Vylepšení pro Webex (WBS41.10.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy zvuková sekce neměla počáteční fokus, což uživatelům usnadnění přístupu bránilo v přednastavení předvoleb zvuku.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení, kdy fokus nebyl ve výchozím nastavení na tlačítku Přijmout v dialogovém okně Právní omezení.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení tak, aby velikost písma pro posuvník panelu chatu měla oznámit číslo.

Události Webex (nové) (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy na kartě Usnadnění chybí posuvník Události Webex (nový)

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy výchozím fokusem měla být ikona Zpět, když se pomocí klávesnice otevřelo dialogové okno Upřesnit nastavení zvuku.

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy je na více možnostech s režimem vysokého kontrastu nadbytečná ikona.

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena ikona zámku schůzky u více možností, protože ji nelze zobrazit v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém se zaškrtávacím políčkem v dialogovém okně Možnosti schůzky, takže při zaškrtnutí nebo nezaškrtnutí v režimu vysokého kontrastu nedošlo k žádné změně.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, takže ikona Pauza a Zastavit na panelu Rekordér může být jasně zobrazena v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, takže ikona zvuku v dialogovém okně Přepnout zvuk může být jasně zobrazena v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, takže ikona zvednuté ruky na účastnících může být zobrazena s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, takže ikonu indikátoru prezentujícího na panelu Účastníci nelze zobrazit v režimu vysokého kontrastu

Webex Meetings (Windows)

Opraveny problémy se čtečkou obrazovky v nabídce rozložení.

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém s uživatelským rozhraním v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Došlo ke zlepšení, protože bylo obtížné vidět zprávu o přijetí v tmavém režimu.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy zpráva Admit není v tmavém režimu jasná.

Webex Meetings

Byl vyřešen problém, kdy je třeba změnit Down and Up for Small and Big Silder.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení, protože posuvník je v režimu s vysokým kontrastem neviditelný.

Události Webex (nové) (Mac)

Byl opraven problém, kdy název dialogového okna Nastavení události by měl být Nastavení události, nikoli Nastavení schůzky.

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy se po stisknutí klávesy Tab nezmění fokus prvku.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení opravy kláves Down a Up pro Small a Big v Silderu.

Události Webex (Classic) (Mac)

Byl opraven problém, kdy název dialogového okna Nastavení události by měl být Nastavení události, nikoli Nastavení schůzky.

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy byla zakázána čtečka obrazovky pro nové chatové zprávy.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy chat nefungoval v dílčích relacích.

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy v rozbalovací nabídce chatu nebyla při prvním otevření žádná slova.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se po změně velikosti písma změnila barva písma v Chatu.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení opravy Odeslat při použití velké velikosti písma.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy čelisti oznamovaly nesprávné zprávy při otevření dialogového okna Nastavení schůzky.

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy program pro čtení z obrazovky neoznámil stav při změně nastavení velikosti písma.

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy čtečka obrazovky neoznámila, kdy přejít na tabulky Zvuk, Video nebo Oznámení v dialogovém okně Nastavení schůzky.

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení, které by mělo po výběru data zavřít výběr data.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy program pro čtení z obrazovky neoznamuje text na obrazovce, když uživatelé používají kartu.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení tak, že posuvník Velikost písma pro panel chat je oznámen čtečkou obrazovky.

Události Webex (nové) (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy klient Účastníků zobrazuje nesprávnou ikonu ztlumení na ovládacím panelu v událostech Webex (nový), zatímco je spuštěna čtečka JAWS.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení tak, že položky nabídky musí být konzistentní pro předvolby usnadnění.

Webex Meetings (Windows)

Byla provedena vylepšení problémů s uživatelským rozhraním v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s ikonou Sbalit a rozbalit, kterou nelze zobrazit při přesunutí fokusu.

Vylepšení pro Webex (WBS41.9.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byly vylepšeny problémy s kontrastním poměrem pro tlačítko, odkaz a varování.

Webex Meetings

Byly vylepšeny problémy s kontrastním poměrem pro varování a tlačítko.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno tlačítko Zastavit streamování, které nelze jasně zobrazit při přechodu na tlačítko pomocí klávesy Tab.

Webex Meetings

Byl opraven problém s klávesou Přidat zkratku F6 pro navigaci mezi hlavní oblastí a oblastí panelů.

Webex Meetings

Byla vylepšena karta Nelze na některé prvky v dialogovém okně "Hlášení problémů Cisco Webex".

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je role dalšího přepínače nesprávná.

Webex Meetings

Vylepšeno dialogové okno Cisco Webex Meetings Problem Report" (Zpráva o problémech schůzek Cisco Webex), které by se mělo přizpůsobit výšce obrazovky

Webex Meetings

Byl opraven problém s textem, na který lze kliknout a který by se měl lišit od statického textu v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Byla vylepšena čtečka obrazovky, která neoznamuje popisky polí se seznamem a editačního pole v dialogovém okně Hlášení problémů cisco Webex Meetings.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, která by měla číst veškerý text v dialogovém okně "Hlášení problémů Cisco Webex".

Webex Meetings

Došlo k vylepšení problému s klávesovým košem - Nelze se orientovat ve více vyskakovacím uživatelském rozhraní možností.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, kdy došlo ke zmatení kontextů tlačítek zvuku a videa.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s klávesnicí, kdy uživatel nemohl otevřít dialogové okno pro připojení zvuku pouze pro uživatele klávesnice.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby bylo zajištěno, že všechny funkce jsou přístupné z klávesnice, například klávesová zkratka.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, který zajišťoval, aby se nastavení barev a kontrastu řídily pouze prvky obrazu.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby se zajistilo, že pouze obrazové prvky budou následovat nastavení barev a kontrastu pro předvolby systému Windows.

Webex Meetings

Opraven problém se čtečkou obrazovky, takže by měl být text v okně aktualizace.

Webex Meetings

Byl opraven problém s klávesami Nahoru a Dolů pro navigaci na položky v dialogovém okně nastavení.

Webex Meetings

Došlo ke zlepšení, když uživatel stisknutím klávesy "Enter" otevřel dialogové okno nastavení při zaostření na tlačítko nastavení.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno tlačítko "Připojit k zařízení" ze seznamu schůzek.

Webex Meetings

Byl opraven problém s funkcí "Připojit k zařízení", která by měla mít na dílčím panelu jasně viditelné zaostření.

Webex Meetings

Byla vylepšena čtečka obrazovky, která by měla říkat "Zkopírováno", když uživatel zkopíruje odkaz PMR.

Webex Meetings

Opraven problém se čtečkou obrazovky, která měla říkat "Tlačítko Nastavení, ..." když je fokus na tlačítku nastavení na přihlašovacím panelu.

Webex Meetings

Byla vylepšena karta na "seznam schůzek" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byla vylepšena karta "Naplánovat schůzky" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byla vylepšena karta na "Počet dní, které se mají zobrazit v seznamu schůzek" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém s klávesami se šipkami nahoru a dolů pro navigaci v Předvolbách-Kalendář-"seznam schůzek" a "Plánování schůzek".

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení pro zlepšení vizuálního zaměření, když je v poli v části "Možnosti připojení ke schůzce" vybrána karta pro připojení ke zvuku.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, který měl přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Oznámení".

Webex Meetings

Bylo vylepšeno čtení obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Možnosti připojení ke schůzce".

Webex Meetings

Opraven problém s problémy s vysokým kontrastem v desktopové aplikaci Webex.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno tlačítko "X" v dialogovém okně sdílení.

Webex Meetings

Byl opraven problém s funkcí "Optimalizovat pro pohyb a video".

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by uživatel měl mít možnost v předvolbách použít tabulátor na tlačítko "X" a "-".

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení čtečky obrazovky, která by měla přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Oznámení".

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, který měl přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Videosystém".

Webex Meetings

Bylo vylepšeno čtení z obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Připojit k zařízení".

Webex Meetings

Byl opraven problém s tlačítkem "Hlas", kdy čtečka obrazovky měla v Oznámeních říkat "Přehrát, tlačítko".

Webex Meetings

Bylo vylepšeno čtení z obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Možnosti připojení ke schůzce".

Webex Meetings

Opraven problém s kontrastním poměrem pro tlačítko, odkaz a fokus.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, která měla oznamovat název vybrané aplikace nebo obrazovky.

Webex Meetings

Byla vylepšena čtečka obrazovky, která by měla oznámit název, když uživatel otevře dialogové okno "Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet".

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení odkazů, které by měly být vizuálně zvýrazněny jiným prvkem.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je fokus stále v okně aplikace Webex desktop, když uživatel otevře dialogové okno O aplikaci z přihlašovacího panelu.

Webex Meetings

Byl opraven problém s rozbalovacím dialogem, který by měl podporovat usnadnění přístupu pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení tak, že když uživatel stiskl klávesu ESC, měl by zavřít dialog a fokus by se měl vrátit na tlačítko "Sdílet na zařízení" v dialogovém okně "připojeno".

Webex Meetings

Byla vylepšena čtečka obrazovky, která by měla říkat vybraný jazyk pro interaktivní prvky.

Webex Meetings

Byl opraven problém se veškerým obsahem a prvky, které musí být přístupné také uživatelům programů pro čtení z obrazovky.

Webex Meetings

Byl vylepšen přihlašovací panel jednotného přihlašování tak, aby po otevření neztratil fokus.

Webex Meetings

Došlo ke zlepšení fokusu na tlačítko Aktualizovat, které by se mělo zobrazit úplně.

Webex Meetings

Opraven problém s problémy s vysokým kontrastem v desktopové aplikaci Webex.

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení, takže program pro čtení z obrazovky oznamuje popisek hlasového tlačítka.

Webex Meetings

Byly vylepšeny problémy s kontrastním poměrem pro varování a tlačítko.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se sdílený obsah plochy stal černou obrazovkou, když uživatel přepnul na "Zobrazit všechny účastníky v plovoucím zobrazení" s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení mikrofonu, který byl uzamčen a nemohl být zobrazen v režimu vysoký kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Bylo vylepšeno braillské písmo, kde se obsah textového pole níže, do kterého se zadávají vaše informace, nezobrazuje v Braillově písmu.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, kdy měly být přečteny podrobné informace, když se uživatel připojil ke schůzce, která již skončila.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšena ikona pro změnu rozložení videa, kterou nelze jasně zobrazit v režimu vysokého kontrastu

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena čtečka obrazovky, kde by měl být označen tip nápovědy v dialogovém okně připojit se ke schůzce.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl opustit velkou schůzku.

Webex Meetings (Windows)

Bylo vylepšeno tlačítko Zastavit streamování, které nelze jasně zobrazit při přechodu na tlačítko pomocí karty Tab.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšena klávesnice, kde je nemožné, aby uživatel klávesnice používal funkci chatu během relace schůzky

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy v režimu s vysokým kontrastem nelze v Režimu vysokého kontrastu jasně zobrazit mnoho ikon.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení tam, kde při navigaci na ikonu globální výzvy nebylo žádné viditelné fokus.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšené jméno štítku Účastníci nelze zobrazit v režimu Vysoký kontrast.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy čtečka obrazovky měla v okně aktualizace vyslovit veškerý text.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby bylo zajištěno, že text a obrázky textu poskytují dostatečný barevný kontrast v modulu zobrazení.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby se zajistilo, že stavy a role přístupné k ovládacímu prvku jsou platné pro účely ovládacího prvku.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy zaškrtávací políčko připustit nepodporovalo vysoký kontrast při schůzkách s klienty.

Webex Meetings (Windows)

Bylo vylepšeno připojení ke zvuku bez stisknutí tlačítka 1 na mém telefonu", které nepodporovalo vysoký kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena ikona Zvednutí ruky, kterou nelze jasně zobrazit v režimu Vysoký kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by fokus měl být V rámci FTE dialog, když se uživatel poprvé připojí ke schůzce.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení výzvy Oznámit tlačítko, ale při fokusu na "Kopírovat odkaz na schůzku" nebylo viditelné žádné tlačítko.

Webex Meetings

Vylepšení funkce Při sdílení jiných aplikací než vlastní obrazovky se zapnutou čtečkou obrazovky JAWS se na displeji sdílení zobrazuje šedá obrazovka

Vylepšení pro Webex (WBS41.8.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se měly překládat možnost Zapnout nebo vypnout skryté titulky.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení ikony zvuku i hudby, která se překrývala.

