Zie de Open en opgeloste bugs voor de nieuwste Webex Meetings updates voor meer informatie over de nieuwste updates.

Zie de Open en opgeloste bugs voor de vergrendelings- en Webex Meetings voor meer informatie over vergrendelde updates.

Verbeteringen voor Webex (WBS41.6.0)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht zodat de tekst en de achtergrond voldoende kleurcontrast moeten hebben.

Webex Meetings (Mac)

Het zwevende deelvenster voor delen is verbeterd zodat de zichtbare focus op alle interactieve elementen aanwezig moet zijn.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het venster voor audioverbinding zodat tekst en de achtergrond voldoende kleurcontrast moeten hebben.

Webex Meetings (Mac)

Het zwevende deelvenster voor delen is verbeterd zodat de visueel verborgen elementen zijn blootgesteld aan VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het delen van een bestand zodat de tekst en de achtergrond voldoende kleurcontrast moeten hebben.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de knop Inhoud delen in het venster Inhoud delen dat niet over een geschikt label is.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het afbeeldingsbeeld dat zichtbaar is voor VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de volgorde voor het lezen van onnauwkeurige VoiceOver op de gebruikersinterface.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de schakelaar voor videomodus zodat videoweergaveopties toegankelijk zijn voor VoiceOver-gebruikers.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in het dialoogvenster vergadering beëindigen, zodat de inhoud in het helpdialoogvenster bereikbaar is voor VoiceOver-gebruikers.

Webex Meetings (Mac)

Het pictogram Informatie is verbeterd zodat informatie correct wordt overgebracht.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de focus van VoiceOver die onjuist wordt verplaatst wanneer het dialoogvenster 'Inhoud delen' wordt geopend.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de knopinfo die beschikbaar moet zijn voor gebruikers van alleen VoiceOver en gebruikers met alleen het toetsenbord.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in het gedeelte Inhoud delen en het label voor het schuifgedeelte.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het systeemdialoogvenster 'Verzoek om aantekeningen te maken' waarbij een afbeelding van een afbeelding van Een bericht werd weergegeven aan VoiceOver-gebruikers.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het Webex-venster (gedeeld scherm) waar de alfabetische VoiceOver lezen bestelling.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het systeemdialoogvenster 'Verzoek om aantekeningen te maken' waarbij platte tekst als tekstgebied wordt weergegeven voor VoiceOver-gebruikers.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het verplaatsen naar de lobby door het juiste label voor de knop aan te bieden.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de lobby waarbij de afbeelding zichtbaar was voor VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de VoiceOver-cursor die onjuist wordt verplaatst als u op de knop Aantekeningen drukt.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het dialoogvenster Vergadering beëindigen of Verlaten, waarbij de afbeelding van de opname zichtbaar was voor VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de focusring die ontbreekt voor de bedieningselementen Voor aantekeningen.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in uitnodigen & herinneren, waarbij de zichtbare focus aanwezig moet zijn op alle interactieve elementen.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het delen van toepassing zodat interacties apparaatafhankelijk moeten zijn.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het zwevende deelvenster voor delen zodat de operationele instructies apparaatafhankelijk moeten zijn.

Webex Meetings (Mac en Windows)

Een verbetering aangebracht om ervoor te zorgen dat dynamisch wijzigen en automatisch ingevulde tekst toegankelijk is via het toetsenbord.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het zwevende deelvenster voor delen zodat de plaatsing van het contextmenu juist is.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in het venster Uitnodigen & herinneren zodat de tekst en de achtergrond voldoende kleurcontrast moeten hebben.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij in het gedeelte Deelnemers het veld 'Zoeken' wordt blootgesteld als knop voor VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in het venster Uitnodigen & herinneren zodat de aanbeveling voor 'E-mail', 'Telefoon' en 'Herinneren' wordt bijgewerkt.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost in het zwevende deelvenster voor delen, zodat de tekst en de achtergrond voldoende kleurcontrast moeten hebben.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het pictogram Vergaderings exemplaar- informatie zodat de tekst en de achtergrond voldoende kleurcontrast moeten hebben.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in het venster Uitnodigen & Herinneren voor telefoon, omdat de pop-upknop 'Landcode' geen label heeft.

Webex Meetings (Mac)

Het zwevende deelvenster voor delen is verbeterd, zodat de interacties apparaatafhankelijk moeten zijn.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het venster Uitnodigen & herinneren, waarbij een afbeelding van het gesprek werd weergegeven in VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in het venster Uitnodigen & herinneren om labels op te geven voor tekstinvoervelden.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het dialoogvenster Vergadering beëindigen of vergadering verlaten waarbij onzichtbaar inhoud was aangekondigd voor VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met enquête die momenteel niet toegankelijk is voor gebruikers van toetsenbord- en schermlezers.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht zodat de toetsenbordgebruikers terugoproeptelefoonnummers kunnen selecteren.

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij toetsenbordgebruikers het FTE-venster van video niet kunnen sluiten.

Webex Meetings (Mac)

Het Command + N-besturingselement is verbeterd zodat gebruikers een whiteboard kunnen delen.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met snelkoppeling optie + opdracht + P die niet rechtstreeks het bestandsvenster opent.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de Snelkoppelingsoptie + Command + K die niet rechtstreeks scherm delen starten.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de knop Dempen, die is gericht op het toetsenbord nadat gebruikers Voicea in- of uitschakelen.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht zodat de inhoud een logische en intuïtieve volgorde moet hebben.

Webex Events (Windows)

Een verbetering aangebracht op het leveren van een toegankelijke waarschuwingsmethode voor wijzigingen in inhoud die zich zonder expliciete gebruikerskennis voordoen.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het zwevende deelvenster voor delen zodat de focus moet worden verplaatst naar de bijgewerkte inhoud.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met knoppen voor deelmodus wisselen die niet toegankelijk zijn voor VoiceOver-gebruikers.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht zodat de VoiceOver-gebruikers wordt verteld dat de inhoud van Help voor vergadering beëindigen wordt verteld.

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de toetsenbordgebruikers geen land of regio kunnen selecteren.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de 'Algemene zoek'-suggesties en de container 'Locaties' die niet bereikbaar waren voor VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met 'Iedereen kan delen' niet inschakelen als de host op de snelkoppeling Ctrl+Shift+S drukt in extern beheer sessie.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de positie van de pop-upmenu's die niet juist waren bij het openen in het menu Meer met behulp van het toetsenbord.

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij toetsenbordgebruikers de koppeling Certificaat tonen niet in Plist kunnen openen.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht zodat toetsenbordgebruikers het downloadvenster van Webex kunnen sluiten.

Webex Meetings (Windows)

Verbeteringen aangebracht in sommige tools in PD-sessies die niet duidelijk kunnen worden weergegeven met hoog contrast en licht thema.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in de contrastverhouding van de deeloptie die te laag is om duidelijk te zien.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het pictogram op de knop Opties delen niet kon worden weergegeven in de modus Hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht in het pictogram muziekmodus op statusbalk dat niet op de normale manier kan worden weergegeven in de modus Hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht zodat de JAWS-gebruikers het bericht krijgen dat ze zelfvideo moeten delen.

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij toetsenbordgebruikers de identiteitsgegevens niet in Plist kunnen tonen.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht zodat de toetsenbordgebruikers het eerste ervaringvenster van video kunnen sluiten.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de instellingspictogrammen voor type delen in het dialoogvenster Inhoud delen die niet duidelijk kunnen worden weergegeven met de modus voor hoog contrast en een licht thema.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht in het frame voor tekstbewerking in het dialoogvenster Telefoon uitnodigen dat niet kan worden weergegeven met de modus voor hoog contrast en een licht thema.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de labelnaam 'Gezondheidstatus' in het dialoogvenster met de statuscontrole dat niet kan worden weergegeven met de modus voor hoog contrast en een licht thema.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht in het pictogram voor sluiten in het dialoogvenster Enquêteresultaat opslaan dat de modus voor hoog contrast niet ondersteunde.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht in de pictogrammen voor Openen, Opslaan, Bewerken en Verwijderen in het deelvenster Enquête die niet duidelijk kunnen worden weergegeven in de modus voor hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in de positie van de vorige en volgende knop die onjuist was bij het starten van bureaublad delen en vervolgens stopt.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in de contrastverhouding van 1,3:1 voor de indicator voor end-to-end V2-sessie in de deelnemerslijst.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij JAWS-gebruikers het verkeerde aftellen van de verbinding met de vergadering te horen kregen.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in het logo dat niet kan worden weergegeven in het feedbackvenster met de modus voor hoog contrast en een licht thema.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht in de koppeling 'Alle internationale in belnummers tonen' die geen achtergrondkleur heeft nadat u met de Tab-toets naar de koppeling hebt genavigeert.

