1

Välj ett utrymme, klicka på innehålloch välj sedan .


 

Alla kommentarer som personer skapade i utrymmet ingår också i listan med whiteboards .

2

Välj den whiteboardtavla eller anteckning som du vill se.

Välj utrymmet, knacka på aktivitets menyn , Välj whiteboardoch välj sedan den whiteboard som du vill visa.

Välj utrymmet, klicka på Whiteboard-menyn och välj sedan den som du vill se.