1

Gå till Utrymmen, välj ett utrymme, klicka på Innehåll och välj sedan.


 

Alla kommentarer som har skapats i utrymmet inkluderas också i listan Whiteboardtavlor.

2

Välj den whiteboard eller kommentar som du vill se.

Välj utrymmet, tryck på aktivitetsmenyn , välj Whiteboard och sedan denwhiteboard som du vill se.

Välj utrymmet, klicka på aktivitetsmenyn , välj Whiteboard och välj sedan det som du vill se.