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij toetsenbordgebruikers de apparaten in de lijst met apparaten niet kunnen bellen.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht zodat wanneer de gebruiker op de Tab-toets drukt, nu naar de knoppen in het dialoogvenster Verbinding maken met apparaat kan gaan.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de JAWS-gebruikers niet werden verteld het aftelen van de verbinding met de vergadering.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht in het pictogram voor sluiten dat geen modus voor hoog contrast ondersteunt in de enquêtesessie.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de tekenreeks 'Delen' die niet kan worden weergegeven in het dialoogvenster Inhoud delen in de modus hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht zodat de toetsenbordgebruikers het venster HostNotInMeeting kunnen sluiten.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht zodat de JAWS-gebruikers niet te horen krijgen dat ze niet kunnen deelnemen aan een vergadering beëindigen.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht in het frame voor het selecteren van een toepassing die niet wordt weergegeven in het dialoogvenster Inhoud delen met de modus voor hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht zodat de schermlezer het bericht 'Uzelf dempen op kunnen nemen' kan aankondigen wanneer een deelnemer prompt ontvangt in een harde dempingssessie.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij sommige standaardpictogrammen in het dialoogvenster Inhoud delen niet duidelijk kunnen worden weergegeven met de modus voor hoog contrast en een licht thema.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht zodat toetsenbordgebruikers het vraagtype van de enquête kunnen wijzigen.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht zodat de virtuele achtergrond Shift-Tab ondersteunt om een afbeelding te selecteren.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij alle elementen ontoegankelijk zijn voor toetsenbordgebruikers in Enquêteopties.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht zodat u geen virtuele achtergrond kunt selecteren als u nogmaals op de spatiebalk drukt.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de SR dat moet kunnen aankondigen dat het verzoek dempen is verzonden als u op de knop Ruimte dempen drukt op de knop Dempen in een harde dempingssessie.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht zodat toetsenbordgebruikers Meet persoonlijk kunnen sluiten.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de VoiceOver-gebruikers niet te horen krijgen dat procent van de Webex-vergadering wordt gedownload.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht voor de VoiceOver-gebruikers die niet worden verteld na het aftelen van de enquête.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Aantekeningen opslaan niet toegankelijk was.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de Shift-Tab niet naar 'Iedereen' kon gaan vanaf 'Alle rechten toewijzen'.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Aantekeningen opslaan niet toegankelijk was.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de Vergaderclient die geen focus meer had na het openen van de enquête.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht zodat gebruikers van VoiceOver te horen krijgen tijdens het downloaden in persoonlijk meet-/scherm.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de VoiceOver-gebruikers niet werden verteld wanneer de rol werd gewijzigd.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht waarbij de focus zichtbaar zou moeten zijn op de knop 'Mij dempen op', wanneer de deelnemer het dialoogvenster 'Dempen voor uzelf verwijderen' ontvangt.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met het pictogram voor video draaien dat niet duidelijk kan worden weergegeven in de modus voor hoog contrast en een licht thema.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in het pictogram voor de indicator Geen of Vervagen in het dialoogvenster voor wijzigen van virtuele achtergrond dat niet duidelijk kan worden weergegeven met de modus voor hoog contrast en een licht thema.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de VoiceOver-gebruikers niet worden verteld om de verbinding met de vergadering te verbreken.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht zodat JAWS-gebruikers wordt verteld dat Zij niet kunnen deelnemen aan het beëindigen van vergaderingen.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de ingevoerde gebruikersnaam die niet duidelijk kunnen worden weergegeven wanneer u de muis beweegt in het dialoogvenster Deelnemen aan gast in de modus voor hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in het pictogram aan de achterkant in het dialoogvenster Gast aan een vergadering dat niet duidelijk kan worden weergegeven in de modus voor hoog contrast.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met alleen video tonen op het videosysteem' keuzerondje die geen focus meer had door op Reserve te drukken (of Control+Option+Space).

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de koppeling Vergadering kopiëren die de focus standaard moet krijgen bij het openen van het venster Vergaderingsinformatie.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij voor de VoiceOver-gebruikers werd verteld dat er een verkeerde aftelprocedure was voordat de verbinding met een vergadering werd verbroken.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in het certificaatpictogram dat het bericht niet kon openen.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij toetsenbordgebruikers de koppeling Certificaat niet in Plist tonen niet kunnen openen.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het promptbericht 'De vergadering voorbereiden' dat niet duidelijk kan worden weergegeven in het dialoogvenster Downloaden.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met het frame van het dialoogvenster Gast aan een vergadering deel te nemen dat niet kan worden weergegeven in de modus voor hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht zodat de gebruiker door het submenu voor de deeloptie in het dialoogvenster Inhoud delen moet kunnen navigeren met de pijltjestoets.

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij MacOS-gebruikers het downloadvenster van Webex niet kunnen sluiten, omdat de gebruiker het downloaden niet meer kan annuleren nadat het venster is gesloten.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in het TelePresence pictogram Plist dat niet duidelijk kan worden weergegeven in de modus Hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de deelnemers een melding moeten ontvangen wanneer een deelnemer de hand op steekt.

Webex Events (Windows)

Een verbetering aangebracht in de sneltoets Ctrl+Shift+Q die niet kan werken in Webex Events sessie

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de id voor einde tot eind in de lijst Deelnemers niet normaal kon worden weergegeven op de machine met hoog contrast.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de tekstvelden 'Schakelen' en 'telefoonnummer' die niet bereikbaar zijn voor VoiceOver.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de tekst en de achtergrond voldoende kleurcontrast moeten hebben.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het venster Audioverbinding waarbij de zichtbare focus aanwezig moet zijn op alle interactieve elementen.

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij sommige inhoud in pop-updialoogvensters van deelsessies niet kon worden gelezen.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het gedeelte Deelnemers en Chatten voor het label voor besturingselementen in de gebruikersinterface.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een tabel werd gebruikt voor lay-out in de container 'Mijn telefoonnummer beheren'.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de aanbeveling voor de knop 'E-mail', 'Telefoon' en 'Herinneren'.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij tekstelementen als tekstgebied werden blootgesteld aan VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

De indeling van de schermlezers in 'Schermlezers' is Mijn opgenomen vergaderingen verbeterd.

Verbeteringen voor Webex (WBS41.5.0)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de snelkoppeling fn-F6 die niet kan schakelen tussen de focus in de vergaderclient.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de eindknop die niet toegankelijk was wanneer oefensessies in het Webex Events (nieuw).

Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers van Voice over niet werden verteld wanneer oefensessies werden gestart in Webex Events (nieuw).

Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Voice over-gebruikers niet wordt verteld over de melding voor de actie hand op hand ops hoe ze hand op kunnen Webex Events (nieuw).

Webex Events (Mac)

Een verbetering aangebracht in de lijst Webex Events deelnemers (nieuwe) die ontoegankelijk is.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij geen focus standaard werd weergegeven in het dialoogvenster voor het downloaden van de virtuele achtergrond.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht waarbij de Voice Over-gebruikers niet wordt verteld de naam van herkende hand gebruiken te krijgen.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de Voice over-gebruikers niet werden verteld voor de inhoud van het Webex-assistent dialoogvenster.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de knop Annuleren die niet toegankelijk is in het downloaddialoogvenster van de virtuele achtergrond.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de schermlezer een aankondiging in het dialoogvenster 'Agenda' zou moeten toevoegen.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de audio- en video-opties- Luidspreker, microfoon en camera: Een duidelijk zichtbare focusoverzicht moet aanwezig zijn op knopinfo en achtergrondafbeeldingen.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de audio- en video-opties - Luidspreker, microfoon en camera: Tekst en achtergrond moeten over voldoende kleur contrast zorgen.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de informatie over de vergadering: 'Alle wereldwijde in belnummers weergeven' moet worden blootgesteld als knop.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio- en video-opties - Luidspreker, microfoon en camera: Focus schuift niet naar weergave.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het venster Vergadering starten: Instellingen: 'Luidspreker' en 'Microfoon' worden als tekstgebied blootgesteld door VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het venster Vergadering starten: De afbeeldingen van het bewerker moeten verborgen zijn in VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de vergadering starten met één deelnemer: Audioverbinding: Knopinfo moet voor alle gebruikers beschikbaar zijn.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering met één deelnemer starten: Hoofdscherm: Visueel verborgen elementen open voor VoiceOver en toetsenbord.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het pictogram Informatie: Afbeeldingen die worden gebruikt voor persoonlijke ruimten, zijn niet gelabeld.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het venster Plannen of Vergadering starten: De focus van VoiceOver gaat verloren bij het drukken op de knop 'Help of Terug'.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het venster Plannen of Vergadering starten waarbij de knop Starten uniek moet worden gelabeld.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de weergave Video vergrendelen waarbij VoiceOver-gebruikers niet door de zoekresultaten kunnen navigeren en deelnemer kunnen selecteren.

Webex Meetings

Er is een probleem met de toepassing opgelost: Tekst en achtergrond moeten over voldoende kleur contrast zorgen.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de deelsessies om alle interactieve elementen toegankelijk te maken.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de Switch voor videomodus om alle interactieve elementen toegankelijk te maken via het toetsenbord.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering in de lobby aangebracht, waarbij interactieve elementen geen toetsenbordondersteuning misten.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering in de lobby aangebracht, waarbij knopinfo beschikbaar moet zijn voor gebruikers van VoiceOver en alleen via het toetsenbord.

