Markera utrymmet och klicka på Innehåll . Välj och klicka på Ta bort på varje whiteboardtavla eller kommentarer som du vill ta bort från listan över whiteboardtavlor.

1

I utrymmet går du till aktivitetsmenyn och väljer Innehåll > Whiteboard.

2

Tryck länge på whiteboardtavlan som du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort.

1

I utrymmet går du till aktivitetsmenyn och väljer Innehåll > Whiteboards.

2

Tryck på Välj, tryck på de whiteboardtavlor som du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort .