Välj utrymmet och klicka på Innehåll. Välj och klicka sedan på Ta bort på varje whiteboard eller kommentar som du vill ta bort från whiteboardlistan.

1

I utrymmet går du till aktivitetsmenyn och väljer Whiteboard.

2

Tryck länge på den whiteboard som du vill ta bort och knacka sedan på Ta bort.

1

I utrymmet går du till aktivitetsmenyn och väljer Whiteboard.

2

Knacka på Välj , knacka på dewhiteboardtavlor som du vill ta bort och sedan på Ta bort.