Personer kan granska delade whiteboards när de är medlemmar i utrymmet eller även om de inte är medlemmar i utrymmet där mötet äger rum. Gästerna kan inkludera personer som deltar via:

  • WebEx Teams för Windows, Mac eller webben som inte är utrymmes medlemmar

  • Standardbaserade video slut punkter (SIP, H. 323)

  • Skype för företag-appar

  • WebEx Teams för iPhone, iPad eller Android som är utrymmes medlemmar

1

Under ett möte går du till mer, väljer ny whiteboardoch den nya whiteboarden delas under mötet.

Flera personer kan redigera whiteboarden på samma gång. Personer som har anslutit från en annan app kan dock endast öppna whiteboarden.

  • Färgen ändrar markör färgen.

  • Suddgummi stänger av markeringen i ett rader gummi för att ta bort redigeringar eller klickar på Radera igen för att välja Rensa alla och ta bort alla ändringar. Du kan klicka på Ångra för att återställa de ändringar som du just har rensat.

  • Ångra tar bort din senaste redigering. Du kan fortsätta att klicka på Ångra och ta bort varje redigering tills du återgår till den senast sparade whiteboarden.

    Om någon väljer Radera alla på en delad whiteboard är inte ångra tillgänglig. Om du väljer Rensa alla och ingen annan ändrar whiteboard kan du klicka på Ångra för att återställa ändringarna.

  • Det finns ingen begränsning av storleken på din whiteboardtavla. Använd piltangenterna på tangent bordet för att flytta runt på whiteboarden. Du kan använda en mus eller en pekplatta för att zooma in eller ut på whiteboarden.


 

Du kan dela en befintlig whiteboard eller kommentar. Klicka på alla whiteboards, Välj en whiteboard eller kommentar och klicka sedan på dela > delning i samtal

2

När du är klar väljer du klar.

3

Klicka för att sluta dela din whiteboard.

1

Under ett möte klickar du på aktivitets menyn och väljer whiteboard .

2

Välj en whiteboard eller klicka på ny för att öppna en ny whiteboardtavla och klicka sedan på .

3

Alla i mötet kan arbeta på Whiteboard som delas i real tid. Välj Redigera om du vill lägga till innehåll under ett möte.

Flera personer kan redigera whiteboarden på samma gång.

4

Klicka för att sluta dela din whiteboard.