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, který by neměl vyzývat k tomu, aby byl Pomocník Webex dočasně nedostupný, když účastníci stisknou klávesovou zkratku.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy přiřazení role hostitele účastníkovi systému Windows způsobí, že se CC zapne.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení kláves Ctrl + Shift + A, které by měly vypnout CC, zatímco Webex Assistant (OFN) + CC (ON).

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy spoluhostitel MacOS mohl vypnout Voiceu pomocí zkratky.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, kde spoluhostitel Systému Windows může vypnout Voicea pomocí zástupce.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, kdy se název změní na Můj hlas pouze automaticky, když uživatel vybere odstranění šumu pro inteligentní zvuk.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s umístěním ikony hudby na tlačítku zvuku, který je nesprávný v dialogovém okně AV během schůzky.

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy vyskakovací nabídku inteligentního výběru zvuku nelze zavřít pomocí klávesy ESC na klávesnici.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby uživatel mohl vybrat typ inteligentního zvuku pomocí klávesy se šipkou.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s barvou popisku tlačítka, která by měla být v relaci Poznámek při použití tmavého režimu bílá.

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena klávesová zkratka Shift+Command+M, která nefunguje.

Schůzky Webex (Nástroje produktivity)

Byl vyřešen problém, který by měl používat klávesy se šipkami NAHORU a DOLŮ pouze k výběru webu Webex na přihlašovací stránce.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se při stisknutí klávesy Esc uživateli nezobrazovaly ovládací prvky schůzky.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení tam, kde je zpráva špatná v režimu nejasné.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy měly být přeloženy některé klávesové zkratky.

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže zapnout nebo vypnout Pomocníka Webex pomocí klávesové zkratky Control + Shift +A.

Webex Meetings (Windows)

Bylo vylepšeno okno Zástupce, které by se mělo automaticky zavřít poté, co se hostitel přesune do lobby.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, který způsoboval, že by se neměla zobrazovat výzva Asistent Webex je dočasně nedostupný, když ho Voicea vypne pomocí klávesové zkratky.

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy stisknutím kláves Esc nebo Ctrl+Shift+Q nelze zobrazit ovládací prvky schůzky.

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení, takže když uživatel stiskne ctrl + Shift_ L, může nyní snížit ruce všech účastníků.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, kdy uživatel nemůže přejít do seznamu účastníků v dialogovém okně Čekání na připojení pomocí klávesnice.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by tlačítko Přijmout mělo být výchozím fokusem při otevírání okna Přijmout pomocí zkratky.

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy když uživatel znovu stiskne mezerník, tlačítko Přijmout zruší zaškrtnutí možnosti Přihlášení.

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Byl opraven problém, kdy klient Windows může otevřít okno Zástupce v předsálí, zatímco klient MacOS nemůže.

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena klávesová zkratka Ctrl+/, která po návratu z lobby nefunguje.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy je obtížné zobrazit v lobby ikonu Nepřihlášeno nebo Externí.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení, kdy se při navigaci na Vybrat vše nebo Přesunout do relace nic nezvýraznilo.

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy bylo obtížné zobrazit ikonu profilu uživatele v Plistu v tmavém režimu.

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy ikonu hlasové konference nelze zobrazit v dialogovém okně Účastníci v relaci Události Webex (nová) s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšeno ukládání souborů schůzek, které jsme nečetli čtečkami obrazovky.

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy klávesové zkratky Maximalizovat a Zavřít nefungují pro okno schůzky na počítači Mac M1.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno zlepšení, takže klávesová zkratka začne pracovat v dialogovém okně AV schůzky.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelé klávesnice nemohli otevřít informace o hudebním režimu.

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy uživatel nemůže posunout a zobrazit veškerý obsah pomocí klávesnice v dialogovém okně Informace o relaci.

Webex Meetings (Windows)

Bylo vylepšeno přidáním klávesové zkratky pro nabídku "Klávesové zkratky".

Webex Events (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohou přejít na panel účastníků v relaci Události Webex (Classic) s klávesou Tab.

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatelům Voice Overu nebylo sděleno, že všechny dílčí relace se uzavřou za xxsekund.

Schůzky Webex (Windows a Mac)

Bylo provedeno vylepšení tak, aby uživatelům Voice Overu bylo sděleno odpočítávání doby trvání relace breakoutu.

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy v událostech Webex (klasické) není klávesová zkratka Sdílet soubor nebo video stejná jako hlavní nabídka.

Webex Meetings (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy stisknutím kláves Nahoru a Dolů nelze přejít na další zkratku.

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení tak, že existovala zkratka pro Dolní všechny zúčastněnéruce.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy ikonu kurzoru nelze zobrazit, když uživatel vybere textovýnástroj, čárunebo čtvercovou sdílenou položku na tabuli s režimem vysokého kontrastu

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy sdílený obsah PD nelze zobrazit s motivem s vysokým kontrastem a světlem.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno přidáním zkratky pro "Zastavit sdílení"v systému MacOS.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se stisknutím klávesy Enter v anketní odpovědi přesunete na možnost Zaznamenat individuální odpověď.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se stisknutím klávesy Enter v anketní odpovědi přesunete na možnost Zaznamenat individuální odpověď.

Události Webex (Windows a Mac)

Bylo provedeno zlepšení, aby se zajistilo, že se pokyny nespoléhají pouze na smyslové charakteristiky.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy označený obsah nelze oznámit v relaci Q&A.

Webex Meetings (Windows)

Byl vyřešen problém, kdy element záznamníku, zajištění přístupu k ovládacímu prvku a role jsou platné pro účely ovládacího prvku.

Vylepšení pro Webex (WBS41.7.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byly vylepšeny problémy s kontrastním poměrem pro tlačítko, odkaz a varování.

Webex Meetings

Byly vylepšeny problémy s kontrastním poměrem pro varování a tlačítko.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno tlačítko Zastavit streamování, které nelze jasně zobrazit při přechodu na tlačítko pomocí klávesy Tab.

Webex Meetings

Byl opraven problém s klávesou Přidat zkratku F6 pro navigaci mezi hlavní oblastí a oblastí panelů.

Webex Meetings

Byla vylepšena karta Nelze na některé prvky v dialogovém okně "Hlášení problémů Cisco Webex".

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je role dalšího přepínače nesprávná.

Webex Meetings

Vylepšeno dialogové okno Cisco Webex Meetings Problem Report" (Zpráva o problémech schůzek Cisco Webex), které by se mělo přizpůsobit výšce obrazovky

Webex Meetings

Byl opraven problém s textem, na který lze kliknout a který by se měl lišit od statického textu v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Byla vylepšena čtečka obrazovky, která neoznamuje popisky polí se seznamem a editačního pole v dialogovém okně Hlášení problémů cisco Webex Meetings.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, která by měla číst veškerý text v dialogovém okně "Hlášení problémů Cisco Webex".

Webex Meetings

Došlo k vylepšení problému s klávesovým košem - Nelze se orientovat ve více vyskakovacím uživatelském rozhraní možností.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, kdy došlo ke zmatení kontextů tlačítek zvuku a videa.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s klávesnicí, kdy uživatel nemohl otevřít dialogové okno pro připojení zvuku pouze pro uživatele klávesnice.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby bylo zajištěno, že všechny funkce jsou přístupné z klávesnice, například klávesová zkratka.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, který zajišťoval, aby se nastavení barev a kontrastu řídily pouze prvky obrazu.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby se zajistilo, že pouze obrazové prvky budou následovat nastavení barev a kontrastu pro předvolby systému Windows.

Webex Meetings

Opraven problém se čtečkou obrazovky, takže by měl být text v okně aktualizace.

Webex Meetings

Byl opraven problém s klávesami Nahoru a Dolů pro navigaci na položky v dialogovém okně nastavení.

Webex Meetings

Došlo ke zlepšení, když uživatel stisknutím klávesy "Enter" otevřel dialogové okno nastavení při zaostření na tlačítko nastavení.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno tlačítko "Připojit k zařízení" ze seznamu schůzek.

Webex Meetings

Byl opraven problém s funkcí "Připojit k zařízení", která by měla mít na dílčím panelu jasně viditelné zaostření.

Webex Meetings

Byla vylepšena čtečka obrazovky, která by měla říkat "Zkopírováno", když uživatel zkopíruje odkaz PMR.

Webex Meetings

Opraven problém se čtečkou obrazovky, která měla říkat "Tlačítko Nastavení, ..." když je fokus na tlačítku nastavení na přihlašovacím panelu.

Webex Meetings

Byla vylepšena karta na "seznam schůzek" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byla vylepšena karta "Naplánovat schůzky" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byla vylepšena karta na "Počet dní, které se mají zobrazit v seznamu schůzek" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém s klávesami se šipkami nahoru a dolů pro navigaci v Předvolbách-Kalendář-"seznam schůzek" a "Plánování schůzek".

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení pro zlepšení vizuálního zaměření, když je v poli v části "Možnosti připojení ke schůzce" vybrána karta pro připojení ke zvuku.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, který měl přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Oznámení".

Webex Meetings

Bylo vylepšeno čtení obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Možnosti připojení ke schůzce".

Webex Meetings

Opraven problém s problémy s vysokým kontrastem v desktopové aplikaci Webex.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno tlačítko "X" v dialogovém okně sdílení.

Webex Meetings

Byl opraven problém s funkcí "Optimalizovat pro pohyb a video".

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by uživatel měl mít možnost v předvolbách použít tabulátor na tlačítko "X" a "-".

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení čtečky obrazovky, která by měla přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Oznámení".

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, který měl přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Videosystém".

Webex Meetings

Bylo vylepšeno čtení z obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Připojit k zařízení".

Webex Meetings

Byl opraven problém s tlačítkem "Hlas", kdy čtečka obrazovky měla v Oznámeních říkat "Přehrát, tlačítko".

Webex Meetings

Bylo vylepšeno čtení z obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Možnosti připojení ke schůzce".

Webex Meetings

Opraven problém s kontrastním poměrem pro tlačítko, odkaz a fokus.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, která měla oznamovat název vybrané aplikace nebo obrazovky.

Webex Meetings

Byla vylepšena čtečka obrazovky, která by měla oznámit název, když uživatel otevře dialogové okno "Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet".

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení odkazů, které by měly být vizuálně zvýrazněny jiným prvkem.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je fokus stále v okně aplikace Webex desktop, když uživatel otevře dialogové okno O aplikaci z přihlašovacího panelu.

Webex Meetings

Byl opraven problém s rozbalovacím dialogem, který by měl podporovat usnadnění přístupu pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení tak, že když uživatel stiskl klávesu ESC, měl by zavřít dialog a fokus by se měl vrátit na tlačítko "Sdílet na zařízení" v dialogovém okně "připojeno".

Webex Meetings

Byla vylepšena čtečka obrazovky, která by měla říkat vybraný jazyk pro interaktivní prvky.

Webex Meetings

Byl opraven problém se veškerým obsahem a prvky, které musí být přístupné také uživatelům programů pro čtení z obrazovky.

Webex Meetings

Byl vylepšen přihlašovací panel jednotného přihlašování tak, aby po otevření neztratil fokus.

Webex Meetings

Došlo ke zlepšení fokusu na tlačítko Aktualizovat, které by se mělo zobrazit úplně.

Webex Meetings

Opraven problém s problémy s vysokým kontrastem v desktopové aplikaci Webex.

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení, takže program pro čtení z obrazovky oznamuje popisek hlasového tlačítka.

Webex Meetings

Byly vylepšeny problémy s kontrastním poměrem pro varování a tlačítko.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se sdílený obsah plochy stal černou obrazovkou, když uživatel přepnul na "Zobrazit všechny účastníky v plovoucím zobrazení" s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení mikrofonu, který byl uzamčen a nemohl být zobrazen v režimu vysoký kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Bylo vylepšeno braillské písmo, kde se obsah textového pole níže, do kterého se zadávají vaše informace, nezobrazuje v Braillově písmu.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, kdy měly být přečteny podrobné informace, když se uživatel připojil ke schůzce, která již skončila.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšena ikona pro změnu rozložení videa, kterou nelze jasně zobrazit v režimu vysokého kontrastu

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena čtečka obrazovky, kde by měl být označen tip nápovědy v dialogovém okně připojit se ke schůzce.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl opustit velkou schůzku.

