Call in” pro čtečky obrazovky a uživatele klávesnice.

Webex Meetings

Vylepšil jsem dialogové okno informací o schůzce.

Webex Meetings

Opravena chyba v dialogovém okně Cisco Webex Meetings Problém Reporting

Webex Meetings

Problém vyřešen v případě, že v dialogovém okně Další možnosti > Nastavení kamery jsou problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Zlepšil jsem panel pro anketu.

Webex Meetings

Vylepšení panelu Titulky a zvýraznění

Webex Meetings

Zlepšil panel účastníků.

Webex Meetings

Vylepšil panel chatu.

Webex Meetings

Vylepšení dialogového okna Záznamník.

Webex Meetings

Vylepšení dialogového okna Sdílet obsah.

Webex Meetings

Opravena otázka, kdy by se pozornost měla přepnout a zobrazit upozornění při přijímání uživatelů čekajících v hale.

Webex Meetings

Opraven problém, kde by tlačítko Nastavení přihlašovacího panelu mělo podporovat přístupnost.

Webex Meetings

Problém byl vyřešen tlačítkem audio připojení, které se během schůzky otevřelo z nabídky tlačítka Další možnosti.

Webex Meetings

Vylepšení tlačítek Webex Assistant a Closed Captions.

Webex Meetings

Opravil jsem problém s objednávkou ovládacího panelu.

Webex Meetings

Vylepšení dialogového okna Nastavení fotoaparátu.

Webex Meetings

Problém s panelem Audio připojení: Widget “Zavolej mi na #”.

Webex Meetings

Vylepšení dialogového okna Připojit k zařízení.

Webex Meetings

Opravena chyba při připojení k tlačítku videosystému.

Webex Meetings

Vylepšil jsem tlačítko Audio.

Webex Meetings

Opravil jsem problém, kde došlo k chybě oznámení na stránce schůzek.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy uživatelé klávesnice spustí obrazovku před schůzkou, mělo by být výchozí zaměření na tlačítko Spustit schůzku a zaměření by mělo být jasně viditelné.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy stisknutím klávesy Esc by nemělo dojít k uzavření hlavního panelu aplikace Webex při připojení k zařízení.

Webex Meetings

Odstraněn problém, kdy by uživatel neměl ztratit pozornost po zavření vyskakovací nabídky Preference stisknutím klávesy Esc.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy některé prvky v dialogovém okně závěrečné schůzky nepodporuje klávesnici a čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy některé prvky v dialogovém okně Pozvat a připomenout nepodporuje klávesnici a čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšení nahrávací schůzky má některé problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy klávesové zkratky nefungují, když je zapnuto plovoucí zobrazení panelu ve Webex Meetings.

Vylepšení pro Webex (WBS40.9.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Odstraněn problém, kdy by tlačítko Nastavení přihlašovacího panelu mělo podporovat přístupnost.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy by klávesa Esc měla zavřít vyskakovací nabídku Preference.

Webex Meetings (Mac)

Opravil se problém, kdy v nabídce Další možnosti byly problémy s klávesnicí a štítky.

Webex Meetings (Mac)

Opravena chyba, kdy tlačítko “Volat" Audio připojení má nějaké problémy s klávesnicí a oznámení čtečky obrazovky nebyla správná.

Webex Meetings (Mac)

Opraveny problémy s tlačítky Webex Assistant a Closed Captions (během schůzky), které měly určité problémy se zaměřením a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings (Mac)

Opraveny problémy s vyskakovacím oknem Sdílet obsah a ovládacími prvky sdílení, které mají problémy s klávesnicí, spolu s tím, že čtečka obrazovky neoznamuje všechny informace.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení přípravného zasedání: Ztlumit a zapnout tlačítka videa, která měla problémy se zaměřením a problémy s označením.

Webex Meetings

Opraveny problémy, kdy uživatelé používající klávesnici by měli mít možnost stisknout tlačítko "i" při sdílení na zařízení.

Webex Meetings

Opraveny problémy, kde byl atribut LANG webu nesprávný.

Webex Meetings

Opravena otázka, kdy by se aplikace schůzek neměla zaměřovat na odkaz Osobní místnost schůzky.

