1

Gå till Meddelanden, välj ett utrymme, klicka på Innehåll och välj sedan.


 

Alla kommentarer som har skapats i utrymmet inkluderas också i listan Whiteboardtavlor.

2

Välj den whiteboard eller kommentar som du vill se.

1

Välj utrymmet, knacka på aktivitetsmenyn och sedan Innehåll och välj Whiteboard.

2

Välj den whiteboard som du vill visa.

1

Välj utrymmet, knacka på aktivitetsmenyn och sedan Innehåll och välj Whiteboard.

2

Välj den whiteboard som du vill visa.