1

Välj utrymmet, klicka på menyn aktivitet och välj sedan whiteboard.


 

Alla kommentarer som personer skapade i utrymmet inkluderas även i listan över whiteboards .

2

Välj den whiteboard eller kommentar som du vill se.

Du kan visa en whiteboard som delades i ett utrymme.

Välj utrymmet, tryck på aktivitets menyn , Välj whiteboardoch välj sedan den whiteboard som du vill visa.

Välj utrymmet, klicka på menyn aktivitet , Välj whiteboard och välj sedan den som du vill se.