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost met de deelsessies waarbij een duidelijke zichtbare focus aanwezig moet zijn op de namen van deelnemers.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in het venster Uitzenden naar alle sessies voor label voor besturingselementen en tekstveld.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het venster Deelsessietoewijzingen om label voor tabel aan te bieden.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het venster Cisco Plannen of Vergadering starten: Tekst en achtergrond moeten over voldoende kleur contrast zorgen.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de container voor Recente persoonlijke ruimten die niet beschikbaar is voor gebruikers van toetsenbord en VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het Cisco-venster Plannen of Vergadering starten, zodat de zichtbare focus zichtbaar is die op interactieve elementen moet aanwezig zijn.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost in het venster Plannen of Vergadering starten waarbij de VoiceOver-gebruikers moeten worden geïnformeerd dat de URL van de persoonlijke ruimte is gekopieerd.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de vergadertijd en de persoonsnaam die niet beschikbaar is voor VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in het dialoogvenster Opname opslaan dat ontoegankelijk is.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht voor de Klik hier die ontoegankelijk is in de lokale deelvenster Recorder.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer de Tab-toets werd aangetoetst, deze niet naar luidspreker en microfoon kon schakelen.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de knop Toepassen die is uitgeschakeld bij het selecteren van een virtuele achtergrondfoto.

Webex Events (nieuw)

Er is een probleem opgelost waarbij de focus op het vervolgkeuzepictogram ligt wanneer de browser is geopend en de nieuwe FTE van de host wordt weergegeven.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht voor de VoiceOver-gebruikers die niet worden verteld over het waarschuwingsbericht in de deelvenster Recorder.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de VoiceOver-gebruikers die niet werden verteld dat de inhoud volledig in het deelvenster Recorder.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de Webex-vergaderclient die de focus verliest na het wijzigen van de videolay-out.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker het telefoonvak voor de geschiedenis niet kon sluiten met de Esc-sleutel.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in het dialoogvenster Audio dat ontoegankelijk is voor VoiceOver-gebruikers.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht voor VoiceOver-gebruikers die niet worden verteld dat de inhoud in het dialoogvenster Mijn videoadressen beheren wordt verteld.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de knoppen Toevoegen en Duidelijke die ontoegankelijk zijn in het dialoogvenster Mijn videoadressen beheren.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de toets Tab indrukken die naar de lege cel in het dialoogvenster Verbinding maken met een apparaat navigeert.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht zodat een gebruiker die niet naar het pictogram muziekmodus kan navigeren, het bericht wordt weergegeven in het dialoogvenster Luidspreker en microfoon.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht bij het drukken op de Tab-toets die vier keer naar verborgen elementen in het dialoogvenster Luidspreker en microfoon navigeert.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de vervolgkeuzelijst het tabblad ondersteunt, terwijl andere de pijl omhoog of omlaag ondersteunt.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het plannen van een vergadering, waarbij de code werd aanbevolen voor de koppelingen die op de pagina worden gebruikt.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de validatie die moet worden uitgevoerd aan de app-zijde vóór het indienen van het formulier.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in het dialoogvenster Vergaderingsopties bewerken en gekoppelde bedieningselementen die niet gegroepeerd en gelabeld zijn.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het vereiste veld niet door de VoiceOver-gebruikers is geïdentificeerd.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in het dialoogvenster Vergaderingsopties bewerken voor VoiceOver-gebruikers die de inhoud achter het dialoogvenster niet kunnen bereiken.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het modaal dialoogvenster voor VoiceOver-gebruikers die de inhoud achter de pagina dialoogvenster.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de VoiceOver waarin de manier wordt aangekondigd waarop de toetsenbordtoetsen op de knop Plannen worden gebruikt.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de knop Delen Automatisch pop-up optimaliseren die ontoegankelijk is.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in het verbinding maken met een apparaatdialoogvenster dat niet kan worden gesloten via een toetsenbord.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de bedieningselementen voor Openbaar maken die als knoppen moeten worden geïmplementeerd.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de Meer manieren om deel te nemen aan pop-overs die op de knop in de DOM moeten volgen.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het Postvak IN LIJST dat het besturingselement in de DOM moet volgen.

Webex Meetings (Mac)

De focus op 'Een vergadering starten' en het drukken op spatie is verbeterd.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de aanbeveling in gedeelten Met zoekresultaten.

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de JAWS-gebruikers niet werd verteld wanneer de video van de deelnemer werd gestopt door de host.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de lijst Deelnemers die ontoegankelijk is in het vergrendelingsvideovenster.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht voor toetsenbordgebruikers die het videovenster niet kunnen vergrendelen.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de inhoud deelsessie pop-updialoogvensters die niet kunnen worden gelezen.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de VoiceOver-gebruikers niet werden verteld wanneer iemand in de lobby was.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht waarbij VoiceOver-gebruikers niet werden verteld over de melding van de reactie tijdens het paring van TelePresence apparaat.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers van VoiceOver niet werden verteld wanneer de vergaderingsapp opnieuw verbinding had gemaakt.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de knopinfo voor het herkennen van handklikken die ontoegankelijk zijn.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de VoiceOver-gebruikers die niet worden verteld wanneer de vergaderapp e-chatbericht.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in de focus die de laatste positie moet behouden bij het openen van een nieuw dialoogvenster en het dialoogvenster vervolgens annuleren.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de snelkoppeling voor VoiceOver-prompting niet werkte bij het navigeren naar een andere videoknop.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het menu Meer, waar de focus op één item moet zijn ligt.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de recente telefoonnummers die ontoegankelijk zijn

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht waarbij de gebruiker niet naar een nieuw deelsessie kan springen en nog steeds in Naar sessie verplaatsen wordt gehouden.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet naar videolay-out kon gaan.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht bij het selecteren van de virtuele achtergrondfoto, is deze niet beschikbaar voor VoiceOver-gebruiker.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de wijziging van de spiegelknop. Deze wijziging is beschikbaar voor gebruikers van VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht zodat de VoiceOver-gebruikers altijd te horen krijgen dat ze de pijl Ctrl-Option-Shift-Down moeten gebruiken om met de schuifregelaar te communiceren.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de Help voor Ga naar Proximity die ontoegankelijk is.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht in de contrastverhouding voor het pictogram Dempen dat niet toereikend is.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de VoiceOver-gebruiker altijd werd verteld dat Webex Meetings een nieuw venster had tijdens het dempen of dempen op te lossen.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de knopinfo van een Connect-apparaat dat niet beschikbaar is voor VoiceOver-gebruikers.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht zodat de focus in de lijst met vergaderen moet worden gemarkeerd.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de tabel Zoeken en Deelsessie die de focusbel ontbreekt.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de Focus-bel voor de toepassingen ontbreekt.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht waarbij de tekst en achtergrond voldoende kleurcontrast moeten hebben in deelsessies.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij toetsenbordondersteuning ontbreekt bij de inzoomen, uitzoomen en aantekeningen.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de deelsessies waar de zichtbare focus moet ligt op alle interactieve elementen.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost in het Mediabestand waarbij de interactieve elementen geen toetsenbordondersteuning misten.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het Share File waarbij interactieve elementen geen toetsenbordondersteuning misten

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de branding waarbij de Alt-toets ontbreekt voor het Apple-logo.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht waarbij de VoiceOver-gebruikers niet te horen zullen zijn wanneer de host Iedereen kan delen in schakelt.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht zodat de gebruiker het rechtermenu kan openen om privilege in te stellen in Bestandsoverdracht sessie via toetsenbord.

Webex Events (Mac)

Een verbetering aangebracht in de snelkoppeling Shift-Command-Control-S kan FIT niet maken tijdens het delen van het gebeurtenisvenster.

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost met de multimediaviewer is ontoegankelijk voor toetsenbordgebruikers.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de fouten bij het klikken op knopinfo.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem Webex-assistent andere talen die worden weergegeven, ontoegankelijk zijn.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de koppeling 'Spraakopdracht' die ontoegankelijk is in Webex-assistent hoogtepunten.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met het markeringspictogram dat niet kan worden weergegeven wanneer u de muisaanwijzer erop beweegt voor het videolay-outmenu met de modus voor hoog contrast.

Webex Meetings (Mac)

Verbeteringen in de lijst Webex-assistent andere talen zijn ontoegankelijk.

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost voor VoiceOver-gebruikers, zodat ze worden verteld dat wanneer ze hun Webex-assistent, mislukt.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht bij het detecteren van apparaten in de buurt die ontoegankelijk zijn.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht zodat de gebruiker naar het pictogram Recorder en Verbonden kan gaan.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht zodat gebruikers van VoiceOver te horen krijgen wanneer de vergaderclient reacties ontvangt.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost zodat het knopmenu voor 'verbonden' is gedefinieerd.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht zodat de ESC-toets het dialoogvenster 'Verbonden' sluit en de focus terugkeert naar de knop 'Verbinding maken met een apparaat' in de app.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de schermlezer de dialoogvensternaam moest lezen wanneer het dialoogvenster 'Verbinding maken met een apparaat' werd geopend.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering in het geselecteerde item moet zichtbaar zijn.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de SR niet leest of het geselecteerde submenu is ingeschakeld voor het videolay-outmenu.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht zodat de schermlezer op de bedieningsbalk de juiste beschrijving en rol voor dempen of videoknop kan aankondigen.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het venster Vergadering starten: Inhoud van knopinfo niet beschikbaar voor VoiceOver-gebruikers.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de agendawidget die niet toegankelijk is voor gebruikers van het toetsenbord en VoiceOver.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de momenteel geselecteerde datumtekst die niet bereikbaar was voor VoiceOver-gebruikers.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij knopinfo 'Meer informatie' ontoegankelijk was.

