Värdar och mötesdeltagare kan ändra videolayouten när som helst under mötet eller händelsen.

Rutnätsvyn är perfekt för samarbete eftersom mötesdeltagarna kan se upp till 25 mötesdeltagare samtidigt, med upp till sex av dessa 25 videoströmmar från videosystem. Det är standardlayouten för Webex Meetings när inget innehåll delas.

Rutnätsvy

I stegvyn visas den som talar i huvudvideon, samtidigt som mötesdeltagarna kan se upp till fem miniatyrvideor från andra mötesdeltagare. Det är standardlayouten för Webex Events när inget innehåll delas.

Scenvy

När innehåll delas är standardvyn Stage view.


Att välja standardlayout för video påverkar inte layouten på videoenheter.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Möte.

2

Klicka på Webbplatser , välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningar för och klicka sedan på Konfigurera webbplats.

3

Under den tjänst som ska ändras väljer du Standardalternativ.

4

Välj Webex Meetings standardvideolayout i Standardvideolayout för listruta.

Standardinställning för mötets videolayout

Välj Webex Events standardvideolayout från Standardvideolayout för händelser som listruta.

Standardinställning för standardhändelsens videolayout
5

Klicka på Uppdatera.

1

Välj ett alternativ:

  • Du Webex Meetings till Webex-webbplatsadministration och går sedan till Konfiguration > Webex Meetings .
  • Du Webex Events till Webex-webbplatsadministration och sedan gå till Konfiguration > Webex Events > Alternativ.
2

Rulla ner till Standardalternativ.

3

Välj Webex Meetings standardvideolayout i Standardvideolayout för listruta.

Standardvideolayout för mötesinställningar

Välj Webex Events standardvideolayout från Standardvideolayout för händelser som listruta.

Standardinställning för standardhändelsens videolayout
4

Klicka på Uppdatera.