Webex Meetings

Provedl vylepšení, kde by měl být použit klávesa Enter pro výběr položky v seznamu Nedávné osobní pokoje.

Webex Meetings

Provedl vylepšení, kde by měly být šipky vpravo a vlevo použity k procházení seznamu Nedávné osobní pokoje.

Webex Meetings

Vylepšení, kde by měl být po stisknutí klávesy Enter zobrazen seznam nejnovějších osobních pokojů.

Webex Meetings

Vylepšení, kdy by Voiceover měl po stisknutí karty oznámit informace o datu.

Webex Meetings

Opravena otázka, kdy by Voiceover měl uvádět pouze název schůzky a název hostitele a neměl by uvádět čas zahájení a ukončení schůzky.

Webex Meetings

Po otevření textu nápovědy provedl vylepšení, kdy by Voiceover měl poskytovat tipy a informace.

Webex Meetings

Vylepšení, kde by měl Voiceover říci zkopírováno po stisknutí klávesy Enter na odkaz kopírovat URL.

Webex Meetings

Problém vyřešen, když je stisknuto tlačítko Kopírovat odkaz na schůzku v Osobní místnosti, hlasatel říká Kopírovat adresu URL.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy uživatel může pomocí šipek nahoru a dolů přejít na datum v seznamu schůzek.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy by měl Esc klíč zavřít kalendář.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy uživatel může pomocí klávesy Tab otevřít tlačítko kalendáře.

Webex Meetings

Opraveny problémy, kde by klávesa Esc měla zavřít text nápovědy, který se otevře.

Webex Meetings

Opraveny problémy, kdy by se navigační řád klávesnice v hlavním panelu aplikace Webex meetingů měl řídit standardem uvedeným v přiloženém přehledu.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy má panel chatu nějaké problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy by Voiceover měl říkat "Které webové stránky chcete použít , když je vybráno přepínací tlačítko karta na.

Webex Meetings

Vylepšení, kde se šipky nahoru a dolů používají pouze k výběru webexu na přihlašovací stránce.

Webex Meetings

Vylepšení provedete stisknutím tlačítka "<", hlasatel jen řekne "Tlačítko".

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy dialogové okno "Připojit k zařízení” má problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Zlepšilo se to tam, kde by závěrečná schůzka měla být spíše tlačítkem než zaškrtávacím políčkem.

Webex Meetings

Zlepšil se tam, kde by více možností mělo být spíše tlačítkem než zaškrtávacím políčkem.

Webex Meetings

Zlepšil se tam, kde by záznamník měl být spíše tlačítkem než zaškrtávacím políčkem.

Webex Meetings

Vylepšení, kde by obsah sdílení měl být pravděpodobně spíše tlačítkem než zaškrtávacím políčkem.

Webex Meetings

Opraven problém, kde tlačítko Start a Stop videa je velmi matoucí pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy je tlačítko ztlumení a vypnutí ztlumení velmi matoucí pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Problém s kopírováním adresy URL byl vyřešen.

Webex Meetings

Opravil jsem problém, kdy čtečka obrazovky při přechodu z jiné aplikace na schůzku zcela nereagovala.

Webex Meetings

Opravil jsem problém, kdy se pozornost čtečky obrazovky nevyzpytatelně přeskakovala.

Webex Meetings

Opravil jsem problém, kdy bylo těžké slyšet oznámení chatu a hlas, když se uživatelé zúčastnili velkých schůzek, které mají audio relaci.

Webex Meetings

Opravil problém, kdy poměr barevného kontrastu mezi textem v popředí a jeho pozadím nebyl nejméně 4,5:1.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy atribut jazyka použitý k označení primárního jazyka <html> stránky není platný.

Webex Meetings

Opravený problém, kdy vizuální indikační hvězdička, že pole je vyžadováno, není přenášena ČELISTMI.

Webex Meetings

Opravena chyba, kde nebyla žádná zkratka pro ukončení schůzky v klientovi Windows.

Webex Meetings

Opravil jsem problém, kdy přepnutí na pstn audio během schůzky nefungovalo, protože Čelisti stále oznamují zaškrtávací políčko.

Webex Meetings

Opravil jsem problém, kdy zaměstnanec nedostal od Čelisti žádnou zprávu, že přednášející přestal sdílet svou obrazovku.