Webex Meetings (Mac)

Verbetering aangebracht in het aanbevelingsvenster 'Verbinding maken met een apparaat'.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de knoppen 'Hand op hand op' en 'Privéchat starten met deelnemer' die alleen beschikbaar zijn met de muisaanwijzer.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het gedeelte Deelnemers: waarbij de titel van de tabel niet aanwezig was.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost in het venster Vergadering starten waarbij een onjuist label werd geleverd voor een knop.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de Instellingen die toegangslabel voor pop-upknoppen bieden.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de VoiceOver overslaat op tekstelementen 'Deelnemen aan een vergadering' en 'Aankomende vergaderingen'.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de venstertitel en de naam van de gebruiker die niet bereikbaar was voor VoiceOver-gebruikers.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in het aantal zoekresultaten dat hieronder is ingevuld en moet worden blootgesteld aan VoiceOver-gebruikers.

Verbeteringen voor Webex (WBS41.4.0)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de tabel markup die moet worden gebruikt voor aanstaande vergaderingen in Productiviteitstools.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de inhoud die in een logische en intuïtieve volgorde moet Productiviteitstools.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de knop Opslaan zonder focusring.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de labelnaam voor het audiotype die niet kan worden weergegeven in het Interstitial AV-dialoogvenster in de modus Hoog contrast.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de standaard focus die onjuist was wanneer de gebruiker de sneltoets opende en opnieuw navigeerde.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de sneltoets 'Alt + Enter' tijdens het delen van het scherm Webex Meetings fungeert als algemeen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de nieuwe aangepaste sneltoets die niet kan worden gebruikt in volledig scherm modus.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de sneltoets die niet kan worden verwijderd wanneer de gebruiker op het x-pictogram klikt en vervolgens op een ander gebied klikt.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de schermlezer die het doel voor het algemene selectievakje in het dialoogvenster Sneltoetsen moet kunnen aankondigen.

Webex Meetings (Mac)

Er is een verbetering aangebracht in de problemen met de contrastverhouding voor waarschuwingen.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de schermlezer die onjuiste informatie aankondigde nadat het deelvenster vraag en antwoord gesloten.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht in het pictogram voor vergrendelen en ontgrendelen in het menu Meer dat niet werd gewijzigd wanneer een vergadering was vergrendeld of ontgrendeld in de modus voor hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met het vergrendelingspictogram dat niet kan worden weergegeven wanneer de gebruiker één video vergrendelt en het pictogram controleert met de modus voor hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht waarbij er geen zichtbare focus was voor de cameralijst op het video submenu met de modus voor hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met het audiomerkpictogram dat niet kan worden weergegeven in het Interstitial AV-dialoogvenster met de modus voor hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht waarbij er geen zichtbare focus was voor het submenu Meer deelvenster met de modus voor hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht waarbij er geen zichtbare focus was voor het audiomenu op de bedieningsbalk met modus voor hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in de schermlezer die de knopnaam (Deelnemers en Chat) niet correct kan aankondigen na het opnieuw formaat van het vergaderingsvenster.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost dat zich op de knop Delen op apparaat zou moeten richten nadat het dialoogvenster Verbonden is geopend.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de schermlezer die gebruik zou moeten maken van de tekst Gebruiken als gast en uitgelegd hoe u deze activeert.

Verbeteringen voor Webex (WBS41.3.0)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de problemen met de contrastverhouding voor de knop, koppeling en waarschuwing.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de problemen met de contrastverhouding voor waarschuwing en knop.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de knop Stoppen met streamen die niet duidelijk kan worden weergegeven wanneer u via de Tab-toets naar de knop navigeert.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de toets Snelkoppeling toevoegen F6 om te navigeren tussen het hoofdgedeelte en het deelvenstergedeelte.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het tabblad Kan niet met enkele elementen in het dialoogvenster 'Probleemrapportage Cisco Webex gebruiker'.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de rol van de knop Meer opties onjuist is.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht aan Cisco Webex Meetings dialoogvenster voor probleemrapport dat aangepast moet worden aan de hoogte van het scherm.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de klikbare tekst die anders moet zijn dan statische tekst in de modus hoog contrast.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de schermlezer die geen labels voor de scriptvakken aankondt en het veld in het dialoogvenster Cisco Webex Meetings probleemrapportage bewerken.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de schermlezer die alle tekst in het dialoogvenster 'Probleemrapportage Cisco Webex' zou moeten lezen.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het keyboad-probleem - Kan niet navigeren in pop-up-ui met meer opties.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de schermlezer waarbij de contexten voor audio- en videoknoppen in de war waren.

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met het toetsenbord waarbij de gebruiker het dialoogvenster voor alleen de audioverbinding niet kan openen voor gebruikers met alleen het toetsenbord.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht om ervoor te zorgen dat alle functionaliteit toegankelijk is vanaf het toetsenbord, zoals sneltoetsen.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost zodat alleen -elementen voor afbeeldingen de kleur- en contrastinstellingen volgen.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht zodat alleen afbeeldingselementen de kleur- en contrastinstellingen voor voorkeuren van Windows volgen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de schermlezer, dus de tekst in het updatevenster zou moeten zeggen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de pijltjes Omhoog en Omlaag om naar items in het instellingendialoogvenster te navigeren.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht wanneer de gebruiker op de toets Enter drukt als het instellingendialoogvenster wordt geopend wanneer de focus op de instellingsknop ligt.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de knop 'Verbinding maken met een apparaat' in de lijst met vergaderen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met 'Verbinding maken met een apparaat' die een duidelijke zichtbare focus zou moeten hebben in het subpaneel.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de schermlezer die moet zeggen 'Gekopieerd' wanneer de gebruiker de koppeling PMR kopiëren.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de schermlezer met de vraag 'Knop Instellingen,...' wanneer de focus op de instellingsknop in het deelvenster Aanmelden ligt.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het tabblad 'vergaderlijst' in Voorkeuren-Agenda voor schermlezers.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in het tabblad 'Vergaderingen plannen' in Voorkeuren-Agenda voor schermlezers.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in het tabblad Aantal dagen dat moet worden weergegeven in de lijst met vergaderingen in Voorkeuren-Agenda voor schermlezers.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om te navigeren in Voorkeuren-Agenda-"lijst met vergaderingen" en "Vergaderingen plannen".

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht voor het verbeteren van de visuele focus wanneer tabs om audio verbinding maken is geselecteerd in het vak 'opties voor deelnemen aan vergadering'.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de schermlezer die een aankondiging zou moeten toevoegen in het dialoogvenster 'Meldingen'.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de schermlezer die een aankondiging zou moeten toevoegen in het dialoogvenster 'Opties voor deelnemen aan vergadering'.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de problemen met hoog contrast in de Webex-bureaublad-app.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de knop 'X' in het dialoogvenster Delen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met 'Optimaliseren voor bewegend beeld en video'.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de knop 'X' en '-' moest kunnen tabsen in voorkeuren.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de schermlezer die een aankondiging zou moeten toevoegen in het dialoogvenster 'Meldingen'.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de schermlezer die een aankondiging in het dialoogvenster 'Videosysteem' zou moeten toevoegen.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de schermlezer die een aankondiging zou moeten toevoegen in het dialoogvenster 'Verbinding maken met een apparaat'.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de knop 'Spraak', waarbij de schermlezer in Meldingen het bericht 'Afspelen, knop' had moeten zeggen.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de schermlezer die een aankondiging zou moeten toevoegen in het dialoogvenster 'Opties voor deelnemen aan vergadering'.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de problemen met de contrastverhouding voor de knop, koppeling en focus.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de schermlezer die de naam van de geselecteerde toepassing of het scherm zou moeten aankondigen.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de schermlezer die de titel moet aankondigen wanneer de gebruiker het dialoogvenster 'Selecteer het scherm of de toepassing die u wilt delen' opent.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de koppelingen die visueel moeten worden gemarkeerd door een ander element.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de focus nog steeds op het venster van de Webex-bureaublad-app ligt wanneer de gebruiker het dialoogvenster Over opent vanuit het aanmeldingsvenster.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het pop-updialoogvenster dat de toegankelijkheid voor de schermlezer zou moeten ondersteunen.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht zodat wanneer de gebruiker op de ESC-toets drukt, het dialoogvenster moet sluiten en de focus moet terugkeren naar de knop 'Delen op apparaat' in het dialoogvenster 'Verbonden'.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de schermlezer die de geselecteerde taal zou moeten zeggen voor interactieve elementen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met alle inhoud en elementen die ook toegankelijk moeten zijn voor gebruikers van schermlezers.

