Toplantıyı iptal et

Webex uygulamasından planlanmış bir toplantıyı iptaledebilirsiniz.

1

Toplantılar 'aMeetingsgidin.

2

Takvimde toplantıyı bulun.

3

Toplantıya çift tıklayın, Toplantıyı sil 'etıklayın ve ardından toplantıyı silmek istediğinizi onaylayın.


 

Ayrıca toplantıyı tıklar ve Sil ve Tamam > Silöğesini tıklarsiniz.

Katılımcılara bir toplantı iptali gönderilir ve toplantı takviminden kaldırılır.