Som värd eller delvärd kan du låsa och låsa upp möten i personliga rum genom att välja låsknappen. När mötet är låst kan du låta andra deltagare ansluta genom att knacka på deltagarlistan och välja Släpp in på Room- och Desk-enheter.

1

Knacka på Lås möte under ett samtal i ditt personliga rum.


2

Ditt personliga mötesrum är nu låst. Du kan låta andra deltagare ansluta genom att knacka på deltagarlistan uppe till höger på skärmen och välja Släpp in. Knacka på Lås upp möte för att låsa upp ditt personliga rum.


1

Knacka på Lås möte under ett samtal i ditt personliga rum.2

Ditt personliga mötesrum är nu låst. Knacka på Lås upp möte för att låsa upp ditt personliga rum.1

Knacka på Lås möte under ett samtal i ditt personliga rum.


2

Ditt personliga mötesrum är nu låst. Du kan låta andra deltagare ansluta genom att knacka på deltagarlistan uppe till höger på skärmen och välja Släpp in. Knacka på Lås upp möte för att låsa upp ditt personliga rum.


1

Välj på Lås möte under ett samtal i ditt personliga rum.


2

Ditt personliga mötesrum är nu låst. Du kan låta andra deltagare ansluta genom att navigera till deltagarlistan uppe till höger på skärmen och välja Släpp in. Om du vill låsa upp ditt personliga rum väljer du Lås upp möte.