Webex Meetings

Het aanmeldingsvenster van SSO is verbeterd, zodat de focus niet verloren gaat nadat het is geopend.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de focus op de knop Vernieuwen die volledig moet worden weergeven.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de problemen met hoog contrast in de Webex-bureaublad-app.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht zodat de schermlezer het label voor de spraakknop aankonmerkt.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de problemen met de contrastverhouding voor waarschuwing en knop.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de gedeelde bureaubladinhoud een zwart scherm werd wanneer de gebruiker overschakelt naar 'Alle deelnemers weergeven in zwevende weergave' met de modus voor hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht in de microfoon die vergrendeld was en niet kon worden weergegeven in de modus Hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in de Weergaveweergave, waarbij de inhoud van het onderstaande bewerkingsvak uw informatie niet weergegeven werd in Branota.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de schermlezer, waarbij de detailinformatie werd uitgelezen wanneer een gebruiker deelliep aan een vergadering die al was beëindigd.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in het pictogram voor het wijzigen van de videolay-out dat niet duidelijk kan worden weergegeven in de modus voor hoog contrast

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in de schermlezer, waarbij de helptip in het dialoogvenster Deelnemen aan vergadering moet worden gelabeld.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker een grote vergadering niet kon verlaten.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in de knop Stoppen met streamen die niet duidelijk kan worden weergegeven wanneer u via de knop via Tab navigeert.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in het toetsenbord, waarbij het niet mogelijk is voor gebruikers die alleen hun toetsenbord gebruiken om de chatfunctie te gebruiken tijdens een vergaderingssessie

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij veel pictogrammen niet duidelijk in Plist kunnen worden weergegeven in de modus voor hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht waarbij de focus niet zichtbaar was tijdens het navigeren naar het pictogram voor algemene prompts.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in de labelnaam van deelnemers kan niet worden weergegeven in de modus Hoog contrast.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de schermlezer alle tekst in het updatevenster moest zeggen.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht om ervoor te zorgen dat tekst en afbeeldingen van tekst voldoende kleurcontrast bieden in de weergavemodule.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht om ervoor te zorgen dat toegankelijke controlestaten en -rollen geldig zijn voor het doel van het beheer.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het selectievakje Voor het toelaten geen hoog contrast ondersteunde in clientvergaderingen.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht in de verbinding met audio zonder op 1 te drukken op mijn telefoon' die geen ondersteuning biedt voor hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Een verbetering aangebracht in het pictogram Hand op omhoog dat niet duidelijk kan worden weergegeven in de modus Hoog contrast.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de focus fte-dialoogvenster moet zijn wanneer een gebruiker voor het eerst aan de vergadering deelt.

Webex Meetings (Windows)

Er is een verbetering aangebracht in de prompt Knop aankondigen, maar er was geen knop zichtbaar wanneer de focus op 'Vergaderingskoppeling kopiëren' was.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het scherm Bij het delen van andere toepassingen dan uw eigen scherm waarop JAWS-schermlezer is ingeschakeld, wordt er een grijs scherm weergegeven in het weergavescherm voor delen.

Verbeteringen voor Webex (WBS41.2.0)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de spraakmelding voor het scherm kan in- of uitschakelen voor chatbericht.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de toegankelijkheidsproblemen voor Vragen en antwoorden.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht bij het voor de eerste keer openen van het dialoogvenster Deelvensters beheren. Gebruikers kunnen niet op tab drukken om te komen op de lijst met beschikbare deelvensters.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het toevoegen van een knop om de lijst van beschikbare toetsenbordfunctie beschikbaar te maken voor gebruikers met alleen het toetsenbord.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de panelleden het scherm, het tabblad F6 of Ctrl+ Tab niet veranderden en in het gedeelte Scherm delen werden geplaatst.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de knoppen Webex-assistent en ondertiteling (tijdens de vergadering) problemen hebben met de schermlezer.

Verbeteringen voor Webex (WBS41.1.0)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht chatbericht melding voor schermlezer voor promptberichten die fout zijn in- of uitgeschakeld.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-bureaublad-app alleen in de lijst met apps werd weergegeven wanneer de gebruiker op ALT+TAB drukt.

Webex Meetings

Probleem opgelost met ALT+F4: de Webex-bureaublad-app moet worden gesloten wanneer de focus is op de app.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het Tabblad naar Volgende via de knop Vernieuwen voor schermlezer.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de schermlezer die het volgende moet zeggen Cisco Webex vergadering, %naam van de persoon%" wanneer gebruikers dit venster van de Webex-bureaublad-app openen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de focus nog steeds op het venster van de Webex-bureaublad-app ligt wanneer de gebruiker het dialoogvenster Over opent.

Webex Meetings

Er is een probleem met de schermlezer voor het sorteren van pictogrammen opgelost.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in het probleem met de tekenhoogte.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de focus verdween wanneer u navigeerde naar het vak Zoeken en op Tab drukt op het toetsenbord.

Webex Events

Er is een probleem opgelost waarbij de focus altijd op het panellid ligt en het panellid niet naar het volgende item kan navigeren.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij de terugkerende vergadering moet worden aangekondigd in de lijst met vergaderen.

Webex Meetings

Er is een probleem met de schermlezer opgelost bij het verbinding maken met een apparaat.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker het toetsenbord niet kon gebruiken om een apparaat te selecteren in de lijst met apparaten in de buurt en de lijst met recente apparaten.

Webex Meetings

Er zijn verbeteringen aangebracht aan de labels van het dialoogvenster voor audio-opties en video-opties dat onjuist is voor het pop-upvenster in de actiebalk.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de voorkeurswaarde om toegankelijkheidsondersteuning te selecteren.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in het onderdeel Tabs voor toegankelijkheidsondersteuning.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de Tab-toets om een gedeelte met vergaderingslijst weer te geven of te verlaten in plaats van dat u door de lijstitems navigeert.

Verbeteringen voor Webex (WBS40.12.0)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de ESC-sleutel die recente persoonlijke ruimten moet sluiten.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de schermlezer instructies moet geven voor het tabblad 'Starten' of 'Deelnemen'.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in het dialoogvenster Verbinding maken met een apparaat dat niet volledig werd weergegeven.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de pagina Opnamedetails voor problemen met het toetsenbord en de schermlezer - pagina Afspeelbereik nieuwe speler.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de items van het menu Instellingen die niet mogen worden markeren met een zwart vak.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met shift+tab naast de knop 'Deelnemen' in 'Vergaderingsinformatie invoeren' (gedragdeel).

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de 'Webex-vergadering' en 'Terugkerende vergadering' die moet worden aangekondigd in de vergaderlijst

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met 'U hebt geen vergaderingen' die niet mag worden overgeslagen in de lijst met vergaderingen.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de tekst voor het dialoogvenster 'Verbinding maken met een apparaat' voor toetsenbord en schermlezer.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met een aanvankelijke weergave in goed contrast bij tabs op de knop 'Zoeken naar een apparaat'.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht die gericht zou moeten zijn op 'Zoeken naar een apparaat' wanneer het dialoogvenster 'Verbinding maken met een apparaat' wordt geopend.

Webex Meetings

De schermlezer is verbeterd zodat deze het dialoogvenster 'dialoogvenster', wanneer het instellingenmenu wordt geopend, moet verwijderen.

Webex Meetings

De ESC-sleutel is verbeterd zodat het hoofdvenster van de Webex-bureaublad-app niet wordt gesloten.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het tabblad van de knop Plannen die de recente persoonlijke ruimte niet kan openen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de schermlezer meer details zou moeten hebben wanneer 'Plannen' is gericht.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de details wanneer de focus op 'Een vergadering starten' voor schermlezers ligt.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in het gedrag van de schermlezer bij geen vergadering in de lijst met vergaderingsvergaderingen via de knop Vernieuwen.

Webex Meetings

Het gedrag van de schermlezer is verbeterd voor het begin- of deelitem in de lijst met vergaderingsvergaderingen en is verbeterd met de knop Vernieuwen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de focus verloren gaat na het openen van sub-verbonden apparaten.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het gedrag van de schermlezer wanneer de vergadering aanwezig is, maar de knop starten of deelnemen niet aanwezig in de lijst met vergadering, tabblad vernieuwen van de knop.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht zodat wanneer de ESC-toets wordt aangetoetst, sub-connect-apparaten moet worden gesloten.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het tabblad in het bewerkingsvak 'Vergaderingsgegevens invoeren'.

