Samtalsknappen sitter på den vänstra öronkåpans utsida.

Tryck på samtalsknappen för att besvara ett samtal.

Samtalsknapp för Cisco-headset 730
Du kan avsluta samtal genom att trycka på Samtalsknappen på ditt headset. Det hörs en ton i headsetet när du avslutar samtalet. Samtalsknappen sitter på den vänstra öronkåpans utsida.

Tryck på och håll samtalsknappen i två sekunder.

Samtalsknapp för Cisco-headset 730
Samtalsknappen sitter på den vänstra öronkåpans utsida.

Tryck två gånger på samtalsknappen för att avvisa ett inkommande samtal.

Samtalsknapp för Cisco-headset 730
Samtalsknappen sitter på den vänstra öronkåpans utsida.

Tryck på samtalsknappen en gång för att sätta ett aktivt samtal i vänteläge.

Samtalsknapp för Cisco-headset 730
Knappen Tyst Ljud av är placerad på framsidan på vänster öronkåpa. Om du har aktiverat Tyst påminnelse via Cisco headset-appen hörs en varningssignal i ditt headset när du försöker prata medan mikrofonen är avstängd.

Ljud av-knapp för Cisco-headset 730

1

Tryck på Tyst ljud av-knappen en gång för att stänga av mikrofonen under ett aktivt samtal.

2

Tryck på Tyst ljud av-knappen igen för att slå på mikrofonen igen.