Tillåt användare att registrera sig för ett Webex värd konto

Använd den här proceduren för att visa ett kontoregistreringsformulär på din webbplats så att användare kan begära värdkonton.


När enkel inloggning (SSO) är aktive rad på en Webex-webbplats är denna funktion inte tillgänglig.

1

Logga in på webbplatsadministrationen för Webex och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I avsnittet Inställningar för kontohantering markerar du kryssrutan Tillåt registrering av värdkonto.

3

Om du vill att alla förfrågningar ska godkännas automatiskt ska du välja Godkänn automatiskt alla värdkontoförfrågningar.

4

För att placera begäran i en kö för godkännande, välj Webbplatsadministratör kommer manuellt godkänna värdkontoförfrågningar.

5

I avsnittet Krav för kontoregistrering väljer du all typ av information som användaren måste tillhandahålla för att skicka in kontoregistreringsformuläret.

6

Välj Uppdatera.

Tillåt användare att registrera ett Webex-deltagarkonto

Använd den här proceduren för att visa ett kontoregistreringsformulär på din webbplats så att användare kan begära deltagarkonton.


När enkel inloggning (SSO) är aktive rad på en Webex-webbplats är denna funktion inte tillgänglig.

1

Logga in på webbplatsadministrationen för Webex och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I avsnittet Inställningar för kontohantering markerar du kryssrutan Tillåt registrering av deltagarkonto.

3

Om du vill att alla förfrågningar ska godkännas automatiskt ska du välja Godkänn automatiskt alla värdkontoförfrågningar.

4

För att placera begäran i en kö för godkännande, välj Webbplatsadministratör kommer manuellt godkänna värdkontoförfrågningar.

5

I avsnittet Krav för kontoregistrering väljer du all typ av information som användaren måste tillhandahålla för att skicka in kontoregistreringsformuläret.

6

Välj Uppdatera.

Tillåt användare att identifiera interna mötesdeltagare

När den är tilldelad till din webbplats kan du slå på alternativet för att se eller tagga interna mötesdeltagare. Interna mötesdeltagare är de som ingår i en organisation. Mötesdeltagare som har autentiserats med enkel inloggning (SSO) anses vara interna mötesdeltagare.

När den är aktive rad visas (intern) bredvid varje intern deltagares namn i deltagar panelen, och vart namnet visas i mötet och rapporterna.

Funktionen är endast tillgänglig för organisationer som har aktiverat enkel inloggning.

1

Logga in på Webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Webex Meetings.

2

I avsnittet Sidalternativ, markera kryssrutan Visa intern användartagg i mötesdeltagarlistan.

3

Välj Uppdatera.

Tillåt användare att lägga till sessionsinformation till kalendrar

Denna procedur är endast för Webex Meetings, Webex Training och Webex Events. Använd den här proceduren för att aktivera iCalendar funktioner på din webbplats och för att visa knappen Lägg till i min kalender på sidan information om Webex möte. iCalendar är ett standardformat för kalendrar. Med iCalendar kan användare dela kalenderinformation och automatiskt uppdatera sina scheman.

1

I den vänstra navigeringsraden väljer du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I avsnittet sid alternativ markerar du kryss rutan ICalendar (Visa Lägg till i min kalender för möten, Training och events) .

3

Välj Uppdatera.

Tillåt användare att välja en alternativ värd eller en värd

Denna procedur är endast för Webex Meetings och Webex Events. Du kan tillåta värdar att utse en annan person till en "alternativ värd". En värd kan göra detta, t. ex. om de schemalägger ett möte, men planerar att delta i sent och vill att den alternativa värden ska starta och hålla i mötet. Den alternativa värden måste också ha en Webex-värdkonto.

På platserna WBS-40.9 och senare kan du tillåta värdar att utse värdarna för att hjälpa till med deras möten. Rollen som värd kommer att ersätta den alternativa värd rollen. Mer information finns i samvärder.

1

Logga in på webbplatsadministrationen för Webex och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I avsnittet Schemalägg Mötes alternativ , kontrol lera när du schemalägger ett möte kan användare välja en alternativ värd (eller en värd).

Du kan också markera Tillåt användare att låta alla med en värdkonto på den här webbplatsen eller någon som deltar via en autentiserad Cisco-videoenhet i den här organisationen hålla sina schemalagda möten i mötet.

3

Välj Uppdatera.

Tillåt användare att schemalägga möten och utbildningsmöten åt andra användare

Denna procedur är endast för Webex Meetings och Webex Training.

Innan du börjar

Användare som schemalägger möten måste ha ett Webex-värdkonto.

1

Logga in på webbplatsadministrationen för Webex och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I avsnittet Alternativ för schemaläggning av möten markerar du kryssrutan Användare kan låta andra schemalägga möten för deras räkning.

3

Välj Uppdatera.

Tillåt användare att skriva ut eller spara filen som delas

Denna procedur är endast för Webex Meetings, Webex Events och Webex Training.

1

Logga in på webbplatsadministrationen för Webex och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I avsnittet Webbplatsalternativ markerar du kryssrutan Tillåt utskrift/spara i dokumentdelning.

3

Välj Uppdatera.

Avmarkera detta alternativ för att förhindra att deltagare skriver ut eller hämtar en fil under delning.