1

Gå till Meddelanden, välj ett utrymme, klicka på Innehåll och välj sedan.


 

Eventuella kommentarer som personer har skapat i utrymmet ingår också i whiteboardlistan.

2

Välj whiteboardtavlan eller anteckningen som du vill se.

1

Välj utrymmet, tryck på aktivitetsmenyn, tryck sedan på Innehåll och välj Whiteboard.

2

Välj whiteboardtavlan som du vill se.

1

Välj utrymmet, tryck på aktivitetsmenyn, tryck sedan på Innehåll och välj Whiteboard.

2

Välj whiteboardtavlan som du vill se.