Din Webex Skriv bords enhet fungerar som ett fysiskt tillägg till Webex Teams. När du öppnar ett Webex Teams utrymme på din enhet kan du ringa personer som finns på utrymmet eller skapa och dela whiteboards med dem.


Den här artikeln gäller endast för delade Skriv bords enheter.

Öppna ett utrymme från en bärbar dator

1

När din Mac-eller Windows Webex Teams-appen är ansluten till en Skriv bords enhet kan du se enhetens namn längst ner på din utrymmes lista. Om du vill länka till en annan enhet väljer du en av de andra enheterna som du har anslutit till tidigare eller söker efter ett via namn.

2

Välj det Webex Teams utrymme som du vill öppna på din enhet och klicka på öppna ett utrymme. Du kan se namnet på det öppna utrymmet i det övre vänstra hörnet på enhetens skärm.3

För att stänga utrymmet väljer du Stäng utrymme från Webex Teams-appen. Du kan även stänga utrymmet från enheten genom att knacka på rummets namn och välja Stäng det här utrymmet.Öppna ett utrymme från en mobil enhet

1

När din Webex Teams app är ansluten till en Skriv bords enhet kan du se enhetens namn längst ner på din utrymmes lista. Om du vill länka till en annan enhet väljer du en av de andra enheterna som du har anslutit till tidigare eller söker efter ett via namn.

2

Välj det Webex Teams utrymme som du vill öppna på din enhet och tryck på öppna ett utrymme. Du kan även gå till aktivitets menyn för utrymmet och knacka på öppna på DX eller Öppna på Skriv bordet Pro. Du kan se namnet på det öppna utrymmet på skärmens övre vänstra hörn.

3

För att stänga utrymmet väljer du Stäng utrymme från Webex Teams-appen. Du kan även stänga utrymmet från enheten genom att knacka på rummets namn och välja Stäng det här utrymmet.

Whiteboardtavlor

När ett utrymme har öppnats på din Webex Skriv bords enhet kan du skapa nya whiteboardtavlor som sparas automatiskt på det utrymmet. Du kan även fortsätta att arbeta på whiteboards som redan har sparats på detta utrymme.

När du har ett utrymme öppet på din enhet, knacka på whiteboard för att få till gång till sparade whiteboardtavlor. Från whiteboard-skärmen kan du också skapa en ny whiteboardtavla genom att knacka på ny whiteboard.När du är klar knackar du på krysset i det övre högra hörnet. Alla i det Webex Teams utrymmet kan hitta din whiteboardtavla i mappen whiteboard på detta utrymme.

Ring alla i ett utrymme

När du har öppnat ett utrymme på din Skriv bords enhet knackar du på enhetens Start skärm. Tryck på Ring för att starta samtalet.