Webex Meetings (Windows)

Problém vyřešen, když byl jiný uživatel sdílející svou obrazovku a zrakově postižený zaměstnanec chce sdílet obrazovku ze svého konce, není schopen tak učinit.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy během sdílení obrazovky neexistovala žádná zkratka pro ztlumení nebo zrušení ztlumení.

Webex Meetings

Opravena chyba, při které nebyl k dispozici klávesový zkratka pro zapnutí a vypnutí videa pro zrakově postižené.

Vylepšení pro Webex (WBS40.8.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings Vylepšení bylo provedeno tam, kde je na štítku tlačítka Obnovit nyní napsáno “Obnovit seznam schůzek” namísto “Obnovit seznam schůzek”.
Webex Meetings Opravena chyba, kdy čtečky obrazovky nemohly přečíst “Použít jiné zařízení”.
Webex Meetings Opravena chyba, kdy stisknutí tlačítka "Připojit k zařízení” nefungovalo podle očekávání.
Webex Meetings Opravena chyba, kdy aplikace tehdy nepracovala podle očekávání, když uživatel stiskl klávesu karty a kliknul na Enter nebo mezeru na klávesnici.
Webex Meetings Problém byl vyřešen pomocí tlačítka "Připojit k zařízení”.
Webex Meetings Vylepšení tlačítka Obnovit seznam schůzek.
Webex Meetings Po výběru tlačítka datum uživatelem došlo k vyřešení problému, kdy aplikace nepracovala podle očekávání.
Webex Meetings Opravena chyba, kdy ikona na nadcházejících schůzkách nenaznačila název ani datum.
Správa webu Webex Provedl vylepšení, kde tlačítka Předvolby mají ikonu zaostření.
Správa webu Webex Proveďte vylepšení, kde “Obecné” zobrazuje ikonu zaostření po otevření Předvolby a uživatelé mohou podržet tlačítko karty při stisknutí tlačítka nahoru/dolů na kartu jiných stránek nebo stisknutím tlačítka karty jednou zobrazit ikonu zaostření v zaškrtávacím políčku.
Webex Meetings Opravena chyba v tom, že panel “Připojit k zařízení” nebyl pro čtečky obrazovky správně označen.
Webex Meetings Opravena chyba, kdy stisknutí karty “Připojit k zařízení” nefungovalo podle očekávání.
Správa webu Webex Vylepšení provedete tam, kde karta Předvolby obsahuje stránku záložky Účet a videosystém.
Správa webu Webex Oprava problému, kdy tlačítko Kalendář nebylo ikonou zaostření pro uživatele.

Vylepšení pro Webex (WBS40.7.0)

Oblast produktu

Popis

Správa webu Webex Udělal zlepšení, kde role poznámka nyní má velká písmena “N” namísto malých písmen “n".
Webex Meetings Uživatelé mohou po aktivaci ovládat rozbalovací tlačítka "Spustit schůzku”.

Vylepšení pro Webex (WBS40.6.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings Vylepšení, kdy uživatelé mohou nyní pojmenovat tlačítko Call Me s přístupným názvem prostřednictvím atributu titulku nebo popisku oblasti.

Vylepšení pro Webex (WBS39.10)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Vylepšení, kde čtečky obrazovky nyní říkají "Stiskněte levou a pravou šipku pro více možností." Dříve čtečky obrazovky říkaly "Pro více možností použijte levá a pravá tlačítka."

Webex Meetings

Vylepšení, kdy čtečky obrazovky nyní říkají "Vyberte zemi nebo region a zadejte kód bez kódu" + "." Dříve čtečky obrazovky říkaly: "Vyberte kód země nebo regionu. Zadejte obsah bez kódu "+". "

Webex Meetings

Zlepšení, kde čtenáři obrazovky nyní říkají "Vyberte zemi nebo region." Dříve čtečky obrazovky říkaly "Vyberte kód země nebo regionu."

Webex Meetings

Zlepšení bylo provedeno tam, kde čtečky obrazovky nyní říkají "Zadejte telefonní číslo, včetně předvolby oblasti nebo města." Dříve čtečky obrazovky říkaly "Zadejte telefonní číslo s předvolbou oblasti nebo města."

