Gelişmiş derin öğrenim, konuşma ve ses işleme teknolojimiz, sesinizi arka plandan ayırarak ve ardından arka plan seslerini bastırarak sesinizi geliştirmektedir. İş arkadaşlarınız sizi duyacak, çalışma alanı plandaki diğer ses veya arka plan gürültülerini duymayacaktır.

Bu özellik, yalnızca bilgisayar seslerini kullan'ın kullanımıylakullanılabilir.

Toplantı veya etkinlik başlattıyken ya da bir toplantı veya etkinlik sırasında herhangi bir zamanda sesinizi optimize etmek için sesinizi optimize edebilirsiniz:

  • Ses seçenekleri'ne tıklayın , akıllı ses ile ilgili Webex açılan oka tıklayın ve Ses için optimizee-posta'yıseçin.
  • Ses seçenekleri seçeneğinetıklayın, Ses ayarlarına tıklayın veSesim için optimize e-posta'yıseçin.

Akıllı ses seçeneğine Webex, seçtiğiniz seçenek siteniz üzerinde gelecekteki toplantı ve etkinlikleriniz için varsayılan seçenek olarak ayarlanır.