Webex Meetings (Windows)

Bylo vylepšeno tlačítko Zastavit streamování, které nelze jasně zobrazit při přechodu na tlačítko pomocí karty Tab.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšena klávesnice, kde je nemožné, aby uživatel klávesnice používal funkci chatu během relace schůzky

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy v režimu s vysokým kontrastem nelze v Režimu vysokého kontrastu jasně zobrazit mnoho ikon.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení tam, kde při navigaci na ikonu globální výzvy nebylo žádné viditelné fokus.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšené jméno štítku Účastníci nelze zobrazit v režimu Vysoký kontrast.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy čtečka obrazovky měla v okně aktualizace vyslovit veškerý text.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby bylo zajištěno, že text a obrázky textu poskytují dostatečný barevný kontrast v modulu zobrazení.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby se zajistilo, že stavy a role přístupné k ovládacímu prvku jsou platné pro účely ovládacího prvku.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy zaškrtávací políčko připustit nepodporovalo vysoký kontrast při schůzkách s klienty.

Webex Meetings (Windows)

Bylo vylepšeno připojení ke zvuku bez stisknutí tlačítka 1 na mém telefonu", které nepodporovalo vysoký kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena ikona Zvednutí ruky, kterou nelze jasně zobrazit v režimu Vysoký kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by fokus měl být V rámci FTE dialog, když se uživatel poprvé připojí ke schůzce.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení výzvy Oznámit tlačítko, ale při fokusu na "Kopírovat odkaz na schůzku" nebylo viditelné žádné tlačítko.

Webex Meetings

Vylepšení funkce Při sdílení jiných aplikací než vlastní obrazovky se zapnutou čtečkou obrazovky JAWS se na displeji sdílení zobrazuje šedá obrazovka

Vylepšení pro Webex (WBS41.6.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení tak, aby text a pozadí měly dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno plovoucí panel pro sdílení tak, aby viditelný fokus musel být přítomen na všech interaktivních prvcích.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s oknem Připojení zvuku, takže text a pozadí měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Byl vylepšen plovoucí panel pro sdílení, takže vizuálně skryté prvky jsou vystaveny VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se sdíleným souborem, takže text a pozadí měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno vyskakovací tlačítko Sdílet obsah v okně Sdílet obsah, které nemá vhodný popisek.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s dekorativním obrázkem, který je vystaven VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení nepřesného pořadí čtení VoiceOveru v uživatelském rozhraní.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s přepínačem režimu videa, takže možnosti zobrazení videa jsou přístupné uživatelům VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme dialogové okno pro ukončení schůzky, takže obsah v dialogovém okně Nápověda je dosažitelný pro uživatele VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena ikona Informace, aby byly informace předávány správně.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno fokus VoiceOveru, který se při otevření systémového dialogového okna "Sdílet obsah" pohybuje nevhodně.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme informace o popisku, které musí být dostupné pro Uživatele VoiceOveru a pouze s klávesnicí.

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena možnost Sdílet obsah a poskytnuta oblast posouvání.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se systémovým dialogem "Žádost o anotaci", kdy byl uživatelům VoiceOveru vystaven dekorativní obrázek.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno okno Webex (sdílená obrazovka), kde je nelogické pořadí čtení VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se systémovým dialogem "Žádost o anotaci", kdy se uživatelům VoiceOveru zobrazoval prostý text jako textová oblast.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno lobby Přesunout do lobby, aby bylo možné poskytnout vhodný štítek pro tlačítko.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s lobby, kde se dekorativní obrázek zobrazoval VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Byl vylepšen kurzor VoiceOveru, který se při stisknutí tlačítka Poznámky pohybuje nevhodně.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s dialogovým oknem Ukončit nebo opustit schůzku, kde byl VoiceOveru vystaven dekorativní obrázek.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno chybějící zaostřovací kroužek pro ovládací prvky Anotace.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno pozvání a připomenutí, kde musí být viditelné zaměření na všechny interaktivní prvky.

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena aplikace sdílení tak, aby interakce musely být nezávislé na zařízení.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s plovoucím panelem pro sdílení, takže provozní pokyny musí být nezávislé na zařízení.

Webex Meetings (Mac and Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby bylo zajištěno, že dynamicky se měnící a automaticky vyplněný text je přístupný pomocí klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s plovoucím panelem pro sdílení, takže umístění kontextové nabídky je správné.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno okno Pozvat a připomenout tak, aby text a pozadí měly dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se v části Účastníci zobrazovalo pole "Hledat" jako tlačítko voiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno okno Pozvat a připomenout, aby se aktualizovalo doporučení týkající se tlačítek "E-mail", "Telefon" a "Připomenout".

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém v plovoucím panelu pro sdílení, takže text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena ikona Instance schůzky – Informace tak, aby text a pozadí měly dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno okno Pozvat a připomenout pro telefon, protože vyskakovací tlačítko "Kód země" nemá štítek.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno plovoucí panel pro sdílení, takže interakce musí být nezávislé na zařízení.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s oknem Pozvat a připomenout, kde byl VoiceOveru vystaven dekorativní obrázek.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno okno Pozvat a připomenout, aby poskytovalo popisky pro pole pro zadávání textu.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme dialogové okno Ukončit schůzku nebo opustit schůzku, kde byl VoiceOveru oznámen neviditelný obsah.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s dotazováním, který není momentálně přístupný uživatelům klávesnice a čtečky obrazovky.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení, aby uživatelé klávesnice mohli vybrat telefonní čísla pro zpětné volání.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelé klávesnice nemohli zavřít okno FTE videa.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno ovládací prvek Command + N, aby uživatel mohl sdílet tabuli.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s možností zástupce + příkazem + P, který neotevírá okno Soubor přímo.

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena možnost zástupce + příkaz + K, která nespustí sdílení obrazovky přímo.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s tlačítkem Ztlumit, které se po zapnutí nebo vypnutí Voicey zaměří na klávesnici.

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení tak, aby obsah musel být v logickém a intuitivním pořadí.

Webex Events (Windows)

Bylo provedeno vylepšení tak, aby poskytovalo přístupnou metodu upozornění na změny obsahu, ke kterým dochází bez výslovného vědomí uživatele.

Webex Meetings (Mac)

Byl vylepšen plovoucí panel pro sdílení tak, aby se fokus musel přesunout na aktualizovaný obsah.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s tlačítky Přepínač režimu sdílení, která nejsou přístupná uživatelům VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení, aby uživatelé VoiceOveru byli informováni o obsahu nápovědy Ke schůzce End.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé klávesnice nemohli vybrat zemi nebo oblast.

Webex Meetings (Mac)

Byly vylepšeny návrhy "Globální vyhledávání" a kontejner "Umístění", který nebyl pro VoiceOver dosažitelný.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s tím, že by nemělo být povoleno "Kdokoli může sdílet", když hostitel stiskne klávesovou zkratku Ctrl + Shift + S v relaci vzdáleného ovládání.

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena pozice rozbalovacích nabídek, která nebyla správná při otevírání z nabídky Další pomocí klávesnice.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelé klávesnice nemohli otevřít odkaz Zobrazit certifikát v Plist.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení, aby uživatelé klávesnice mohli zavřít okno stahování Webex.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšena ikona některých nástrojů v relaci PD, kterou nelze jasně zobrazit s vysokým kontrastem a světlým motivem.

Webex Meetings (Windows)

Došlo ke zlepšení kontrastního poměru možnosti imerzivního sdílení, která je příliš nízká na to, aby byla jasně vidět.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy se v režimu Vysoký kontrast nelze zobrazit ikonu na tlačítku Možnosti sdílení.

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena ikona hudebního režimu na stavovém řádku, kterou nelze normálně zobrazit v režimu Vysoký kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení tak, aby uživatelům JAWS byla sdělena zpráva o pohlcujícím sdílení vlastního videa.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelé klávesnice nemohli zobrazit informace o identitě v Plist.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení, aby uživatelé klávesnice mohli zavřít okno prvního zážitku s videem.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s ikonami nastavení typu sdílení v dialogovém okně Sdílet obsah, které nelze jasně zobrazit v režimu vysokého kontrastu a světlém motivu.

Webex Meetings (Windows)

Bylo vylepšeno rámeček textového textového textového pole v dialogovém okně Pozvat telefon, které nelze zobrazit s režimem vysokého kontrastu a světlým motivem.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s názvem štítku "Stav" v dialogovém okně kontroly stavu, který nelze zobrazit v režimu vysokého kontrastu a světelném motivu.

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena ikona zavření v dialogovém okně Uložit výsledek hlasování, které nepodporovalo režim vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Byly vylepšeny ikony Otevřít, Uložit, Upravit a Odstranit na panelu Hlasování, které nelze jasně zobrazit v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení pozice předchozího a dalšího tlačítka, které bylo nesprávné při spuštění sdílení plochy a poté se zastaví.

Webex Meetings (Windows)

Došlo ke zlepšení kontrastního poměru, který je 1,3: 1 pouze pro indikátor relace V2 od konce do konce v seznamu účastníků.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy bylo uživatelům jaws sděleno nesprávné odpočítávání schůzky odpojení.

Webex Meetings (Windows)

Bylo vylepšeno logo, které nelze zobrazit v okně Zpětná vazba s režimem vysokého kontrastu a světlým motivem.

Webex Meetings (Windows)

Byl vylepšen odkaz "Zobrazit všechna globální telefonní čísla", který nemá žádnou barvu pozadí poté, co na něj přejde klávesa Tab.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé klávesnice nemohli volat zařízení v seznamu zařízení.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení, takže když uživatel stiskne klávesu Tab, může nyní přejít na tlačítka v dialogovém okně Připojit k zařízení.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelům JAWS nebylo sděleno odpočítávání schůzky odpojení.

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena ikona zavření, která nepodporuje režim vysokého kontrastu v relaci dotazování.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s řetězcem "Sdílení", který nelze zobrazit v dialogovém okně Sdílet obsah s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby uživatelé klávesnice mohli zavřít okno HostNotInMeeting.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby uživatelům JAWS nebylo řečeno, že se nemohou připojit ke schůzkám mezi koncovými body.

Webex Meetings (Windows)

Byl vylepšen rámeček pro výběr aplikací, které se nezobrazují v dialogovém okně Sdílet obsah s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, takže program pro čtení z obrazovky by měl být schopen oznámit zprávu "Zrušit ztlumení", když účastník obdrží výzvu v relaci tvrdého ztlumení.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy některé výchozí ikony v dialogovém okně Sdílet obsah nelze jasně zobrazit v režimu vysokého kontrastu a světlém motivu.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení, aby uživatelé klávesnice mohli změnit typ dotazování.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení tak, že virtuální pozadí podporuje Shift-Tab pro výběr obrázku.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy jsou všechny prvky nepřístupné pro uživatele klávesnice v možnostech cyklického dotazování.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, takže opětovným stisknutím mezerníku nelze vybrat virtuální pozadí.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém se SR, který by měl být schopen oznámit "Zrušit ztlumení požadavku odeslán" při stisknutí klávesy Mezerník na tlačítku Zrušit ztlumení v relaci tvrdého ztlumení.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení, aby uživatelé klávesnice mohli zavřít okno Meet tváří v tvář.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelům VoiceOveru nebude sděleno procento stahování schůzky Webex.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení uživatelů VoiceOveru, kteří nebudou informováni o odpočítávání ankety.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy tlačítko Uložit poznámky není přístupné.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno zlepšení

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy shift-tab nemůže přejít na "Všichni" z "Přiřadit všechna oprávnění".

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy tlačítko Uložit poznámky není přístupné.

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení klienta schůzky, který po otevření hlasování ztratil zaostření.

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení, aby uživatelé VoiceOveru byli při stahování v okně Meet tváří v tvář informováni.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelům VoiceOveru nebylo sděleno, kdy se role změní.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno zlepšení, kde by fokus měl být viditelný na tlačítku "Zrušit ztlumení", když účastník obdrží dialog "Zrušit ztlumení".

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s ikonou otočení videa, kterou nelze jasně zobrazit v režimu vysokého kontrastu a světelném motivu.

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena ikona indikátoru Žádné nebo Rozostření v dialogovém okně pro změnu virtuálního pozadí, které nelze jasně zobrazit s režimem vysokého kontrastu a světelným motivem.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatelům VoiceOveru nebylo sděleno odpočítávání schůzky s odpojením.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení tak, aby uživatelům JAWS bylo sděleno, že se nemohou připojit ke schůzkám od konce do konce.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém se zadaným uživatelským jménem, které nelze jasně zobrazit, když na něj najedete myší na dialogové okno připojení hosta s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena ikona zpět v dialogovém okně schůzky pro připojení hosta, které nelze jasně zobrazit v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s přepínačem zobrazit video pouze na videosystému" a který ztrácel zaostření stisknutím tlačítka Náhradní (nebo Ctrl+Option+Prostor).