Webex Meetings

Udělal zlepšení, kde čtečky obrazovky nyní říkají "Audio připojení. Stiskněte Tab pro více možností." Dříve čtečky obrazovky říkaly "Audio Connection. Pro více možností použijte klávesu Tab. "

Vylepšení pro Webex (WBS39.9)

Oblast produktu

Popis

Webex Training

Opravena chyba, kdy dialogové okno Audio konference nebylo správně označeno pro čtečky obrazovky.

Webex Training

Opravena chyba, kdy dialogové okno Pozvat a připomenout nebylo pro čtečky obrazovky správně označeno.

Webex Training

Opravena chyba, kdy zpráva o pokroku "Změnit přednášejícího" nebyla čtena čtečkami obrazovky.

Webex Training

Opravena chyba, kdy čtečky obrazovky nemohly číst zprávy "Neplatná e-mailová adresa" v dialogovém okně Pozvat a připomenout.

Webex Training

Opravena chyba, kdy čtečky obrazovky nemohly přečíst možnost Odeslat do panelu chatu.

Webex Training

Opravena chyba, kdy prvky v dialogovém okně Možnosti dotazování nemohly být čteny čtečkami obrazovky.

Webex Training

Opravena chyba, kdy čtečky obrazovky nemohly přečíst dialogové okno Podrobnosti o stavu účastníka.

Webex Training

Opravena chyba, kdy čtenáři obrazovky nemohli číst stav hlasování v uzavřených anketách.

Webex Training

Opravena chyba, kdy čtečky obrazovky nečetly karty v dialogovém okně Pozvat a připomenout správně.

Webex Training

Opravena chyba, kdy čtečky obrazovky nečetly názvy panelů, když uživatelé přešli na nový panel.

Webex Training

Opravil jsem problém, kdy čtečky obrazovky neoznamovaly "Volání pomocí počítače".

Webex Training

Opravena chyba, kdy po přechodu na panel Nahrávání a výběru tlačítka Nahrávat by stisknutím tlačítka Mezerník záznam nespustil.

Webex Training

Opravil jsem problém, kdy čtečky obrazovky nemohly přečíst procento nebo počet pozorných nebo nepozorných účastníků.

Vylepšení pro Webex (WBS39.8)

Oblast produktu

Popis

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat stránku QuickStart pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou pomocí klávesnice otevírat rozbalovací seznamy z karet.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialogové okno Přiřazení relace Breakout pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou pomocí klávesnice ovládat dialogové okno Ztracená pozornost.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat zpětnou vazbu a emotikony pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialogové okno Osobní předvolby pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat testovací panel pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou pomocí klávesnice ovládat dialogové okno Informace o školení.

Webex Training

Uživatelé mohou pomocí klávesnice ovládat dialogové okno Statistiky zvuku a videa.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialogové okno Stav dotazování pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou nastavit pozici čtečky obrazovky panelu dotazování a poté pomocí klávesnice kliknout na tlačítko OK.

Webex Training

Uživatelé mohou pomocí klávesnice ovládat tlačítko Odeslat soukromě panelu otázek a odpovědí.

Webex Training

Uživatelé mohou pomocí klávesnice ovládat dialogové okno Sdílet multimédia.

Webex Training

Opravena chyba, kdy uživatelé nemohli používat klávesnici k ovládání karet Telefon, SMSa Připomenutí v dialogovém okně Pozvat a připomenout.

Webex Training

Opravena chyba, kdy uživatelé nemohli používat klávesnici k volání účastníků v dialogovém okně Pozvat a připomenout.

Webex Training

Odstraněn problém, kdy uživatelé nemohli používat klávesnici k ovládání dialogového okna Jiná aplikace při sdílení.

Webex Training

Opravil se problém, kdy uživatelé nemohli použít klávesnici ke změně typu dotazníku, na který se ptali v panelu Dotazování.

Webex Training

Opravil se problém, kdy když uživatelé vybrali pole pro zadávání textu v panelu otázek a odpovědí a stiskli Shift+F10, zobrazí se nabídka pravým tlačítkem myši na špatném místě.

