Du kan använda fingret eller medföljande penna för att rita, dela idéer och kommentera delat innehåll. Samarbete har aldrig varit enklare: Skicka dina whiteboards med e-post, dela dem under samtal så att alla kan arbeta tillsammans eller spara dem i Webex-utrymmen.

Whiteboard-grunder

Tryck på whiteboardknappen längst ner på din touchscreen för att öppna whiteboardtavlan. Om du redan har whiteboardtavlor på gång öppnas den senaste. Om du inte har det får du en ny tom tavla. När verktygsfälten visas längst ned är du redo att börja.

Låt oss först titta på vad knapparna i vänster verktygsfält är till för:

Öppna

Öppna listan med whiteboardtavlor från den aktuella sessionen. Tryck på en för att öppna den.

Skapa en ny whiteboard-ikon

Nytt

Påbörja en ny, tom whiteboard.

Kopiera

Kopiera den öppna whiteboard-filen till whiteboard-mappen. Tryck på för att söka reda på kopian och öppna den.

Ta bort

Ta bort den öppna whiteboardtavlan. Du uppmanas att bekräfta av systemet. För att ta bort en annan whiteboard från din aktuella session knackar du på . Knacka på Ta bort på de whiteboardtavlor som du vill ta bort (eller välj Markera alla). Knacka på den röda bocken så uppmanar systemet dig att bekräfta ditt val.

Svart arbetsyta

Ändra whiteboardtavlan till en svart skärm. Du kan ställa in svart arbetsyta som standard för tavlor.

När du är klar

Om du vill stänga whiteboard kan du när som helst trycka påhemknappen och sedan på Avsluta session. Ta bort ditt befintliga arbete när du ombeds att göra det, så kommer du tillbaka till startsidan. Läs mer om hur du avslutar din whiteboard-session och rensar upp här.

Whiteboard: Skapa innehåll

Det är enkelt att skapa innehåll på whiteboard: Bara skriv och rita på din touchscreen med fingret eller med den medföljande pennan. Mer än en person kan arbeta på en tavla samtidigt. Nyp och zooma in (upp till 3x) på din touchscreen på samma sätt som du gör på telefonen. Om du vill flytta runt på tavlan när du har zoomat in trycker du och sveper i den riktning du vill flytta dig. För att visa en översikt över hela whiteboardtavlan zoomar du ut (upp till 10x).

Vi ska titta på vad du kan göra med knapparna i det mellersta verktygsfältet längst ner på skärmen:

Ångra/Gör om

Ångra/Gör om din(a) senaste åtgärd(er).

Penna

Ändra pennans streck. Knacka för att välja tjocklek: . Knacka på en av de färgade knapparna för att välja annan färg.

Radergummi

Ändra ditt finger (eller din penna) till ett radergummi och sudda bort misstag. För att rensa tavlan helt knackar du på radergummit två gånger och sedan på Rensa allt.

Former

Whiteboardtavlan kan känna igen vanliga former som fyrkanter, cirklar, trianglar och rektanglar när du ritar dem. Tavlan kan även räta ut kanterna och täppa till små luckor i konturen åt dig. Knacka på knappen och rita sedan en form. Whiteboardtavlan identifierar din form och justerar den åt dig.

Fästis

Lägg till en fästis på whiteboardtavlan. Knacka på knappen för att få ett tangentbord på skärmen. Skriv texten (upp till sex rader), välj färg och knacka på bocken för att lägga till notering på tavlan. Knacka på en notering som redan finns på tavlan för att ändra färg, redigera text eller ta bort den. Tryck på en notering och dra med fingret för att flytta den.

Dela en whiteboard i ett samtal

Du kan dela din whiteboardtavla i ett samtal och de andra deltagarna kan redigera den på sina enheter eller från Webex-appen. Du kan när som helst se avataren eller enhetens initialer för deltagaren som vill redigera en delad whiteboard.

1

Under ett samtal (eller från ett samtal i ett öppet Webex-utrymme) trycker du på hemknappen och knackar på Whiteboard . Din whiteboardtavla delas automatiskt med samtalsdeltagarna. Knacka på för att öppna en ny whiteboard under samtalet.

2

Knacka på Klar i skärmens vänstra hörn om du har arbetat klart, men kom ihåg att din whiteboard fortfarande delas.

3

Knacka på för att fortsätta arbeta eller knacka på Sluta dela för att hindra andra att se din whiteboard.

4

När samtalet är över visas Spara ditt arbete på startsidan. Knacka för att spara dina whiteboardtavlor i ett Webex-utrymme.

Spara och skicka whiteboards

Om din tavla redan är ansluten till Webex-appen öppnar du bara ett utrymme på tavlan. De whiteboardtavlor som du skapar under den aktuella sessionen sparas automatiskt i utrymmet som ögonblicksbilder i PNG-format. Mer information om hur du öppnar ett utrymme på en tavla finns i Öppna ett utrymme på en Cisco Webex Board.

Om du inte är ansluten till Webex-appen skapar du ett nytt Webex-utrymme för whiteboardtavlan:

1

Knacka på på den aktiva whiteboardtavlan och sedan på Skapa ett nytt utrymme. Du kan också knacka på hemknappen för att öppna dialogrutan Spara ditt arbete.

Om du har skapat flera whiteboardtavlor under den aktuella sessionen kan du välja vilka du vill spara i dialogrutan.

2

Knacka på Lägg till mottagare för att lägga till personer i utrymmet. Alla som är anslutna till tavlan väljs automatiskt.

3

Knacka på bocken. Din whiteboard sparas i utrymmet som en .png-fil.

För att e-posta den aktuella whiteboardtavlan knackar du på det nedre högra hörnet. Du kan också knacka på och välja en eller flera whiteboardtavlor i listan. I dialogrutan anger du e-postadresser eller namnen på personer i din katalog. Redigera ämnesraden och knacka på den blå bocken för att skicka. Mottagarna får ett e-postmeddelande med whiteboard(s) i .pdf-format.