Webex Meetings (Mac)

Vylepšil se odkaz Kopírovat schůzku, který by měl být při otevírání okna Informace o schůzce výchozí fokus.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy byli uživatelé VoiceOveru před odpojením schůzky upozorněni na nesprávné odpočítávání.

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena ikona certifikátu, která nemohla zprávu otevřít.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé klávesnice nemohli otevřít odkaz Zobrazit certifikát v Plist.

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena výzva "Příprava schůzky", kterou nelze jasně zobrazit v dialogovém okně Stáhnout.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s rámečkem dialogového okna schůzky pro připojení hosta, který nelze zobrazit v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení tak, aby uživatel mohl procházet podnabídku možností sdílení v dialogovém okně Sdílet obsah pomocí klávesy se šipkou.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé systému MacOS nemohou zavřít okno stahování Webexu, protože jakmile je zavřeno, uživatel jej nemůže znovu zrušit.

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena ikona TelePresence v Plistu, kterou nelze jasně zobrazit v režimu Vysoký kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy účastníci obdrželi oznámení, které musí být přidáno, když účastník zvedne ruku.

Webex Events (Windows)

Byla vylepšena klávesová zkratka Ctrl+Shift+Q, která nemůže fungovat v relaci událostí Webex

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy identitu mezi koncovými body v seznamu účastníků nelze v počítači s vysokým kontrastem normálně zobrazit

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme tlačítko Přepnout a textová pole Telefonní číslo, která nejsou pro VoiceOver dostupná.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by text a pozadí měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno okno Připojení zvuku, kde musí být viditelné zaostření na všech interaktivních prvcích.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy některý obsah v rozbalovacích dialogových oknech dílčích relací nelze přečíst.

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena část Účastníci a chat, aby poskytovala popisek pro ovládací prvky v uživatelském rozhraní.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se tabulka používala pro rozložení v kontejneru "Správa mého telefonního čísla".

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno doporučení pro tlačítko "E-mail", "Telefon" a "Připomenout".

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se textové prvky VoiceOveru zobrazovaly jako textová oblast.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšeno rozložení čtečky obrazovky v části "Moje zaznamenané schůzky".

Vylepšení pro Webex (WBS41.5.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena zkratka fn-F6, která nemůže přepínat fokus v klientovi schůzky.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s koncovým tlačítkem, které je nepřístupné při spuštění praktických cvičení v událostech Webex (nové).

Webex Events (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelům Voice Overu nebude sděleno, kdy v událostech Webexu začaly praktické relace (nové).

Webex Events (Mac)

Byl vyřešen problém, kdy uživatelé Voice Overu nebudou informováni o oznámení o akci zvednutí ruky v událostech Webex (nové).

Webex Events (Mac)

Byl vylepšen seznam účastníků událostí Webex (nový), který je nepřístupný.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy v dialogovém okně stahování virtuálního pozadí nebylo výchozí fokus.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení, kdy uživatelům Voice Overu nebude sdělen název rozpoznaných gest rukou.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelům Voice Overu nebylo sděleno obsah dialogového okna Webex Assistant.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno tlačítko Zrušit, které je nepřístupné v dialogovém okně stahování virtuálního pozadí.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy čtečka obrazovky měla přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Kalendář"

Webex Meetings (Mac)

Vylepšeny možnosti zvuku a videa – reproduktor, mikrofon a kamera: Na popiscích tlačítek a obrázcích na pozadí musí být jasně viditelný obrys zaostření.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšeny možnosti zvuku a videa – reproduktor, mikrofon a kamera: Text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Byly vylepšeny informace o schůzce: "Zobrazit všechna globální telefonní čísla" musí být zobrazeno jako tlačítko.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy možnosti zvuku a videa – reproduktor, mikrofon a kamera: Fokus se neposouvá do zobrazení.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno okno Zahájit schůzku: Nastavení: "Reproduktor" a "Mikrofon" jsou VoiceOverem vystaveny jako textová oblast.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy okno Zahájit schůzku: Dekorativní obrázky musí být v VoiceOveru skryté.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení úvodní schůzky s jedním účastníkem: Připojení zvuku: Informace o popisku musí být k dispozici pro všechny uživatele.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy možnost Zahájit schůzku s jedním účastníkem: Hlavní obrazovka: Vizuálně skryté prvky vystavené VoiceOveru a klávesnici.

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena ikona Informace: Obrázky použité v osobních místnostech nejsou označeny.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy

Webex Meetings

Vylepšili jsme okno Naplánovat nebo zahájit schůzku: Zaostření VoiceOveru se ztratí po stisknutí tlačítka "Nápověda nebo Zpět".

Webex Meetings

Byl opraven problém s oknem Naplánovat nebo zahájit schůzku, kde musí být tlačítko Start jedinečně označeno.

Webex Meetings

Vylepšilo se zobrazení Zamknout video, kde uživatelé VoiceOveru nemohou procházet výsledky hledání a vybírat účastníky.

Webex Meetings

Opraven problém s aplikací: Text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno breakout sessions, aby byly přístupné všechny interaktivní prvky klávesnice.

Webex Meetings

Opraven problém s přepínačem režimu videa, aby byly všechny interaktivní prvky přístupné pomocí klávesnice

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno lobby, kde interaktivní prvky postrádají podporu klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena lobby, kde musí být informace o popiscích dostupné pouze pro uživatele VoiceOveru a klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s dílčími relacemi, kdy musí být na jména účastníků jasně viditelný zaostřeno.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno okno Vysílání do všech relací, aby poskytovalo popisek pro ovládací prvky a textové pole.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s oknem Přiřazení dílčí relace, které poskytovalo popisek pro tabulku.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno okno Plán Cisco nebo Spustit schůzku: Text a pozadí by měly mít dostatečný barevný kontrast.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy kontejner Nedávné osobní místnosti nebyl k dispozici pro uživatele klávesnice a VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno okno Cisco Schedule nebo Start Meeting Window, aby se vymazalo viditelné zaostření, které musí být přítomno na interaktivních prvcích.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém v okně Naplánovat nebo zahájit schůzku, kdy uživatelé VoiceOveru museli být informováni o zkopírování adresy URL osobní místnosti.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme čas schůzky a jméno osoby, které nejsou pro VoiceOver k dispozici.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno dialogové okno Uložit záznam, které je nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno klikněte sem, které je nepřístupné v místním panelu Záznamník.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy po stisknutí klávesy Tab nelze přepnout na Reproduktor a Mikrofon.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno tlačítko Použít, které je zakázáno při výběru virtuálního obrázku pozadí.

Události Webex (nové)

Byl opraven problém, kdy by měl být fokus na ikoně rozevíracího seznamu, když je prohlížeč otevřený a zobrazuje hostiteli nový FTE.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení uživatelů VoiceOveru, kteří nebudou informováni o varovné zprávě na panelu Záznamník.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s uživateli VoiceOveru, kterým není na panelu Záznam zcela sdělen obsah.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení klienta schůzky Webex, který po změně rozložení videa ztratil zaostření.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl zavřít pole se seznamem historie telefonu pomocí klávesy Esc.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno pole se seznamem Zvuk, které je pro uživatele VoiceOveru nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení pro uživatele VoiceOveru, kterým není v dialogovém okně Správa adres videa sdělen obsah.

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena tlačítka Přidat a Vymazat, která jsou nepřístupná v dialogovém okně Spravovat adresy videa.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se stisknutím klávesy Tab, která přejde na prázdnou buňku v dialogovém okně Připojit k zařízení.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení, takže uživateli, který nemůže přejít na ikonu hudebního režimu, se zobrazí zpráva v dialogovém okně Reproduktor a Mikrofon.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení při stisknutí klávesy Tab, která čtyřikrát přejde na skryté prvky v dialogovém okně Reproduktor a Mikrofon.

Webex Meetings

Opraven problém s tím, že rozevírací seznam podporuje kartu, zatímco ostatní podporují šipky nahoru nebo dolů.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno naplánovat schůzku, kde byl doporučen kód pro odkazy použité na stránce.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s ověřováním, které by mělo být provedeno na straně aplikace před odesláním formuláře.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme dialogové okno Upravit možnosti schůzky a přidružené ovládací prvky, které nejsou seskupené a označené.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé VoiceOveru neidentifikovali povinné pole.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme dialogové okno Upravit možnosti schůzky pro uživatele VoiceOveru, kteří nemají přístup k obsahu za dialogovým oknem.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s modálním dialogem pro uživatele VoiceOveru, který se může dostat k obsahu za dialogovým oknem.

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení VoiceOveru, který oznamuje způsob používání kláves klávesnice na tlačítku Naplánovat.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno vyskakovací tlačítko Automaticky optimalizovat sdílení, které je nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno dialogové okno připojit k zařízení, které nelze zavřít pomocí klávesnice.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s ovládacími prvky Disclosure, které by měly být implementovány jako tlačítka.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno další způsoby připojení k vyskakovacímu oknu, které musí následovat po tlačítku v modelu DOM.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém se seznamem, který musí následovat ovládací prvek v modelu DOM.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme fokus na "Zahájit schůzku" a stiskněte klávesu Mezerník.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s doporučením oddílů výsledků hledání.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelé JAWS nebyli informováni, když hostitel zastaví video účastníka.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení seznamu účastníků, který je nepřístupný v okně uzamčeného videa.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno uživatelů klávesnice, kteří nemohou zavřít okno zámku videa.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme obsah v rozbalovacích dialogových oknech dílčí relace, které nelze přečíst.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatelům VoiceOveru nebylo sděleno, když je někdo v lobby.

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení, kdy uživatelé VoiceOveru nebyli informováni o oznámení o reakci při používání zařízení TelePresence.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy uživatelům VoiceOveru nebylo sděleno, když se aplikace pro schůzky znovu připojuje

Webex Meetings (Mac)

Byl vylepšen obsah popisku tlačítka Rozpoznat gesta rukou, které je nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s uživateli VoiceOveru, který nebyl informován, když aplikace pro schůzku obdrží zprávu o chatu.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení fokusu, který by měl být schopen udržet poslední pozici při otevření nového dialogu a poté dialog zrušit.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém, kdy při navigaci k přepnutí tlačítka videa nefunguje zkratka výzvy VoiceOveru

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena nabídka Další, která by se měla zaměřit na jednu položku.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení nedávných telefonních čísel, která jsou nepřístupná

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení, kdy uživatel nemůže přeskočit na novou relaci breakout a je stále udržován v přesunout do relace.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl přejít do rozvržení videa.

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení při výběru virtuálního obrázku pozadí, který není k dispozici pro uživatele VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s výměnou tlačítka zrcadlení, který je k dispozici uživatelům VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení, takže uživatelům VoiceOveru je vždy řečeno, aby k interakci s posuvníkem používali "Ctrl-Option-Shift-Down arrow".

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s nápovědou Přejít na bezkontaktní přístup, který je nepřístupný.

Webex Meetings (Windows)

Byl vylepšen kontrastní poměr pro ikonu ztlumení, který je nedostatečný.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy se uživateli VoiceOveru vždycky říká", že schůzky Webex mají nové okno" při ztlumení nebo zrušení ztlumení.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme obsah popisku zařízení pro připojení, které není dostupné pro uživatele VoiceOveru.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení, takže fokus by měl být zvýrazněn v seznamu schůzek.

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena tabulka relací Hledání a rozdělení, ve které chybí kruh zaostření.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy v aplikacích chyběl zaostřovací kroužek.

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení tam, kde by text a pozadí měly mít dostatečný barevný kontrast v dílčích relacích.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy funkce Přiblížit, Oddálit a Anotace nepodporovaly klávesnici.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno breakout sessions, kde musí být viditelné zaměření na všechny interaktivní prvky.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém v media file, kdy interaktivní prvky nepodporovaly klávesnici.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení sdíleného souboru, kde interaktivní prvky postrádají podporu klávesnice

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s brandingem, kdy pro logo Apple chyběla klávesa Alt.

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení, kdy uživatelé VoiceOveru nebudou informováni, když hostitel povolí sdílení kdokoli.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby uživatel mohl otevřít nabídku vpravo a nastavit oprávnění v relaci přenosu souborů pomocí klávesnice.

