Tümünü sessize alma

Bir Toplantının Tüm Katılımcılarını Sessize Alma veya Sessizden Sessizden Alma

Bir alanda etkin bir toplantı sırasında, herkes Sessize Alma seçeneğiniseçin. Ardından, kişinin ve mevcut sunum eden kişinin dışındaki herkes, kişi tarafından sildi.

Standart toplantı Webex Kişisel Toplantı Odası toplantısında, yalnızca toplantı sahibi veya ortak toplantı sahibi Sessize Herkes'i seçin. Ardından, sunucu, iş sahibi ve mevcut sunum eden sunucu dışında herkes herkes tarafından adı açılır.

1

Katılımcılar listesine gidin ve Herkes sessize alma seçeneğinitıklatın.

2

Standart toplantı Webex Kişisel Toplantı Odası toplantısı için Katılımcıların izin verilene kadar kendilerini sessizden aramalarını önlemek için Katılımcıların kendi seslerini açmak için İzin ver seçeneğinin işaretini kaldırın ve ardından Hepsini Sessize Al seçeneğinetıklayın.

Katılımcıların kendilerini sessizden çıkarmasına izin verin

Katılımcıların kendilerini sessizden katılmasına izin ver seçeneğinin işaretini kaldırsanız Girişte sessize alma seçeneğini açabilirsiniz. Böylece toplantıya geç katılan herkes otomatik olarak sessize alır.

Katılımcıları toplantıya katılırken sessize almak istemiyorsanız katılımcılar listesinde Diğer seçenekler'e gidin ve Girişte sessize alma Daha fazla seçenekseçeneğinin işaretinikaldırın.

Girişte sessize al

Girişte sessize alma seçeneğini yalnızca Katılımcıların kendilerini sessizden çıkarmalarına izin ver seçeneğinin işareti kaldır olduğunda aç veya kapatebilirsiniz.

Toplantı daki herkes, bir bildirim alır ve bu bildirimle kendilerinin kendilerininn kendilerininn Katılımcıların kendilerinin katılmasını engellememiş issanız katılımcılar listesinde kendi adlarının yanında başkalarını görebilir ve ihtiyaçlarında kendilerinin adını Sessize alındı da açabilirsiniz. Katılımcıların kendilerinin kendi kendilerine katılmasını önlemiş isnaları, katılımcıların listesinde adlarının yanında ve kendilerinin kendilerinin adını açlamamalarını Bir dakika sonra yeniden bire bir bildirim olarak görebilirler.

Herkesi seçmek için katılımcılar listesine gidip TümLerinSsizden Aç öğesiniseçin. Toplantı Webex herkes, kendilerinin kendilerinin kendilerini Webex bildirimlerini sağlayan bir bildirim görür.


Kendinizi sessize almak istediğiniz zaman biri Olsa bile sessize kalırsınız.

1

Etkin bir toplantı sırasında Katılımcılar 'a gidin, pencerenizin alt kısmında Kontrolü sessize alma'ya ve ardından Hepsini Sessize Alma 'yadokunun.

2

Standart toplantı Webex Kişisel Toplantı Odası toplantısı için katılımcıların kendilerini Webex için izin verilin:

  • Katılımcıların kendilerini sessize almalarına izin vermek için İzin Ver ve Hepsini Sessize Alma düğmesine dokunun.
  • Siz izin verilene kadar katılımcıların kendi seslerini açmak için İzin Verme ve Hepsini Sessize Al'a dokunun.

Herkese İzin Verme ve Hepsini Sessize Alma'ya dokunarak Girişte Sessize Alma'yı açılırsanız toplantıya geç katılacak herkes otomatik olarak sessize eklenir.

Katılımcıları toplantıya katılırken sessize almak istemiyorsanız Giriş Sırasında Sessize Alma'> Daha Fazla öğesinedokunun.

Girişte sessize alma sesini yalnızca İzin Verme ve Hepsini Sessize Alma seçili olduğunda aç veya kapat.

Toplantı daki herkes, bir bildirim alır ve bu bildirimle kendilerinin kendilerininn kendilerininn Katılımcıların kendilerinin katılmasını engellememiş issanız katılımcılar listesinde kendi adlarının yanında başkalarını görebilir ve ihtiyaçlarında kendilerinin adını Sessizden çıkar da açabilirsiniz. Katılımcıların kendilerinin kendi kendilerine katılmasını önlemiş istenmişse katılımcılar listesinde adlarının yanında kendi kendilerinin de kendilerinin adını açlamamalarını bildirimini görebilirler.

Herkesi sessize almak için Katılımcılar listesine gidin, Kontrolü SessizeAldır'a ve ardından Tüm Sesi Aç'adokunun. Toplantı Webex herkes, kendilerinin kendilerinin kendilerini Webex bildirimlerini sağlayan bir bildirim görür.


Kendinizi sessize almak istediğiniz zaman biri Olsa bile sessize kalırsınız.

Toplantıda Belirli Bir Katılımcıyı Sessize Alma veya Sessizden Sessizden Alma

Etkin bir toplantı sırasında katılımcı listesine gidin, kişinin adına tıklayın ve sessize alma 'yı seçin. Adlarının yanında gördüğünüzde çalıştığını ve kendilerinin bir şekilde çalıştığını bilirsiniz.

Bir kişinin adını değiştirmek için katılımcı listesinde kişinin adının yanında bulunan öğesini tıklatın.

Sessize alma veya sessizden alma

Katılımcı listesinde kişinin adının yanında olduğunu görüyorsanız bu, kişinin kendilerinin ve kendi adını bile Ted, kendilerinin kendilerinin de kendilerinin de kendilerinin hiç bir şekilde açamalarını gösterir. Katılımcının kendi tarafından bir istek göndermesi için imlecin üzerine gelin ve Ardından Kendisnininden katılma talebini göndermek Ted, kendilerinin kendilerinin de kendilerinin de kendilerinin hiç bir şekilde için İsteğin kendi isteğinin üzerine gelin ve oturumun açık talebini aç'a tıklayın. Kendilerinin kendilerininkileri destir veya kendilerininkileri sildi.

Etkin bir toplantı sırasında Katılımcılar'a gidin ve ardından kişinin adının yanında sessize alma'ya dokunun. Bu kullanıcı adının yanında, kendilerinin bir anda bire bir

İnsanların adını açmak için kişi listesinde ilgili kişinin adının yanında bulunan öğesine dokunun veya kişinin adına dokunun ve ardından Ayarlar listesinden Sessizden çıkar Aç'ı açılır menü.

Kişinin adının yanında olduğunu görüyorsanız bu, kişinin kendilerinin ve kendilerinin de kendilerinin Sessizden çıkarma isteği adını açamalarını gösterir. Kişinin adına dokunun ve katılımcıya kendi adını açmak için bir istek göndermek için Aç'a dokunun. Kendilerinin kendilerininkileri destir veya kendilerininkileri sildi.

Etkin bir toplantı sırasında kişi listesine gidin, kişinin adını seçin ve ardından seçeneğine tıklayın. Diğer kişi adının yanında, kendilerinin de bir "ben" adı olduğunu görenisiniz.

İnsanların adını değiştirmek için kişi listesinde kişinin adının yanında bulunan öğesini tıklatın.