Videon är som standard när du deltar i ett samtal eller ett möte.

Du kan dölja knappen Stäng av video i användargränssnittet. Läs mer i artikeln Ta bort standardknappar från användargränssnittet.


Du behöver inte gå fram till enheten för att stänga av videoströmningen. Du kan stänga av funktionen direkt i Webex genom att klicka på . Du ser att din video är avstängd när ikonen lyser rött .


Mötesvärden kan stänga av video för en deltagare i Webex Meetings. Du kan aktivera den igen direkt från enheten genom att trycka på kameraikonen.

1

När du befinner dig i ett samtal eller ett möte knackar du var som helst på skärmen och sedan på knappen Stoppa video .

2

Texten Videon är avstängd visas på skärmen.

Kameraikonen visas under samtalet som indikation på att din video är avstängd. Knacka på knappen Starta video om du vill aktivera din video igen.

1

När du befinner dig i ett samtal eller ett möte kan du stänga av din video genom att välja knappen Stoppa video.

2

Texten Videon är avstängd visas på skärmen.

Kameraikonen visas under samtalet som indikation på att din video är avstängd. Knacka på Starta video om du vill aktivera din video igen.

Vrid den fysiska slutaren motsols om du vill stänga av videon på DX70 och DX80. Skjut den fysiska slutaren åt vänster för att stänga av kameran på Desk Pro.

När den fysiska slutaren är öppen kan du fortfarande aktivera din video genom att knacka på Starta video eller stänga av din video genom att knacka på Stoppa video .

1

När du befinner dig i ett samtal eller möte kan du stänga av videon genom att navigera till knappen Stoppa video och trycka på OK.

2

Texten Videon är avstängd visas på skärmen.

Den röda kameraikonen visas under samtalet som indikation på att videon är avstängd. Om du vill starta videon igen väljer du knappen Starta video och trycker på OK.