Webex Events (Mac)

Vylepšena zkratka Shift-Command-Control-S nemůže způsobit, že se FIT zobrazí při sdílení okna Událost.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s tím, že prohlížeč multimédií je pro uživatele klávesnice nepřístupný.

Webex Meetings

Byly vylepšeny chyby při klepnutí na popisky.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s jazykovými překlady Webex Assistant, které jsou uvedeny, jsou nepřístupné.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno propojení "hlasový příkaz", který je nepřístupný ve zvýraznění pomocníka Webex.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s ikonou značky, kterou nelze zobrazit, když na ni najedete myší v nabídce Rozvržení videa s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení seznamu jazykových překladů Webex Assistant je nepřístupný.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém pro uživatele VoiceOveru, takže se jim při zapnutí Webex Assistant zobrazilo, že se nezdařil.

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení při detekci blízkých zařízení, která jsou nepřístupná.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení, takže uživatel může přejít na ikonu Rekordér a Připojeno.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení, takže uživatelé VoiceOveru budou informováni, když klient schůzky obdrží reakce.

Webex Meetings

Opraven problém, který způsoboval, že je definována nabídka "tlačítek" pro "připojeno".

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení tak, že klávesa ESC by měla zavřít dialogové okno "Připojeno" a fokus by se měl vrátit na tlačítko "připojit k zařízení" v aplikaci.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by čtečka obrazovky měla přečíst název dialogového okna při otevření dialogového okna "Připojit k zařízení".

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení vybrané položky by mělo být viditelné.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy SR nepřečte, pokud je vybraná podnabídka zaškrtnuta v nabídce Rozvržení videa.

Webex Meetings (Mac)

Bylo provedeno vylepšení, aby program pro čtení z obrazovky mohl oznámit správný popis a roli tlačítka ztlumení nebo videa na ovládacím panelu.

Webex Meetings (Mac)

Opraven problém s oknem Zahájit schůzku: Obsah popisku není k dispozici pro uživatele VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení widgetu kalendáře, který je nepřístupný pro uživatele klávesnice a VoiceOveru.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme aktuálně vybraný text data, který nebyl pro uživatele VoiceOveru dostupný.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy byl popisek Další informace nepřístupný.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno doporučení v okně "Připojit k zařízení".

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém s tlačítky jako "Zvednout ruku" a "Zahájit soukromý chat s účastníkem", která jsou k dispozici pouze při najetí myší.

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení sekce účastníků: kde nebyl přítomen název tabulky.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém v okně Zahájit schůzku, kdy byl pro tlačítko zadán nevhodný popisek.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno Nastavení, které poskytuje přístupný štítek pro automaticky otevíraná tlačítka.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy VoiceOver přeskakuje textové prvky "Připojit se ke schůzce" a "Nadcházející schůzky".

Webex Meetings (Mac)

Došlo k vylepšení názvu okna a jména uživatele, které nebylo pro uživatele VoiceOveru dostupné.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšili jsme níže uvedený počet vyplněných výsledků vyhledávání, které musí být zpřístupněny uživatelům VoiceOveru.

Vylepšení pro Webex (WBS41.4.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byly vylepšeny značky tabulka, které je nutné použít pro nadcházející schůzky v Nástrojích produktivity.

Webex Meetings

Byl opraven problém s obsahem, který musí být v Nástrojích produktivity v logickém a intuitivním pořadí.

Webex Meetings (Mac)

Bylo vylepšeno tlačítko Uložit, které nemá zaostřovací kroužek.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s názvem popisku typu zvuku, který nelze zobrazit v dialogovém okně Vsunuté AV s režimem Vysoký kontrast.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení výchozího fokusu, který byl nesprávný, když uživatel otevřel klávesovou zkratku a znovu navigoval.

Webex Meetings

Byla vylepšena klávesová zkratka "Alt + Enter", zatímco obrazovka sdílení na schůzkách Webex funguje jako globální.

Webex Meetings

Byl opraven problém s novou přizpůsobenou klávesovou zkratkou, která nemůže fungovat v režimu celé obrazovky.

Webex Meetings

Byla vylepšena klávesová zkratka, kterou nelze odebrat, když uživatel klikne na ikonu x a potom klikne na jinou oblast.

Webex Meetings

Byla vylepšena čtečka obrazovky, která by měla být schopna oznámit účel globálního zaškrtávacího políčka v dialogovém okně Klávesová zkratka.

Webex Meetings (Mac)

Byly vylepšeny problémy s kontrastním poměrem pro varování.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, který po zavření panelu Q&A oznamoval nesprávné informace.

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena ikona indikátoru zámku a odemknutí v nabídce více, která se nezměnila, když byla schůzka uzamčena nebo odemčena v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s ikonou zámku, kterou nelze zobrazit, když uživatel zamkne jedno video a zkontroluje ikonu v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno zlepšení tam, kde nebylo viditelné zaostření pro seznam fotoaparátů v podnabídce videa s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s ikonou zvukové značky, kterou nelze zobrazit v dialogovém okně Vsunuté AV s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení tam, kde nebylo viditelné zaostření pro podnabídku více panelů s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení tam, kde nebylo viditelné zaostření zvukové nabídky z ovládacího panelu s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena čtečka obrazovky, která po změně velikosti okna schůzky nemůže správně oznámit název tlačítka (Účastníci a Chat).

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, který se měl zaměřit na tlačítko Sdílet na zařízení po otevřenídialogového okna Připojeno.

Webex Meetings (Mac)

Byla vylepšena čtečka obrazovky, která by měla používat text Použít jako host a vysvětlit, jak jej aktivovat.

Vylepšení pro Webex (WBS41.3.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byly vylepšeny problémy s kontrastním poměrem pro tlačítko, odkaz a varování.

Webex Meetings

Byly vylepšeny problémy s kontrastním poměrem pro varování a tlačítko.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno tlačítko Zastavit streamování, které nelze jasně zobrazit při přechodu na tlačítko pomocí klávesy Tab.

Webex Meetings

Byl opraven problém s klávesou Přidat zkratku F6 pro navigaci mezi hlavní oblastí a oblastí panelů.

Webex Meetings

Byla vylepšena karta Nelze na některé prvky v dialogovém okně "Hlášení problémů Cisco Webex".

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je role dalšího přepínače nesprávná.

Webex Meetings

Vylepšeno dialogové okno Cisco Webex Meetings Problem Report" (Zpráva o problémech schůzek Cisco Webex), které by se mělo přizpůsobit výšce obrazovky

Webex Meetings

Byl opraven problém s textem, na který lze kliknout a který by se měl lišit od statického textu v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Byla vylepšena čtečka obrazovky, která neoznamuje popisky polí se seznamem a editačního pole v dialogovém okně Hlášení problémů cisco Webex Meetings.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, která by měla číst veškerý text v dialogovém okně "Hlášení problémů Cisco Webex".

Webex Meetings

Došlo k vylepšení problému s klávesovým košem - Nelze se orientovat ve více vyskakovacím uživatelském rozhraní možností.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, kdy došlo ke zmatení kontextů tlačítek zvuku a videa.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém s klávesnicí, kdy uživatel nemohl otevřít dialogové okno pro připojení zvuku pouze pro uživatele klávesnice.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby bylo zajištěno, že všechny funkce jsou přístupné z klávesnice, například klávesová zkratka.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, který zajišťoval, aby se nastavení barev a kontrastu řídily pouze prvky obrazu.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby se zajistilo, že pouze obrazové prvky budou následovat nastavení barev a kontrastu pro předvolby systému Windows.

Webex Meetings

Opraven problém se čtečkou obrazovky, takže by měl být text v okně aktualizace.

Webex Meetings

Byl opraven problém s klávesami Nahoru a Dolů pro navigaci na položky v dialogovém okně nastavení.

Webex Meetings

Došlo ke zlepšení, když uživatel stisknutím klávesy "Enter" otevřel dialogové okno nastavení při zaostření na tlačítko nastavení.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno tlačítko "Připojit k zařízení" ze seznamu schůzek.

Webex Meetings

Byl opraven problém s funkcí "Připojit k zařízení", která by měla mít na dílčím panelu jasně viditelné zaostření.

Webex Meetings

Byla vylepšena čtečka obrazovky, která by měla říkat "Zkopírováno", když uživatel zkopíruje odkaz PMR.

Webex Meetings

Opraven problém se čtečkou obrazovky, která měla říkat "Tlačítko Nastavení, ..." když je fokus na tlačítku nastavení na přihlašovacím panelu.

Webex Meetings

Byla vylepšena karta na "seznam schůzek" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byla vylepšena karta "Naplánovat schůzky" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byla vylepšena karta na "Počet dní, které se mají zobrazit v seznamu schůzek" v Předvolbách-Kalendář pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém s klávesami se šipkami nahoru a dolů pro navigaci v Předvolbách-Kalendář-"seznam schůzek" a "Plánování schůzek".

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení pro zlepšení vizuálního zaměření, když je v poli v části "Možnosti připojení ke schůzce" vybrána karta pro připojení ke zvuku.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, který měl přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Oznámení".

Webex Meetings

Bylo vylepšeno čtení obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Možnosti připojení ke schůzce".

Webex Meetings

Opraven problém s problémy s vysokým kontrastem v desktopové aplikaci Webex.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno tlačítko "X" v dialogovém okně sdílení.

Webex Meetings

Byl opraven problém s funkcí "Optimalizovat pro pohyb a video".

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by uživatel měl mít možnost v předvolbách použít tabulátor na tlačítko "X" a "-".

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení čtečky obrazovky, která by měla přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Oznámení".

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, který měl přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Videosystém".

Webex Meetings

Bylo vylepšeno čtení z obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Připojit k zařízení".

Webex Meetings

Byl opraven problém s tlačítkem "Hlas", kdy čtečka obrazovky měla v Oznámeních říkat "Přehrát, tlačítko".

Webex Meetings

Bylo vylepšeno čtení z obrazovky, které by mělo přidat nějaké oznámení v dialogovém okně "Možnosti připojení ke schůzce".

Webex Meetings

Opraven problém s kontrastním poměrem pro tlačítko, odkaz a fokus.

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, která měla oznamovat název vybrané aplikace nebo obrazovky.

Webex Meetings

Byla vylepšena čtečka obrazovky, která by měla oznámit název, když uživatel otevře dialogové okno "Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet".

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení odkazů, které by měly být vizuálně zvýrazněny jiným prvkem.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je fokus stále v okně aplikace Webex desktop, když uživatel otevře dialogové okno O aplikaci z přihlašovacího panelu.

Webex Meetings

Byl opraven problém s rozbalovacím dialogem, který by měl podporovat usnadnění přístupu pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení tak, že když uživatel stiskl klávesu ESC, měl by zavřít dialog a fokus by se měl vrátit na tlačítko "Sdílet na zařízení" v dialogovém okně "připojeno".

Webex Meetings

Byla vylepšena čtečka obrazovky, která by měla říkat vybraný jazyk pro interaktivní prvky.

Webex Meetings

Byl opraven problém se veškerým obsahem a prvky, které musí být přístupné také uživatelům programů pro čtení z obrazovky.

Webex Meetings

Byl vylepšen přihlašovací panel jednotného přihlašování tak, aby po otevření neztratil fokus.

Webex Meetings

Došlo ke zlepšení fokusu na tlačítko Aktualizovat, které by se mělo zobrazit úplně.

Webex Meetings

Opraven problém s problémy s vysokým kontrastem v desktopové aplikaci Webex.

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení, takže program pro čtení z obrazovky oznamuje popisek hlasového tlačítka.

Webex Meetings

Byly vylepšeny problémy s kontrastním poměrem pro varování a tlačítko.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se sdílený obsah plochy stal černou obrazovkou, když uživatel přepnul na "Zobrazit všechny účastníky v plovoucím zobrazení" s režimem vysokého kontrastu.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení mikrofonu, který byl uzamčen a nemohl být zobrazen v režimu vysoký kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Bylo vylepšeno braillské písmo, kde se obsah textového pole níže, do kterého se zadávají vaše informace, nezobrazuje v Braillově písmu.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, kdy měly být přečteny podrobné informace, když se uživatel připojil ke schůzce, která již skončila.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšena ikona pro změnu rozložení videa, kterou nelze jasně zobrazit v režimu vysokého kontrastu

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena čtečka obrazovky, kde by měl být označen tip nápovědy v dialogovém okně připojit se ke schůzce.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl opustit velkou schůzku.

