1

När du delar innehåll med video eller ljud bör du kontrollera dessa alternativ:

 • Dela dittdatorljud – alla kan höra ljudet.

 • Optimera för video —Videon spelas upp mycket jämnare eftersom innehållet visas med upp till 30 bildrutor per sekund (fps) med en upplösning på720p. Om du till exempel delar en video ökar bildhastigheten och detta minskar fördröjningen.

  När du ansluter till ett möte med fler än 25 personer kanske du inte ser någon förbättring av bildhastigheten.


   

  När du är ansluten till en enhet visas det delade innehållet på enheten med en grå kant.

  Om du flyttar ett annat program över det som du delar ser alla en grå ruta.

2

Välj skärmen eller appen som du vill dela.

1

När du delar innehåll med video eller ljud bör du kontrollera dessa alternativ:

 • Dela dittdatorljud –Ljudet spelas upp på enheten och alla i rummet kan höra ljudet.

  Webex behöver ett tillägg för att dela ditt datorljud. Om du inte har det här tillägget hämtar Webex det när du klickar på Dela ditt datorljud. Du måste ha administratörsbehörighet på din dator för att installera tillägget och dela ljud.

 • Optimera för video —Videon spelas upp mycket jämnare eftersom innehållet visas på enheten med upp till 30 bildrutor per sekund (fps) med en upplösning på720p. Om du till exempel delar en video ökas bildhastigheten och detta minskar fördröjningen.

  När du ansluter till ett möte med fler än 25 personer kanske du inte ser någon förbättring av bildhastigheten.


   

  Den delade skärmen visas på enheten med en grå kant.

2

Välj skärmen eller appen som du vill dela.