Webex Meetings

Een verbetering op het tabblad met de knop Plannen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de schermlezer de koppeling naar een vergadering in een persoonlijke ruimte moest zeggen wanneer de gebruiker de focus op de knop Kopiëren richt.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de deelsessie modus met hoog contrast waar twee pictogrammen voor actieve spreker waren.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de virtuele achtergronditems die niet normaal kunnen worden weergegeven in de modus voor hoog contrast.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de annotatietools die niet normaal kunnen worden weergegeven met de instellingsmodus voor hoog contrast.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de knop Alles dempen en Alles dempen verwijderen die niet volledig kan worden weergegeven met de instellingsmodus voor hoog contrast.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in sommige pictogrammen die niet normaal kunnen worden weergegeven op de beheerbalk met de instellingsmodus voor hoog contrast.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het pictogram voor weergeven en verbergen van de bedieningsbalk dat geen ondersteuning biedt voor instellingen voor hoog contrast.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de pagina Opnamedetails voor problemen met het toetsenbord en de schermlezer - Nieuwe speler.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de werkbalk Interactie delen om ervoor te zorgen dat de kleur- en tekst opmaak niet de enige manier waren om informatie te communiceren.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de knop 'Druk op enter om de vergadering te starten' voor elke vergadering die niet uniek is.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de pagina Deelnemen vanaf om ervoor te zorgen dat afbeeldingen informatieve alternatieve tekst bevatten.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de pagina Deelnemen vanaf de pagina om visuele labels of instructies voor gebruikersinvoer aan te bieden.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de toepassing die moeilijk te bedienen is door een toetsenbordtrap.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de belangrijke inhoud die niet zichtbaar is voor blinden gebruikers.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met enkele formulierelementen die zonder beschrijving worden voorgelezen.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in sommige interactieve elementen die niet door het toetsenbord kunnen worden uitgevoerd.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de labels of instructies voor bedieningen van de vergaderclient.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in het probleem met de Focus-volgorde van de Meeting-app voor Windows.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij er geen toetsenbordtrap was.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het navigatieprobleem met toetsenborden van UI-elementen in de vergader-app voor Windows.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het contrast van UI-elementen in de vergaderclient van Windows.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het venster Videogesprek - dialoogvenster Sorteren – Knop Hand op omhoog niet juist gelabeld.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in het dialoogvenster Verbinding maken met een apparaat waarbij het dialoogvenster niet beschrijvend was.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de koppelingen die niet alleen vanuit de koppelingstekst of vanuit context kunnen worden bepaald.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in het dialoogvenster 'Opname delen' voor problemen met het toetsenbord en de schermlezer.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht wat Mijn opgenomen vergaderingen raster voor toetsenbord- en schermlezerproblemen.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht aan de datum en tijd die niet mogelijk is via een toetsenbord in het modaal venster 'Datum en tijd'.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de pagina Opnamedetails voor problemen met het toetsenbord en de schermlezer.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de aankomende vergaderingen voor problemen met het toetsenbord en de schermlezer.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht voor sommige teksten in het deelvenster Enquête die niet voldoen aan de minimale contrastverhouding.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met sommige teksten in het deelvenster Deelnemers die niet voldoen aan de minimale contrastverhouding.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het deelvenster Ondertiteling en hoogtepunten dat enkele problemen met de schermlezer had.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht op het whiteboard met bepaalde toetsenbord- en labelproblemen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het hoofdscherm van de vergadering (tijdens een vergadering) met toetsenbord- en schermlezerproblemen.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het tekstveld Vergaderinginformatie invoeren bewerken in de Webex Meetings-app met toetsenbord- en schermlezerproblemen.

Webex Meetings

Er is een probleem Cisco Webex Meetings de bureaublad-app met toetsenbord- en schermlezerproblemen.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in alle elementen en labels op alle knoppen, gevolgd door een getal.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de voornaam, achternaam en, URL van vergadering in persoonlijke ruimte die geen ondersteuning zou moeten bieden voor toegankelijkheid.

Webex Meetings

Het probleem is opgelost dat de contrasten in bepaalde gevallen niet kunnen worden aangepast.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de functie van enkele interactieve elementen die niet juist worden herkend.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de tekengrootte die niet kan worden aangepast.

Webex Meetings

Een probleem opgelost met de contrastverhouding is te laag voor sommige elementen.

Webex Meetings

Er zijn updates uitgevoerd die niet kunnen worden gedetecteerd of uitgevoerd.

Verbeteringen voor Webex (WBS40.11.0)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de clientvergrendelingsversie die lager dan of gelijk was aan 40,9 wanneer de gebruiker de waarde voor in-/uitschakelen als onwaar doordeed.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij een Windows-gebruiker niet terug kan bellen naar een videoapparaat.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de tekst 'Hand op hand op' en 'Hand laten omlaag' voor het handpictogram in Plist.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de tekst 'De host heeft uw hand laten omlaag' en 'Een cohost heeft uw hand laten omlaag'.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de Bedieningsbalk zodat kleur- en tekst opmaak niet de enige manier is om informatie te communiceren.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de tekst 'U hebt uw hand op' en 'U hebt uw hand laten omlaag'.

Webex Meetings

De ESC-toets op het toetsenbord is verbeterd, omdat er geen reactie op Plist was.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de werkbalk Interactie delen om een toegankelijke waarschuwingsmethode te bieden voor inhoudswijzigingen die plaatsvinden zonder expliciete gebruikerskennis.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht op de werkbalk Interactie delen om toegankelijke namen voor alle bedieningselementen weer te geven.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het element Recorder om ervoor te zorgen dat de focus aanvankelijk wordt ingesteld wanneer een venster of pop-up wordt geopend.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het Element Recorder om ervoor te zorgen dat de focus terugkeert naar het laatste gericht element wanneer u terugkeert naar een open module.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de deelnemerslijst om ervoor te zorgen dat het venster en de dialoogvenstertitels onderwerp of doel beschrijven.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de deelnemerslijst om ervoor te zorgen dat de toegankelijke controle-staten en -rollen geldig zijn voor het doel van het beheer.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de opties voor Inhoud delen om ervoor te zorgen dat de labels en koppen beschrijvend zijn.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de lijst met deelnemers voor het verstrekken van toegankelijke namen voor alle bedieningselementen.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in het chatvenster om ervoor te zorgen dat gebruikers tussen toepassingsdeelvensters kunnen navigeren.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de weergave Video van vergadering en Schakelen tussen indelingen om ervoor te zorgen dat gebruikers tussen toepassingsdeelvensters kunnen navigeren.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de opties voor inhoud delen om toegankelijke namen voor alle bedieningselementen te verstrekken.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het element Recorder om ervoor te zorgen dat de toetsenbordfocus niet werd geleverd aan het label of de statische tekst.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in deelnemen vanaf pagina: een <div> element is genest in een <tbody> element.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht zodat de schermlezer de fout 'Gekopieerd' zegt wanneer de gebruiker de koppeling naar de vergadering in de persoonlijke ruimte kopieert.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de Recente persoonlijke ruimten die toegankelijkheid zouden moeten ondersteunen.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht op de pagina Deelnemen vanaf pagina: er waren dubbele waarden voor ID-kenmerken op de pagina.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de pagina Deelnemen via - Er waren dubbele e-maillabels voor verschillende agendadatums.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de knop Deelnemen vanaf pagina - 'Ga naar vorige maand' en de knoppen 'Ga naar volgende maand' ontvangen de focus op het toetsenbord, maar kunnen niet worden geactiveerd met behulp van Enter of Spatiebalk.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de groepen besturingselementen die niet programmatisch worden gegroepeerd en geen groepslabel hebben.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de pagina Deelnemen vanuit : de velden 'Van' en 'Aan' bevatten toegankelijke namen die niet de zichtbare labeltekst bevatten.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de pagina Deelnemen via - Elke tabelcel in agenda's heeft een koptekstkenmerk, dat verwijst naar twee ids, maar de elementen met deze items zijn niet aanwezig op de datum van de maand (DOM).

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de pagina Deelnemen vanuit zodat tekst en afbeeldingen van de tekst voor voldoende contrast zorgen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de pagina Deelnemen vanaf - De huidige datum in de agenda wordt onderscheid gemaakt van andere datums alleen met kleuren.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de agenda's deelnemen vanaf pagina - maand in het pop-up datumbereik zijn geëtigeerd door kenmerken die verwijzen naar een id die niet aanwezig is op de datum van de maand (DOM).

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de pagina Deelnemen via : de huidige maand in het pop-upnummer datumbereik heeft de rol 'kop' maar heeft geen kenmerk op maandniveau.

Webex Events

Een verbetering aangebracht in de schermlezer waarbij bij weergave van enquêteresultaten geen bericht wordt weergegeven waarin de resultaten worden aangekondigd.

Webex Events

Er is een probleem opgelost met de schermlezer, waarbij de enquête-keuzerondje inhoud moet aankondigen.

Webex Events

Er is een probleem opgelost waarbij de focus op het toetsenbord, chatten met individu, verkeerd was.

Webex Events

Er is een verbetering aangebracht vraag en antwoord de meldingen onjuist waren.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de informatie, structuur en relaties die worden overgebracht via presentatie die niet kan worden begrepen (programmatiek vastgesteld).

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de schermlezer, waarbij de bedieningselementen voor -vergadering (scherm in de vergadering) niet werkte.

Webex Meetings

Het dialoogvenster Opgenomen vergadering bewerken' voor Schermlezer is verbeterd.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de pagina Opnamen voor toetsenbord en schermlezer.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de koppen voor De aanmeldingspagina voor Schermlezer.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de paginatitel voor schermlezer.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de role="main" of Schermlezer.

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker het tabblad TAB-toets kan gebruiken voor elk element in het hoofddeelvenster van de Webex-bureaublad-app.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker een datum in de agenda moet kunnen selecteren.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de groep met vergaderingslijst biedt geen ondersteuning voor toegankelijkheid.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de Productiviteitstools waarbij de gebruiker geen verbinding kon maken met het apparaat omdat dit de toegankelijkheid niet ondersteunde.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in het dialoogvenster Voorkeuren die toegankelijkheid niet ondersteunden.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het dialoogvenster 'Instellingen' met toetsenbord- en schermlezerproblemen.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de Labels op alle knoppen en elementen worden gevolgd door een getal.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij twee afbeeldingen alt-tekst misten.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de paginatitel die niet overeen komt met het doel op de pagina (sitebrede).