Webex Meetings (Windows)

Bylo vylepšeno tlačítko Zastavit streamování, které nelze jasně zobrazit při přechodu na tlačítko pomocí karty Tab.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšena klávesnice, kde je nemožné, aby uživatel klávesnice používal funkci chatu během relace schůzky

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy v režimu s vysokým kontrastem nelze v Režimu vysokého kontrastu jasně zobrazit mnoho ikon.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení tam, kde při navigaci na ikonu globální výzvy nebylo žádné viditelné fokus.

Webex Meetings (Windows)

Vylepšené jméno štítku Účastníci nelze zobrazit v režimu Vysoký kontrast.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy čtečka obrazovky měla v okně aktualizace vyslovit veškerý text.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby bylo zajištěno, že text a obrázky textu poskytují dostatečný barevný kontrast v modulu zobrazení.

Webex Meetings (Windows)

Bylo provedeno vylepšení, aby se zajistilo, že stavy a role přístupné k ovládacímu prvku jsou platné pro účely ovládacího prvku.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy zaškrtávací políčko připustit nepodporovalo vysoký kontrast při schůzkách s klienty.

Webex Meetings (Windows)

Bylo vylepšeno připojení ke zvuku bez stisknutí tlačítka 1 na mém telefonu", které nepodporovalo vysoký kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Byla vylepšena ikona Zvednutí ruky, kterou nelze jasně zobrazit v režimu Vysoký kontrast.

Webex Meetings (Windows)

Byl opraven problém, kdy by fokus měl být V rámci FTE dialog, když se uživatel poprvé připojí ke schůzce.

Webex Meetings (Windows)

Došlo k vylepšení výzvy Oznámit tlačítko, ale při fokusu na "Kopírovat odkaz na schůzku" nebylo viditelné žádné tlačítko.

Webex Meetings

Vylepšení funkce Při sdílení jiných aplikací než vlastní obrazovky se zapnutou čtečkou obrazovky JAWS se na displeji sdílení zobrazuje šedá obrazovka

Vylepšení pro Webex (WBS41.2.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel mohl zapnout nebo vypnout hlasové oznámení obrazovky pro chatovou zprávu.

Webex Meetings

Byly vylepšeny problémy s přístupností pro otázky a odpovědi.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení při prvním otevření dialogového okna Správa panelů, uživatelé nemohou stisknout klávesu Tab, aby se dostali do seznamu dostupných panelů.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno přidáním tlačítka, které poskytuje seznam dostupných funkcí klávesnice pouze uživatelům klávesnice.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy panelisté při sdílení obrazovky, karty F6 nebo ctrl+ tab nezmění zaostření a jsou uvězněni uvnitř sekce obrazovky sdílení.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy tlačítka Webex Assistant a Skryté titulky (během schůzky) měla nějaké problémy se čtečkou obrazovky.

Vylepšení pro Webex (WBS41.1.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Bylo vylepšeno oznámení o zprávách chatu pro čtečku obrazovky pro rychlou zprávu, která je při zapnutí nebo vypnutí nesprávná.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se aplikace Webex Desktop měla zobrazovat pouze v seznamu aplikací, když uživatel stiskl kombinaci kláves ALT + TAB.

Webex Meetings

Byl opraven problém s ALT + F4, který by měl zavřít aplikaci Webex Desktop, když je fokus.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno tlačítko Tab to Next from Refresh pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy čtečka obrazovky, která by měla říkat "Cisco Webex Meeting, %name of the person%", když uživatelé otevřou toto okno aplikace Webex Desktop.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je fokus stále v okně aplikace Webex Desktop, když uživatel otevře dialogové okno O aplikaci.

Webex Meetings

Opraven problém se čtečkou obrazovky při řazení ikon.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení problému s výškou znaku.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při přechodu do vyhledávacího pole a stisknutí klávesy Tab na klávesnici zmizel fokus.

Webex Events

Byl opraven problém, kdy fokus zůstal vždy na panelistovi a panelista nemohl přejít na další položku.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení, kde by měla být opakovaná schůzka oznámena v seznamu schůzek.

Webex Meetings

Opraven problém se čtečkou obrazovky při připojování k zařízení.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel nemohl pomocí klávesnice vybrat zařízení z blízkých zařízení a seznamu posledních zařízení.

Webex Meetings

Byly vylepšeny popisky možnosti zvuku a dialogového okna možnosti videa, které jsou nesprávné pro vyskakovací okno z panelu akcí.

Webex Meetings

Byla vylepšena hodnota předvoleb pro výběr podpory usnadnění přístupu.

Webex Meetings

Byla vylepšena komponenta Tabs pro podporu usnadnění přístupu.

Webex Meetings

Byla vylepšena klávesa Tab pro vstup nebo opuštění oblasti seznamu schůzek namísto procházení položek seznamu.

Vylepšení pro Webex (WBS40.12.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Došlo k vylepšení klávesy ESC, která by měla zavřít nedávné osobní místnosti.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy čtečka obrazovky měla poskytovat pokyny, jak na kartě umístit tlačítko "Start" nebo "Join".

Webex Meetings

Bylo vylepšeno dialogové okno Připojit k zařízení, které se nezobrazovalo úplně.

Webex Meetings

Opraven problém se stránkou Podrobnosti záznamu pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky – stránka Nový rozsah přehrávání přehrávače.

Webex Meetings

Vylepšení položek nabídky Nastavení by se nemělo zvýrazňovat černým rámečkem.

Webex Meetings

Byl opraven problém s funkcí SHIFT+TAB na tlačítko "Připojit" v části "Zadat informace o schůzce" (část chování).

Webex Meetings

Vylepšení "Schůzka Webex" a "Opakovaná schůzka", které by měly být oznámeny v seznamu schůzek

Webex Meetings

Byl opraven problém s nápisem "Nemáte žádné schůzky", který by se v seznamu schůzek neměl přeskakovat.

Webex Meetings

Byl vylepšen text dialogového okna "Připojit k zařízení" pro klávesnici a čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém, který by měl mít dobrý kontrast počáteční fokus při přechodu na tlačítko Vyhledat zařízení.

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení, které by se mělo zaměřit na "Vyhledat zařízení" při otevření dialogového okna "Připojit k zařízení".

Webex Meetings

Byla vylepšena čtečka obrazovky tak, aby při otevření nabídky nastavení odstranila dialogové okno "nastavení dialogu".

Webex Meetings

Došlo k vylepšení klávesy ESC, aby se nezavřel hlavní panel aplikace Webex Desktop App.

Webex Meetings

Byl opraven problém s tlačítkem Karta z plánu, který nemohl otevřít poslední osobní místnost.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by čtečka obrazovky měla obsahovat více podrobností, když je fokus na "Plán".

Webex Meetings

Došlo k vylepšení podrobností, když je fokus na "Zahájit schůzku" pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno chování čtečky obrazovky pro Žádná schůzka v seznamu schůzek, karta z tlačítka Aktualizovat.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno chování čtečky obrazovky pro položku zahájení nebo připojení v seznamu schůzek, tlačítko Tab from Refresh.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy po otevření podřízených zařízení došlo ke ztrátě fokusu.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno chování čtečky obrazovky, když je schůzka přítomna, ale tlačítko Start nebo Připojení není přítomno v seznamu schůzek, karta z tlačítka Aktualizovat.

Webex Meetings

Bylo provedeno zlepšení, takže při stisknutí klávesy ESC by se měla zavřít dílčí připojovací zařízení.

Webex Meetings

Byl opraven problém s kartou z textového pole "Zadat informace o schůzce".

Webex Meetings

Došlo k vylepšení karty z tlačítka Plán.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy čtečka obrazovky měla říkat odkaz na schůzku Osobní místnost, když se uživatel zaměří na tlačítko kopírování.

Webex Meetings

Vylepšena breakout relace s režimem vysokého kontrastu, kde byly dvě aktivní ikony reproduktorů.

Webex Meetings

Byl opraven problém s virtuálními položkami na pozadí, které nelze normálně zobrazit v režimu vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Byly vylepšeny nástroje pro anotace, které nelze normálně zobrazit v režimu nastavení vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Byl opraven problém s tlačítkem Ztlumit vše a Zrušit ztlumení všech, které nelze zobrazit celé s režimem nastavení vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno některé ikony, které nelze normálně zobrazit na ovládacím panelu s režimem nastavení vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Byl opraven problém s ikonou zobrazit a skrýt na ovládacím panelu, která nepodporuje nastavení vysokého kontrastu.

Webex Meetings

Opraven problém se stránkou Podrobnosti záznamu pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky – Nový přehrávač.

Webex Meetings

Byl opraven problém s panelem nástrojů Interakce sdílení, který zajišťuje, že formátování barev a textu nejsou jediným prostředkem pro sdělování informací.

Webex Meetings

Vylepšili jsme text tlačítka Připojit ze stránky – Stisknutím klávesy Enter zahájíte schůzku pro každou schůzku, která není jedinečná.

Webex Meetings

Byl opraven problém s připojením ze stránky, který zajišťuje, že obrázky poskytují informativní alternativní text.

Webex Meetings

Opraven problém s připojením ze stránky, který poskytoval vizuální popisky nebo pokyny pro vstup uživatele

Webex Meetings

Bylo vylepšeno použití aplikace, která je obtížně ovladatelná kvůli pasti na klávesnici.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení důležitého obsahu, který není pro nevidomé uživatele vnímatelný.

Webex Meetings

Byl opraven problém s několika prvky formuláře, které jsou čteny bez popisu.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno některé interaktivní prvky, které nelze ovládat klávesnicí.

Webex Meetings

Opraven problém s popisky nebo pokyny pro ovládací prvky klienta schůzky.

Webex Meetings

Vylepšili jsme problém pořadí fokusu v aplikaci Schůzka pro Windows.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy nebyla k dispozici past na klávesnici.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení problému s navigací pomocí klávesnice prvků uživatelského rozhraní v aplikaci pro schůzky pro Windows.

Webex Meetings

Byl opraven problém s kontrastem prvků uživatelského rozhraní v klientovi schůzek v oknech.

Webex Meetings

Opraven problém s oknem videohovoru – Dialogové okno Seřadit – Tlačítko zvednutí ruky není správně označeno.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno dialogové okno Připojit k zařízení, kde dialogové okno nebylo popisné.

Webex Meetings

Byl opraven problém s odkazy, které nelze určit pouze z textu odkazu nebo z kontextu.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno dialogové okno "Sdílet záznam" pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Byla vylepšena mřížka "Moje zaznamenané schůzky" pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno datum a čas, které nelze ovládat klávesnicí v modálním okně "Datum a čas".

Webex Meetings

Byl opraven problém se stránkou Podrobnosti záznamu pro problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém s nadcházejícími schůzkami pro klávesnici a čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení některých textů v panelu hlasování, které nesplňují minimální kontrastní poměr.

Webex Meetings

Byl opraven problém s některými texty na panelu Účastníci, které nesplňují minimální kontrastní poměr.

Webex Meetings

Byl opraven problém s panelem Titulky a zvýraznění, který měl problémy se čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení tabule, která měla problémy s klávesnicí a štítky.

Webex Meetings

Byl opraven problém s hlavní obrazovkou schůzky (během schůzky), který má problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno textové pole Pro úpravu informací o schůzce v aplikaci schůzek Webex, která má problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém s desktopovou aplikací Cisco Webex Meetings, která má problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno všechny prvky a popisky na všech tlačítkách, za kterými následuje číslo.

Webex Meetings

Vylepšili jsme křestní jméno, příjmení a adresu URL schůzky v osobní místnosti, která by neměla podporovat usnadnění přístupu.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy v některých případech nelze kontrasty upravit.

Webex Meetings

Byla vylepšena funkce některých interaktivních prvků, které nejsou správně rozpoznány.

Webex Meetings

Opraven problém s velikostí písma, který nelze upravit.

Webex Meetings

Opraven problém s kontrastním poměrem, který byl u některých prvků příliš nízký.

Webex Meetings

Byly provedeny některé aktualizace, které nelze zjistit ani provozovat.

Vylepšení pro Webex (WBS40.11.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byla vylepšena verze uzamčení klienta, která byla menší nebo rovna 40,9, když uživatel předal přepínací hodnotu jako false.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel Windows nemohl zavolat zpátky na videozařízení.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno text, který by měl říkat "Zvedněte ruku" a "Dolní ruka" pro ikonu ruky v Plist.

