1

När du delar innehåll med video eller ljud bör du kontrol lera följande alternativ:

 • Dela dator ljud– alla kan höra ljudet.

 • Optimera för video– videon spelas upp mycket mer smidigt eftersom innehållet visas i upp till 30 bild rutor per sekund (FPS) med en upplösning på 720p. Om du t. ex. delar en video ökar bild hastigheten och det minskar eventuella fördröjningar.

  När du deltar i ett möte med fler än 25 personer kanske du inte ser en förbättrad bild frekvens.


   

  När du är ansluten till en enhet visas det delade innehållet på enheten med en grå kant.

  Om du flyttar ett annat program över det som du delar ser alla ett grå ruta.

2

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.

1

När du delar innehåll med video eller ljud bör du kontrol lera följande alternativ:

 • Dela dator ljud– ljudet spelas upp på enheten och alla i rummet kan höra ljudet.

  Webex Teams behöver ett tillägg för att dela ditt dator ljud. Om du inte har till gång till det här tillägget kan du Webex Teams hämta det igen när du klickar på dela dator ljud. Du måste ha administratörs behörighet på din dator för att installera tillägget och dela ljud.

 • Optimera för video– videon spelas upp mycket mer smidigt eftersom innehållet visas på enheten med upp till 30 bild rutor per sekund (FPS) med upplösningen 720p. Om du t. ex. delar en video får bild frekvensen öka och då minskar alla fördröjningar.

  När du deltar i ett möte med fler än 25 personer kanske du inte ser en förbättrad bild frekvens.


   

  Den delade skärmen visas på enheten med en grå kant.

2

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.