Verbeteringen voor Webex (WBS40.10.0)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij het toelaten van gebruikers in de lobby een aankondiging nodig had.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met Meer > verbinding maken met een apparaatdialoogvenster.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in de knop Recorder.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de knop Audioverbindingen met de pop-up (de optie 'In bellen' voor schermlezers en toetsenbordgebruikers).

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het dialoogvenster met vergaderingsinformatie.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het dialoogvenster Cisco Webex Meetings probleemrapportage

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij het dialoogvenster Meer > camera-instellingen problemen heeft met het toetsenbord en de schermlezer.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het deelvenster Enquête.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het deelvenster Ondertiteling en hoogtepunten

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het deelvenster Deelnemers.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het deelvenster Chatten.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het dialoogvenster Recorder.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in het dialoogvenster Inhoud delen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de focus verwisseld werd om een waarschuwing weer te geven wanneer gebruikers in de lobby werden toegezet.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Instellingen voor het aanmeldvenster toegankelijkheid zou moeten ondersteunen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de knop Audioverbindingen die werd geopend vanuit het knopmenu Meer opties tijdens een vergadering.

Webex Meetings

De knoppen Webex-assistent Ondertiteling en Ondertiteling zijn verbeterd.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het bestelprobleem op de besturingsbalk.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht in het dialoogvenster 'Instellingen' voor de camera.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het deelvenster Audioverbindingen: "Bel mij op #"-widget.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in het dialoogvenster Verbinding maken met een apparaat.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij er een aankondigingsfout op kwam bij het verbinden met een knop voor een videosysteem.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht in de knop Audio.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij een aankondigingsfout op de pagina Vergaderingen werd weergegeven.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer toetsenbordgebruikers het scherm vóór de vergadering start, de knop Vergadering starten standaard was gericht en de focus duidelijk zichtbaar was.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer de toets Esc werd ingedrukt, het hoofdvenster van de Webex-bureaublad-app niet kon worden gesloten wanneer deze was verbonden met een apparaat.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de focus niet verliest na het sluiten van de pop-upmenu door op Esc te drukken.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij sommige elementen in het dialoogvenster voor het beëindigen van een vergadering geen toetsenbord en schermlezer ondersteunden.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij sommige elementen in het dialoogvenster Uitnodigen en herinneren geen ondersteuning bieden voor toetsenbord en schermlezer.

Webex Meetings

Er zijn enkele problemen met het toetsenbord en de schermlezer bij het opnemen van een vergadering verbeterd.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de sneltoetsen niet werkte wanneer de zwevend deelvenster in het dialoogvenster Webex Meetings.

Verbeteringen voor Webex (WBS40.9.0)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Instellingen voor aanmeldingspaneel toegankelijkheid zou moeten ondersteunen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de Esc-toets de voorkeurse-pop-upmenu.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij er problemen waren met het toetsenbord en het label van het menu Meer opties.

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij er bepaalde toetsenbordproblemen zijn met de knop In gespreksaudioverbindingen en de aankondigingen voor de schermlezer niet juist waren.

Webex Meetings (Mac)

Er zijn problemen opgelost met de Webex-assistent de ondertitelingsknoppen (tijdens de vergadering) met bepaalde focusorder- en schermlezerproblemen.

Webex Meetings (Mac)

Er zijn problemen opgelost met de pop-over Inhoud delen en de bedieningselementen voor delen met toetsenbordproblemen, samen met de schermlezer, die niet alle informatie aankondigde.

Webex Meetings (Mac)

Een verbetering aangebracht in de vóór de vergadering: Dempen en schakel mijn videoknoppen in waarmee problemen met de focusorder en labelproblemen waren opgelost.

Webex Meetings

Er zijn problemen opgelost waarbij gebruikers met het toetsenbord op Tab zouden moeten kunnen drukken op de knop 'i' tijdens het delen op een apparaat.

Webex Meetings

Er zijn problemen opgelost waarbij het LANG-kenmerk van de site onjuist was.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de meetings-app niet op de koppeling naar een vergadering in de persoonlijke ruimte gericht moest zijn.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij de Enter-toets moet worden gebruikt om het item te selecteren in het dialoogvenster Recente lijst met ruimten.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij de pijlen naar rechts en naar links moeten worden gebruikt om door de recente persoonlijke gegevens van het lijst met ruimten.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij de recente persoonlijke lijst met ruimten te zien zouden moeten zijn wanneer de Enter-toets wordt ingedrukt.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij de Voiceover de datumgegevens moet aankondigen wanneer er op het tabblad wordt drukken.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de Voiceover alleen de naam van de vergadering en de hostnaam zou moeten geven, en niet de begintijd en eindtijd van de vergadering moet geven.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij de Voiceover tips en informatie moet geven na het openen van de tekst met knopinfo.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij de Voiceover zou moeten zeggen gekopieerd nadat u op Enter drukt op de link voor het kopiëren van de URL.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij, wanneer de koppeling naar de vergadering in de persoonlijke ruimte kopiëren wordt aange toetst, de voiceover de tekst URL kopiëren wegestuurdkrijgt.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de pijltjestoetsen omhoog en omlaag kan gebruiken om naar de datum in de lijst met vergaderingspunten te navigeren.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de Esc-toets de agenda moest sluiten.

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker de Tab-toets kan gebruiken om de agendaknop te openen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de Esc-toets de knopinfo die wordt geopend, moet sluiten.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de navigatievolgorde van het toetsenbord in het hoofddeelvenster van de Webex Meetings-bureaublad-app de standaard in het bijgevoegde rapport zou moeten volgen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij in het deelvenster Chatten enkele problemen zijn met het toetsenbord en de schermlezer.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de Voiceover het woord 'Welke Webex-site wilt u gebruiken' moet gebruiken wanneer het tabblad om keuzerondje geselecteerd.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij de pijltjesToetsen Omhoog en Omlaag alleen worden gebruikt om de Webex-site op de aanmeldpagina te kiezen.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij de "<" button is pressed, the voiceover just says "Button".

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij het dialoogvenster 'Verbinding maken met een apparaat' problemen heeft met het toetsenbord en de schermlezer.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij de Vergadering beëindigen waarschijnlijk een knop zou moeten zijn in plaats van een selectievakje.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij de Meer opties waarschijnlijk een knop zou moeten zijn in plaats van een selectievakje.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij de Recorder waarschijnlijk een knop zou moeten zijn in plaats van een selectievakje.

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht waarbij inhoud delen waarschijnlijk een knop moet zijn in plaats van een selectievakje.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Video starten en stoppen erg verwarrend was vanuit de schermlezer.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de knop dempen en dempen oplossen erg verwarrend was vanuit de schermlezer.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de URL kopiëren.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de schermlezer niet reageerde als van een andere toepassing naar de vergadering werd overschakelt.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de focus van de schermlezer onregelmatig werd weergegeven.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij het moeilijk was om de chatmeldingen en de stem te horen wanneer gebruikers grote vergaderingen bijwonen waarvoor audiosessies werden gehouden.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de verhouding van het kleurcontrast tussen de voorgrondtekst en de achtergrond niet ten minste 4,5:1 was.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij het taalkenmerk dat wordt gebruikt om de primaire taal van de pagina aan te geven <html> niet geldig is.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij het visuele indicatie-sterretje dat het veld vereist is niet door JAWS wordt overgebracht.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij er geen snelkoppeling was om een vergadering op de Windows-client te beëindigen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de schakelaar naar PSTN-audio tijdens een vergadering niet werkte, omdat de Jaws steeds het selectievakje aankondigden.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de medewerker geen bericht van Jaws kreeg dat de presentator zijn scherm niet meer deelt.

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost dat wanneer een andere gebruiker zijn of haar scherm deelde en de medewerkers met een visuele beperking scherm van hun kant willen delen. Zij kunnen dit niet.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij er geen snelkoppeling was voor dempen of dempen op te scherm delen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij er geen sneltoets was om video in en uit te schakelen voor mensen met een visuele beperking.

