Webex Desk Device fungerar som en fysisk förlängning av din Cisco Webex-app. När du öppnar ett Webex-utrymme på din enhet kan du ringa de personer som befinner sig i det utrymmet, eller skapa och dela whiteboardtavlor med dem.


Den här artikeln gäller endast delade skrivbordsenheter.

Öppna ett utrymme från en bärbar dator

1

När din Webex-app för Mac eller Windows är ansluten till en skrivbordsenhet ser du enhetens namn längst upp på utrymmeslistan. Om du vill parkoppla till en annan enhet väljer du någon av de andra enheter som du har anslutit till tidigare eller söker efter en baserat på namn.

2

Klicka på Öppna ett utrymme och markera det utrymme som du vill öppna. Du kan se namnet på det öppnade utrymmet längst upp till vänster på enhetens skärm.3

Om du vill stänga utrymmet väljer du Stäng utrymmet från Webex-appen. Du kan också stänga utrymmet på enheten genom att knacka på utrymmets namn och välja Stäng det här utrymmet.Öppna ett utrymme från en mobilenhet

1

När din Webex-app är ansluten till en skrivbordsenhet väljer du enhetens namn längst upp till höger på utrymmeslistan. Om du vill parkoppla till en annan enhet väljer du någon av de andra enheter som du har anslutit till tidigare eller söker efter en baserat på namn.

2

Klicka på Öppna ett utrymme och markera det utrymme som du vill öppna.

3

Om du vill stänga utrymmet väljer du Stäng utrymmet från Webex-appen. Du kan också stänga utrymmet på enheten genom att knacka på utrymmets namn och välja Stäng det här utrymmet.

Använda whiteboardfunktioner

När du har öppnat ett Webex-utrymme på din Webex skrivbordsenhet kan du skapa nya whiteboardtavlor som sparas automatiskt i det utrymmet. Du kan också fortsätta att arbeta med whiteboardtavlor som redan har sparats i det utrymmet.

När du har öppnat ett utrymme på din enhet trycker du på Whiteboard för att komma åt sparade whiteboardtavlor. Från whiteboardskärmen kan du också skapa en ny whiteboardtavla genom att knacka på Ny whiteboard.När du är klar trycker du på krysset längst upp till höger. Alla i Webex-utrymmet hitta din whiteboard i Whiteboard-mappen för utrymmet.

Öppna en fil (endast Desk Pro)

De filer och bilder som du och dina medarbetare har delat i ett Webex-utrymme kan visas på Desk Pro när du har öppnat utrymmet. Du gör det genom att knacka på Filer och välja den fil som du vill öppna. Bläddra uppåt eller nedåt i den fil som du delar. Dra ihop eller dra isär bilden på skärmen om du vill zooma in eller ut.

Du kan öppna filer i följande format: .doc, .docx, .gif, .jpeg, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .svg, .xls och .xlsx. Filerna måste ha färre än 150 sidor och vara under 200 MB. Det går att ladda upp andra typer av filer, men de kommer inte att visas som miniatyrer .

Du kan knacka på och välja om du vill dölja filer som inte stöds.Knacka på om du vill gå tillbaka till filöversikten.

De Microsoft OneDrive- eller SharePoint Online-filer som du har delat i ett utrymme kan även visas på DEsk Pro när du har öppnat utrymmet. I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar åtkomst till ECM-plattformen och i den här artikeln beskrivs hur du delar filer i Webex-appen från Microsoft OneDrive eller SharePoint Online.

För att du ska kunna öppna filerna på Desk Pro måste webbmotorn aktiveras.

OneDrive- och SharePoint Online-dokument finns i Filer . Välj filen som du vill öppna. Du kanske måste logga in för att kunna läsa eller redigera dokumentet, men sessionsinformation rensas när du stänger utrymmet.

Ring alla i ett utrymme

När du har öppnat ett utrymme på ditt Webex Board knackar du på på enhetens startskärm. Knacka på Ring för att starta samtalet.