Grundläggande samtalskontroller

Med Webex Expert on Demand finns vissa grundläggande kontroller på skärmen som du kan använda under ett samtal.

Du kan ändra zoom, använda ficklampa, se din Wi-Fi-status, pausa, avsluta samtalet och ta ett foto. Du kan också öppna menyn med kontrollalternativ om du vill ändra exponerings- och volymnivåer.

 • Zoom – under ett samtal kan du säga zoomnivå 1.

  Zoomnivån går från 1 till 5.

 • När du befinner dig i ett samtal kan du säga Fler kontroller för att öppna menyn kontrollalternativ.

  Välj bland:

  • Volym – säg Volymnivå 1.

   Volymnivån går från 1 till 5.

  • Exponering – säg Exponeringsnivå 1.

   Exponeringsnivån går från 1 till 5.

  • När du har gjort ditt val ska du säga Dölj kontroller för att stänga menyn.

 • Ficklampa – under ett samtal kan du säga Ficklampa på.

  Säg Ficklampa av för att stänga av ficklampan.

 • Nätverksstatus – Under ett samtal ser du ett meddelande om Dålig mediaanslutning.

  Detta indikerar att Wi-Fi-signalen har minskat till två staplar eller färre.

 • Pausa samtal – Säg Pausa samtalet under ett samtal.

  Ljud och video stoppas undr samtalet, men samtalet förblir aktivt.

 • Ta foto – under ett samtal kan du säga Ta foto.

  Fotot tas av RealWear HMT och läggs automatiskt till i Webex-utrymmet för det aktiva samtalet och sparas i mappen Mina foton på HMT.

 • Avsluta samtal – Säg Avsluta samtalet för att lägga på luren.

  RealWear-HMT lämnar utrymmet.

Dela din skärm

1

Säg Dela skärmen under ett videosamtal.

2

Säg Starta nu för att dela HMT-skärmen.

Om du inte vill att meddelandet ska visas igen säger du Visa inte igen för att markera kryssrutan.

3

Säg Sluta dela när du inte längre vill dela skärmen.

Visa ett foto

Fotografier sparas i mappen Mina foton på RealWear-HMT. Dessa omfattar fotografier och skärmbilder som du har tagit med RealWear-HMT.

1

Säg Navigera till startsidan och Mina filer.

2

Säg Mina foton och välj ett foto, Välj objekt och tillhörande fotonummer.

Kommentera på ett foto

1

Säg Ta foto under ett samtal och säg sedan Kommentera för att skriva en kommentar.

2

Säg Lägg till kommentar för att visa kommentarsskärmen.

 • Säg Flytta - uppåt/nedåt/vänster/höger om du vill flytta markören.

 • Säg Knuffa uppåt/nedåt/vänster/höger för att finjustera markörens position.

 • Om du vill ändra färg eller form på markören, säg Fler alternativ och gör sedan ditt val.

3

När du är klar, säg Spara kommentar och sedan Spara foto.

Fotografier sparas i mappen Mina foton på RealWear-HMT. Dessa omfattar fotografier och skärmbilder som du har tagit med RealWear-HMT.

4

Om du vill skicka fotot till experten under samtalet, kan du säga Navigera bakåttvå gånger och sedan Skicka foto.

Ett meddelande visas när fotot har skickats.

Ta en skärmbild

Innan du börjar

När experten delar skärmen i HMT kan du ta en skärm bild.

När en skärm är delad kan du säga Ta skärmbild.

Skärmbilden sparas i Mina foton.