Verbeteringen voor Webex (WBS40.8.0)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings Er is een verbetering aangebracht waarbij op het vernieuwknoplabel nu 'Lijst met vergaderen vernieuwen' wordt weergegeven in plaats van 'Lijst met vergadering vernieuwen'.
Webex Meetings Er is een probleem opgelost waarbij 'Een ander apparaat gebruiken' niet kon worden gelezen door schermlezers.
Webex Meetings Er is een probleem opgelost waarbij 'Verbinding maken met een apparaat' niet werd gebruikt zoals verwacht.
Webex Meetings Er is een probleem opgelost waarbij de app niet meer werkt zoals verwacht wanneer de gebruiker op de tabtoets drukt en op enter of ruimte op het toetsenbord klikt.
Webex Meetings Er is een probleem opgelost met de knopondersteuning 'Verbinding maken met een apparaat'.
Webex Meetings De knop Lijst met vergaderen is verbeterd.
Webex Meetings Er is een probleem opgelost waarbij de app niet meer presteerde zoals verwacht nadat de gebruiker de knop Datum heeft geselecteerd.
Webex Meetings Er is een probleem opgelost waarbij het pictogram in Aankomende vergaderingen de naam of de datum niet labelde.
Webex-sitebeheer Een verbetering aangebracht waarbij de voorkeurenknoppen een focuspictogram hebben.
Webex-sitebeheer Een verbetering aangebracht waarbij 'Algemeen' het pictogram met de focus toont nadat u Voorkeuren hebt geopend en gebruikers de tabtoets kunnen indrukken en tegelijkertijd op omhoog of omlaag kunnen drukken om andere pagina's te openen of door eenmaal op de tabtoets te drukken om het focuspictogram weer te geven in het selectievakje.
Webex Meetings Er is een probleem opgelost hoe het deelvenster 'Verbinding maken met een apparaat' niet goed was gelabeld voor schermlezers.
Webex Meetings Er is een probleem opgelost waarbij drukken op het tabblad 'Verbinding maken met een apparaat' niet werkt zoals verwacht.
Webex-sitebeheer Een verbetering aangebracht waarbij het tabblad Voorkeuren de tabbladpagina Account en Videosysteem bevat.
Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de knop Agenda geen focuspictogram was voor gebruikers.

Verbeteringen voor Webex (WBS40.7.0)

Productgebied

Beschrijving

Webex-sitebeheer Een verbetering aangebracht waarbij de role-notitie nu een hoofdletter 'N' heeft in plaats van kleine letter 'n'.
Webex Meetings Gebruikers kunnen na activering de knop 'Een vergadering starten' gebruiken en vervolgkeuzeknoppen.

Verbeteringen voor Webex (WBS40.6.0)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings Een verbetering aangebracht waarbij gebruikers de knop Bel mij nu een naam kunnen geven met een toegankelijke naam via het titelkenmerk of het gebiedlabel.

Verbeteringen voor Webex (WBS39.10)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij schermlezers nu zeggen: 'Druk op de pijl-links en naar rechts voor meer opties'. Eerder meldden schermlezers :'Gebruik de linker- en rechtertoetsen voor meer opties'.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij schermlezers nu het woord 'Selecteer het land of de regio en voer vervolgens een codenummer in zonder een '+'-code in. Voorheen meldden schermlezers de tekst 'Land- of regiocode selecteren. Voer inhoud in zonder een '+'-code.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij schermlezers nu het woord 'Selecteer het land of de regio' zeggen. Schermlezers meldden eerder 'Land- of regiocode selecteren'.

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij schermlezers nu het woord 'Typ het telefoonnummer, inclusief de netnummer'. Voorheen meldden schermlezers 'Telefoonnummer typen netnummer.'

Webex Meetings

Een verbetering aangebracht waarbij schermlezers nu 'Audioverbinding' zeggen. Druk op Tab voor meer opties.' Schermlezers meldden eerder 'Audioverbinding. Gebruik de Tab-toets voor meer opties.'

Verbeteringen voor Webex (WBS39.9)

Productgebied

Beschrijving

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij het dialoogvenster Audioconferentie niet juist was gelabeld voor schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij het dialoogvenster Uitnodigen en herinneren niet goed was gelabeld voor schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij het voortgangsbericht 'Presentator wijzigen' niet werd gelezen door schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij berichten 'Ongeldig e-mailadres' in het dialoogvenster Uitnodigen en herinneren niet konden worden gelezen door schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij Opties voor Verzenden naar in het deelvenster Chatten niet konden worden gelezen met schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij elementen in het dialoogvenster Opties enquête niet konden worden gelezen met schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij het dialoogvenster Met details over de deelnemer niet kon worden gelezen met schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij enquêtestatussen van gesloten enquête niet konden worden gelezen met schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers geen tabbladen juist lezen in het dialoogvenster Uitnodigen en herinneren.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers geen deelvensternamen konden lezen wanneer gebruikers naar een nieuw deelvenster navigeerden.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers 'Bellen via de computer' niet aankondigden.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij na het navigeren naar het deelvenster Opname en u de knop Opnemen selecteerde, op Space drukken niet op de opname werd starten.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers het percentage of het aantal oplettende of onoplette deelnemers niet konden lezen.

Verbeteringen voor Webex (WBS39.8)

Productgebied

Beschrijving

Webex Training

Gebruikers kunnen de pagina Snel starten gebruiken met hun toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen vervolgkeuzelijsten openen vanaf tabbladen met behulp van het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen het dialoogvenster Deelsessietoewijzingen bedienen met behulp van het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen het dialoogvenster voor het verloren-aandachtsspoor bedienen met behulp van het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen Feedback enEmoticons bedienen met behulp van het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen het dialoogvenster Persoonlijke voorkeuren bedienen met behulp van het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen het deelvenster Testen bedienen met behulp van het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen het dialoogvenster Informatie over de trainingssessie bedienen met behulp van het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen het dialoogvenster Audio- en videostatistieken bedienen met behulp van het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen het dialoogvenster Enquêtestatus bedienen met behulp van het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen de positie van de schermlezer van het deelvenster Enquête instellen en vervolgens op ok klikken met het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen de knop Niet vraag en antwoord van het deelvenster Niet-actief verzenden bedienen met behulp van het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen het dialoogvenster Multimedia delen bedienen met behulp van het toetsenbord.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om de tabbladen Telefoon, SMSen Herinneren in het dialoogvenster Uitnodigen & herinneren te bedienen.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers met het toetsenbord geen deelnemers konden bellen in het dialoogvenster Uitnodigen & herinneren.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om het dialoogvenster Andere toepassing te bedienen tijdens het delen.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om te wijzigen welk type enquêtevraag ze werden gesteld in het deelvenster Enquête.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer gebruikers het tekstinvoerveld in het vraag en antwoord deelvenster selecteerden en drukten op Shift+F10, het snelmenu op de verkeerde plaats werd weergegeven.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers hun video niet via het toetsenbord konden verzenden in het deelvenster Deelnemers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om tabbladen te wijzigen in het dialoogvenster Trainingssessieopties.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer gebruikers hun bureaublad deelden en het toetsenbord gebruikten om de bedieningselementen van de vergadering te bekijken, het moeilijk was om te zien of een bedieningselementen voor de vergadering waren geselecteerd.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer gebruikers het tekstinvoerveld in het deelvenster Deelsessie selecteerden en drukten op Shift+F10, het snelmenu op de verkeerde plaats werd weergegeven.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om toegang te krijgen tot het pictogram Informatie in het dialoogvensterTrainingssessie beëindigen.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om het dialoogvenster Webex Access Anywhere gebruikers tijdens het delen van een externe computer.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij bij drukken op Enter een dialoogvenster werd gesloten, zelfs als OK of Annuleren niet was geselecteerd.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij geen woorden meer worden weergegeven in het dialoogvenster Trainingssessieopties.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij 'Dit bericht niet opnieuw weergeven' overlapte met de knop Opname stoppen.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om opties te selecteren in het Telefoonnummers beheren.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen chat konden openen met een andere deelnemer.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij copyrightsymbolen niet juist werden weergegeven.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Opslaan niet was vertaald in het dialoogvenster Probleem melden.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers nog geen geselecteerde opties aankonden in het dialoogvenster Voorkeuren.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers niet juist de knop Chat aankonden wanneer gebruikers nieuwe ongelezen berichten hadden.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers het veld Aan niet juist aankonden in het deelvenster Chatten.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij knoppen in de weergave Andere toepassing bellen vanuit het dialoogvenster Audio- en videoverbinding geen labels hadden.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers knoppen niet juist aankonden in het deelvenster Videoviewer wanneer de gebruiker het scherm deelde.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers de knop Hand op omhoog niet juist aankonden in de lijst deelnemers.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij opties in het dialoogvenster Audio- en videoverbinding niet juist waren gelabeld om te worden gelezen met schermlezers.

Verbeteringen voor Webex (WBS39.7)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de NVDA-schermlezer een numerieke waarde aankondigde na het aankondigen van het beheer van een vergadering.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers het dialoogvenster van de enquête voor het opslaan van enquêtevragen en -antwoorden niet aankonden.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers van een gebruiker niet juist de namen van de bedieningselementen voor een vergadering aannamen, als een gebruiker zijn of haar scherm deelde.

Verbeteringen voor Webex (WBS39.6)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij meldingen niet knipperden wanneer een gebruiker een e-mail chatbericht.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers dit niet wilden aankondigen:

  • Telefoonnummers voor de knop Bel mij in het dialoogvensterAudio- en videoverbinding.

  • De knop Mijn videosysteem bellen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers delen inhoud niet juist aankonden.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers de melding dat een deelnemer aan een vergadering deelnamen niet kon aankondigen.

Verbeteringen voor Webex (WBS39.5)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers die Windows gebruiken, geen video konden delen of starten.

Verbeteringen voor Webex (WBS39.3)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost Webex Meetings gebruikers niet het dialoogvenster Audio- en videoverbinding zouden kunnen gebruiken wanneer ze deelnamen aan een vergadering. Gebruikers moesten het dialoogvenster eerst sluiten en opnieuw openen.