Cisco Webex Teams stöder bara den senaste versionen av fast programvara för Cisco headset. När du ansluter ditt headset kontrollerar Webex Teams den fasta programvaran och meddelar dig om det finns en ny version av den fasta programvaran som ska installeras. Efter uppgraderingen meddelar Webex Teams dig att uppgraderingen har slutförts. Om du upplever några problem bör du kontrollera att du har uppgraderat ditt headset till den senaste versionen innan du kontaktar support.

Den senaste Cisco Headset 500-serien versionsinformationen finns i versionsinformation för Cisco headset i 700-serien.

Den senaste Cisco Headset 700-serien versionsinformationen finns i versionsinformation för Cisco headset i 700-serien.

1

Öppna Webex Teams.

2

Anslut ditt headset till datorn med den medföljande USB-kabeln.

3

Klicka på Uppgradera.