Webex Meetings

Byl opraven problém s textem , který by měl říkat "Hostitel snížil vaši ruku" a "Spoluhostitel snížil vaši ruku".

Webex Meetings

Byl proveden vylepšení ovládacího panelu, aby bylo zajištěno, že formátování barev a textu nejsou jediným prostředkem pro sdělování informací.

Webex Meetings

Byl opraven problém s textem, který měl říkat "Zvedli jste ruku" a "Spustili jste ruku".

Webex Meetings

Došlo k vylepšení klávesy ESC na klávesnici, protože v Plist nebyla žádná odezva.

Webex Meetings

Byl opraven problém s panelem nástrojů Interakce sdílení, který poskytoval přístupnou metodu upozornění na změny obsahu, ke kterým dochází bez výslovného vědomí uživatele.

Webex Meetings

Byl vylepšen panel nástrojů Interakce sdílení tak, aby poskytoval přístupné názvy pro všechny ovládací prvky.

Webex Meetings

Byl opraven problém s prvkem rekordéru, který zajišťuje, že je při otevření okna nebo vyskakovacího okna počátečního fokusu nastaveno fokus.

Webex Meetings

Byl vylepšen prvek záznamníku, aby bylo zajištěno, že se fokus při návratu do otevřeného modulu vrátí na poslední zaostřený prvek.

Webex Meetings

Byl vylepšen seznam účastníků, aby bylo zajištěno, že okna a názvy dialogových oken popisují téma nebo účel.

Webex Meetings

Byl vylepšen seznam účastníků, aby bylo zajištěno, že stavy a role přístupné ovládacímu prvku jsou platné pro účely ovládacího prvku.

Webex Meetings

Byl opraven problém s možnostmi sdílení obsahu, který zajišťuje, že popisky a nadpisy jsou popisné.

Webex Meetings

Byl opraven problém se seznamem účastníků, který poskytoval přístupné názvy pro všechny ovládací prvky.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno okno chatu, aby se zajistilo, že uživatelé mohou přecházet mezi podokny aplikací.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno zobrazení Video schůzky a Přepínání formátů, aby uživatelé mohli přecházet mezi podokny aplikací.

Webex Meetings

Byl opraven problém s možnostmi sdílení obsahu, které poskytují přístupné názvy pro všechny ovládací prvky.

Webex Meetings

Byl opraven problém s elementem záznamu, který zajišťoval, že pro popisek nebo statický text není k dispozici fokus klávesnice.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno spojení ze stránky – <div> Prvek je vnořený do <tbody> elementu.

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení tak, aby čtečka obrazovky při kopírování odkazu na schůzku v osobní místnosti řekla "Zkopírováno".

Webex Meetings

Byl opraven problém s nedávnými osobními místnostmi, které by měly podporovat přístupnost.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno připojení ze stránky – Na stránce byly duplicitní hodnoty atributů ID.

Webex Meetings

Opraven problém se stránkou Připojit se ze stránky – Pro různá kalendářní data docházelo k duplicitním popiskům árií.

Webex Meetings

Vylepšeno připojení ze stránky – tlačítka "Přejít na předchozí měsíc" a "Přejít na příští měsíc" mají fokus klávesnice, ale nelze je aktivovat pomocí klávesy Enter nebo mezerníku.

Webex Meetings

Byl opraven problém se skupinami ovládacích prvků, které nejsou seskupeny programově a nemají popisek skupiny.

Webex Meetings

Vylepšení funkce Připojit ze stránky – Pole "Od" a "Komu" mají přístupné názvy, které neobsahují viditelný text popisku.

Webex Meetings

Opraven problém s připojením ze stránky – Každá buňka tabulky v kalendářích má atribut headers, který odkazuje na dvě ID, ale prvky s těmito ID nejsou přítomny v datu měsíce (DOM).

Webex Meetings

Bylo vylepšeno připojení ze stránky, aby bylo zajištěno, že text a obrázky textu poskytují dostatečný kontrast.

Webex Meetings

Opraven problém se stránkou Připojit se ze stránky – Aktuální datum v kalendáři se liší od ostatních dat pouze pomocí barvy.

Webex Meetings

Vylepšili jsme kalendáře Připojit ze stránky – Kalendáře měsíců ve vyskakovacím okně rozsahu dat mají árii označenou atributy, které odkazují na ID, které není přítomno v datu měsíce (DOM).

Webex Meetings

Opraven problém se stránkou Připojit ze stránky – Aktuální měsíc ve vyskakovacím okně časového období má roli "nadpis", ale nemá žádný atribut na úrovni árie.

Webex Events

Byla vylepšena čtečka obrazovky, kde se při zobrazení výsledků hlasování nezobrazí žádná zpráva oznamující, že výsledky jsou k dispozici.

Webex Events

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, kdy přepínač Dotazování musí oznamovat obsah.

Webex Events

Byl opraven problém, kdy bylo nesprávné fokus klávesnice, chatování s jednotlivcem.

Webex Events

Došlo ke zlepšení otázek a odpovědí, protože oznámení byla špatná.

Webex Meetings

Bylo provedeno zlepšení informací, struktury a vztahů předávaných prostřednictvím prezentace, které nelze pochopit (programově určit).

Webex Meetings

Byl opraven problém se čtečkou obrazovky, kdy nefungovaly ovládací prvky schůzky (obrazovka Schůzka).

Webex Meetings

Bylo vylepšeno dialogové okno Upravit zaznamenanou schůzku" pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém se stránkou Nahrávky pro klávesnici a čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byly vylepšeny nadpisy přihlašovací stránky pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém s názvem stránky pro čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byla vylepšena funkce role="main" nebo čtečka obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel může cyklicky používat kartu kláves TAB pro každý prvek na hlavním panelu aplikace Webex Desktop.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by uživatel měl mít možnost vybrat datum v kalendáři.

Webex Meetings

Vylepšená skupina seznam schůzek nepodporuje usnadnění.

Webex Meetings

Byl opraven problém s nástroji produktivity, kdy se uživatel nemohl připojit k zařízení", protože nepodporoval přístupnost.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno dialogové okno Předvolby, které nepodporuje usnadnění přístupu.

Webex Meetings

Byl opraven problém s dialogovým oknem "Nastavení", které má problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšení štítků na všech tlačítkách a prvcích je následováno číslem.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy ve dvou obrázcích chyběl alternativní text.

Webex Meetings

Byl vylepšen název stránky, který neodpovídá účelu na stránce (na celém webu).

Vylepšení pro Webex (WBS40.10.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy přijetí uživatelů do lobby vyžadovalo oznámení.

Webex Meetings

Opraven problém s dalšími možnostmi > dialogovém okně Připojit k zařízení.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno tlačítko Rekordér.

Webex Meetings

Byl opraven problém s tlačítkem pro připojení zvuku s vyskakovacím oknem – možnost "Volat" pro čtečky obrazovky a uživatele klávesnice.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno dialogové okno s informacemi o schůzce.

Webex Meetings

Opraven problém s dialogovým oknem Hlášení problémů schůzek Cisco Webex

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy v dialogovém okně Další možnosti > Nastavení fotoaparátu problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno panel Hlasování.

Webex Meetings

Vylepšení panelu Titulky a zvýraznění

Webex Meetings

Došlo k vylepšení panelu účastníků.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení panelu Chat.

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení dialogového okna Záznamník.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno dialogové okno Sdílet obsah.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se fokus měl přepnout, aby se zobrazila výstraha při přijímání uživatelů čekajících v lobby.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy tlačítko Nastavení přihlašovacího panelu mělo podporovat usnadnění přístupu.

Webex Meetings

Byl opraven problém s tlačítkem pro připojení zvuku, které se během schůzky otevíralo z nabídky tlačítka Další možnosti.

Webex Meetings

Byla vylepšena tlačítka Webex Assistant a Skryté titulky.

Webex Meetings

Opraven problém s objednávkou ovládacího panelu.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno dialogové okno "Nastavení" fotoaparátu.

Webex Meetings

Opraven problém s panelem Připojení zvuku: Widget "Zavolej mi na #".

Webex Meetings

Bylo vylepšeno dialogové okno Připojit k zařízení.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při připojování k tlačítku videosystému došlo k chybě oznámení.

Webex Meetings

Bylo vylepšeno tlačítko Zvuk.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy na stránce schůzek došlo k chybě oznámení.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy když uživatelé klávesnice spustí obrazovku před schůzkou, mělo by být výchozí fokus na tlačítku Zahájit schůzku a fokus by měl být jasně viditelný.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy při stisknutí klávesy Esc by se při připojení k zařízení neměl zavřít hlavní panel aplikace Webex pro stolní počítače.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel neměl ztratit fokus po zavření rozbalovací nabídky Předvolby stisknutím klávesy Esc.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy některé prvky v dialogovém okně pro ukončení schůzky nepodporují klávesnici a čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy některé prvky v dialogovém okně Pozvat a připomenout nepodporují klávesnici a čtečku obrazovky.

Webex Meetings

Vylepšení nahrávací schůzky má některé problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy klávesové zkratky nefungují, když je ve schůzkách Webex zapnuto zobrazení plovoucího panelu.

Vylepšení pro Webex (WBS40.9.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy tlačítko Nastavení přihlašovacího panelu mělo podporovat usnadnění přístupu.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy klávesa Esc měla zavřít rozbalovací nabídku Předvolby.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy v nabídce Další možnosti docházelo k problémům s klávesnicí a štítky.

Webex Meetings (Mac)

Byl opraven problém, kdy tlačítko "Zavolat" Zvukové připojení mělo nějaké problémy s klávesnicí a oznámení čtečky obrazovky nebyla správná.

Webex Meetings (Mac)

Byly opraveny problémy s tlačítky Pomocník Webex a Skryté titulky (během schůzky), které měly některé problémy s pořadím fokusu a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings (Mac)

Byly opraveny problémy s automaticky otevíraným oknem Sdílet obsah a ovládacími prvky sdílení, které mají problémy s klávesnicí spolu s programem pro čtení z obrazovky, který neoznamuje všechny informace.

Webex Meetings (Mac)

Vylepšení předběžné schůzky: Ztlumit a zapnout tlačítka videa, která měla problémy s pořadím fokusu a štítky.

Webex Meetings

Opraveny problémy, kdy uživatelé používající klávesnici měli mít možnost stisknout klávesu Tab na tlačítko "i" při sdílení na zařízení.

Webex Meetings

Opraveny problémy, kdy byl atribut LANG webu nesprávný.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy se aplikace pro schůzky neměla zaměřovat na odkaz na schůzku v osobní místnosti.

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení, kde by měl být klávesa Enter použita k výběru položky v seznamu Poslední osobní místnosti.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení, kde by se šipky vpravo a vlevo měly používat k procházení seznamu Poslední osobní místnosti.

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení, kde by se měl po stisknutí klávesy Enter zobrazit seznam Nedávné osobní místnosti.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení, kdy by Voiceover měl oznámit informace o datu při stisknutí karty.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy měl Voiceover uvádět pouze název schůzky a název hostitele a neuvádět čas zahájení a ukončení schůzky.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení, kde by Voiceover měl po otevření textu popisků poskytovat tipy a informace.

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení, kde by měl Voiceover po stisknutí klávesy Enter na odkazu na adresu URL kopie říkat zkopírováno.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy při stisknutí odkazu na schůzku v osobní místnosti se v komentáři zobrazuje Kopírovat adresu URL.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel mohl pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů přejít na datum v seznamu schůzek.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by klávesa Esc měla zavřít kalendář.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy uživatel mohl pomocí klávesy Tab otevřít tlačítko kalendáře.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy klávesa Esc měla zavřít text popisků, který se otevře.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy by pořadí navigace pomocí klávesnice na hlavním panelu desktopové aplikace Webex Meetings mělo odpovídat standardu v připojené sestavě.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy měl panel chatu problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy by měl Voiceover říkat "Který web webex chcete použít , když je vybrán přepínač karta na přepínač.

Webex Meetings

Bylo provedeno vylepšení, kde se klávesy se šipkami nahoru a dolů používají pouze k výběru webu Webex na přihlašovací stránce.

Webex Meetings

Došlo ke zlepšení, kde "<" button is pressed, the voiceover just says "Button".

