Som värd kan du låsa och låsa upp möten i personliga mötesrum genom att välja låsknappen. När mötet är låst kan du låta andra deltagare ansluta genom att trycka på deltagarlistan i det övre högra hörnet på skärmen och välja Släpp in.

1

När du har ett samtal i ditt personliga mötesrum trycker du på Lås möte.


2

Ditt personliga mötesrum är nu låst. Du kan låta andra deltagare ansluta genom att trycka på ikonen för deltagarlista i övre högra hörnet på skärmen och välja Släpp in. Tryck på Lås upp möte för att låsa upp ditt personliga mötesrum.


1

När du har ett samtal i ditt personliga mötesrum trycker du på Lås möte.


2

Ditt personliga mötesrum är nu låst. Du kan låta andra deltagare ansluta genom att trycka på ikonen för deltagarlista i övre högra hörnet på skärmen och välja Släpp in. Tryck på Lås upp möte för att låsa upp ditt personliga mötesrum.


1

När du har ett samtal i ditt personliga mötesrum väljer du Lås möte.


2

Ditt personliga mötesrum är nu låst. Du kan låta andra deltagare ansluta genom att gå till ikonen för deltagarlistan i det övre högra hörnet på skärmen och välja Släpp in. Om du vill låsa upp ditt personliga mötesrum väljer du Lås upp möte.