1

Under ett samtal klickar du på Mer.

Om du inte ser alternativen för samtalsinspelningar innebär det att du har konfigurerats för en miljö för att alltid spela in samtal. Du ser en indikation på att inspelningen pågår när du är i ett samtal.


 

Du kan även höra ett ljudmeddelande eller pip om en inspelning startas, beroende på hur din administratör har ställt in dig.

Om du ser ett pausalternativ kan du alltid spela in samtal med pausa/återuppta supportmiljöer och följa nästa steg.

2

Klicka Pausa om du tillfälligt vill pausa inspelningen.

Du ser en indikation på att inspelningen har pausats. Du kan klicka på Återuppta inspelning när du är redo att återuppta inspelningen igen.

1

Under ett samtal trycker du på Mer.

Om du inte ser alternativen för samtalsinspelningar innebär det att du har konfigurerats för en miljö för att alltid spela in samtal. Du ser en indikation på att inspelningen pågår när du är i ett samtal.


 

Du kan även höra ett ljudmeddelande eller pip om en inspelning startas, beroende på hur din administratör har ställt in dig.

Om du ser ett pausalternativ kan du alltid spela in samtal med pausa/återuppta supportmiljöer och följa nästa steg.

2

Knacka Pausa om du tillfälligt vill pausa inspelningen.

Du ser en indikation på att inspelningen har pausats. Du kan klicka på Återuppta inspelning när du är redo att återuppta inspelningen igen.