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy dialogové okno "Připojit k zařízení" mělo problémy s klávesnicí a čtečkou obrazovky.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení, kde by koncová schůzka měla být pravděpodobně spíše tlačítkem než zaškrtávacím políčkem.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení, kde by Více možností mělo být pravděpodobně spíše tlačítkem než zaškrtávacím políčkem.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení, kde by rekordér měl být pravděpodobně spíše tlačítkem než zaškrtávacím políčkem.

Webex Meetings

Došlo k vylepšení, kde by sdílení obsahu mělo být pravděpodobně spíše tlačítkem než zaškrtávacím políčkem.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je tlačítko Spustit a Zastavit video ze čtečky obrazovky velmi matoucí.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy je tlačítko ztlumení a zrušení ztlumení ze čtečky obrazovky velmi matoucí.

Webex Meetings

Opraven problém s adresou URL pro kopírování.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy čtečka obrazovky zcela nereagovala při přepínání z jiné aplikace na schůzku.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy zaostření čtečky obrazovky nepravidelně přeskakovalo.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy bylo obtížné slyšet oznámení chatu a hlas, když se uživatelé účastnili velkých schůzek, které mají zvukovou relaci.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy poměr barevného kontrastu mezi textem v popředí a jeho pozadím nebyl alespoň 4,5:1.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy atribut language (jazyka) použitý k označení primárního jazyka <html> stránky není platný.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy vizuální indikační hvězdička, že pole je povinné, není čtečkou JAWS předávána.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy neexistoval zástupce pro ukončení schůzky v klientovi Windows.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy nefungovalo přepnutí na zvuk PSTN během schůzky, protože Čelisti stále oznamují zaškrtávací políčko.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy zaměstnanec nedostával žádnou zprávu od Jaws, že prezentující přestal sdílet jeho obrazovku.

Webex Meetings (Windows)

Opraven problém, kdy jiný uživatel sdílel obrazovku a zrakově postižený zaměstnanec chtěl sdílet obrazovku z jejich konce, nemohou tak učinit.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy během sdílení obrazovky neexistovala žádná zkratka pro ztlumení nebo zrušení ztlumení.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy nebyla k dispozici klávesová zkratka pro zapnutí a vypnutí videa pro zrakově postižené.

Vylepšení pro Webex (WBS40.8.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings Došlo k vylepšení, kde popisek tlačítka Aktualizovat nyní říká "Aktualizovat seznam schůzek" namísto "Aktualizovat seznam schůzek".
Webex Meetings Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky nemohly přečíst text "Použít jiné zařízení".
Webex Meetings Byl opraven problém, kdy stisknutí tlačítka "Připojit k zařízení" nefungovalo podle očekávání.
Webex Meetings Byl opraven problém, kdy aplikace nefungovala podle očekávání, když uživatel stiskl klávesu Tab a klikl na klávesu Enter nebo mezeru na klávesnici.
Webex Meetings Byl opraven problém s podporou tlačítka "Připojit k zařízení".
Webex Meetings Bylo vylepšeno tlačítko Aktualizace seznamu schůzek.
Webex Meetings Byl opraven problém, kdy aplikace nefungovala podle očekávání poté, co uživatel vybral tlačítko data.
Webex Meetings Byl opraven problém, kdy ikona v části Nadcházející schůzky neoznačovala název nebo datum.
Správa webu Webex Bylo provedeno vylepšení, kde tlačítka Předvolby mají ikonu fokusu.
Správa webu Webex Bylo provedeno zlepšení, kde "Obecné" zobrazuje zaostřenou ikonu po otevření Předvolby a uživatelé mohou podržet klávesu Tab při stisknutí tlačítka nahoru / dolů na kartu jiných stránek nebo stisknout klávesu Tab jednou, aby se zobrazila zaostřená ikona v zaškrtávacím políčku.
Webex Meetings Byl opraven problém, který způsoboval, že panel "Připojit k zařízení" nebyl správně označen pro čtečky obrazovky.
Webex Meetings Byl opraven problém, kdy stisknutí klávesy Tab na "Připojit k zařízení" nefungovalo podle očekávání.
Správa webu Webex Došlo k vylepšení, když karta Předvolby obsahuje kartu Systém účtu a videa.
Správa webu Webex Byl opraven problém, kdy tlačítko Kalendář nebylo pro uživatele ikonou fokusu.

Vylepšení pro Webex (WBS40.7.0)

Oblast produktu

Popis

Správa webu Webex Došlo k vylepšení, kdy poznámka k roli má nyní velké písmeno "N" místo malého "n".
Webex Meetings Uživatelé mohou po aktivaci ovládat tlačítka "Zahájit schůzku" a rozevírací seznam.

Vylepšení pro Webex (WBS40.6.0)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings Došlo k vylepšení, kdy uživatelé nyní mohou tlačítko Zavolat přístupným názvem prostřednictvím atributu title nebo popisku oblasti.

Vylepšení pro Webex (WBS39.10)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Došlo k vylepšení, kdy programy pro čtení z obrazovky nyní říkají "Stisknutím kláves se šipkami vlevo a vpravo zobrazíte další možnosti". Dříve čtečky obrazovky říkaly: "Pro více možností použijte levou a pravou klávesu."

Webex Meetings

Došlo k vylepšení, kdy programy pro čtení z obrazovky nyní říkají "Vyberte zemi nebo oblast a poté zadejte číslo kódu bez kódu "+". Dříve čtečky obrazovky říkaly "Vyberte kód země nebo oblasti. Zadejte prosím obsah bez kódu '+'."

Webex Meetings

Došlo k vylepšení, kdy programy pro čtení z obrazovky nyní říkají "Vyberte zemi nebo oblast". Dříve programy pro čtení z obrazovky říkaly "Vyberte kód země nebo oblasti".

Webex Meetings

Došlo k vylepšení, kdy čtečky obrazovky nyní říkají "Zadejte telefonní číslo, včetně kódu oblasti nebo města". Dříve čtečky obrazovky říkaly "Zadejte telefonní číslo s kódem oblasti nebo města."

Webex Meetings

Došlo k vylepšení, kde čtečky obrazovky nyní říkají "Audio Connection. Stisknutím klávesy Tab zobrazíte další možnosti." Dříve čtečky obrazovky říkaly "Audio Connection. Použijte klávesu Tab pro více možností."

Vylepšení pro Webex (WBS39.9)

Oblast produktu

Popis

Webex Training

Byl opraven problém, kdy dialogové okno Audiokonference nebylo správně označeno pro programy pro čtení z obrazovky.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy dialogové okno Pozvat a připomenout nebylo správně označeno pro programy pro čtení z obrazovky.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky nečetly zprávu o průběhu "prezentovat změnu".

Webex Training

Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky nemohly přečíst zprávy "Neplatná e-mailová adresa" v dialogovém okně Pozvat a připomenout.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy volby Odeslat na panelu Chat nemohly být čteny čtečkami obrazovky.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy prvky v dialogovém okně Možnosti cyklického dotazování nemohly být čteny programy pro čtení z obrazovky.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky nemohly přečíst dialogové okno Podrobnosti o stavu účastníka.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky nemohly číst stavy dotazování uzavřených anket.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky nečetly správně karty v dialogovém okně Pozvat a připomenout.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky nečetly názvy panelů, když uživatelé přecházeli na nový panel.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky neoznamovaly možnost "Volání pomocí počítače".

Webex Training

Byl opraven problém, kdy po přechodu na panel Záznam a výběrutlačítka Záznam se stisknutím tlačítka Prostor nespustilo nahrávání.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky nemohly přečíst procento nebo počet pozorných nebo nepozorných účastníků.

Vylepšení pro Webex (WBS39.8)

Oblast produktu

Popis

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat stránku Úvodní příručka pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou rozevírací seznamy otevírat z karet pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialogové okno Přiřazení dílčí relace pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialogové okno ztracené pozornosti pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat zpětnou vazbu a emotikony pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialogové okno Osobní předvolby pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat panel Testování pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialogové okno Informace o školicí relaci pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialog Statistiky zvuku a videa pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialogové okno Stav dotazování pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou nastavit pozici čtečky obrazovky panelu Dotazování a potom pomocí klávesnice klepnout na tlačítko OK.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat tlačítko Odeslat soukromě na panelu Q&A pomocí klávesnice.

Webex Training

Uživatelé mohou ovládat dialogové okno Sdílet multimédia pomocí klávesnice.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli používat klávesnici k ovládání karet Telefon, SMS aPřipomenout v dialogovém okněPozvat a připomenout.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli pomocí klávesnice volat účastníkům v dialogovém okně Pozvat a připomenout.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli při sdílení používat klávesnici k ovládání dialogového okna Jiná aplikace.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli pomocí klávesnice změnit typ dotazovací otázky, kterou pokládali na panelu Hlasování.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy když uživatelé vybrali pole pro zadávání textu na panelu Q&A a stiskli Shift+F10, nabídka po kliknutí pravým tlačítkem se zobrazila na nesprávném místě.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli pomocí klávesnice odeslat své video na panelu Účastníci.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli pomocí klávesnice měnit karty v dialogovém okně Možnosti tréninkové relace.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy když uživatelé sdíleli plochu a pomocí klávesnice procházeli ovládací prvky schůzky, bylo obtížné zjistit, jestli byl ovládací prvek schůzky vybraný.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy když uživatelé vybrali pole pro zadávání textu na panelu Dílčí nabídka a stiskli Shift+F10, nabídka po kliknutí pravým tlačítkem se zobrazila na nesprávném místě.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli použít klávesnici pro přístup k ikoně Informace v dialogovém okně Ukončit tréninkovou relaci.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli při sdílení vzdáleného počítače používat klávesnici k ovládání dialogového okna Webex Access Anywhere.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy stisknutí klávesy Enter zavřelo dialogové okno, i když nebyly vybrány možnosti OK nebo Storno.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy se v dialogovém okně Možnosti tréninkové relace nezobrazovala všechna slova.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy se "Tuto zprávu znovu nezobrazovat" překrývalo s tlačítkem Zastavit nahrávání.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli pomocí klávesnice vybrat možnosti v dialogovém okně Spravovat telefonní čísla.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy uživatelé nemohli otevřít chat s jiným účastníkem.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy se symboly autorských práv nezobrazovaly správně.

Webex Training

Byl opraven problém, kdy se v dialogovém okně Nahlásit problém nepřeložilo tlačítko Uložit.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky neoznamovaly již vybrané možnosti v dialogovém okně Předvolby.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy čtečky obrazovky neoznamovaly správně tlačítko Chat, když uživatelé měli nové nepřečtené zprávy.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky neoznamovaly správně pole Komu na panelu Chat.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy tlačítka v zobrazení Volat jinou aplikaci v dialogovém okně Připojení zvuku a videa neměla popisky.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky neoznamovaly tlačítka na panelu Prohlížeč videa správně, když uživatel sdílel obrazovku.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky neoznamovaly tlačítko Zvednout ruku v seznamu účastníků správně.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy možnosti v dialogovém okně Připojení zvuku a videa nebyly správně označeny tak, aby je mohly číst programy pro čtení z obrazovky.

Vylepšení pro Webex (WBS39.7)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy čtečka obrazovky NVDA oznamovala číselnou hodnotu po oznámení ovládacího prvku schůzky.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky neoznamovaly dialogové okno hlasování pro ukládání otázek a odpovědí na dotazování.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy pokud uživatel sdílel obrazovku, jeho programy pro čtení z obrazovky neoznamovaly správně názvy ovládacích prvků schůzky.

Vylepšení pro Webex (WBS39.6)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy oznámení neblikala, když uživatel obdržel chatovou zprávu.

Webex Meetings

Opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky neoznamovaly:

  • Telefonní čísla pro tlačítko Zavolejte mi v dialogovém okně Připojení zvuku a videa.

  • Tlačítko Call My Video System (Volat můj videosystém).

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky neoznamovaly správně sdílený obsah.

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy programy pro čtení z obrazovky neoznamovaly oznámení, že se účastník připojil ke schůzce.

Vylepšení pro Webex (WBS39.5)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings Byl opraven problém, kdy čtečky obrazovky používající Windows nemohly sdílet nebo spouštět video.

Vylepšení pro Webex (WBS39.3)

Oblast produktu

Popis

Webex Meetings

Byl opraven problém, kdy aplikace Webex Meetings neumožňovala uživatelům při připojování ke schůzce interakci s dialogovým oknem Připojení zvuku a videa. Uživatelé museli nejprve zavřít a znovu otevřít dialog.