Webex Training

Opravena chyba, kdy uživatelé nemohli pomocí klávesnice odeslat své video v panelu Účastníci.

Webex Training

Opravena chyba, kdy uživatelé nemohli použít klávesnici ke změně karet v dialogovém okně Možnosti školení.

Webex Training

Opravil se problém, kdy uživatelé sdíleli plochu a používali klávesnici k procházení ovládacích prvků meetingu, bylo těžké zjistit, zda byl vybrán ovládací prvek meetingu.

Webex Training

Opravil se problém, kdy když uživatelé vybrali pole pro zadávání textu v panelu Breakout a stiskli Shift+F10, zobrazí se nabídka pravého tlačítka myši na špatném místě.

Webex Training

Opravena chyba, kdy uživatelé nemohli použít klávesnici pro přístup k ikoně Info v dialogovém okně Ukončit školení.

Webex Training

Opravena chyba, kdy uživatelé nemohli používat klávesnici k ovládání dialogového okna Webex Access Anywhere při sdílení vzdáleného počítače.

Webex Training

Opravena chyba, kdy stisknutím klávesy Enter se dialogové okno zavře, i když nejsou vybrány OK nebo Zrušit.

Webex Training

Opravena chyba, kdy se všechna slova nezobrazí v dialogovém okně Možnosti tréninku.

Webex Training

Opravena chyba, kdy by se "Nezobrazovat tuto zprávu znovu" překrývala s tlačítkem Zastavit nahrávání.

Webex Training

Opravena chyba, kdy uživatelé nemohli použít klávesnici k výběru možností v dialogovém okně Správa telefonních čísel.

Webex Training

Opravil jsem problém, kdy uživatelé nemohli zahájit chat s jiným účastníkem.

Webex Training

Opravil jsem problém, kdy se symboly autorských práv nezobrazovaly správně.

Webex Training

Opravena chyba, kdy tlačítko Uložit nebylo přeloženo v dialogovém okně Nahlásit problém.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy čtečky obrazovky neoznámí již vybrané možnosti v dialogovém okně Předvolby.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy čtečky obrazovky neoznámí toto tlačítko chatu správně, když uživatelé měli nové nepřečtené zprávy.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy čtečky obrazovky neoznámí pole To správně na panelu chatu.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy tlačítka v zobrazení Volat jinou aplikaci v dialogovém okně Audio a video připojení neměla štítky.

Webex Meetings

Opravil se problém, kdy čtečky obrazovky při sdílení obrazovky neoznámily tlačítka v panelu Video Viewer správně.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy čtečky obrazovky neoznámí tlačítko Zvednout ruku v seznamu účastníků správně.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy možnosti v dialogovém okně Audio a Video Connection nebyly správně označeny tak, aby mohly být čteny čtečkami obrazovky.

Vylepšení pro Webex (WBS39.7)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy čtečka obrazovky NVDA oznamuje číselnou hodnotu po oznámení kontroly schůzky.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy čtečky obrazovky neoznámí dialogové okno pro ukládání dotazů a odpovědí.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy pokud uživatel sdílel svou obrazovku, jeho čtečky obrazovky neoznámí správně názvy kontrol schůzek.

Vylepšení pro Webex (WBS39.6)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy upozornění nemrkla, když uživatel obdržel zprávu z chatu.

Webex Meetings

Opravena chyba, kdy čtečky obrazovky neoznámí:

  • Telefonní čísla pro tlačítko Call Me v dialogovém okně Audio a Video Connection.

  • Tlačítko Volat můj videosystém.

Webex Meetings

Opravil jsem problém, kdy čtečky obrazovky neoznámí sdíletelný obsah správně.

Webex Meetings

Opravil jsem problém, kdy čtečky obrazovky neoznámí oznámení, že se účastník připojil ke schůzce.

Vylepšení pro Webex (WBS39.5)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings Opravena chyba, kdy čtečky obrazovky používající systém Windows nemohly sdílet nebo spouštět video.

Vylepšení pro Webex (WBS39.3)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Odstraněn problém, kdy Webex Meetings neumožňuje uživatelům komunikovat s dialogovým oknem Audio a Video Connection při připojení ke schůzce. Uživatelé museli nejprve zavřít a znovu otevřít dialogové okno.