Webex stöder bara den senaste versionen av fast programvara för Cisco-headset. När du ansluter ditt headset kontrollerar Webex firmware-versionen och meddelar dig om det finns en ny version att installera. Efter uppgraderingen meddelar Webex att uppgraderingen är klar. Om du upplever några problem bör du kontrollera att du har uppgraderat ditt headset till den senaste versionen innan du kontaktar support.

Webex påbörjar inte uppgraderingen om ditt headset redan håller på att uppgraderas via en annan Cisco-klient.

Den senaste versionsinformationen för Cisco-headset i 500-serien finns i Versionsinformation för Cisco-headset i 500-serien .

Den senaste versionsinformationen för Cisco-headset i 700-serien finns i Versionsinformation för Cisco-headset i 700-serien .

1

Öppna Webex.

2

Anslut ditt headset till datorn med den medföljande USB-kabeln.

3

Klicka på Uppdatera . Du ser uppgraderingsförloppet i fönstret.

Meddelande om uppgradering av headset