Aktivitetsindikatorer är aktiverade som standard. Du kan konfigurera dem från enhetens webbportal. Läs artikeln Avancerade konfigurationer för information om hur du öppnar det.

När du har öppnat webbportalen på enheten öppnar du fliken Inställningar och väljer Konfiguration. Välj följande konfiguration:

  • Konfiguration > Användargränssnitt Whiteboard > Aktivitetsindikatorer: på eller av.